9 Nisan 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30033

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Alternatifbank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Hüseyin DEMİRCİOĞLU’na “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 22.02.2017 tarihinde başlanmış olup, 22.08.2017 tarihinde son bulacaktır.

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Yılmaz YILDIRIM’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 18.02.2017 tarihinde başlanmış olup, 18.08.2017 tarihinde son bulacaktır.

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İsmayil İMAMOĞLU’na üç ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 10.02.2017 tarihinde başlanmış olup, 12.08.2018 tarihinde son bulacaktır.

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ahmet AYKAN’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 14.02.2017 tarihinde başlanmış olup, 14.08.2017 tarihinde son bulacaktır.

5 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Fatih OĞRAŞAN’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 12.02.2017 tarihinde başlanmış olup, 12.02.2018 tarihinde son bulacaktır.

6 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Necmettin RÜSTEM’e Oda Disiplin Kurulu’nun 25.08.2016 gün ve 1245-1457 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 07.02.2017 tarihinde başlanmış olup, ceza 07.02.2018 tarihinde son bulacaktır.

3115/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

25.03.2017 tarihli ve 30018 sayılı Resmi Gazete’de yer alan ilanda sehven yazılan “…Abdurrahim SAĞLAM (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 29792, Oda Sicil No: 15853)” ifadesinin çıkarılarak “…Abdurrahim SAĞLAM (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26792, Oda Sicil No: 15853),…” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 04.04.2017 tarihli ve 8056 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3134/1/1-1

—————

18.03.2017 tarihli ve 30011 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Karakalem Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “…İzmir İli, Buca İlçesi, 21N-3D pafta, 10199 ada, 3 parsel üzerindeki 1129124 YİBF No.lu yapıyı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan…” ifadesinin çıkarılarak yerine “…İzmir İli, Buca İlçesi, 21N-3D pafta, 10199 ada, 3 parsel üzerindeki 1129124 YİBF No.lu yapıyı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan…” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 04.04.2017 tarihli ve 8055 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3134/2/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Aladdin Middle East Ltd ile Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş. Diyarbakır ili sınırı dahilinde müştereken sahip bulundukları ARİ/AME-GYP/K/L44-d3–2 pafta no.lu petrol işletme ruhsatını 04.04.2017 tarihinde terk etmişlerdir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 22/4 üncü maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

3088/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

                                                                              Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/03/2017, 09/03/2017, 16/03/2017 ve 23/03/2017 tarihli Kararlarıyla

                                                                                               Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET UNVANI

TÜRÜ

TESİS TİPİ / PROJE ADI

SÜRESİ

1

IC İçtaş Hidroelektrik ve Termik Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.

Üretim Lisansı

Bağıştaş I HES

02/03/2017 tarihli ve 6949-8 sayılı Kurul Kararı ile;

IC İçtaş Bağıştaş Enerji Üretim ve İşletme A.Ş.’ye “Bağıştaş I HES” üretim tesisi için verilen 14/02/2008 tarihli ve EÜ/1495-2/1086 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, IC İçtaş Hidroelektrik ve Termik Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.’ye “Bağıştaş I HES” projesi için eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

2

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği

OSB Dağıtım Lisansı

 

09/03/2017 tarihli ve 6956-1 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli OSB dağıtım lisansı verilmiştir.

3

Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği

OSB Dağıtım Lisansı

 

09/03/2017 tarihli ve 6956-2 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli OSB dağıtım lisansı verilmiştir.

4

ITC Antalya Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

ITC Antalya Biyokütle Tesisi

09/03/2017 tarihli ve 6956-3 sayılı Kurul Kararı ile 29 (yirmidokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

5

Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Cornelia Diamond Hotel Kojenerasyon Tesisi

09/03/2017 tarihli ve 6956-5 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

6

Egehidro Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Çakmak Reg. ve HES

09/03/2017 tarihli ve 6956-10 sayılı Kurul Kararı ile;

Ataser Elektrik Üretim ve İnşaat A.Ş.’ye “Çakmak Reg. ve HES” üretim tesisi için verilen 11/11/2011 tarihli ve EÜ/3490-5/2130 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, Egehidro Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Çakmak Reg. ve HES” üretim tesisi için eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

7

Egehidro Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Söğütlü Reg. ve HES

09/03/2017 tarihli ve 6956-11 sayılı Kurul Kararı ile;

Su-En Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Söğütlü Reg. ve HES” üretim tesisi için verilen 26/01/2012 tarihli ve EÜ/3663-3/2223 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, Egehidro Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Söğütlü Reg. ve HES” üretim tesisi için eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

8

Nas Enerji A.Ş.

