5 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30029

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türk Standardları Enstitüsünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

Gelir İdaresi Başkanlığından:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türk Standardları Enstitüsünden:

DUYURU

23 Mart 2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete’nin “Çeşitli İlanlar” Bölümünde yayımlanan ve 02 Mayıs 2017 Salı günü yapılacağı duyurulan Türk Standardları Enstitüsü 56 ncı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi yeniden belirlenmiş olup, 56 ncı Genel Kurul Toplantısı; 18 Mayıs 2017 Perşembe günü Saat: 10.00’da mezkur Resmi Gazete’de yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Necatibey Caddesi No: 112 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Türk Standardları Enstitüsü Konferans Salonunda yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

3025/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

1660019610 vergi numaralı Adana Besi Yem San. ve Tic. A.Ş. adına tanzimli 29.05.2014 tarihli 2014/D1-03415 sayılı, 05.06.2014 tarihli 2014/D1-03580 sayılı ve 18.06.2014 tarihli 2014/D1-03822 sayılı, DİİB'lerin resen kapatıldığına ilişkin duyurunun 14.08.2015 tarihli 29445 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanması sonrasında mezkur belgeler kapsamında Müdürlüğümüzden 11.11.2014 tarihli 14160600IM001930 sayılı, 19.12.2014 tarihli 14160600IM002195 sayılı, 05.12.2014 tarihli 14160600IM002096 sayılı beyannameleri ile ithal edilen eşyaların, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 108'inci maddesi uyarınca şartlı muafiyet kapsamında ithal eşyalarının dahilde işleme rejimi hükümlerinin ihlali dolayısıyla 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 45'inci maddesi 4458 sayılı gümrük Kanunu'nun 238'inci maddesi uyarınca yapılacak işlemlere esas teşkil etmek üzere işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil olmak üzere rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde bulunup bulunmadığının Müdürlüğümüze bildirilmesi için adı geçen firmaya tebligat yapılmaya çalışılmış, ancak adı geçen firma tebligat adresinde bulunmadığından ve Müdürlüğümüzde yükümlüye ait başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29 Maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun 31. Maddesi ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 48-52. maddeleri uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu tebligata konu Beyannameler muhteviyatı eşyaların akıbetinin ne olduğunun Müdürlüğümüze bildirilmesi muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi kapsamında işlem yapılacağı İlan olunur.

3020/1-1


Gelir İdaresi Başkanlığından:

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Başkanlığımızca, aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere, 2000 (iki bin) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

