30 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30023

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


36 YBO MINTIKASINDA YOLLARDA VE MAKASLARDA GERİLİM ALINARAK ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI VE YERİNDE İZOLE RAY YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT 300 ADET MOTOR SİLİNDİR BAŞLIĞININ MALZEMELİ BAKIM VE ONARIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


2 ADET RENK AYIRICI SİSTEMİ İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


BİNEK ARAÇLAR SATILACAKTIR

THK Turizm Ticaret Ltd. Şirketinden:


Cr-Ni BORU SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KAYNAK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜKLERİ’NİN İHTİYACI OLAN 1 YILLIK MALZEMELİ YEMEK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜKLERİ’NİN İHTİYACI OLAN 2 KALEM TAHTA PALET ALIM/KİRALAMA VE 1 KALEM TAHTA PALET SATIŞI YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


JEOTERMAL KAYNAK SU ARAMA ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAMA VE ÜRETİM SAHALARINA SÜRÜCÜLÜ MİNİBÜS ARAÇLAR İLE EKİP VE MALZEME TAŞIMA İŞİ “AÇIK İHALE USULܔ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


OCAK LOKOMOTİF YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:


KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:


KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİNCE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Kırşehir İl Özel İdaresinden:


KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİNCE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Kırşehir İl Özel İdaresinden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


36 YBO MINTIKASINDA YOLLARDA VE MAKASLARDA GERİLİM ALINARAK ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI VE YERİNDE İZOLE RAY YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/132143

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A  35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhale Dokümanlarının

    Görülebileceği Web Adresi   :  https://eski.tcdd.gov.tr/Ihaleler

2 - İhale Konusu Hizmetin

    Adı ve Miktarı                       :  36 YBO Mıntıkasında Yollarda ve Makaslarda Gerilim Alınarak Alüminotermit Ray Kaynağı ve Yerinde İzole Ray Yapılması Hizmeti Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 10.04.2017 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2623/1-1


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT 300 ADET MOTOR SİLİNDİR BAŞLIĞININ MALZEMELİ BAKIM VE ONARIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/131358

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 - 0 232 463 66 23

c) Elektronik Posta Adresi         :  izmiraracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Müdürlüğümüze Tahsisli DE 24000 Tipi Lokomotiflere Ait 300 Adet Motor Silindir Başlığının Malzemeli Bakım ve Onarım İşi satın alınacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığına 11/04/2017 günü saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğü banka hesaplarından herhangi birine KDV Dahil 100,00 TL. ihale doküman bedeli yatırmak kaydıyla temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2670/1-1


2 ADET RENK AYIRICI SİSTEMİ İTHAL YOLUYLA SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Genel Müdürlüğümüzce 2 Adet Renk Ayırıcı Sistemi, yurtiçi ve yurtdışından kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 200,00 - TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T. Halk Bankası Ankara/Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan TR30 0001 2009 4520 0013 0000 60 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 26.04.2017 günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sok. No. 62

06100 Bakanlıklar-ANKARA/TÜRKİYE

Tel    : 90 (312) 417 00 47

Fax   : 90 (312) 425 59 55

2802/1-1


BİNEK ARAÇLAR SATILACAKTIR

THK Turizm Ticaret Ltd. Şirketinden:

1 - THK Turizm Ticaret Ltd. Şti. envanterinde kayıtlı bulunan 10 adet binek araç 12 Nisan 2017 Çarşamba günü saat: 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle toptan veya ayrı ayrı ihale edilerek satılacaktır.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne teslim edeceklerdir.

3 - İstekliler araçlara ait her bir şartnameyi 30,00.- TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden temin edebilirler.

4 - İstekliler satılık araçları Büyük Sanayi Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresinde görebilirler.