Üretim Lisansı

Kozbükü HES

09/03/2017 tarihli ve 6956-12 sayılı Kurul Kararı ile;

İdil İki Enerji San. ve Tic. A.Ş.’ye “Kozbükü HES” üretim tesisi için verilen 25/04/2008 tarihli ve EÜ/1583-8/1152 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, Nas Enerji A.Ş.’ye “Kozbükü HES” projesi için eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

9

Maspo Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Maspo Jeotermal Enerji Tesisi IV

16/03/2017 tarihli ve 6969-29 sayılı Kurul Kararı ile 24 (yirmidört) yıl 10 (on) ay 19 (ondokuz) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

10

Edremit Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Edremit Enerji Termik Santralı

23/03/2017 tarihli ve 6984-7 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

11

Tanrıverdi Mensucat Sanayi A.Ş.

Üretim Lisansı

 

23/03/2017 tarihli ve 6984-8 sayılı Kurul Kararı ile 24/03/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 05/06/2018 tarihine kadar geçerli olacak üretim lisansı verilmiştir.

 

                                                                                                                                      Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

                                                                                Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

SIRA NO

TİCARET UNVANI

 

TESİSİN

LİSANSIN

Türü

Tipi / Projesi

Lisans Tarihi ve Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Manavgat II HES

27/12/2007 tarihli ve EÜ/1435-1/1037 numaralı

02/03/2017 tarihli ve 6948-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

A.B.H. Elektrik Üretim Tarım Hayvancılık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Alibeyhüyüğü RES

16/03/2011 tarihli ve EÜ/3118-5/1871 numaralı

02/03/2017 tarihli ve 6949-22 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

3

Heda Elektrik Üretim Limited Şirketi

Üretim Lisansı

Çamlı Reg. ve HES

07/05/2009 tarih ve EÜ/2086-4/1474 numaralı

09/03/2017 tarihli ve 6956-23 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Hera Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Uşak OSB Enerji Üretim Santrali

22/03/2012 tarihli ve EÜ/3741-3/2294 numaralı

16/03/2017 tarihli ve 6969-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

Tanrıverdi Dokuma Apre ve Boya Sanayi A.Ş.

Üretim Lisansı

 

17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-168/2868 numaralı

23/03/2017 tarihli ve 6984-8 sayılı Kurul Kararı ile 24/03/2017 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

6

Arset Elektrik Tedarik A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

10/12/2014 tarihli ve ETS/5349-3/03177 numaralı

23/03/2017 tarihli ve 6984-12 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

7

Saint-Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Otoprodüktör Lisansı

 

27/08/2007 tarihli ve EO/1292-1/926 numaralı

23/03/2017 tarihli ve 6984-14 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

8

Tırsan Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Değirmen Reg. ve HES

04/08/2011 tarihli ve EÜ/3344-6/2030 numaralı

23/03/2017 tarihli ve 6984-22 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

9

Aziz Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Pamuk Reg. ve HES

31/12/2008 tarihli ve EÜ/1923-3/1369 numaralı

23/03/2017 tarihli ve 6984-23 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

10

Selena Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Selena Kömür Santrali

29/08/2012 tarihli ve EÜ/3989-3/2419 numaralı

29/03/2017 tarihli ve 6996-3 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

 

                                                                                                                                      Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

                                                                                                                    Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

                                                                                                                                Lisansı yeniden yürürlük kazanan Tüzel Kişi:

 

SIRA NO

 

1

16/03/2017 tarihli ve 6978-1 sayılı Kurul Kararı ile;

Hidrogüç Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Çamlıca Reg. ve HES projesi için verilen 20/09/2007 tarihli ve EÜ/1315-6/950 numaralı üretim lisansının iptal edilmesine ilişkin 12/01/2017 tarihli ve 6852-9 sayılı Kurul Kararının geri alınması nedeniyle, 20/09/2007 tarihli ve EÜ/1315-6/950 numaralı lisans yürürlüktedir.

