23 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30016

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Konya Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_26.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_27.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_28.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_29.jpg


Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri”ni sağlıyor olması gerekmektedir.

Söz konusu şartların sağlandığını gösteren AYDEK Sonuç Belgesi almak için kadro başvurusu yapıldıktan sonra eş zamanlı olarak Üniversitemiz Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığına (Yıldız Kampüsü Rektörlük Binası) AYDEK başvurusunda bulunulması gerekmektedir. AYDEK başvurusu için hazırlanacak dosyada bulunması gereken belgeler http://www.apry.yildiz.edu.tr/page/19 linkinde yer almaktadır. Başvurunun kabulü için linkte belirtilen yönerge ve istenilen belgelerdeki evrakların eksiksiz tamamlanması gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 adet CD eklenerek Rektörlüğe,

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD eklenerek Rektörlüğe,

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, varsa yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD eklenerek ilgili Fakülte Dekanlığına;

Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

DOÇENT

YARD. DOÇ.

AÇIKLAMA

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR DONANIMI

1 (*)

Doktorası Bilgisayar Mühendisliği alanında olup çalışmalarını ilgili anabilim dalında yapmış olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

1 (*)

Doktora ve çalışmaları Biyo-Malzeme alanında olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

ALTERNATİF ENERJİLİ ELEKTRİK SİSTEMLERİ

1 (*)

Doktora ve çalışmaları ilgili anabilim dalında olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ

1

Doktorası Kontrol Mühendisliği alanında olup çalışmaları Optimizasyon ve Anahtarlamalı Sistemler alanında olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ

1 (*)

Doktora ve yayınları Kontrol Mühendisliği alanında olmak.

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

BİYOMÜHENDİSLİK

1 (*)

Doktorası Biyomühendislik alanında olup Kontrollü Polimerizasyon konusunda çalışmaları olmak.

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ

SİSTEM ANALİZİ

1 (*)

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ

UYGULAMALI MEKANİK

1

Kompozit Malzemeler Mekaniği veya Akışkanlar Mekaniği konusunda çalışmaları olmak.

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

ÜRETİM METALURJİSİ

1

Doktorası Üretim Metalurjisi bilim dalında olmak.

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

PROSES VE REAKTÖR TASARIMI

1 (*)

Pestisit Giderimi ve Sentetik Yakıt Üretimi konusunda çalışmaları olmak.

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

PROSES VE REAKTÖR TASARIMI

1

Doktorası Kimya Mühendisliği alanında olup Monolitik Katalizör Geliştirilmesi ve Hidrojen Üretimi konusunda çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

BİNA BİLGİSİ

1

Doktorası Mimari Tasarım alanında olup Sürdürülebilir Mimarlık ve Turizm Yapıları konularında çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

RESTORASYON

1

Mimarlık Tarihi alanında doktora yapmış olup Mimarlık alanında doçent olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

YAPI BİLGİSİ

1

Doktorasını Yapı Fiziği-Aydınlatma alanında yapmış ve Yapay Aydınlatma
konusunda çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

BÖLGE PLANLAMA

1

Lisansüstü eğitimini Şehir Planlama alanında yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

1 (*)

Lisans, lisansüstü eğitimlerini ve Doçentlik unvanını ilgili anabilim dalından almış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

1

Lisansüstü eğitimlerini ve Doçentlik unvanını Eğitim Psikolojisi alanında almış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

MATEMATİK EĞİTİMİ

1 (*)

Doçentlik unvanını Matematik Eğitimi alanında almış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

1 (*)

Doçentlik unvanını Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olup Sosyobilimsel konular ve Ahlaki Muhakeme ile ilgili çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

1

Doçentlik unvanını Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında almış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

1

Lisans ve lisansüstü eğitimlerini ilgili anabilim dalında tamamlamış olup Okul Öncesi dönemde Değerler Eğitimi konusunda çalışmaları bulunmak.

