13 Nisan 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30037

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sabancı Üniversitesinden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

JPMorgan Chase Bank İstanbul Türkiye Şubesinden:

Turkland Bank Anonim Şirketinden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI HAKKINDA İLAN

25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cem-Sel İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketinin 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 26 ncı maddesi gereğince 2 (İki) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararına karşı, yasaklama kararı verilmesine ilişkin işlemin yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine Ankara 5. İdare Mahkemesi'nde 2017/294 Esas sayılı dosya ile açılan davada, mezkur Mahkeme tarafından 23/03/2017 tarihli karar ile "... dava konusu işlemin; ... yürütülmesinin durdurulmasına..." karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3272/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tepekule Yapı Denetim Hizmetleri Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 714726, 714741 ve 714752 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Tepekule Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 122190-MERKEZ, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:484), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tepekule Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti’nin kuruluş ortağı Mehmet Nejat ÇALLI, (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2517, Oda Sicil No:26948), Mehmet KOCAGÖZOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1509,Oda Sicil No: 20553) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8281 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/1/1-1

—————

Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 871554-859221 ve 968788 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Deniz Ada Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 165236-MERKEZ, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1668), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Bülent Halis BOZKURT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72844) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8283 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/2/1-1

—————

Karabağlar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1091927-1042034 ve 1084916 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 173827-MERKEZ, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1490), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Karabağlar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Murat GERELİ’nin (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6577, Oda Sicil No:19915) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8285 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/3/1-1

—————

Ay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, 240EC1C Pafta, 4180 ada(yeni 15393), 5 parsel üzerindeki 812949 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 637026 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 742 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ay Yapı Denetim. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Salim Sefa KOCABAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9264, Oda Sicil No: 10382), Lütfi KAYA(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3341, Oda Sicil No:11182), Abdulnasır MATPAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 43319) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Adlan YİĞİT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64406), Hüseyin BÜYÜKKEMERLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 64739) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8287 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/4/1-1

—————

İskom Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, 221-1 Pafta, 2503 ada, 7 parsel üzerindeki 819812 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c) ve (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 444075 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 247 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İskom Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İskom Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Osman DEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2634, Oda Sicil No: 17380),İbrahim ÇIRALI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19658, Oda Sicil No:28647), Ali SOYDEMİR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2632, Oda Sicil No: 7521), Evren BAHADIR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65757) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İskom Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Sadık YILMAZ(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2949, Oda Sicil No:17378), Mensur DEMİR(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2251, Oda Sicil No:36514), Osman DEMİR(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2634, Oda Sicil No: 17380), Süreyya TAYFUR(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2252, Oda Sicil No:29621), Ali SOYDEMİR(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2632, Oda Sicil No:7521), Ahmet Baskın BOSTANCI’nın(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2633, Oda Sicil No:9117) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8290 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/5/1-1

—————

BCF Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ordu İli, Gölköy İlçesi, 46-48-N pafta, 138 ada, 1 parsel üzerindeki 1110995 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarındaki ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 1. fıkrasında, 2.fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde ve 4. fıkrasının (ç) bendi hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan; 3269 Ticaret Sicil No ile Fatsa Ticaret Odasına kayıtlı 1325 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BCF Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, BCF Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı, Kenan YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17801, Oda Sicil No: 28903), Ali PAK (İnşaat Mühendisi Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24105, Oda Sicil No: 7481),Yusuf ÖNLER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23215, Oda Sicil No: 46558),Ali EROĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22282, Oda Sicil No: 10037), İsmihan Saba OKUTAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:96457) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, BCF Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş Kenan YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17801, Oda Sicil No: 28903) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamı’nın 06.04.2017 tarihli ve 8294 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/6/1-1

—————

Taş Kent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, 24 Pafta, 14973 parsel üzerindeki 737133 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 620914 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 676 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Taş Kent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Taş Kent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hüseyin Gazi BEYOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14763, Oda Sicil No: 18979),Zafer BEŞOĞLU( Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9503, Oda Sicil No:10265),Savaş BEYAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57812) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Taşkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Umut Seçkin YILDIRIM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71041), Abdulvehap ARAS’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68803) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8295 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/7/1-1

—————

Ölçek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, 07C2A Pafta, 8582 ada, 5 parsel üzerindeki 512245 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 857715 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1863 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ölçek Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ölçek Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Berrin ÖZER(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7811, Oda Sicil No: 10855),Ahmet Cahit ERKMEN( Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14801 Oda Sicil No:10464), Mahsun FİDAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:93643,T.C. Kimlik No:16729905144) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ölçek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ferhat ÇAÇA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 75818), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8296 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