ATANACAK YERLER

KONTENJAN

TOPLAM

ADIYAMAN

MERKEZ

10

10

AFYONKARAHİSAR

İSCEHİSAR

10

10

AĞRI

MERKEZ

15

15

ANKARA

MERKEZ

155

155

ANTALYA

MERKEZ

60

85

ALANYA

5

KUMLUCA

5

MANAVGAT

10

SERİK

5

ARDAHAN

MERKEZ

5

5

ARTVİN

ARHAVİ

5

5

BATMAN

MERKEZ

15

15

BAYBURT

MERKEZ

5

5

BURSA

MERKEZ

50

100

İNEGÖL

30

İZNİK

4

KARACABEY

5

MUSTAFAKEMALPAŞA

4

ORHANGAZİ

4

YENİŞEHİR

3

DİYARBAKIR

MERKEZ

35

35

DÜZCE

MERKEZ

10

10

ELAZIĞ

MERKEZ

10

10

ERZİNCAN

MERKEZ

10

10

ERZURUM

MERKEZ

15

15

GAZİANTEP

MERKEZ

85

85

HATAY

MERKEZ

18

45

DÖRTYOL

5

İSKENDERUN

10

KIRIKHAN

4

REYHANLI

5

SAMANDAĞ

3

İSTANBUL

MERKEZ

850

850

İZMİR

MERKEZ

120

150

BAYINDIR

5

BERGAMA

4

KINIK

4

KİRAZ

4

ÖDEMİŞ

5

SELÇUK

4

TİRE

4

KAHRAMANMARAŞ

MERKEZ

20

30

ELBİSTAN

5

PAZARCIK

5

KARS

MERKEZ

5

5

KOCAELİ

MERKEZ

50

50

KONYA

MERKEZ

35

45

EREĞLİ

5

ÇUMRA

5

MARDİN

MERKEZ

14

25

KIZILTEPE

8

NUSAYBİN

3

MERSİN

MERKEZ

25

25

MUŞ

MERKEZ

5

5

RİZE

MERKEZ

5

5

SAKARYA

MERKEZ

5

25

KARASU

5

SAPANCA

15

ŞANLIURFA

MERKEZ

70

85

BİRECİK

5

SİVEREK

5

VİRANŞEHİR

5

ŞIRNAK

MERKEZ

5

20

CİZRE

10

SİLOPİ

5

TEKİRDAĞ

MERKEZ

7

50

ÇERKEZKÖY

15

ÇORLU

20

MALKARA

5

MURATLI

3

VAN

MERKEZ

10

15

ERCİŞ

5

 

Adaylar, başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebileceklerdir. Tercih edilen bu ilin ilçelerine de atama yapılacağı belirlenmişse adaylar atanmak istedikleri ilçeleri öncelik sırasına göre başvuru formunda belirteceklerdir. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P35 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS (A) P35 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ

- Giriş sınavının yazılı bölümü 14 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

- Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı (http://www.turkiye.gov.tr) ile Başkanlığımız resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- 01.01.2017 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- ÖSYM tarafından 04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P35 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru koşulunu taşıyanlar için otuz beş yaş şartı aranmayacaktır.

IV - SINAV BAŞVURUSU

- Başvurular, 10 Nisan 2017 tarihinde başlayıp, 28 Nisan 2017 tarihinde saat 17.30'da sona erecektir.

- Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır. Bu formu elektronik ortam dışında doldurarak süresi içerisinde ‘‘Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi, 25 Mart Mahallesi, İstiklal Caddesi, No: 7 Yenimahalle/ANKARA” adresine gelerek başvuranların başvuruları da kabul edilecektir.

- Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

- 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında başvuruda bulunmak isteyen adayların, durumlarını belgelendirmek kaydıyla, şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

- Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;

Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

VI - DEĞERLENDİRME

- Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

- Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

- Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin (sözlü sınavın birden fazla komisyon tarafından yapılması halinde ilgili komisyon üyelerinin) her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.

- Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70'ten az olmaması gerekmektedir.

- Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

- Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, giriş sınav puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, %25'ine kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

- Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle oluşturulacaktır.

- Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) P35 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

- Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde başka bir il için açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erer.

- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerine, sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

- Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler uygun yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

- Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde bir dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

VIII - DİĞER HUSUSLAR

- Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler (atama işleminden sarfınazar edenlerin tekrar atanma talebinde bulunmaları halinde talepleri dikkate alınmaz), atamaları iptal edilenler, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanlar ile göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerlerine, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası dikkate alınmak suretiyle sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yılı aşmamak kaydıyla aynı yer için hazırlanan yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanır. Atama yapılacak bir yer için hazırlanmış listede yer alan adaylar sadece bu yer için yapılacak atamalarda dikkate alınır.

- Adayların tabloda gösterilen iller dışında bir ili tercih etmeleri veya birden fazla il tercihinde bulunmaları halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

- Atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra özür halleri ortaya çıkanlar ile karşılıklı yer değiştirme suretiyle atanma isteminde bulunanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır. Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışma zorunluluğunu doldurmamış uzman ve uzman yardımcıları karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir. Karşılıklı yer değiştirme talepleri, Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan kişilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talepleri dikkate alınmaz.

- Ataması yapılan uzman ve uzman yardımcıları, 5 yıllık süre zarfında atandıkları yerin dışında başka bir yerde (atanılan yerde bulunan Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu birimleri hariç), tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler.

- Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

- Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

- Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında disiplin hükümleri uygulanacaktır.

- Yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Sınav Giriş Belgesine ilişkin duyuru giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların ilan edilmesi aşamasında yapılacaktır. Adayların sınava girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

İlan olunur.