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

ULAŞTIRMA

1

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI

1 (*)

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK

1 (*)

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

ÖLÇME TEKNİĞİ

1 (*)

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

KARTOGRAFYA

1 (*)

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

FOTOGRAMETRİ

1

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE BİLİMLERİ

2

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

1 (*)

İnovasyon ve Örgütsel Davranış konularında çalışmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

1 (*)

Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu ve Orta Asya konularında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

1

 

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI

MÜZİK TOPLULUKLARI ANASANAT DALI

1 (*)

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI

MÜTERCİM TERCÜMANLIK (FRANSIZCA)

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK

GENEL FİZİK

1

Polimerkompozitlerinin Film Morfolojik yapılarının belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK

KATIHAL FİZİĞİ

1

Gaz-Nem Sensörleri ve Bor Bileşiklerinin Sentez ve Karakterizasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK

UYGULAMALI İSTATİSTİK

1 (*)

Yapısal Eşitlik Modelleri ve Güvenilirlik alanında çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK

UYGULAMALI İSTATİSTİK

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA

ANALİTİK KİMYA

1 (*)

Atom Tuzak ve Element Türlendirme alanlarında çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA

ANALİTİK KİMYA

1

Kütle Duyarlı, Direnç Tipi ve Voltametrik Sensörler konusunda çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA

FİZİKO KİMYA

1

Doktorasını Fizikokimya programında yapmış olmak, Termodinamik Karakterizasyon ve Yüzey Enerjileri konusunda çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ

1

Diferansiyel Operatörler ve Spektral Teorisi üzerine çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

1 (*)

Deneysel ve Kombinatoryal Tasarımlar üzerine çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

1 (*)

Bulanık Kümeler konusunda çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

1

Nanopartikül Taşıyıcı Sistemler ile Gen Terapisi konusunda çalışmaları olmak.

MAKİNE FAKÜLTESİ

ENDRÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

1

Lojistik alanında çalışmaları olmak.

MAKİNE FAKÜLTESİ

ENDRÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

1

Stok Yönetimi alanında çalışmaları olmak.

MAKİNE FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

KONSTRÜKSİYON

1

Transport Sistemleri alanında çalışmaları olmak.

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

1

Gemi Stabilitesi ve Gemi Hareketleri alanında teorik ve deneysel çalışmalar yapmış olmak.

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

1

Gemilerde İklimlendirme Sistemleri ve Kontrolü ile Dalga Yayılımı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

2555/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

DUYURU

Türk Standardları Enstitüsünün 56’ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Mayıs 2017 Salı günü Saat: 10.00’da aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Necatibey Caddesi No: 112 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Türk Standardları Enstitüsü Konferans Salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM:

1 - Toplantının Açılması,

2 - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması,

3 - Protokol Konuşmaları,

4 - Başkanlık Divanı Seçimi,

5 - Gündemin Onaylanması,

6 - 2016 Yılı Faaliyetleri ile Kesin Hesabın Takdimi,

7 - 2017 Yılı Bütçesi Hakkında Bilgi Verilmesi,

8 - 2016 Yılı Denetleme Kurulu Raporunun Takdimi,

9 - Yönetim Kurulunun İbrası,

10 - Önergelerin Müzakeresi,

11 - Dilek ve Temenniler,

12 - Toplantının Kapatılması.

İlgililere duyurulur.

2540/1-1

—————

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

Memduh Çıkmaz Kardelen Akaryakıt Dağıtım Pazarlama ÇORUM

19-HYB-3144

TS 11939

12.01.2017

Talimata Aykırılık

Memduh Çıkmaz Kardelen Akaryakıt Dağıtım Pazarlama ÇORUM

19-HYB-3137

TS 11939 - TS 12820

12.01.2017

Talimata Aykırılık

Memduh Çıkmaz Kardelen Akaryakıt Dağıtım Pazarlama ÇORUM

19-HYB-3142

TS 11939 - TS 12820

12.01.2017

Talimata Aykırılık

Memduh Çıkmaz Kardelen Akaryakıt Dağıtım Pazarlama ÇORUM

19-HYB-3141

TS 11939

12.01.2017

Talimaya Aykırılık

Adem Boyeri Pet. Ürün. Tur. ve San. Ltd. Şti. SULUOVA-AMASYA

19-HYB-3205

TS 12820

12.01.2017

Talimata Aykırılık

Ay-Gün Teknoloji Tur. Akar. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ÇORUM