3247/8/1-1

—————

Yamaner Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1072987-1048252 ve 1040983 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Yamaner Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Akhisar, Ticaret Sicil No: 9161, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1415), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yamaner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kamil EVCİ(Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21093, Oda Sicil No:20175), Mehmet DEVECİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:74799) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8298 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/9/1-1

—————

Nazden Yapı Denetim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 805305-867488 ve 888758 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Nazden Yapı Denetim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti’ne (Ticaret Odası: Nazilli, Ticaret Sicil No: 9161, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:278), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Nazden Yapı Denetim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ersin ESENLİK(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3348, Oda Sicil No: 33571), Necmeddin ESENLİK’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3349, Oda Sicil No: 31820) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8300 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/10/1-1

—————

Akhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’de kontrol elemanı olarak görev yapan Kazım EVİRGEN’in vefatını yasal süresi içerisinde bildirmeyen ayrıca denetim sorumluluğunu üstlendiği 946174 ve 946151 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Akhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Akhisar, Ticaret Sicil No: 9771, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:2127), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Akhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Arda TÜRKMEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95215), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8303 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/11/1-1

—————

Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Akare Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, İncirliova İlçesi, 11 pafta, 8524 parsel üzerindeki 1005726 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki ve 3. maddesindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Denizli, Ticaret Sicil No: 31264, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1796) ve Akare Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Muğla, Ticaret Sicil No:5386-MUĞLA, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1067) aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Aydın IŞIKSAL(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21809, Oda Sicil No: 14356),Esen ÇELİK(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25892, Oda Sicil No: 17727),Ahmet AKÇAN(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8748, Oda Sicil No:30219),Hatice Olcay İNCEOĞLU’ nun(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,  Oda Sicil No:35186), Akare Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan; sorumlu denetim elemanları Nazan BATMAZ(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21468, Oda Sicil No: 19304), Salih BAYKARA’nın(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11637, Oda Sicil No: 18679),Bakanlıkça kayıtlarının tutulması Beyazkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ertan SARI  (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 49800) ve Akare Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet TUĞAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 85669), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8304 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/12/1-1

—————

Reyyan Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 810570, 810627 ve 810652 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Reyyan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Elazığ, Ticaret Sicil No: 12637, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1418), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Reyyan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Yeşim YÜKSEL (KUZU) (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17120, Oda Sicil No: 59469) ve Celal AYDOĞAN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73874) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8305 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/13/1-1

—————

Turuncu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, 8/2 pafta, 21868 parsel üzerindeki 1018292 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 795721 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1913 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Turuncu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Turuncu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Osman Erdal SOYMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26655, Oda Sicil No: 9811), Ramazan KINCAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3073, Oda Sicil No: 14850), İsmail GÜLBETEKİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 80913) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Turuncu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı İsmail GÜLBETEKİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 80913) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8306 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/14/1-1

—————

Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, F21D22C1A pafta, 271 ada, 19 parsel üzerindeki 1196121 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 623007 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 685 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nihat TEOMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10687, Oda Sicil No: 10224), Halis ALTIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9925, Oda Sicil No: 37565), Nurullah Zafer YURDAKUL’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 107037)  Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Eksen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortağı Yalçın BAYKAL’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10622, Oda Sicil No: 15621) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8307 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/15/1-1

—————

Mesnet Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, 17JII pafta, 493 ada, 1 parsel üzerindeki 1087365 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 731232 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2221 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mesnet Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mesnet Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hüseyin Arif ERİKCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24608, Oda Sicil No: 6650), Fikret GİRGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5317, Oda Sicil No: 20029), Muhammed Sait YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100908) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mesnet Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortağı Seyit Ahmet KURTBEYOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26046, Oda Sicil No: 65875) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8308 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/16/1-1

—————

Alfa Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 91 pafta, 280 ada, 46 parsel üzerindeki 637462 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 576122 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 529 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alfa Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Alfa Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ateş TEKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12150, Oda Sicil No: 8307), Serap GÖNCÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15963, Oda Sicil No: 32144), Mehmet Ceyhun ÇATALBAŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 83360), Makbule ATÇI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9908, Oda Sicil No: 10821), Selahattin KARA’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13405, Oda Sicil No: 15584) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Alfa Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Buğra Kaan ÇİLOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 43270), Yavuz CANPOLAT’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1095, Oda Sicil No: 40533) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8309 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/17/1-1