3022/1-1


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar;

Profesör kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doçent kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

İlana müracaat edecek adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ İnternet adresinden temin edilebilir.

 

Birimi/ Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Niteliği

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Profesör

1

1

Türkçe Bildirme ve Tasarlama Kipleri konusunda çalışmış olmak.

Kimya

Fizikokimya

Profesör

1

1

İletken polimer ve nanokompozitlerin sentezi, karakterizasyonu ve biyosensör uygulamaları konularında çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

Bina Bilgisi

Profesör

1

1

Rekreasyonel alan kullanımı konusunda çalışmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Sağlık Yönetimi

Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

Yönetim ve yönetici geliştirme konularında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

Yönetim ve Strateji bilim alanında doçentliğini almış, yenilik, örgüt kültürü ve işletme yönetimi eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

BUCAK TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomalzeme

Doçent

1

1

Ftalosiyanin kimyası ve asimetrik geçiş metal katalizi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomalzeme

Doçent

1

1

Enantiyoseçimli sentez ve makrosiklik bileşikler alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

2974/1-1


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

(DOÇENT, YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

DERECE

BAŞVURU KOŞULU

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi Bölümü/ Farmasötik Teknoloji A. D.

Doç.

1

2

Kimya Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak. Kanser ve İlaç Kimyası Alanında Çalışmaları Bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fen Bilgisi Eğitimi A. D.

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü / Resim-İş Eğitimi A. D.

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Görsel Sanatlar Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / Fars Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç. Dr.

1

5

Klasik Fars Dili ve Edebiyatı Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü / Felsefe A. D.

Yrd. Doç. Dr.

1

2

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü / Geometri A. D.

Yrd. Doç. Dr.

1

3

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü / Cebir ve Sayılar Teorisi A. D.

Yrd. Doç. Dr.

1

3

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü / Genel Sosyoloji ve Metodoloji A. D.

Yrd. Doç. Dr.

1

3

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi A. D.

Yrd. Doç. Dr.

1

4

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü / Muhasebe ve Finansman A. D.

Yrd. Doç. Dr.

1

3

İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Din Bilimleri A. D.

Yrd. Doç. Dr.

1

2

Dinler Tarihi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

3015/1-1


Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

(PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları; Bölüm ve Anabilim Dalını belirten dilekçelerine, ekleyecekleri, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) takım dosya halinde vereceklerdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı, doçent adayları (4) dört takım halinde vereceklerdir.

• Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

• Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

• Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

• NKU. Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların, Özgeçmiş ve yayınlarını ve diğer akademik çalışmalarını puanlama formu formatına http://personel.nku.edu.tr adresinde yer alan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinden ulaşılabilir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

KADRO UNVANI

KADRO DER.

ADET

KOŞULLARI

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Profesör

1

1

Peyzaj onarım, çevre duyarlılığı, peyzaj ekolojisi, bitki materyali, alan kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Profesör

1

1

Moleküler genetik, doku tipleme, hematolojik ve moleküler tanı alanlarında çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Profesör

1

1

Moleküler biyofizik, moleküler dinamik, protein katlanması termodinamiği ve kinetiği alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Profesör

1

1

Çocukluk çağında lipidprofilinin değerlendirilmesine yönelik saha çalışması yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Profesör

1

1

Bizans Tarihi ve erken Osmanlı dönemi Balkan tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ tarihi

Profesör

1

1

Osmanlı dönemi Balkan tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Klasik Arkeoloji bilim Dalında Doçentlik unvanına sahip olmak. Epigrafi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

1

Osmanlı iktisat tarihi ve Balkan kentleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Doçent

2

1

Kimya bilim dalında Doçentlik unvanına sahip olmak. Elektrokimyasal ilaç analizleri ve reaksiyon mekanizmalarının aydınlatılması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Çorlu Mühendislik Fakültesi

