7 Nisan 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30031

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden:

TSE Aydın Temsilciliğinden:

Sermaye Piyasası Kurulundan:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

Ömer Halisdemir Üniversitesinden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Merrill Lynch Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketinden:

Turkish Bank Anonim Şirketinden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çocukları Suçtan ve Suçlulardan Koruma Vakfı, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/03/2017 tarihinde kesinleşen, 18/10/2016 tarih ve E:2015/504, K:2016/404 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3032/1-1

—————

VAKFIN ADI: Bursa Otizm Vakfı (BOTİV)

VAKFEDENLER: Hasan Nezih Şeker, Mevhibe Şeker

VAKFIN İKAMETGAHI: Bursa

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bursa 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.01.2017 tarihinde kesinleşen 29.12.2016 tarih ve E:2016/253, K:2016/670 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Bursa’daki otizmli çocuk ve bireylerin %70 - 80’inin ağır otizmli ve ailelerinin %60 civarının yoksul olduğunun belirtilmesi nedenleri ile, daha ağır otizmli çocuk ve bireylere, daha yoksul otizmli çocuk ve bireylerin ailelerine ve sorunları daha fazla olan otizmli çocuk ve birey ailelerine yönelik olarak öncelikli hizmet yapılacak şekilde, özel destek programları ile destek olmak; … ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 2.000.00.- TL.(İkibinTürkLirası) nakit ve Bursa İli Osmangazi İlçesi, Altıparmak Mahallesi 5445 Ada, 6 Parsel 4 nolu bağımsız bölüm.

YÖNETİM KURULU: İsmail İlhan, Saadet Türkmen, Resul Kertik, Ferhan Özvatan, Mehmet Tanrısever, Kadriye Çiğdem, İlyas Sarı

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Konusuna en yakın bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3033/1-1


Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİĞ

Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinde 5607 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yargılanan sanık Sedat GÖVERCİN hakkında görülen davada mahkemelerinin 22.04.2016 tarihinde kesinleşen, 30.03.2016 tarihli, D: 2011/841 Esas, K: 2016/473 sayılı kararında 5607 Sayılı Kanunun 13. maddesi delaletiyle TCK 54/4 maddesi uyarınca suça konu kaçak 7 adet Colgate diş macununun müsaderesine, diğer eşyalar hakkında 5607 Sayılı Kanunun 16/2-3 (iadesine) maddesi uyarınca işlem yapılmasına hükmedilmiş olup, bahse konu karar adı geçen şahsın Osman Temiz Mahallesi 1024 Caddesi No: 19 İç Kapı No: 9 Çankaya/ANKARA adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Söz konusu karar ilanın yayımından (7) gün sonra tebligat yapılmış sayılacağından, Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilen söz konusu eşyanın 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 177/2-b ve Tasfiye Yönetmeliğinin 14/2 maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde bulunduğu yerden teslim alınması gerektiği, bu süre içerisinde teslim alınmaması halinde devlet malı olacağının bilinmesi hususu ilanen tebliğ olunur.

3053/1-1


TSE Aydın Temsilciliğinden:

MART 2017 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

 

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

CASE IH YETKİLİ SERVİS – ALİ ALTINSOY-ALİ ALTINSOY

TS 12047

09-HYB-721

10.03.2017

FİRMA İSTEĞİ

ÇÖZÜM BÜRO MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12125

09-HYB-565

21.03.2017

FİRMA İSTEĞİ

SEÇKİN OTO DOĞRULTMA – SEMİR KANDUR

TS 13168

TS 8516

09-HYB-168

09.03.2017

FİRMA İSTEĞİ

SILAM MEDİKAL – SEVGİ YÜNCÜ KIZILAY ŞUBESİ

TS 12426

09-HYB-840

31.03.2017

FİRMA İSTEĞİ

ONUR OTO KAPORTA – GÜRCAN ZORLU

TS 8516

09-HYB-740

31.03.2017

FİRMA İSTEĞİ

3060/1-1


Sermaye Piyasası Kurulundan:

MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 25 adete kadar “Uzman Yardımcısı” ve 5 adete kadar Bilişim Uzman Yardımcısı ile Avukatlık Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 8 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2 - a) Uzman Yardımcısı için, ÖSYM tarafından yapılan 2015 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik veya 2016 KPSS LİSANS sınavlarında KPSSP5 veya KPSSP54 puanı 80 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 500 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 500 üncü sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

b) Uzman Hukukçu Yardımcısı için, ÖSYM tarafından yapılan 2015 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik veya 2016 KPSS LİSANS sınavlarında KPSSP103 puanı 80 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 160 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 160 üncü sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

c) Bilişim Uzman Yardımcılığı için, ÖSYM tarafından yapılan 2015 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik veya 2016 KPSS LİSANS sınavlarında KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 100 üncü sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

3 - a) Uzman Yardımcısı için, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve Ekonomi, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen - Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren; Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri olan, Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

b) Uzman Hukukçu Yardımcısı için, Üniversitelerin Hukuk fakültelerinden veya buna denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak ve avukatlık stajını tamamlamış bulunmak veya en geç sözlü sınav tarihinden 1 hafta önce staj bitim belgesini Kurul’a vermek (staj bitim belgesini söz konusu süre içerisinde getirmeyenler sözlü sınava alınmazlar)

c) Bilişim Uzman Yardımcılığı için, En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

3 - 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

4 - Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,

5 - Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak,

6 - Diğer nitelikler bakımından “Sınav Broşürü”nde gösterilen şartları taşımak.

GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ

Sınav Tarihi: Giriş sınavının yazılı aşaması 06 Mayıs 2017 tarihinde sabah ve öğleden sonra, 07 Mayıs 2017 tarihinde öğleden sonra ayrı bölümler halinde Uzman Yardımcılığı için altı, Uzman Hukukçu Yardımcılığı için beş, Bilişim Uzman Yardımcılığı için dört ayrı oturum şeklinde yapılacaktır.

Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 06500 Beşevler / ANKARA

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yer ve saat Kurulun yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgelerle, 10 Nisan - 21 Nisan 2017 tarihleri (saat 9.30 - 17.30) arasında Kurul’un Ankara’daki merkezine elden veya posta yoluyla başvurulması gerekmektedir. İstenilen belgelerin en geç son başvuru günü saat 17:30’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde Kurula ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava katılma koşullarını, sınav konularını, sınavların yapılış şeklini ve sınavların değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren “Sınav Broşürü” ve “Başvuru Formu” Kurul’un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkezinden veya internet sayfasından (www.spk.gov.tr) temin edilebilir.

BAŞVURU BELGELERİ

1 - Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ankara Merkezinden veya www.spk.gov.tr adresinden temin edilecek 4 sayfadan oluşan başvuru formu (Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve adayın fotoğrafı yapıştırılmalıdır.)

2 - Öğrenim belgesinin fotokopisi (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

3 - KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi

4 - Son bir yıl içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabileceklerin isimleri ile sınav başlama saati, Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurul yazılı, e-posta veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir. Sınava Giriş Belgeleri 04-05 Mayıs 2017 tarihlerinde saat 17:30’a kadar adaylara Ankara Merkezden elden verilecektir.

Kurul’da iki kez giriş sınavına girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir sınava alınmazlar.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılacaktır:

A) Uzman Yardımcılığı için:

a) İktisat: Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı,

b) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukukunun Genel Esasları,

c) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası.

d) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tahlil.

e) Genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler,

f) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi,

B) Uzman Hukukçu Yardımcılığı için:

a) Özel Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk,

b) Kamu Hukuku: İdare Hukuku, Ceza Hukuku,

c) Takip ve Usul Hukuku: Medeni Usul, Ceza Usul, İcra ve İflas Hukuku, İdari Yargılama Hukuku,

d) Genel Konular: İktisat, Maliye,

e) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi

C) Bilişim Uzman Yardımcılığı için:

a) Bilgi İşlem Grubu (1): Yazılım Geliştirme Kavramları ve Mimarisi, Programlama Dilleri,

b) Bilgi İşlem Grubu (2): Algoritmalar ve Veri Yapıları, Veritabanı ve Veritabanı Yönetim Sistemleri,

c) Bilgi İşlem Grubu (3): Kullanıcı Arayüzü, Bilgisayar Ağları ve İnternet Teknolojileri,

d) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi,

DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yukarıda belirtilen yazılı sınavlara ilişkin sınav grubunun herbiri için ayrı oturum yapılacak olup, her grup için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak için, bu grupların herbirinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik ortalamasının 70’den aşağı olmaması zorunludur.

Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit olması halinde yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asil adayın isimleri Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir.

Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonu tarafından incelenir ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA MERKEZİ               :  Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156   06530 ANKARA

İrtibat Tel                                   :  (0312) 292 90 90

İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ   :  Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No: 15 Süzer Plaza Kat: 3   34367 Şişli/İSTANBUL

İrtibat Tel                                   :  (0212) 334 55 00

İNTERNET ADRESİ               :  http://www.spk.gov.tr

3072/1-1


 


 


 


 


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

1

Derin ven trombozları ve aort anevrizmaları konularında çalışmaları olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doç.

1

1

Polikistik over sendromu, Hiperemezis gravidarum ve Stres üriner inkontinans konularında çalışmaları olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doç.

1

1

Over-iskemi-reperfüzyonu, Fetal doppler ve Polikistik over sendromu konularında çalışmaları olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doç.

1

1

Over torsiyonu ve plasenta previa konularında çalışmaları olmak.

Nöroloji

Yrd. Doç.

1

1

Antiepileptikler ve Multipl Skleroz konularında çalışmaları olmak, ayrıca Polisomnografi sertifikası ve CPAP titrasyonu uygulayabilmek

Tıbbi Patoloji

Yrd. Doç.

1

1

Akciğer karsinomları, Serebral iskemi ve Kronik hepatit konularında çalışmış olmak.

Acil Tıp

Yrd. Doç.

1

1

Karbonmonoksit zehirlenmesi konu-sunda çalışması olmak ve ayrıca İleri yaşam desteği konusunda Eğitici vasfına sahip olmak.

Aile Hekimliği

Yrd. Doç.

1

1

Akupunktur, Hipnoz, Hirüdoterapi, Ozonterapi uygulamaları ilr ilgili uygulayıcı sertifikasına sahip olmak.

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Vitiligolu hastalarda yaşam kalite indeksi konusunda araştırma yapmış olmak.

Nükleer Tıp

Yrd. Doç.

1

2

Nöroendokrin Tümörlerde (Ga-68 DOTA-Peptid) ve Radyonüklid tedavisi (Lu-177 DOTA-Peptid) konusunda eğitim almış olmak.

Radyoloji

Yrd. Doç.

1

1

Kardiyak MR konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Toplumda yaygın görülen cinsel sorunlarla ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıbbi Biyokimya

Yrd. Doç.

1

1

Tıbbi Biyokimya Anabilim dalında Uzmanlık Eğitimi yapmış olmak, kanserli hastalarda ENOS ve ADMA çalışmış olmak, 5 yıllık uzmanlık deneyimi olmak.

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Organ nakli Transplantasyonu konusunda çalışmış olmak ve bu konuda çalışması olmak.

Kulak, Burun. Boğaz Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Tiroid cerrahisi, sinüzit ve fasiyal sinir konularında çalışmaları olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Ortodonti

Yrd. Doç.

1

1

Edge-wise teknik ve chin-cap tedavisine bağlı stres hormonlarındaki değişimin incelenmesi üzerine doktora yapmış olmak.

Periodontoloji

Yrd. Doç.

1

1

Sigara içen ve içmeyen kronik periodontitisli ve periodontal açıdan sağlıklı bireylerin dişeti oluğu sıvısı, tükürük ve dişetinden alınan örneklerde melatonin, myeloperoksidaz, 8 - HYDROXY-2 deoxyguanosine, ısı şok proteinleri 60-70 değerlerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi üzerine çalışmış olmak.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

1

Temporomandibular eklem hastalık-larının tedavisinde eklem içi ajanların etkinliğinin değerlendirildiği çalışmalar ile Sinüs Augmentasyonunda trombositten zengin plazmanın etkinliğinin değerlendirildiği çalışmalar yapmış olmak.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

3

Çenelerin ileri cerrahi tedavilerinde Elektro - Nerve - Stimulatör (ENS) rehberliğinde yapılan maksiller ve mandibular sinir blokajının etkinliğinin değerlendirilmesi konusunda doktora yapmış olmak,

VETERİNER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Veteriner Mikrobiyoloji

Yrd. Doç.