—————

Uğur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 24d-1b pafta, 1139 ada, 9 parsel üzerindeki 1105958 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 653922 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 809 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uğur Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Uğur Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Elif Özlem TUNÇEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11264, Oda Sicil No: 34670), Ömer HERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14400, Oda Sicil No: 33040), Selçuk ARSLAN’nın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 18214963790) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Uğur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortağı Sibel ŞİMŞEK (BAŞ)’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73553) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8310 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/18/1-1

—————

Mesnet Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, 17JII pafta, 493 ada, 1 parsel üzerindeki 1087368 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 731232 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2221 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mesnet Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mesnet Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hüseyin Arif ERİKCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24608, Oda Sicil No: 6650), Fikret GİRGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5317, Oda Sicil No: 20029), Muhammed Sait YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100908) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mesnet Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortağı Seyit Ahmet KURTBEYOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26046, Oda Sicil No: 65875) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8311 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/19/1-1

—————

İlkim Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Fatih İlçesi, 62 pafta, 84 ada, 26 parsel üzerindeki 963414  YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 797240 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1826 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İlkim Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İlkim Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Erdal AKIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9343, Oda Sicil No: 15359), Muammer ERDEM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15338, Oda Sicil No: 7728), Özgür HASANÇEBİOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66420) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İlkim Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Erdal AKIN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9343, Oda Sicil No: 15359) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8312 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/20/1-1

—————

Çizgi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, F21D21C1A-F21D21B4D pafta, 126 ada, 4 parsel üzerindeki 909234 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 590137 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 578 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çizgi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çizgi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa EGELİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21772, Oda Sicil No: 43709), Ali UYSAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19463, Oda Sicil No: 31373), Hüseyin Osman HEPGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26583, Oda Sicil No: 16737), Gül Gümüş DARICI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88431), Abdülsemet KARTAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84406), Çiğdem ÖZATA (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 26595), Çetin AKGÜN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 13846), Ahmet Güzay ÇETİN’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 22789) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çizgi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortakları Halil İbrahim KELO (Elektrik Mühendisi, Oda Sicil No: 50563), Emrah KURT (Elektrik Mühendisi, Oda Sicil No:48687) ve Haydar KARAKUŞ’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1672, Oda Sicil No: 12950) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8313 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/21/1-1

—————

Çizgi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, F21D23D2D pafta, 570 ada, 1 parsel üzerindeki 1082480 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 590137 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 578 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çizgi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çizgi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Aytunç GÜNAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81509), Ali UYSAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19463, Oda Sicil No: 31373), Hüseyin Osman HEPGÜL’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26583, Oda Sicil No: 16737) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çizgi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Halil İbrahim KELO’nun (Elektrik Mühendisi, Oda Sicil No: 50563) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8316 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/22/1-1

—————

Çizgi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, F21D23D2D pafta, 570 ada, 1 parsel üzerindeki 1082468 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 590137 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 578 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çizgi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çizgi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Aytunç GÜNAY (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 81509), Ali UYSAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19463, Oda Sicil No: 31373), Hüseyin Osman HEPGÜL’ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26583, Oda Sicil No: 16737) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çizgi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Halil İbrahim KELO’nun (Elektrik Mühendisi, Oda Sicil No: 50563) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8321 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/23/1-1

—————

Yenikent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 100 pafta, 3093 ada, 78 parsel üzerindeki 656168 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 650051 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 900 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yenikent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yenikent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yusuf YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14509, Oda Sicil No: 13563), Cemal ÜNAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12129, Oda Sicil No: 23874), Ferhat UZUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74816), Murat KAYAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19060, Oda Sicil No: 45858), Mehmet YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 21551), Muzaffer Mehmet YENER’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12855, Oda Sicil No: 18072) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yenikent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Cemil KARSLIOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12389, Oda Sicil No: 2740), Yusuf YILMAZ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14509, Oda Sicil No: 13563) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8323 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/24/1-1

—————

Hasat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 248DY3D pafta, 9138 ada, 13 parsel üzerindeki 1047647 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 749853 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2310 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hasat Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Hasat Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Zeki TATLI’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26350, Oda Sicil No: 14158) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Hasat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ali Şükrü OFLAS’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 668, Oda Sicil No: 8864) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8324 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/25/1-1

—————

Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 247DY2B pafta, 8666 ada, 6 parsel üzerindeki 937565 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 769481 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1933 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Kemalettin ÇAMLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1837, Oda Sicil No: 12765), Mustafa ŞENTÜRK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8207, Oda Sicil No: 4497), Ertan AÇIKGÖZ’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95887) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kerem Sedat ERGEZER’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69198) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8328 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/26/1-1