Makina

Mekanik

Doçent

1

1

Makine Mühendisliği bilim dalında Doçentlik unvanına sahip olmak. Katı cisimler mekaniği ve sürekli ortamların titreşimleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Çorlu Mühendislik Fakültesi

Makina

Termodinamik

Doçent

1

1

Makine Mühendisliği bilim dalında Doçentlik unvanına sahip olmak. İplik bobinlerinin kurutulması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs hastalıkları

Doçent

1

1

Göğüs hastalıkları bilim dalında doçentlik unvanına sahip olmak. Uyku konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs hastalıkları

Doçent

1

1

Göğüs hastalıkları bilim dalında doçentlik unvanına sahip olmak. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan hastalar üzerine çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Kadın hastalıkları ve doğum bilim dalında Doçentlik unvanına sahip olmak. Jinekolojik robotik cerrahi ile ilgili deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz

Doçent

1

1

Kulak Burun Boğaz bilim dalında Doçentlik unvanına sahip olmak. Otoloji ve Nörotoloji sertifikasına sahip olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Doçent

1

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği bilim dalında doçentlik unvanına sahip olmak. Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Teknik Bilimler MYO

Gıda İşleme

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği bilim dalında Doçentlik unvanına sahip olmak. Gıda teknolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen- Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Kurumlar Sosyolojisi

Yrd. Doç.

5

1

Sosyoloji alanında doktora yapmış; sivil toplum ve şiddet üzerine çalışma yapmış olmak

Fen- Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Yrd. Doç.

4

1

XVI. yy’da Filistin üzerine çalışma yapmış olmak.

Fen- Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Uygulamalı Psikoloji

Yrd. Doç.

5

1

Klinik psikoloji veya uygulamalı psikoloji alanında doktora yapmış; toplumsal cinsiyet, bağlanma stilleri, özanlayış konularında çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji

Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji

Yrd. Doç.

2

1

Bakteri genetiği, bakteri metabolizması ve biyoinsektisit üretimi üzerine çalışma yapmış olmak.

Çorlu Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Yrd. Doç.

5

1

Yapay öğrenme; konuşma, görüntü ve video sinyal işleme konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Yrd. Doç.

5

1

Flexible ve rijidüreterorenoscopi üzerine çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doç.

3

1

Jinekolojik kanser tedavilerinin inkontinans üzerindeki etkisinin belirlenmesi üzerine ürodinamik çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

1

Çocuk cerrahisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

1

Çocukluk çağı bronşektazilerinde cerrahi tedavi konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

1

Abdominalaorta'da kros klemp konulmasının yarattığı myokard hasarlarının tedavisi üzerine çalışma yapmış olmak.  

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Yrd. Doç.

2

1

Tüberküloz plörezilerderezidüelplevral kalınlaşma ve fonksiyonel sekel üzerine çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç.

4

1

Hormonal değişimin periferik sinir çalışmalarına etkisini inceleyen EMG çalışması yapmış olmak

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Sinema ve Televizyon

Sinema -Televizyon

Yrd. Doç.

1

1

Sinema eğitimi amaçlı seri belgesel film yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Sinema Televizyon

Sinema televizyon

Yrd. Doç.

1

1

Balkanlarda Türkçe radyo yayıncılığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Yrd. Doç.

4

1

Antropometrik, biyomotor ve fizyolojik özellikler ile akademik başarı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Yrd. Doç.

1

1

Beslenme Bilimlerinde Doktora yapmış, demir metabolizmasıyla ilgili çalışma yapmış olmak.

2944/1-1


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

KARAERLER PETROL UN NAKLİYAT GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