3150/1/1-1

—————

                                                                                                                Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/03/2017 tarihli Kararıyla

                                                                                                    Doğal Gaz Piyasası Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

CNG Gaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (Satış)

29/03/2017 tarihli ve 6997-4 sayılı Kurul Kararı ile 29/03/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

 

                                                                                                                                      Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

                                                                                                                 Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

                                                                                                                                 lisansı iptal edilen/sona erdirilen tüzel kişiler.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

23/05/2013 tarihli ve CNG/ 4412-7/306 numaralı

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Satış Lisansı

29/03/2017 tarihli ve 6997-5 sayılı Kurul Kararı ile 29/03/2017 tarihi itibarıyla sona erdirilmiştir.

3150/2/1-1

—————

                                                                                                             Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/03/2017 tarihli Kararlarıyla,

                                                                                                                     Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

                                                                                                                                                lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Asyaoil Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

23/03/2017 tarihli ve 6987-1 sayılı Kurul Kararı ile 23/03/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

 

                                                                                                                                      Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

                                                                                                                     Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

                                                                                                                                          lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Temel Çevre Teknolojileri ve Kimya Sanayi ve Ticaret Şirketi

20/05/2010 tarih ve MYĞ/2566-6/27736 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

02/03/2017 tarihli ve 6951-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Banko Madeni Yağ Petrol Ürünleri İnşaat Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

27/03/2013 tarihli ve MYĞ/ 4327-2/32407 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

09/03/2017 tarihli ve 6958-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Eze Kimya Ürünleri İmalat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

25/08/2016 tarihli ve MYĞ/ 6450-3/37322 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

16/03/2017 tarihli ve 6971-1 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Element Madeni Yağ Taşımacılık Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

05/07/2011 tarihli ve MYĞ/ 3304-2/29696 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

16/03/2017 tarihli ve 6971-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

Tunca Atık Yağ Geri Dönüşüm Kimya Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

13/10/2016 tarih ve MYĞ/6530-2/37497 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

16/03/2017 tarihli ve 6971-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

 

23.03.2017 tarihli ve 6987-7 sayılı Kurul Kararı ile; Denizyıldızı Petrokimya Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 29/01/2009 tarihli ve MYĞ/1956-1/25543 numaralı madeni yağ lisansının sona erdirilmesine ilişkin 13/04/2016 tarih ve 6213-22 sayılı Kurul Kararı geri alınmıştır.

29.03.2017 tarihli ve 6998-4 sayılı Kurul Kararı ile; Opet Petrolcülük Anonim Şirketi hakkında alınmış olan iletim lisansı verilmesine ilişkin 21/08/2009 tarihli ve 2214-1 sayılı Kurul Kararı geri alınmıştır.

3150/3/1-1

—————

                                                                                                               Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/03/2017 tarihli Kararıyla,

                                                                                                    Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

                                                                                                                                                 lisans verilen tüzel kişi.

 

SIRA NO

TİCARET UNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Europetgaz LPG Dağıtım Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

09/03/2017 tarihli ve 6959-1 sayılı Kurul Kararı ile 09/03/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

3150/4/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri fesh edildilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

MONREAS ASANSÖR MONTAJ BAK. MAK. İNŞ. HARFİYAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

44-HYB-3710

TS 12255/Ekim 2013

15.02.2017

Talimata Aykırılık

JET MOTOR VE BİSİKLET EVİ-RECEP BELEK

44-HYB-3750

TS 11921/Aralık 2014

TS 13650/Şubat 2015

03.03.2017

Talimata Aykırılık

ŞÜKRÜ ÖZSU-ÖZSU TEKNİK

44-HYB-26

TS 10079/Nisan 2015

TS 12850/Haziran 2012

TS 12355/Aralık 2015

22.03.2017

Firma Talebi

3058/1-1

—————

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

METAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

27-HYB-821

TS 12426

08.02.2017

Firma isteği

MAHİR KADİFECİ - OTO LPG GAZ DÖNÜŞÜM

27-HYB-384

TS 12664-1

14.03.2017

Firma isteği

LİFMAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

27-HYB-4240

26

30.03.2017

Firma İsteği

CAN ÖZDEMİR MECAS MÜHENDİSLİK SAHIS

27-HYB-4105

TS 12255

22.03.2017

Firma isteği

ÖZTEKS GIDA PETROL VE TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

27-HYB-4164

TS 11939

01.03.2017

Firma İsteği

KADAS PETROL NAKLİYAT MADENCİLİK GIDA TARIM HAYVANCILIK TAAHHÜT VE ARACILIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

27-HYB-4241

TS 12820

06.03.2017

Firma İsteği

3057/1-1


Alternatifbank Anonim Şirketinden:

ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