—————

Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 248Dy-IVc pafta, 7644 ada, 17 parsel üzerindeki 934853 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 769481 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1933 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Levent AK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25216, Oda Sicil No: 17076), Kemalettin ÇAMLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1837, Oda Sicil No: 12765), Yeliz PUNAR’ın (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 11096445156) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kerem Sedat ERGEZER’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69198) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8331 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/27/1-1

—————

Metroport Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin (Yeni unvanı: Yörünge Yapı Denetim Ltd. Şti.) denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 203 pafta, 1259 ada, 60 parsel üzerindeki 923458 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 475055 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 319 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Metroport Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Yeni unvanı: Yörünge Yapı Denetim Ltd. Şti.), aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Metroport Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Yeni unvanı: Yörünge Yapı Denetim Ltd. Şti.) yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet GÜRBÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 741, Oda Sicil No: 14683), Hasan Bülent ÇETİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20292, Oda Sicil No: 12981), Kadir İBİŞDAYI’nın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2472, Oda Sicil No: 12353) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Metroport Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin (Yeni unvanı: Yörünge Yapı Denetim Ltd. Şti.) kuruluş ortağı Esin ALPER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63474) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8333 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/28/1-1

—————

Öz Bil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 126 pafta, 940 ada, 37 parsel üzerindeki 937015 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 748491 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1858 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Bil Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Öz Bil Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ferhan KOPUZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8870, Oda Sicil No: 10936), Zafer Kemal ZEREN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14632, Oda Sicil No: 11653), Taner KARADEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73551) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Öz Bil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Olgaç Arda DÖNMEZ (Mimar, Oda Sicil No: 43044) ve Taner KARADEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73551) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8336 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/29/1-1

—————

BK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi (YDS kaydında İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 42 pafta, 140 ada, 33 parsel üzerindeki 864388 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 696504 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1542 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BK Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, BK Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Kadriye SOYKUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11985, Oda Sicil No: 5294), Şükrü AYAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20328, Oda Sicil No: 20683), Deniz Evrim KÖKSAL KILIÇ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 37922), Engin BİRBEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23586, Oda Sicil No: 44047), Mehmet Enver ATUKEREN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12069, Oda Sicil No: 6292), Nuri DEVİSKEL’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4327, Oda Sicil No: 19873) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, BK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Tahsin DİNÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27856, Oda Sicil No: 75228) ve Erhan ÇEBİ’nin (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72418) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8339 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/30/1-1

—————

Statü Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Kartal İlçesi, 187 pafta, 2367 ada, 348 parsel üzerindeki 724796 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 670555 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 927 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Statü Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Statü Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Cavit Bülent SEZER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12772, Oda Sicil No: 25969), Murat KAYAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 45858), Turgut YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 42701) Nuran CANOVA’nın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6757, Oda Sicil No: 3026) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Statü Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları İsmail ŞAHİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 587, Oda Sicil No: 11873) ve Yücel DAŞTAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72994) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8341 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/31/1-1

—————

Dem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, 244 ada, 22 parsel üzerindeki 1217028 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 23308 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 1353 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Dem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Songül ONUR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17780, Oda Sicil No: 21709), Metin KAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18441, Oda Sicil No: 56876), Yavuz ASLAN’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52206) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Dem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Serdar ASLAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46608) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8342 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/32/1-1

—————

Dem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, 244 ada, 23 parsel üzerindeki 1217036 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 23308 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 1353 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Dem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Songül ONUR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17780, Oda Sicil No: 21709), Metin KAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18441, Oda Sicil No: 56876), Yavuz ASLAN’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52206) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Dem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Serdar ASLAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46608) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8345 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/33/1-1

—————

Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 246DY2B pafta, 9234 ada, 8 parsel üzerindeki 1136552 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 829678 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2161 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Gökhan YAĞIBASAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24351, Oda Sicil No: 28941), Osman Nurcan ÖZBAŞARAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9658, Oda Sicil No: 25177), Samet YILDIRIM (Teknik Öğretmen (İnşaat), Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 53632589146), Bulut SENYÜCEL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76522), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman Nurcan ÖZBAŞARAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9658, Oda Sicil No: 25177) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8346 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/34/1-1