5 - THK Turizm Ticaret Ltd. Şti. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 78 – 80

2804/1-1


Cr-Ni BORU SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Cr-Ni Boru Mal Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                    :  2017/148510

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası         :  0 386 221 61 30 - 37/0 386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamız şerbet hattına 168,4x4 ebatında ve DIN2463 normunda toplam 204 metre Cr-Ni boru mal alımı işidir.

b) Teslim yeri                               :  Kırşehir Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim süresi                            :  Sözleşme imzalanmasını müteakiben 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde teslim tek parti halinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati                           :  10.04.2017 Pazartesi Günü, Saat 14.00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

8 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2807/1-1


KAYNAK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Muhtelif Yerlerdeki Kaynak İşleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/138424

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 332 885 72 00 (10 Hat) - Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Ilgın şeker fabrikası muhtelif yerlerindeki çelik boru, dirsek, sac, köşebent, lazma.. vb. malzemelerin sökülmesi, montajı ve kaynak işleri ile diğer bağlantı hatlarının parçalarının montajı ve kaynak işlerinin götürü bedel ile yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip iş yeri tesliminden itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                        :  10/04/2017 Pazartesi günü Saat: 14.30

4 - İhale dokümanı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2755/1-1


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜKLERİ’NİN İHTİYACI OLAN 1 YILLIK MALZEMELİ YEMEK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyon ve Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Müdürlükleri’nin ihtiyacı olan 1 Yıllık Malzemeli Yemek Hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, Afyon Fabrika Müdürlüğü için 18.000,00 TL, Erzincan Fabrika Müdürlüğü için 6.000,00 TL geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden veya ‘’Fatih mah. Kızılay Sok. No: 8 Gazlıgöl-İhsaniye/AFYONKARAHİSAR’’ adresindeki Afyon Fabrika Müdürlüğümüzden 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 24 NİSAN 2017 saat 11:00’a kadar Fatih mah. Kızılay Sok. No: 8 Gazlıgöl-İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyonkarahisar Fabrika Müdürlüğü evrak birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 24 NİSAN 2017 günü saat 16:00’da Fatih mah. Kızılay Sok. No: 8 Gazlıgöl-İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2812/1/1-1


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜKLERİ’NİN İHTİYACI OLAN 2 KALEM TAHTA PALET ALIM/KİRALAMA VE 1 KALEM TAHTA PALET SATIŞI YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyon ve Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Müdürlükleri’nin ihtiyacı olan 40.000 adet 80*120 ve 160.000 adet 100*120 2. El Tahta Palet alımı/kiralaması ve en az 100.000 adet 100*120 palet satışı yapılacaktır.

2 - Firmalar en az 112.500,00 TL tutarlı geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden veya “Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8 Gazlıgöl-İhsaniye/AFYONKARAHİSAR’’ adresindeki Afyon Fabrika Müdürlüğümüzden 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 24 NİSAN 2017 saat 11:00’a kadar Fatih mah. Kızılay Sok. No: 8 Gazlıgöl-İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyonkarahisar Fabrika Müdürlüğü evrak birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 24 NİSAN 2017 günü saat 14:00’da Fatih mah. Kızılay Sok. No: 8 Gazlıgöl-İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2812/2/1-1


MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

“Muhtelif Kaynak İşleri Hizmet Alımı”, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2017 / 145044

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve Faks numarası   :                 0 272 248 34 80

                                                  Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Muhtelif Kaynak İşleri Hizmet Alımı (Yaklaşık 995 metre) İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı İdari Şartname ile Teknik Şartnamede detaylandırılmıştır.

b) Yapılacağı yer                    :  T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  İşyeri teslim tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  11.04.2017 Salı günü saat 14:00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 59,00 (Ellidokuz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 11.04.2017 Salı günü saat 14:00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2835/1-1


JEOTERMAL KAYNAK SU ARAMA ALANLARI İHALE EDİLECEKTİR

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İlimiz Türkoğlu, Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçesi sınırları dâhilinde bulunan dosyalarında mevcut krokisinde ve şartnamesinde gösterilen aşağıda belirtilen 3 (üç) ayrı jeotermal kaynak su arama alanları ayrı ayrı 3 (üç) yıl süreyle 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihalesi yapılacaktır. Ruhsat sahibinin talep etmesi ve talebin idarece uygun bulunması durumunda 1 (bir) yıl süreyle uzatılacaktır.

