6 Nisan 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30030

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Birleşik Fon Bankası Anonim Şirketinden:

Burgan Bank Anonim Şirketinden:

ING Bank Anonim Şirketinden:

Societe Generale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesinden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

Bakanlığımız Vergi Müfettişi (eski) Ebubekir ATABEY hakkında Bakanlık Makamının 10/02/2017 tarihli ve 2017/1 sayılı kararı ile 4483 sayılı Kanun uyarınca soruşturma izni verilmesi uygun görülmüştür.

İkametgâh adresinde bulunmaması nedeniyle Vergi Müfettişi (eski) Ebubekir ATABEY'e 4483 sayılı Kanunun 9 uncu ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3035/1-1


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

Berna EROĞLU (47107011270) Halide Edip Adıvar Ortaokulu Öğretmeni,

İlçemiz Halide Edip Adıvar Ortaokulu Öğretmeni Berna EROĞLU'nun Görevden Uzaklaştırıldığına dair Kaymakamlık Makamının 27/01/2017 tarih ve 1161896 sayılı Olur'u, ilgilinin adresinin tespit edilememesi nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Söz konusu karar adı geçene 7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

3036/1-1


TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların; TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması, anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopilerini, özgeçmişlerini (yayın ve öğretilen derslerin listesini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin isimleri ve iletişim bilgilerini, adayın eğitim felsefesini ve akademik ajandasını içeren niyet mektuplarını, mevcut ise; aday tarafından verilmiş olan derslerin değerlendirmelerini iletmeleri gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracaklardan ayrıca doçentlik belgesi talep edilmektedir.

Başvuru dosyası eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecektir.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Profesör, Doçent ya da Yrd. Doçent

1

- Adayların Üretim Yönetimi ve ya Endüstri Mühendisliği alanlarında doktora derecesine sahip olmaları ve yayın yapmış olmaları,

- Doçentlik ve Profesörlük pozisyonları için ek olarak, araştırma deneyimi, araştırma gruplarına önderlik edebilme ve projeleri yönetebilme becerisi gerekmektedir.

3062/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2016 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

ERZURUM BİRİNCİ NOTERLİĞİ

641.742,26 TL

2

ERZURUM ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

863.316,23 TL

3

KAHRAMANMARAŞ YEDİNCİ NOTERLİĞİ

640.314,94 TL

3038/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2016 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

 

S. NO

NOTERLİK ADI

2016 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1

ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

283.794,06 TL

2

AFŞİN NOTERLİĞİ

529.879,58 TL

3

BATMAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ

402.952,55 TL

4

BATMAN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

611.728,85 TL

5

BOLU İKİNCİ NOTERLİĞİ

239.217.68 TL

6

ÇAYCUMA İKİNCİ NOTERLİĞİ

268.991,87 TL

7

EDİRNE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

315.065,24 TL

8

FETHİYE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

180.070,59 TL

9

FETHİYE SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

160.000,11 TL

10

GİRESUN İKİNCİ NOTERLİĞİ

264.899,59 TL

11

HAKKARİ NOTERLİĞİ

438.873,81 TL

12

KARS ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

325.109,18 TL

13

MANAVGAT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

254.416,01 TL

14

MANAVGAT BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

280.823,26 TL

15

MİLAS İKİNCİ NOTERLİĞİ

299.058,01 TL

16

MUĞLA BİRİNCİ NOTERLİĞİ

226.210,60 TL

17

OSMANİYE BİRİNCİ NOTERLİĞİ

492.467,81 TL

18

SİVEREK İKİNCİ NOTERLİĞİ

397.075,54 TL

3039/1-1


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Birleşik Fon Bankası Anonim Şirketinden:

BİRLEŞİK FON BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Burgan Bank Anonim Şirketinden:

BURGAN BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


ING Bank Anonim Şirketinden:

ING BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


Societe Generale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesinden:

SOCİETE GENERALE (S.A.) PARİS MERKEZİ FRANSA İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