—————

Öz Bil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 125 pafta, 936 ada, 49 parsel üzerindeki 1153635 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a),(c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 748491 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1858 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Bil Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Öz Bil Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Arif GÜNEŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13820, Oda Sicil No: 21881), Ferhan KOPUZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8870, Oda Sicil No: 10936), Zafer Kemal ZEREN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14632, Oda Sicil No: 11653), Sinan Emre ÇANKAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87100) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Öz Bil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Celalettin Ege DÖNMEZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 107459), Habip ABDULLAHOĞLU (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67217) ve Taner KARADEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73551) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8347 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/35/1-1

—————

Olgun Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 3671 ada, 11 parsel üzerindeki 851780 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16989 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 1453 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Olgun Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Olgun Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Metin İNCE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18682, Oda Sicil No: 11308), Mehmet VAROL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13582, Oda Sicil No: 18619), Ömer Berat POLAT’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91371) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Olgun Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Esaf KARAKAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71192) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8348 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/36/1-1

—————

Zafer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 3016 ada, 24 parsel üzerindeki 897228 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 12652 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 1456 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Zafer Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Zafer Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa BATMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15130, Oda Sicil No: 10742), Hidayet DİLEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8652, Oda Sicil No: 30524), Doğucan ÖZYALÇIN’nın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 31754185644) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Zafer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kahraman BULUT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59194) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8355 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/37/1-1

—————

Yeni Bornova Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1058237, 1058241 ve 1058253 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 169198, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2124), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeni Bornova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yücel ÜRE’nin (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 28034, Oda Sicil No:47114) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8356 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/38/1-1

—————

Hazal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Torbalı İlçesi, 648 ada, 2 parsel üzerindeki 936421 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 91027-Merkez Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1571 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hazal Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Hazal Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fatma Jale ŞENELMAS (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1169, Oda Sicil No: 35683), Hasan Hüseyin ÖZDOĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10779, Oda Sicil No: 6733), Varol ŞENOL’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 83439), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Hazal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatma Jale ŞENELMAS (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1169, Oda Sicil No: 35683) ve Ece ÖKCE (AYKOL)’un (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 42946) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8357 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/39/1-1

—————

Malatya Saygın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Elazığ İli, Merkez İlçesi, 932 ada, 9 parsel üzerindeki 1114927 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 14674 Ticaret Sicil No ile Malatya Ticaret Odasına kayıtlı 2210 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Malatya Saygın Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Malatya Saygın Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Faruk BÜYÜKGÖK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22353, Oda Sicil No: 13054), Burcu YETİŞ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101439), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Malatya Saygın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Yaşar ERTÜRK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95797) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8358 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/40/1-1

—————

Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, 120 ada, 10 parsel üzerindeki 962867 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile 3.maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 18318- Efeler Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 1921 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Haluk TURGAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23969, Oda Sicil No: 4227), Tuncay ÜREL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11540, Oda Sicil No: 17236), Erdoğdu ÖĞÜN’ün (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 6877), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Sim MORAY’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18902, Oda Sicil No: 35354) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8359 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/41/1-1

—————

Abant Yapı Denetim Müh.Hiz. ve Müş.Ltd. Şti’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 255645, 255650 ve 279706 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Abant Yapı Denetim Müh. Hiz. ve Müş. Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Bolu, Ticaret Sicil No: 4417-Bolu, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 159), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Abant Yapı Denetim Müh. Hiz. ve Müş. Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Yusuf GÜL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2410, Oda Sicil No: 4947), Fahrettin GENÇAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5512, Oda Sicil No: 49843),  Muzaffer ÖZER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2340, Oda Sicil No: 6362), Naci YÖRÜK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2339, Oda Sicil No: 11979), Sabri FIRAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2338, Oda Sicil No: 9272), Aytaç KAYAPINAR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3095, Oda Sicil No: 20365), Mahmut Esat PALAZOĞLU’nun (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2342, Oda Sicil No: 9120)yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8360 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/42/1-1

—————

MYD Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 875233, 882689 ve 1089834 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan MYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Kahramanmaraş, Ticaret Sicil No: 10828, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1627), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, MYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Okan AKKOYUN’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:100931) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8361 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/43/1-1

—————

MYD Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 875237, 882663 ve 882678 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan MYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Kahramanmaraş, Ticaret Sicil No: 10828, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1627), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, MYD Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Okan AKKOYUN’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:100931) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8362 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/44/1-1

—————

Lonca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 5 pafta, 49 ada, 29 parsel üzerindeki 1019150 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 23465 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 1730 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Lonca Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Lonca Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yalçın KARAASLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22642, Oda Sicil No: 8821) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Lonca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Resul BASMACI’nın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48871) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8363 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/45/1-1