2 - İhale Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının İsmet Paşa Mahallesi, Trabzon Caddesi Özel İdare İş Merkezi Kat:10 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresindeki Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü odasında 16.05.2017 günü saat 10:30’dan itibaren aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

3 - İhaleye katılabilmek için:

Genel:

a - Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca hazırlanan ihale müracaat formunu, (şartname ekinde)

b - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubunun aslını,

c - İmzalanmış şartnameyi (şartnameyi okudum kabul ediyorum şerhi yazılacak),

d - Bağlı olduğu vergi dairesi ile numarasını gösterir belgesini,

e - İhale şartnamesini aldığına dair tahsilat makbuzunun aslını,

f - Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsünü,

g - Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi)

h - İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgeyi,

i- İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belgeyi,

Gerçek Kişiler:

a - T.C. kimlik numarası ile birlikte onaylı Nüfus Cüzdanı suretini,

b - Noter tasdikli imza sirkülerini,

c - İkametgâh ilmühaberini.

Tüzel Kişiler:

a - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu, şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Noter tasdikli suretini,

b - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2017 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretini,

c - Yönetimin Noter onaylı imza sirkülerini,

İhale saatine kadar 2. maddedeki adreste bulunan komisyona vermeleri şarttır.

4 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5 - İhale ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler, ihale şartnamesini ve ihale dosyasını Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görebilir, 500,00 TL. karşılığında alabilir.

6 - Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

Sıra No

İli

İlçesi

Kaynağın Cinsi

Alanı (Hektar)

İhale Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Günü

İhale Saati

1

Kahramanmaraş

Onikişubat

Jeotermal Kaynak

792,06

83.166,00

16.633,20

16.05.2017

10:30

2

Kahramanmaraş

Türkoğlu

Jeotermal Kaynak

3783,25

89.176,00

17.835,20

16.05.2017

11:00

3

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu

Jeotermal Kaynak

4202,45

80.281,00

16.056,20

16.05.2017

11:30

 

İlan olunur.

2759/1-1


ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAMA VE ÜRETİM SAHALARINA SÜRÜCÜLÜ MİNİBÜS ARAÇLAR İLE EKİP VE MALZEME TAŞIMA İŞİ “AÇIK İHALE USULܔ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

Dosya No                                        :  MIK-HZM-277

İhale Kayıt No                                  :  2017/136658

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cd. No: 10   06100   Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası            :  0 312 207 26 47 ve 0 312 - 286 73 74 - 0 312- 286 90 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ihale@tpao.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  21 (Yirmibir) adet sürücülü minibüsün, minimum (13+1) kişilik oturma kapasitesine sahip, en az 2014 veya daha üst modelde, Klimalı (Soğuk-Sıcak) ve Dizel yakıtlı olarak kiralanması.

b) Teslim yeri                                   :  Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü ADIYAMAN.

c) İşin süresi                                    :  Sözleşme tarihinden itibaren 730 (Yediyüzotuz) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10   Çankaya/ANKARA Makine İkmal  Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  14.04.2017 / Saat 14.30

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı görülmüştür” kaydı bulunacaktır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge;

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yüklenici adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi;

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge; (İş Deneyim Belgesi istenmiş ise)

i) İş ortaklığı olarak teklif verilebilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a), (b) ve sigorta ihalesi ise (k) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de vermek zorundadır.

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1-………………..

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir.

İstekli, teklif ettiği bedelin en az %25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TP’ye ibraz edecektir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.3.2. Çalıştırılacak araçlar yüklenicinin kendi malı olabileceği gibi en az sözleşme süresi kadar noter onaylı kira sözleşmesi düzenlenmiş taşıtlar da olabilir.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

a) Sürücülü Araç Kiralama Hizmet işi,

b) Personel ve/veya Öğrenci Taşıma Hizmeti İşi

5 - İhale dokümanı;

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. Genel Müdürlüğü, Makina İkmal Daire Başkanlığı, İhale Müdürlüğü, 6. Kat 602 Nolu Oda adresinde görülebilir ve Şartname bedeli 100,- TL karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Banka dekontunun orjinali İdareye teslim edilecektir.)

6 - Teklifler, 14.04.2017 tarih ve saat 14.30’e kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL. olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile, fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az Yetmişbeş (75) takvim günü olmalıdır.

