14 Nisan 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30038

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. Anonim Şirketinden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Intesa Sanpaolo S.p.A İtalya İstanbul Merkez Şubesinden:

Fibabanka Anonim Şirketinden:

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketinden:

Odea Bank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Öz Oil Petrol Rafineri Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.’nin L43-b3, b4 no.lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 05.04.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

3279/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Adıyaman ilinde sahip bulunduğu AR/ARR/4226 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/ARR/K/M42-d2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 29.03.2017 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

3280/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.‘nin Adıyaman ilinde sahip bulunduğu AR/ARR/4226 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/ARR/K/M42-a4-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 29.03.2017 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur.

3281/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Adıyaman ilinde sahip bulunduğu AR/ARR/4226 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/ARR/K/M42-d1-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 29.03.2017 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

3282/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun M41-c4 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 11.06.2014 tarihinde yapmış bulunduğu müracaatından 07.04.2017 tarihli dilekçesiyle feragat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

3244/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

ANKARA

Adana Ticaret Odasına 09.05.1979 tarihinden itibaren 13124 Ticaret, 10639 Oda Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan ŞAL İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile teklifi imzalayan şirketin sermayesinin %10 hissesine sahip ortağı 150 612 89608 T.C. Kimlik No.lu Özkan KALO’nun “1 (bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklandığı” Resmi Gazete’nin 26 Temmuz 2016 tarihli ve 29782 sayılı nüshasının 32. sayfasında yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Ancak, ŞAL İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Özkan KALO tarafından “1 (bir) yıl süre ile geçici olarak ihalelere katılmaktan yasaklama cezasının iptali ve yürütmenin durdurulması” istemi ile İdaremiz aleyhine açılan dava neticesinde, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 04.01.2017 tarihli ve 2016/4620 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiğinden yasaklama kararanın kaldırıldığı Resmi Gazete’nin 3 Mart 2017 tarihli ve 29996 sayılı nüshasının 72. sayfasında yayınlanmıştı.

Bu defa, ŞAL İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Özkan KALO hakkında, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Davası Dairesinin 09.03.2017 tarihli ve Y.D. İtiraz no.2017/67 sayılı kararı gereğince, “Ankara 12. İdare Mahkemesinin 04.01.2017 tarihli ve 2016/4620 sayılı kararı kaldırıldığından, yasaklamanın başladığı 26.07.2016 tarihi ile yasaklamanın kaldırıldığı 03.03.2017 tarihi arasında 220 takvim günü yasaklı kalınmış olup Resmi Gazete’de bu ilanın yayınlanacağı tarihten itibaren kalan 145 takvim günü daha ihalelerden yasaklı kalacaklardır.

Duyurulur.

3249/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_4.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_5.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_6.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_7.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_8.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_9.jpg


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Tıp Fakültesi’nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Kardiyoloji Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Nöroşirurji Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Biyoistatistik Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

3266/1-1


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23 (c), 25 (c) ve 26 (a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecek olup yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

Unvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

Akne vulgaris tedavileri konusunda çalışma yapmış olmak.

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Toraks radyolojisi ve koroner görüntüleme alanında çalışma yapmış olmak.

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Tıbbi biyoloji doçenti olup şizofreni hastalığında moleküler düzeyde çalışma yapmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Fizik

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Atmosferik basınç plazmaları ve vakum ince film üretimleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

İstatistik

Yöneylem

Kuyruk teorisi ve bayesci yaklaşım konularında çalışmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik ve Bilgisayar

Uygulamalı Matematik

Diferansiyel denklemlerin simetrileri ve tam çözümleri üzerine çalışmış olmak.

Profesör

1

1

Eğitim Fak.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doktora ve doçentliğini coğrafya eğitimi alanında almış olmak.

Profesör

1

1

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Pedodonti

Çocuklarda dental plakla ilgili çalışma yapmış olmak.

Profesör

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Sağlık finansmanı alanında çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk nefrolojisi uzmanı olmak ve çocuklarda böbrek nakli konusunda deneyimli olmak.

Yrd. Doç.

2

1

Mühendislik-Mimarlık Fak.

Endüstri Mühendisliği

Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri

İşletme mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve çok değişkenli istatistiksel analiz ile yapısal eşitlik modeli uygulamaları konusunda çalışma yapmış olmak.

Yrd. Doç.

2

1

Mühendislik-Mimarlık Fak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler Teorisi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği kontrol ve kumanda sistemleri alanında doktora yapmış olmak, mobil robotlar konusunda çalışma yapmış olmak.

Yrd. Doç.

2

1

Mühendislik-Mimarlık Fak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler Teorisi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği kontrol ve kumanda sistemleri alanında doktora yapmış olmak, enerji-optimal kontrol konusunda çalışma yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

İngiliz Dili ve Edebiyatında yüksek lisans ve doktorasını yapmış olup, alanında çalışma yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Anorganik Kimya

Anorganik kimyada doktora yapmış olmak, gözenekli koordinasyon polimerleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası politik ekonomi ve Avrupa birliği ekonomisi konularında çalışma yapmış olmak.

3257/1-1


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90

 

S.

No

Unvanı

Der

Birimi

Bölümü

ABD/Prog.

Açıklama

1

Prof.

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Kıbrıs Türk Edebiyatı ile kurgusal metinlerin (roman, hikaye, tiyatro) teorisi ve incelenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

2

Prof.

1

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Psikolojisi

Din Psikolojisi bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Tasavvuf Psikolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

Prof.

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Tefsir bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Kur'an Kronolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

4

Prof.

1

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Gözenekli Ortamlarda Isı Transferi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

5

Doç.

1

Beden Eğitimi ve Spor YO

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Fiziksel Uygunluk ve Hidrasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

6

Doç.