1

3

Veteriner fakültesi mezunu olmak,

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Yrd. Doç.

1

3

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'nda doktora yapmış olmak, Açık kalp cerrahisi olan hastaların Konfor düzeyleri ve Ağrı yönetiminde memnuniyeti konusunda çalışma yapmış olmak.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Yrd. Doç.

1

3

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'nda doktora yapmış olmak, Acil kliniğe başvuran hasta yakınlarının öfke durumlarının incelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

Doğum,  Kadın Sağlığı ve Hast. Hemşireliği

Yrd. Doç.

1

1

Doğum, Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Hemşireliği Anabilim Dalı'nda doktora yapmış olmak, Prenatal Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeğinin geçerliliği ve güvenirliği konusunda çalışma yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yrd. Doç.

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'nda doktora yapmış olmak, Kemoterapi sırasında Palyaço ile uygulanan Terapötik Mizahın Ağrı ve Anksiyeteye Etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

Halk Sağlığı Hemşireliği

Yrd. Doç.

1

1

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı'nda doktora yapmış olmak, Hipertansiyon hastalarına verilen Web Tabanlı ve Yüz Yüze Eğitiminin Öz-Etkililik ve Sağlık Okur - Yazarlığına Etkisinin Karşılaştırılması konusunda çalışma yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Program

Kadro Un.

Adedi

Der.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yrd. Doç.

1

1

Tıbbi Biyokimya dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, PCR, RFLP ve Enzim Polimorfizmi ve egzersizle ilgili çalışmaları olmak, Atomik Absorbsiyon Spektrofotometrisi ve HPLC teknikleriyle ilgili deneyimi olmak, en az iki yıl ön lisans düzeyinde ders vermek.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yrd. Doç.

1

3

Tıbbi Mikrobiyoloji dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Mikrodilüsyon yöntemi ile birinci ve ikinci seçenek antitüberküloz ilaçlara duyarlılık konusunda doktora yapmış olmak.

3018/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

5

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak, hizmet sektöründe rekabet yönelimi ve insan kaynakları yönetimi uygulamalarıyla ilgili çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Yardımcı Doçent

5

1

Ni-Ti eğeler, irrigasyon teknikleri, kanal patları ve fotodinamik terapi alanlarında çalışmaları bulunmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Periodontal hastalıkların teşhisinde biyokimyasal markırların değerlendirilmesi ve halitosiz üzerine yayını bulunmak.

Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans

Profesör

1

1

Finans alanında doçentliğini almış olup finansal okuryazarlık ve katılım bankacılığı konularında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Yardımcı Doçent

5

1

Ekonometri alanında doktora yapmış olmak ve çok denklemli dinamik modeller üzerine araştırmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Tarihi

Yardımcı Doçent

5

1

İktisat alanında doktora yapmış olmak ve Neoliberalizm-Çevre ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Yardımcı Doçent

5

1

Sosyal medya ve basında haber söylemi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

1

Omurilik yaralanmalarında serum hormon (kortizoL, leptin, melatonin) biyoritmi konusunda uluslararası alanda yayınlamış çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Tibia kırıklarında distal kilitleme metodlarının biyomekanik olarak mukayese edilmesi ile ilgili deneysel çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

Yardımcı Doçent

5

1

Dermatoloji polikliğine başvuran hastaların Aile Hekimliği bakış açısı ile değerlendirilmesi konularında çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

5

1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Deneysel gastrit ve pankreatit modellerinde fosfodiesteraz inhibitörleri ve antiinflamatuvar etkili ilaçlar konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp

Yardımcı Doçent

5

1

Fibromiyalji hastalarında mide boşalma zamanı konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Doğurganlık çağındaki kadın sağlık çalışanlarında hepatit, kızamık ve suçiçeği seroplrevalansı konusunda çalışmaları olmak.

Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Yardımcı Doçent

5

1

Gıda biyoteknolojisi ve enzim immobilizasyonu konularında çalışmaları olmak.

3059/1-1


Merrill Lynch Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

MERRILL LYNCH YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketinden:

BANKALARARASI KART MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Turkish Bank Anonim Şirketinden:

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


 

Başlıksız-2