10 - Geçici teminat olarak verilen teminat mektuplarında geçerlilik tarihi, 28.07.2017 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

2830/1-1


OCAK LOKOMOTİF YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:

İşin adı: Ocak lokomotif yedekleri alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/136474

Dosya No                               :  1727023

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       : 

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Ocak Lokomotif yedekleri: 14 kalem

b) Teslim yeri                         : TTK. Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır.  ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günü

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125    ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  19.04.2017 - 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eş çalışan malzemeler için toplamda en düşük, diğer malzemelerde en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 19.04.2017 ÇARŞAMBA günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

2798/1-1


KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:

1 - İhalenin Konusu:

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Altınordu İlçesi Şarkiye Mahallesinde 168 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 10823,59 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan;

• 687,00 m² yüzölçümlü tek katlı binanın Kiracı tarafından İdarenin uygun göreceği şekilde restoran olarak tadilat ve tamirat edilerek yenilenmesi, yenilenecek restoranın her iki tarafında bulunan, vaziyet planında gösterilen toplam 955 m² (370 m² + 585 m²) yüzölçümlü açık alan,

• 153 araçlık otopark,

• Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 226 ada 12 nolu parselde bulunan, tapu kaydının beyanlar hanesinde “Üzerindeki Kargir Lokanta ve Kahvehane Ordu Büyükşehir Belediyesine aittir” belirtmesi yer alan taşınmaz üzerinde 194 m² Restoranın, 39 m² Kalorifer Dairesi ve Pide Fırınının, 41 m² Üstü Çatı, Yanları Açık Bölümün, 82 m² Restoran ve 330 m² İskele Alanının Kiracı tarafından İdarenin uygun göreceği şekilde tadilatı, tamiratı, yenilenmesi ve güçlendirilmesi işi karşılığında,

Söz konusu yerlerin turistik tesis olarak işletmeciliği; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 25 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı :

2.1. İdarenin Adı                    :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim                       :  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres                      :  Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks    :  (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer    :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/2 Altınordu/ ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati         :  12/04/2017 Çarşamba günü Saat: 14:00

2.7. İhale Usulü                      :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

İhale konusu kiraya verilecek taşınmazların işletmeciliğinin, yıllık muhammen kira bedeli K.D.V. hariç 720.000,00 TL olup, 25 yıllık tahmini kira bedeli K.D.V. hariç 18.000.000,00 TL’dir. Geçici teminatı miktarı ise 25 tahmini yıllık kira bedelinin %3’ü olan 540.000,00 TL'dir.

4 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri :

A. Gerçek Kişiler:

1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

2. Nüfus Kayıt Örneği.

3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi

5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

6. 2886 Sayılı D.İ.K. ‘nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

7. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

8. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 1- 2- 3- 4-7- 8- 9- 11- 14- 15- 16-17-18. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

9. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

10. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

11. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

12. İştirakçinin en az 3 yıl süre ile Restoran işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgelerden sadece biri, aslı veya noter tasdikli sureti.

13. İştirakçinin turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Turizm İşletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

14. İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge.

15. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge,

16. İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

17. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

18. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

19. İsteklinin Mali durum bildirisi ve belgeler:

a. Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 25 yıllık tahmini kira bedelinin asgari % 20’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

b. İstekliler son 3 yıllık ciro ortalamalarının 4.000.000,00 TL (DörtmilyonTürkLirası) olduğuna dair belgeleri sunacaklardır.(Gelir-Gider Tablosu, K/Z Tablosu, vb. iş bu belgeler Yeminli Mali Müşavir veya Vergi dairesi Tasdikli olacaktır.)

B. Tüzel Kişiler:

1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5. 2886 Sayılı D.İ.K. ‘nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

6. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3- 6- 7- 9- 10-13-14-15-16-17. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

7. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

8. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

9. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

10. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

11. İştirakçinin en az 3 yıl süre ile Restoran işletmeciliği yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgelerden sadece biri aslı veya noter tasdikli sureti.