33-HYB-713

TS 11939

08.03.2017

FİRMA İSTEĞİ

MARMARA TEMİZLİK İNŞAAT GÜVENLİK ASANSÖR İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

33-HYB-933

TS 12255

TS EN 13015+A1

08.03.2017

FİRMA İSTEĞİ

KORKMAZ GÜVENLİK SİSTEMLERİ-BAKİ GÜLŞAN

33-HYB-735

TS 11827

08.03.2017

FİRMA İSTEĞİ

SERVET DEMİR OTOMOTİV AKARYAKIT NAKLİYAT GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

33-HYB-272

TS 11939

15.03.2017

FİRMA İSTEĞİ

DUYMED İŞİTME CİHAZLARI SATIŞ VE UYGULAMA MERK.-FATMA ZEHRA KIRAÇ

33-HYB-844

TS 12426

13.03.2017

FİRMA İSTEĞİ

CELALETTİN YÜREK-SİSTEM İLAÇLAMA VE FÜMİGASYON

33-HYB-909

TS 8358

13.03.2017

ARA KONTROL OLUMSUZ

İSTANBULLU MAKİNA ENERJİ TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

33-HYB-922

TS 12255

TS EN 13015+A1

30.03.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı için OLUMSUZ

 

Adres            :  Mahmudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. Gökdelen İş Merkezi Kat: 3

                         AKDENİZ / MERSİN

Tel                 :  0.324 337 41 71 -72 Faks:0 324 337 41 70

Belge Türü    :  HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi

2999/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                             78.07/11

Toplantı Tarihi ve No       : 01.03.2017 - 217                                    Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 01.03.2017 - 3507                              SAFRANBOLU

Karabük İli, Ovacık İlçesi, Boyalı Köyü 124 ada 1 parselde yer alan, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.09.2006 tarih ve 234 sayılı kararı ile tescil edilen ancak koruma alanı belirlenmeyen Caminin 2863 sayılı Kanun ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğe göre koruma alanının belirlenmesine yönelik Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 28.02.2017 tarih ve 177 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Karabük İli, Ovacık İlçesi, Boyalı Köyü 124 ada 1 parselde yer alan tescilli Caminin koruma alanının 2863 sayılı Kanun ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğe göre karar ekinde yer alan 1/1500 ölçekli haritada koordinatları verildiği şekilde belirlenmesine karar verildi.

 

2894-1 (1)

2894/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                              78.07/6

Toplantı Tarihi ve No       : 01.03.2017 - 217                                    Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 01.03.2017 - 3506                              SAFRANBOLU

Karabük İli, Ovacık İlçesi, Başboyunduruk Köyü 132 ada 5 parselde yer alan, tescilli Debbağoğlu Caminin, 2863 sayılı Kanun ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğe göre korunma alanının belirlenmesine yönelik Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 28.02.2017 tarih ve 178 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Karabük İli, Ovacık İlçesi, Başboyunduruk Köyü 132 ada 5 parselde yer alan tescilli Caminin korunma alanının 2863 sayılı Kanun ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğe göre karar ekinde yer alan 1/1500 ölçekli haritada koordinatları verildiği şekilde belirlenmesine karar verildi.

 

2895

2895/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                              78.07/5

Toplantı Tarihi ve No       : 01.03.2017 - 217                                    Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 01.03.2017 - 3508                              SAFRANBOLU

Karabük İli, Ovacık İlçesi, Çukur Köyü 152 ada 195 parselde yer alan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 07.03.2003 tarih ve 8442 sayılı kararı ile tescil edilen ancak koruma alanı belirlenmeyen Caminin 2863 sayılı Kanun ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğe göre koruma alanının belirlenmesine yönelik Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 28.02.2017 tarih ve 167 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Karabük İli, Ovacık İlçesi, Çukur Köyü 152 ada 195 parselde yer alan tescilli Caminin koruma alanının 2863 sayılı Kanun ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğe göre karar ekinde yer alan 1/1500 ölçekli haritada koordinatları verildiği şekilde belirlenmesine karar verildi.