—————

Matay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, 176 ada, 8 parsel üzerindeki 730257 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11962 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 830 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Matay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Matay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Şükrü KIRAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11198, Oda Sicil No: 15688), Yakup Metin DOĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12076, Oda Sicil No: 12012), Berat Baykal GÖKÇE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88013) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Matay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Servet Erol ÖZEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10187, Oda Sicil No: 30422), Ağabey Alptekin YILDIRIM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70233) ve Sadi AKSOY’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18613, Oda Sicil No: 18982) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.04.2017 tarihli ve 8364 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3247/46/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

RÜZGAR ENERJİSİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI VE BAĞLANTI KAPASİTELERİNİN TAHSİSİNE İLİŞKİN YARIŞMA İLANI

1 - İdare Bilgileri

İdarenin;

Adı                                   :  T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Adresi                              :  Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 7. Km, No: 166, 06520 Çankaya/ANKARA

Telefon numarası              :  0 312 - 295 55 00

Faks numarası                  :  0 312 - 295 50 05

Elektronik posta adresi     :  yeka@yegm.gov.tr

2 - Yarışma Bilgileri

Yarışmanın;

a) Niteliği, türü, miktarı: Şartnamede belirtilen Bağlantı Bölgeleri içinde olacak şekilde tesis edilecek olan iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlanabilecek toplamda 1000 (bin) MWe gücündeki rüzgâr enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinin kurulacağı rüzgâr enerjisi yenilenebilir enerji kaynak alanlarının tahsis edilmesi ve bu alanlar için belirlenen Bağlantı Kapasitelerinin kullandırılmasının sağlanmasıdır.

b) Yarışmaya katılabilme şartları ve istenen belgeler

Yarışmaya tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumlar başvurabilir. Yarışmaya katılabilmek için, Yarışmacı tarafından Teknoloji Sağlayıcıya ait 01/01/2014 tarihinden 31/12/2016 tarihine kadar toplam gücü asgari 2.000 (ikibin) MWe olan Rüzgar Türbinine ait nasel ana bileşeni üretimini gösteren iş deneyim belgesi sunulmalıdır.

Yarışmaya katılabilme diğer şartları ve Yarışmada istenen belgeler Şartnamede yer almaktadır.

c) Şartname bedeli ile bedelin yatırılacağı, Şartnamenin görüleceği ve temin edileceği yer

Şartname bedeli 20.000 TL olup, bedel T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’ne yatırılacaktır.

Şartname, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde görülebilir ve temin edilebilir. Her ne surette olursa olsun, Şartname almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

ç) Başvuru yeri, tarihi ve saati

Başvurular, 27/07/2017 tarihi saat 12:00’a kadar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra İdare’ye yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların incelenmesine aynı tarih ve adreste saat 14:00’da başlanarak detay incelemeye geçilecektir.

d) Yarışma yeri, tarihi ve saati

Yarışma yeri, tarihi ve saati, İdare tarafından yarışmacılara bildirilecektir.

3 - Teminat Türü ve Tutarı

Başvuru aşamasında kesin, 1 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve 10 (on) milyon ABD Doları tutarında teminat mektubu İdareye sunulacaktır. Yarışmanın kazanılması halinde ise, Sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 (bir) gün öncesine kadar Şartnamede belirlenen teminat mektubu formatında başkaca bir değişiklik yapılmadan aynı şartlarda toplamda 50 (elli) milyon ABD Doları tutarında, 20 yıl süreli teminat mektubu İdareye sunulacaktır. Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilecektir.

4 - Yarışma Başlangıç Tavan Fiyatı ve Alım Süresi

• Yarışma Başlangıç Tavan Fiyatı    : 7,00 ABD Dolar-cent/kWh

• Elektrik enerjisi alım süresi            : 15 Yıl

Elektrik enerjisi alım süresi, YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren başlar.

5 - İdare, Yarışmayı yapıp yapmamakta, serbesttir. İdare başvuru tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus başvuru tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

3276/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi;

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının noter tasdikli örneği;

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;

• Nüfus cüzdanı fotokopisi;

• 2 adet vesikalık fotoğraf;

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi:

• Başvurular, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

Tıp

Anatomi Anabilim Dalı

Prof. Dr., Doç. Dr., Yrd. Doç. Dr.

2

Anatomi alanında daha önce ders vermiş olmak.

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr., Doç. Dr., Yrd. Doç. Dr.

