8 Nisan 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30032

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kadir Has Üniversitesinden:

Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. İdare Merkezinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinden:

Rabobank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kadir Has Üniversitesinden:

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümünün Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Profesör atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2. Mimarlık lisans mezunu ve uzmanlığı bina bilgisi, koruma olan, tasarım, malzeme ve teknoloji koruma konusunda çalışmaları olan.

Profesör adayları, başvuru dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Profesör adayları 6 takım) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampüsü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyalarında bulunacak belgeler:

1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

3. Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-1 ve Ek-2 tabloları,

Ek-1: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-2: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge,

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Prof. Dr.

1

Mimarlık lisans mezunu ve uzmanlığı bina bilgisi, koruma olan, tasarım, malzeme ve teknoloji koruma konusunda çalışmaları olan

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampüsü

Personel Dairesi

34083-Cibali/İSTANBUL

3075/1-1


Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Üniversitemiz kadrosuna Profesör Doçentler alınacaktır. Akademik Personele ilişkin duyuru; http://www.okan.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

Birim/Anabilim Dalı

Doçent

Profesör

Açıklama

Tıp Fakültesi

Anatomi

1**

2**

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Biyoistatistik

1**

Alanında Doktora veya uzmanlık yapmış olmak, Alanında Doçent olmak

Fizyoloji

 

1**

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Histoloji

 

1*

Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıbbi Mikrobiyoloji

 

1**

Alanında Doktora veya uzmanlık yapmış olmak, Alanında Doçent veya Profesör olmak

Deri ve Zührevi Hastalıkları

1**

1**

Alanında Doktora veya uzmanlık yapmış olmak, Alanında Doçent veya Profesör olmak

İç Hastalıkları

1**

 

Alanında Doçent olmak

İç Hastalıkları

1**

 

Alanında Doçent olmak, Nefroloji Alanında uzman olmak

İç Hastalıkları

 

1**

Alanında Doçent veya Profesör olmak, Tıbbi Onkoloji Alanında uzman olmak

Halk Sağlığı

 

1*

Alanında Doktora veya uzmanlık yapmış olmak, Alanında Doçent veya Profesör olmak

Tıbbi Patoloji

1**

 

Alanında Doçent olmak

Tıbbi Patoloji

1*

 

Alanında Doçent olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

1

Alanında Doktora veya uzmanlık yapmış olmak, Alanında Doçent olmak

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

2

Alanında Doktora veya uzmanlık yapmış olmak, Alanında Doçent olmak

Endodonti Anabilim Dalı

1

Alanında Doktora veya uzmanlık yapmış olmak, Alanında Doçent olmak

Ortodonti Anabilim Dalı

2

2

Alanında Doktora veya uzmanlık yapmış olmak, Alanında Doçent veya Profesör olmak

Pedodonti Anabilim Dalı

2

Alanında Doktora veya uzmanlık yapmış olmak, Alanında Doçent olmak

Periodontoloji Anabilim Dalı

2

1

Alanında Doktora veya uzmanlık yapmış olmak, Alanında Doçent veya Profesör olmak

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

2

1

Alanında Doktora veya uzmanlık yapmış olmak, Alanında Doçent veya Profesör olmak

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

2

1

Alanında Doktora veya uzmanlık yapmış olmak, Alanında Doçent veya Profesör olmak

Meslek Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği

1

 

Alanında Doçent olmak

 

Türkçe Tıp *

İngilizce Tıp **

3148/1-1


 


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Rabobank Anonim Şirketinden:

RABOBANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