 

2896

2896/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi      : 137 - 27.05.2016                                    Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi          : 2119 - 27.05.2016                                   KAYSERİ

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Çalapverdi Köyünde, sit dışında bulunan, tapunun 211 ada 3 parselinde (eski 16 pafta, 6461 parsel) kayıtlı, mülkiyeti Çalapverdi Belediyesine ait taşınmazda yer alan, Yukarı Cami yakın çevresinde bulunan taşınmazların satışında sakınca olup olmadığı hususunda Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü’nün 23.02.2015 tarih, 272 sayılı yazısı gereği yapılan incelemede, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.09.2005 tarih, 340 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edildiği, 6461 parsel olarak tescilli taşınmazın, kadastral bilgisinin “211 ada, 3 parsel “ olarak değiştiği, yapı grubu ve koruma alanının belirlenmediği anlaşıldığından bu eksikliklerin giderilmesi ve tescilli cami batısında 211 ada 2 ve 4 numaralı parsellerde kayıtlı, mülkiyeti Çalapverdi/İnönü Köy Tüzel Kişiliği (2 parsel), Yozgat İl Özel İdaresine (4 parsel) ait taşınmazlar üzerinde yer alan mezarlığın 2863 sayılı yasa kapsamında kalıp kalmadığının değerlendirilmesi hususunda Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 26.05.2016 tarih, 2453 sayılı raporu okundu, güncel bilgiler doğrultusunda hazırlanan tescil fişi görüldü, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Çalapverdi Köyünde, sit dışında bulunan, tapunun 211 ada 3 parselinde (eski 16 pafta, 6461 parsel) kayıtlı, mülkiyeti Çalapverdi Belediyesine ait taşınmazda yer alan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Yukarı Cami’nin 6461 parsel olarak belirtilmiş tescil bilgisinin “211 ada, 3 parsel” olarak güncellenmesi, 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararının “Yapı Grupları” başlıklı bölümünde tanımlanan “Toplumun maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı, estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılar” kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun “I. Grup” olarak belirlenmesi, güncel bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olan kararımız eki tescil fişi ve 1/500 ölçekli kadastral harita üzerinde belirlenen koruma alanı sınırının uygun olduğuna, koruma alanı içerisinde yapılacak uygulamalar için Kurulumuzdan izin alınmasına, tescil işlemlerinin “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, ayrıca caminin batısında 211 ada, 2-4 parsellerde bulunan mezarlığın 2863 sayılı yasa kapsamında tesciline gerek olmadığına karar verildi.

 

2897

2897/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi Ve No      : 10.03.2017-326                                        45.07/584

Karar Tarihi Ve No          : 10.03.2017-7871                                    Toplantı Yeri

                                                                                                               İZMİR

Manisa ili, Salihli ilçesi, Şirinyer Mahallesi, 104 ada 1 parselde yer alan tümülüsün tesciline ilişkin 5177 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı kanunun 7. Maddesi doğrultusunda Kurul Müdürlüğünün 06.12.2016 tarihli ve 4148 sayılı yazısı ile istenilen kurum görüşlerinin iletildiği; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 15.12.2016 tarihli ve E.13007 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün 22.12.2016 tarihli ve 865016 sayılı yazısı, Manisa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 22.12.2016 tarihli ve E.15286 sayılı yazısı ve eki, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün 26.12.2016 tarihli ve E.307836 sayılı yazısı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama ve Harita Şube Müdürlüğünün 23.12.2016 tarihli ve E.61365 sayılı yazısı, Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.12.2016 tarihli ve 5163 sayılı yazısı ve eki, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 27.12.2016 tarihli ve 234641 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 06.01.2017 tarihli ve E.400914 sayılı yazısı ve ekleri, Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Manisa Orman İşletme Müdürlüğünün 13.02.2017 tarihli ve E.308818 sayılı yazısı, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.11.2016 tarihli ve 7314 sayılı kararı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan, 08.03.2017 tarih ve 342 sayı ile Müdürlük evrakında kayıtlı rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa ili, Salihli ilçesi, Şirinyer Mahallesi, 104 ada 1 parselde yer alan tümülüsün kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada sınırları ve köşe nokta koordinatları gösterildiği şekilde 1.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, kaçak kazı çukurlarının ilgili müzesi denetiminde belediyesince kapatılmasına, Taşınmazın tapu kaydına “bir kısmı l.(birinci) Derece Arkeolojik Sit alanıdır. ” Şerhinin konulmasına ve işlemlerin sonuçlarından Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, karar verildi.

 

2898

2898/1-1


Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