1

Histoloji ve Embriyoloji alanında Üniversitelerde daha önce ders vermiş olmak.

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr., Doç. Dr., Yrd. Doç. Dr.

1

Tıbbi Farmakoloji alanında Üniversitelerde daha önce ders vermiş olmak.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr., Doç. Dr., Yrd. Doç. Dr.

1

Tıbbi Patoloji alanında Üniversitelerde daha önce ders vermiş olmak.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr., Doç. Dr., Yrd. Doç. Dr.

1

Üniversitelerin Tıp Fakültelerinde daha önce Tıbbi Biyoloji dersi vermiş olmak

Güzel Sanatlar ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yrd. Doç. Dr.

2

İç Mimarlık veya Mimarlık Lisans mezunu olmak, İç Mimarlık veya Mimarlık Yüksek Lisan mezunu olmak, İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktorası olmak, İç Mimarlık veya Mimarlık uygulama ve eğitimi alanında deneyimli olmak.

3246/1-1


Sabancı Üniversitesinden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda Üniversitemize daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE

UZMANLIK ALANI

UNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Üç boyutlu (3B) biyo-basım, eklemeli imalat, heterojen yapıların modellenmesi ve üretimi, mikro-nano imalat, bilgisayar destekli tasarım ve imalat (CAD/CAM) için hesaplamalı geometri konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik

Prof. Dr.

1

Akışkanlar ve katı mekaniği uygulamaları için yeni ve modern matematiksel modellerin ağ bağımsız yaklaşımlar kullanarak geliştirilmesi, polimer işleme süreçlerinin modellenmesi, fiber takviyeli polimer matrisli kompozit malzemelerin üretimi, mekanik davranışlarının incelenmesi ve yapısal sağlıklarının izlenmesi, yukarıda sözü edilen araçların ve yaklaşımların yenilikçi ve özgün teknolojilere uygulanması, kendini tamir edebilen kompozitler, nano katkılar içeren kompozit yapılar ve kompozit yapıların geri kalan faydalı ömürlerinin optik sensörler kullanılarak tahmini konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik

Prof. Dr.

1

Kompozit malzeme ve yapıların mekaniği, tasarımı, üretimi ve testi, nanofiber takviyeli kompozitler, ince-kat kıvrımsız kumaş kompozitler, yapısal eniyileme, deney tasarımı, tepki yüzeyi yaklaşmaları/yöntemi, akıllı elektroaktif malzemeler konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayaın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Fizik

Prof. Dr.

1

Yüksek enerji astrofiziği, yarıiletken x ışını algılayıcıları, küçük uydu sistemleri konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik

Doç. Dr.

1

Nanomalzemelerin sentezi, enerji depolama, polimer kompozitler ve nanokompozitler, akıllı malzemeler, ince film kaplamalar, yüzey mühendisliği konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin www.sabanciuniv.edu web sayfasının “Çalışanlar” kısmının “Aday Çalışanlar” bölümündeki Akademik İş Başvuruları’ndan ulaşılabilir.

3268/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/

ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Atatürk Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Profesör

1

Biyoloji Eğitimi Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi

Profesör

1

Doçent Unvanının Fizik Eğitimi Dalından Almış Olmak ve Açık Alanlarda Fizik Eğitimi İle İlgili Bilimsel Çalışmaları Yapmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doçent

1

Piyano Öğretimi Alanında Çalışmalarının ve Yayınının Olması.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

Yükseklisans ve Doktorasını “Didaktiksel Dönüşüm Teorisi (Transpozisyon Didaktik) Kapsamında Fen Eğitimi Üzerine Yapmış Olmak, Doçentlik Unvanını Fen Eğitimi Üzerine Almış Olmak Bu Alanda Yayınları Olmak ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında Genetik ve Biyoteknoloji ve Genel Biyoloji Derslerini Vermiş Olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

Bireysel Psikolojik Danışma Grupla Psikolojik Danışma ve Danışma Kuramları Alanında Çalışmaları Bulunmak.

