3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkuller, Belediye Meclisimizin 06.05.2016 tarih ve 295 sayılı kararıyla uygun görülerek, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2016 tarih ve 1724 sayılı kararı ile onaylanan, "Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 48151 ada 1 sayılı parsel ile 46932 ada 1 sayılı parselin arasında kalan parka ilişkin ve imarın 46977 ada 2 sayılı parsel ile 46949 ada 1 sayılı parselin arasında kalan parka ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine'' istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu 18 ve 5006 sayılı Yasanın 1 ve 2 maddeleri gereğince tanzim edilen 85311’nolu parselasyon planı 03.04.2017 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

İlanen duyurulur.

85311 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Bağlıca Mahallesi DOP (Parktan) ihdas

2854/1-1

—————

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkuller, Belediye Meclisimizin 06.05.2016 tarih ve 295 sayılı kararıyla uygun görülerek, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2016 tarih ve 1724 sayılı kararı ile onaylanan, "Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 48151 ada 1 sayılı parsel ile 46932 ada 1 sayılı parselin arasında kalan parka ilişkin ve imarın 46977 ada 2 sayılı parsel ile 46949 ada 1 sayılı parselin arasında kalan parka ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine'' istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu 18 ve 5006 sayılı Yasanın 1 ve 2 maddeleri gereğince tanzim edilen 85312'nolu parselasyon planı 03.04.2017 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

İlanen duyurulur.

85312 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Bağlıca Mahallesi DOP (Parktan) ihdas

2853/1-1


Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanı/ Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilim. Böl.

Protetik Diş Tedavisi

İlgili alanda Doçentlik unvanına sahip olmak.

1

PROF. DR.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Farmakoloji

İlgili alanda Doçentlik unvanına sahip olmak.

1

PROF. DR.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

-

Biyoistatistik alanında doktora mezunu olmak ve Tıbbi Biyoloji alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

1

PROF. DR.

 

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

İlana başvuru ile ilgili belge/bilgilere Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

2953/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

İlanımız Devlet Personel Başkanlığının web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi         :  03.04.2017

İlan son başvuru tarihi  :  17.04.2017

İlan olunur.

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

Profesör:

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini,  yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doçent:

Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent:

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar 2547 sayılı Kanunun 23.maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabii tutulacak olup, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, varsa yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

NOT:

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi kadrolarına başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

4 - Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesi. noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olacaktır.(Ayrıca lisans diplomasının E-Devlet kapısından  (www.turkiye.gov.tr)  alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.)

Adayların, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Doktora ve doçentliğini fen bilgisi alanında yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Doktorasını özel eğitim alanında yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

2

Duyusal davranış eğitimi alanında veya okul öncesi fen ve matematik eğitimi alanında çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Dinamik geometri yazılımları ve teknolojik pedagog alan bilgisi üzerine çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

1

1

Arkadaşlık becerisi psiko-eğitimi ve arkadaşlık niteliği konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Profesör

1

1

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Eğitimi

Doçent

1

1

Din Eğitimi alanında kurumsal çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Yardımcı Doçent

1

1

Arapça Kur-an da velayet ve beraat kavramları üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yardımcı Doçent

3

1

Hadis şerhciliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yardımcı Doçent

3

1

Hadislerin vürut sebepleriyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Türk İslam Düşünce Tarihi

Yardımcı Doçent

1

1

Son dönem Osmanlı düşüncesi ve erken cumhuriyet döneminde felsefe ve felsefe tarihçiliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Mantık

Yardımcı Doçent

1

1

Mantık ve Dil Felsefesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Genel Türk Tarihi

Yardımcı Doçent

1

1

İslam Öncesi Türk Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Doçentliğini finans alanında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Profesör

1

1

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Yardımcı Doçent

1

1

Yapıştırma bağlantıları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Müzik Bölümü

Müzik Teknolojisi

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

1

Leporoskopik kolestektoni konularında eğitim almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Doçent

1

1

Katatoni konusunda uluslararası çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Doçent

1

1

Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Hepato biliyer girişimsel radyolojik işlemlerle ilgili eğitim almış ve temel girişimsel radyoloji konusunda belgesi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Bronkoskopi konusunda eğitim almış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

Retina hastalıkları üzerinde deneysel çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Gastroentroloji bilim dalı uzmanı olup, Hepototoksisite alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Çocuk nefrolojisi bilim dalı uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Yardımcı Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Psikiyatrisi

Yardımcı Doçent

1

1

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yardımcı Doçent

1

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Tarihi

Yardımcı Doçent

3

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Oral Diagnoz ve Radyoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Yardımcı Doçent

1

2

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Yardımcı Doçent

3

1

ICP-MS ve histoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

2862/1-1


Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabacı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibari ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler

Aranılan Belgeler

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

1 (Profesör)

1. Mimarlık alanında doçent unvanı almış, mimarlık kuramı, mimari eleştiri alanlarında yayın ve araştırmaları bulunan; tasarıma giriş alanında kuramsal ve stüdyo dersleri verebilecek; yüksek lisans ve doktora tez yönetim deneyimi bulunan.

2. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

1 (Profesör)

1. Endüstriyel Tasarım eğitimi ve endüstri işbirliği alanlarında uluslararası çalışmaları bulunan; bu alanlarda lisans ve lisansüstü ders verebilecek; lisansüstü tez yönetim deneyimi bulunan

2. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Grafik Tasarımı Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1. Grafik Tasarımı/Güzel Sanatlar Eğitimi alanında Doktora/Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak

2. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Grafik Tasarımı/Güzel Sanatlar Eğitimi alanında yapmış olmak

3. Sayısal tasarım programlarına hakim olmak

4. Lisans Eğitiminde en az iki yıl Grafik Tasarım dersi vermiş olmak

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora/Yeterlilik belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1. Master eğitimini İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında yapmış olmak

2. Doktora eğitimini Mimari Akustik alanında yapmış olmak

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora/Yeterlilik belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

1 (Yardımcı Doçent)

1. Üniversitelerin ilgili fakültelerinin işletme, finans, iktisat, uluslararası iktisat, dış ticaret, Mühendislik, matematik bölümlerinden lisans derecesi almış olmak,

2. Tercihan lojistik, dış ticaret, gümrük, uluslararası iktisat, risk yönetimi, finansal Yönetim,  bölüm ile doğrudan veya dolaylı ilgili Mühendislik alanlarında doktorasını tamamlamış olmak,

3. Yeterli düzeyde akademik çalışmaları bulunmak veya araştırma yapmada istekli olmak,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin  7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve AtamaYönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği

1 (Yardımcı Doçent)

1.Makine Mühendisliği dalında Lisans ve Yüksek Lisans dereceli, Doktora konusu makine teorisi ve dinamiği veya konstrüksiyon ve imalat veya mekanik anabilim dallarından birinne uyumlu olmak, İngilizce dilinde ders verebilmek,

2.Tercih özellikleri: Solidworks veya benzeri katı modelleme program kullanımı; Matlab kullanımı; Borland C++ veya C++ programlama dili kullanımı; Advantech, NI veya benzeri veri toplama kartı kullanımı; Labview kullanımı; PIC devre tasarımı veya kullanımı.

3.İngilizce dilinde ders verebilmek,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

2899/1-1