12. İştirakçinin turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Turizm İşletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

13. İlgili vergi dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge

14. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge,

15. İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

16. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

17. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,

18. İsteklinin Mali durum bildirisi ve belgeler:

a. Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 25 yıllık tahmini kira bedelinin asgari % 20’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

b. İstekliler son 3 yıllık ciro ortalamalarının 4.000.000,00 TL (DörtmilyonTürkLirası) olduğuna dair belgeleri sunacaklardır.(Gelir-Gider Tablosu, K/Z Tablosu, vb. iş bu belgeler Yeminli Mali Müşavir veya Vergi dairesi Tasdikli olacaktır.)

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat:15:00’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

2797/1-1


KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİNCE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Kırşehir İl Özel İdaresinden:

1 - İHALE KONUSU:

İlimiz Kaman İlçesi sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun10.maddesi 1.fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2 - İHALE EDİLECEK SAHA:

2.1. Kırşehir İli Kaman İlçesi sınırlarında J31a4 paftası içerisinde, aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 4660,94 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.1.a) Koordinatları;

 

P-1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

543229

549622

549595

546617

546517

Yukarı (X)

4354576

4354568

4346545

4346523

4348139

 

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa (Y)

544429

543865

544712

543677

543229

Yukarı (X)

4348868

4348847

4347335

4346627

4346542

 

2.1.b) Muhammen Bedeli                :  91.846,15 TL (KDV Hariç)

2.1.c) Geçici Teminatı                      :  2.755,38 TL

3 - İHALENİN YERİ VE TARİHİ:

3.1. Şartname ve Eklerinin Temini   :  İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 250 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır.

3.2. İhalenin Yapılacağı Yer            :  Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu

3.3. İhalenin Tarih ve saati               :  25.04.2017 Salı günü saat 10.15 de yapılacaktır.

3.4. İhale Usulü                               :  2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

3.5. Tekliflerin verileceği yer           :  Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu

3.6. Son Teklif verme saati              :  25.04.2017 günü saat 10.20

4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

l) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

m) İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

n) İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına KDV dâhil peşin olarak ödenecektir.

o) İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İrtibat: Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi)

Tel: 0 386 213 10 16 (Dahili:1411)

İlan olunur.

2761/1/1-1


KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİNCE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Kırşehir İl Özel İdaresinden:

1 - İHALE KONUSU:

İlimiz Kaman İlçesi sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun10.maddesi 1.fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2 - İHALE EDİLECEK SAHA:

2.1. Kırşehir İli Kaman İlçesi sınırlarında J31a4 paftası içerisinde, aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 3920,77 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.1.a) Koordinatları;

 

P-1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

549595

549622

553524

553612

548882

Yukarı (X)

4346545

4354568

4354614

4346578

4344670

 

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa (Y)

546766

547387

546617

Yukarı (X)

4345228

4345912

4346523

 

2.1.b) Muhammen Bedeli             :  77.260,73 TL (KDV Hariç)

2.1.c) Geçici Teminatı                   :  2.317,82 TL

3 - İHALENİN YERİ VE TARİHİ:

3.1. Şartname ve Eklerinin Temini   : İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 250 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır.

3.2. İhalenin Yapılacağı Yer         :  Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu

3.3. İhalenin Tarih ve saati            :  25.04.2017 Salı günü saat 10.15 de yapılacaktır.

3.4. İhale Usulü                            :  2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

3.5. Tekliflerin verileceği yer        :  Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu

3.6. Son Teklif verme saati           :  25.04.2017 Salı günü saat 10.15

4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

l) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

m) İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.

n) İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına KDV dâhil peşin olarak ödenecektir.

o) İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İrtibat: Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi)

Tel: 0 386 213 10 16 (Dahili:1411)

İlan olunur.

2761/2/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 11.04.2017 Salı günü Saat:14.00’da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

S. No.

Pafta

Ada

Parsel

Mahalle

Miktarı

Adresi

İmar Durumu

Fiili Durumu

Tahmini Bedel

G. Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

……

8039

1

Tepeören

2.537.58 m2

Tepeören Mahallesi Eski Ankara Caddesi

Konut Alanı+Su Havzası

Boş

4.187.007.00 TL

125.610.21 TL

11.4.2017

14:00

Kapalı Teklif

 

2 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında satın alınabilir.

3 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin;                                                          Şahıslar;

a) Şartname Dosyası                                           a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri,                                                 b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Ticaret odası belgesi,                                       c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat.                                                d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2794/1-1