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Aktüerya

Aktüerya

Profesör

1

İstatistik alanında doktora yapmış olmak, nicel karar yöntemleri alanında doçent ünvanı almış olmak, istatistik ve aktüerya konularında çalışmaları bulunmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakognozi

Profesör

1

Farmakognozi - Farmasötik Botanik alanında Doçent unvanı almış olmak. Asteraceae familyası bitkileri üzerinde çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Profesör

1

III. Selim ve II. Mahmut Devri Modernleşmesi, Askeri Reform Tarihi ve Mısır Sorunu konularında çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

Klasik Türk Edebiyatı Çağatay Sahası üzerine çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Profesör

1

Milliyetçilik, Ethnisite, Çokkültürlülük ve Postyapısalcılık alanlarında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotoğraf

Fotoğraf

Profesör

1

Portre Fotoğrafı konusunda görsel ve yazılı çalışmalarda bulunmuş olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık

İç Mimarlık

Doçent

1

Tasarım alanında Doçent unvanı almış olmak. Hacim tasarımı, iç mekan tasarımında renk-ışık alanlarını kapsayan akademik çalışmalarının olması ve bu alanlarda ders deneyiminin bulunması.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Profesör

1

Alanında Doçent olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Profesör

1

Sosyal Psikoloji ve Örgüt Psikolojisi alanında Doçent unvanı almış olmak, Psikolojik Taciz ve İş Etiği alanlarında çalışmaları bulunmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Eğitimi

Profesör

1

Din Eğitimi, Din Hizmetleri ve Rehberlik, Dini ve Manevi Danışmanlık Konularında Çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk-İslam Edebiyatı

Doçent

1

Türk-İslam Edebiyatı Alanında Doçent olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Bilişim

Profesör

1

-

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Gazetecilik

Doçent

1

-

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

Sermaye yapısı ve piyasa etkinliği konularında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak. Muhasebe ve Finansman lisansüstü programlarında ders vermiş ve tez yönetmiş olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Kontrol Sistemleri

Profesör

1

Doçentliğini Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bilim alanında almış olmak. Sürü sistemlerin
kararlılığını ve çok ajanlı dinamik sistemlerde koordinasyon problemleri üzerine yayınları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Doçent

1

İklimsel Modelleme konusunda çalışmaları ve jeotermal enerji üzerine yayınları olmak, tercihen yurtdışında bu konularda ihtisas yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Doçent

1

Doçentliğini Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bilim alanında almış olmak. Akım modlu devrelerin CMOS gerçeklemeleri ve MOSFET parazitikleriyle filtre tasarımı üzerine yayınları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Doçent

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçent unvanı almış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca)

Kamu Politikası

Profesör

1

Maliye alanında doçent unvanı almış olmak. Mali konseyler, mali kurallar, yolsuzlukla mücadele, yerelleşme konularında yayımlanmış bilimsel çalışmaları bulunmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

Yerel Yönetimler, kent ve çevre politikası alanında doçent unvanı almış olmak. Yerel Yönetimler, kent ve çevre politikası alanında ulusal ve uluslararası yayımları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

Akut Karın Ağrısı patolojileri konusunda deneysel ve klinik araştırma yapmış olmak, bu konularda birincil indekslerde taranan dergilerde yayınları olmak. İngilizce Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

İç Hastalıkları Uzmanı ve Hematoloji Yandal Uzmanı olmak. Kemik iliği nakli ve kök hücre aferezi flowsitometri alanlarında deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Profesör

1

Klinik beceri eğitimi ve ölçme değerlendirme konularında deneyimli olmak. Birinci basamak sağlık hizmet sunumu alanında yayınları olmak. Aile hekimi Doçenti olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Uyku yoksunluğunun kardiyovasküler sisteme etkileri konusunda uluslararası dergilerde birinci isim yazar olduğu birden fazla orjinal makale sahibi olmak, Atriyal fibrilasyon hastalarında sol atriyal apendiksin kapatılması ile ilgili eğitim almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon ve tedavisinin kardiyovasküler sisteme etkileri konusunda SCI kapsamına giren dergilerde birinci isim yazar olduğu birden fazla orijinal makale sahibi olmak, Avrupa Birliği metodolojisine göre proje hazırlama eğitimi almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Kardiyoloji Doçenti olmak. Kardiyak görüntüleme ve pulmoner hipertansiyon konusunda yayın yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent

1

Rekonstrüktif mikrocerrahi konusunda deneyimli ve yayın sahibi olmak, Kraniofasiyal cerrahi konusunda yayın sahibi olmak, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında Ulusal ve Uluslararası yeterlilik belgesi sahibi olmak.

3256/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


JPMorgan Chase Bank İstanbul Türkiye Şubesinden:

JPMORGAN CHASE BANK İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Turkland Bank Anonim Şirketinden:

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\13-04-2017 PERŞEMBE\3253 merkez.jpg