1

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Temel İşlemler ve Termo Dinamik

Kimya Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Katalitik Organik Sentez ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

7

Doç.

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat

İktisat Teorisi

Mikro İktisat bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Bankacılık Sektöründe Rekabet ve Sigortacılık konularında çalışmalar yapmış olmak.

8

Doç.

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Bankacılık ve Finans

Sigortacılık ve Aktüerya

Bankacılık ve Sigortacılık bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Sigortacılık, Faizsiz Bankacılık ve Finansal Risk Ölçümü konularında çalışmalar yapmış olmak.

9

Doç.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Bankacılık ve Finans

Finans

Finans bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Finansal Performans ile Derecelendirme, Sahiplik Yapısı ve Ticari ve Katılım Bankaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

10

Doç.

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Deri ve Zührevi Hastalıklar bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Teledermatoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.

11

Doç.

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Acil Tıp bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve İntoksikasyonlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

12

Doç.

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anesteziyoloji ve Reanimasyon bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve Nöromüsküler blokerler ve reversal ajanlar konusunda çalışmalar yapmış olmak

13

Yrd. Doç.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Muhasebe Finansman bilim dalında doktora yapmış olmak ve Lojistik Yönetimi ve Finansal Yönetim konularında çalışmalar yapmış olmak.

14

Yrd. Doç.

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Anabilim dalında doktora yapmış olmak ve Çalışma Psikolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

15

Yrd. Doç.

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Genel Türk Tarihi

Genel Türk Tarihi alanında doktora yapmış olmak ve Ortaçağ şehirleri, Ticareti ve vakıfları konularında çalışmalar yapmış olmak.

16

Yrd. Doç.

4

Fen-Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Arkeoloji dalında doktora yapmış veya Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi alanında uzman olmak ve Orta Anadolu Kültürleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

17

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Biyokimya alanında Doktora veya uzmanlık yapmış olmak ve Çocuk ve yetişkin psikiyatri alanında nörobiyokimyasal belirteçler üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

18

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları alanında uzman unvanı almış olmak ve Timpanoplasti konusunda çalışmaları olmak.

19

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Kardiyoloji alanında uzman unvanı almış olmak.

20

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzman unvanı almış olmak ve Hemodiyaliz hastalarıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

21

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

İç Hastalıkları alanında uzman unvanı almış olmak, Nefroloji yandal uzmanı olmak ve Hemodiyaliz ve Periton Diyalizli Hastalarda Ateroskleroz ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

22

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

İç Hastalıkları alanında uzman unvanı almış olmak ve Hematoloji yandal uzmanı olmak.

23

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Acil Tıp alanında uzman unvanı almış olmak ve Hastane dışı kardiyak arrest konusunda çalışmalar yapmış olmak.

24

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Nükleer Tıp alanında uzman unvanı almış olmak ve Meme Kanserinde PET/CT Görüntüleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

25

Yrd. Doç.

4

Beden Eğitimi ve Spor YO

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak ve Spor Yöneticiliği Alanı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

3259/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesi gereğince, hazırlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 2 (iki) adet Avukat alımı yapılacaktır.

 

Unvanı

Derecesi

Adedi

Aranan Nitelikler

Avukat

5

1

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, en az 75 puan almış olmak,

3. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4. Son başvuru tarihi itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

5. Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra en az iki yıl mesleği ile ilgili çalışmış olmak. Bu çalışma süresini gösterir belgeyi vermek.

a) Serbest avukatlar için vergi dairesinden alınacak onaylı vergi açılış kayıt belgesi.

b) Şirket veya başka bir avukatın yanında sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigortalı hizmet belgesi ile çalıştığı yerde avukatlık yaptığına dair onaylı belge.

6

1

 

Yazılı Sınav Başvuru Yeri ve Başlangıç - Bitiş Tarihleri       :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Teknikokullar Beşevler/ ANKARA 14.04.2017 - 28.04.2017

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi                                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 17.05.2017 Saat: 09:30

Sözlü Sınav Tarihi                                                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 01.06.2017 Saat: 09:30

Giriş Sınavı İçin Başvuruda İstenen Belgeler

1. Başvuru Formu, (http://personel.gazi.edu.tr/ web sitesinden temin edilebilecektir )

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3. Üç adet vesikalık fotoğraf,

4. KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

5. Özgeçmiş

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

Not: Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Giriş Sınavının Şekli, Başvuru Şartları, Yeri ve Değerlendirilmesi

Başvurular Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına 14.04.2017 - 28.04.2017 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin www.gazi.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.).Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından (www.gazi.edu.tr) duyurulacaktır.

YAZILI SINAV KONULARI

1)      a - Anayasa Hukuku

         b - Medeni Hukuk

         c - Borçlar Hukuku

         ç - Ticaret Hukuku

         d - Medeni Usul Hukuku

         e - İcra ve İflas Hukuku

         f - İdare Hukuku

         g - İdari Yargılama Hukuku

         ğ - Ceza Hukuku

         h - Ceza Usul Hukuku

         ı - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2) 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili Mevzuat

Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır.) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

SÖZLÜ SINAV KONULARI

a - Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b - Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c - Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç - Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d - Genel yetenek ve genel kültürü,

e - Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından bu fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve itirazlar

(1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

(2) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

(3) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

(4) Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Gerçeğe aykırı beyan

(1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Atanma İşlemleri

(1) Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

(2) Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

(3) Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Adres: Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA Tel: 0312-202 24 08-09-10-52-55-56

3245/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


Intesa Sanpaolo S.p.A İtalya İstanbul Merkez Şubesinden:

INTESA SANPAOLO S.p.A İTALYA İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Fibabanka Anonim Şirketinden:

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Türkiye İş Bankası Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Odea bank Anonim Şirketinden:

ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