16 Nisan 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30040

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/323 Esas, 2008/455 Karar ve Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/131, Esas 2009/8 Karar sayılı dosyalarının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

3355/1-1


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

 

Birimi

Bölümü

ABD/Program

Kadro Unvanı

Adet

Açıklamalar

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Anorganik Kimya

Prof. Dr.

1

İmmin taşıyan organofosfazenlerde çalışma yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Biyoloji

Zooloji

Prof. Dr.

1

Sucul böcek sistematiği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Yrd. Doç. Dr.

1

Konargöçer Halk Kültürü ve Edebiyatı konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fak.

Kimya Mühendisliği

Temel İş ve Termodinamik

Doç. Dr.

1

Kimya Mühendisliği lisans mezunu olmak sorpsiyon ısı pompaları hakkında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd. Doç. Dr.

1

İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve pazarlama etkinliği ve medikal turist davranışları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Osmaniye MYO

Elektrik ve Enerji

Elektrik

Yrd. Doç. Dr.

1

Nötron transport teorisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

3312/1-1


Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Müdürlüğümüzce tanzimli 07/04/2017 tarihli listede yazılı araçların, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün değişik gün ve sayılı yazılarına istinaden, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu araçlar ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 ve 27/1-2. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek ekli listede de belirtildiği üzere, ceza kararları tanzim edilmiş olup, araçları yurda getiren şahısların yeterli yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden, bahse konu ceza kararlarını içeren tebligatlar yapılamamıştır.

Bu nedenle, liste yazılı on dört (14) adet ceza kararları muhteviyatı para cezalarının bir ay (30) gün içinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

BURSA GÜMRÜK MÜDÜRÜLÜĞÜNDEN RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK ARAÇLAR VE CEZA KARARLARI LİSTESİ

 

No

Giriş Tarihi

Tescil No

Plaka

Marka

Model

Cinsi

Şahıs Adı

Şahıs Soyadı

Uyruğu

Para Cezası No/Tarih

Para Cezası Miktarı

Geç.

Dep.

No

Tarih

Yazı-Sayı/

Tarih

1

13.04.2016

16342400T176

KTA8820

Volkswagen

2008

Binek

Fahri

ÖZCAN

T.C.

2410-09/09/2016

1.490,00-TL

2016/77

09.09.2016

1870437-09/09/2016

2

28.06.2016

16220100T1400077

DLW51RF

Mercedes

1999

Binek

Penka

MITLVA

Bulgaristan

73-12/01/2017

2.075,00-TL

2017/01

02.01.2017

21500758-02/01/2017

3

08.02.2016

16611500T6128

AS642SA

Opel

1999

Binek

Eldar

DRUDJOV

Gürcistan

83-12/01/2017

1.303,00-TL

2017/05

09.01.2017

21678763-09/01/2017

4

08.12.2016

16220100T283362

PB2071CP

BMW

1993

Binek

Dıyana

IVANOVA

Bulgaristan

347-11/02/2017

969,00-TL

2017/21

01.02.2017

2017/810-01/02/2017

5

08.12.2016

16220100T283362

PB2071CP

BMW

1993

Binek

Mehmet

BAKAN

T.C.

348-11/02/2017

969,00-TL

2017/21

01.02.2017

2017/810-01/02/2017

6

25.06.2014

14220800T20941

BP5392BX

Honda

1998

Binek

Ferhan

FEIMOV

Bulgaristan

349-11/02/2017

969,00-TL

2017/27

01.02.2017

2017/811-01/02/2017

7

25.08.2016

16220100T305101

8460WP72

Audi

1999

Binek

Halil İbrahim

AKTAŞ

T.C.

294-06/02/2017

1.490,00-TL

2017/28

01.02.2017

2017/809-01/02/2017

8

11.01.2016

16220100T5310

PB8357CB

Mazda

2000

Binek

Dzhemalı

TEFIK

Bulgaristan

353-11/02/2017

736,00-TL

2017/33

02.02.2017

2017/808-01/02/2017

9

11.01.2016

16220100T5310

PB8357CB

Mazda

2000

Binek

İlker

TURHAN

T.C.

354-11/02/2017

736,00-TL

2017/33

02.02.2017

2017/808-01/02/2017

10

19.10.2015

15220100T355470

CT5694BP

Mercedes

2005

Binek

Boryana

DOBREVA

Bulgaristan

351-11/02/2017

1.937,00-TL

2017/34

02.02.2017

2017/807-01/02/2017

11

05.08.2015

15220100T276184

K5133BA

BMW

2002

Binek

Nevena

KOSTOVA

Bulgaristan

412-1702/2017

1.192,00-TL

2017/41

17.02.2017

2016/22-14/02/2017

12

24.02.2016

16220100T32288

PB5261CA

Audi

2002

Binek

Plamen

DIMITROV

Bulgaristan

653-16/03/2017

893,00-TL

2017/49

03.03.2017

11118-02/03/2017

13

26.08.2016

16220100T306241

K8833AT

BMW

1998

Binek

Yusuf

ARIF

Bulgaristan

672-17/03/2017

1.267,00-TL

2017/50

07.03.2017

2017/1719-07/03/2017

14

06.03.2015

15220100T37242

X7571BC

Jeep

2003

Binek

Ersoy

MUSTAFA

Bulgaristan

674-17/03/2017

1.267,00-TL

2017/52

07.03.2017

2375-06/03/2017

3314/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