19-HYB-1592

TS 11939 - TS 12820

12.01.2017

Firma İsteği

Zirve Bilişim İletişim Şeyma Demirel AMASYA

19-HYB-3208

TS 10956-12711 - 12713- 12498

17.01.2017

Firma İsteği

Volkanpet Pet. Ürün. Taş. San. Tic. A.Ş. MERZİFON-AMASYA

19-HYB-1664

TS 11939 - TS 12820

06.02.2017

Talimata Aykırılık

Me-Ta Elektronik Mehmet Taşağıl AMASYA

19-HYB-3209

TS 12713 -10079 -10956-12729 12845-12134

06.02.2017

Firma İsteği

Ergüven Soğutma Hüseyin Eftellioğlu AMASYA

19-HYB-3076

TS 10079-12843 12850

08.02.2017

Talimata Aykırılık

Eks-Pa Bilgisayar Paz. Ve Tic. A.Ş. ÇORUM

19-HYB-3177

TS 12498

08.02.2017

Talimata Aykırılık

Gönüllü İş Makinaları Adnan Gönüllü ÇORUM

19-HYB-3083

TS 12510

08.02.2017

Talimata Aykırılık

Anılcan Petrol ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ÇORUM

19-HYB-3064

TS 11939

08.02.2017

Talimata Aykırılık

Turgay Yılmaz Anatolia ÇORUM

19-HYB-261

TS 12652 - TS 12257

16.02.2017

Firma İsteği

Öncü Doğuş Isı Doğalgaz İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ÇORUM

19-HYB-156

TS 12355 - TS 12865

17.02.2017

Firma İsteği

2538/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                              06.19/14

2499/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   06.19/200

 

2500/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 13.06.2016 -166                                       TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 13.06.2016-2098                                            ANKARA

Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Tatlıca Mahallesi, Sungur Mevkii, Bedir Köyü Örenyeri, I. Derece Arkeolojik Sit Alanında, 4196 parselin 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi sırasında, 4201 parselde tespit edilen izinsiz uygulamalara ilişkin, Ankara II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.03.2013 tarih ve 415 sayılı kurul kararı 09.02.2016 tarih 589 sayılı Ankara II Numaralı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzman raporu okundu, Ankara II Numaralı Kültür ve Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.02.2016 gün ve 2144 sayılı kurul kararı, Arif Üzümcünün 12.05.2016 tarihli başvurusu 27.05.2016 tarih 2144 sayılı Ankara II Numaralı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzman raporu okundu, 02.06.2016 tarih ve 2219 sayılı Yerinde İnceleme Raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Tatlıca Mahallesi, Sungur Mevkii, Bedir Köyü Örenyerinde, 4201 sayılı parselin de içinde yer aldığı I. Derece Arkeolojik Sit Alanının incelenmesi sonucunda, I. Derece Arkeolojik Sit tanımına uygun herhangi bir yapı kalıntısı ve veriye rastlanmamış olduğundan, söz konusu alanın sit derecesinin III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilmesine, 658 sayılı İlke Kararının 3. Maddesindeki koşulların ‘’Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulu’’ olarak belirlenmesine; 4201 sayılı parselle ilgili taleplerin, Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasının uygun olduğuna karar verildi.

2501/1/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 15.11.2016 -185                                       TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 15.11.2016 -2320                                           ANKARA

Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Tatlıca Mahallesi, Sungur Mevkii, tapunun 4201 parselde kayıtlı, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.06.2016 gün ve 2098 sayılı kararı ile 3.Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescili yapılmış taşınmazda sondaj kazısı sonucunda ilgili parselin sit alanından çıkarılmasını talep eden Arif ÜZÜMCܒnün 16.06.2016 tarihli başvurusu, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.09.2016 gün ve 2098 sayılı kararı, Ankara Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 03.11.2016 tarih ve 11407 sayılı yazısı ve ekleri, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 14.11.2016 tarih ve 4263 sayılı dosya inceleme raporu okundu,  dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Tatlıca Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırları içerisinde bulunan, 4201 parselde ilgili Müze Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj kazıları sonucunda; 2863 sayılı yasa kapsamında, taşınır ve taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanmadığı anlaşıldığından söz konusu parselin sit alanı içerisinde kalan bölümünün III. Derece Arkeolojik Sit Alanından çıkarılmasına ve parsel üzerindeki tescil şerhinin kaldırılmasına ve bu duruma göre yeniden hazırlanan III. Derece Arkeolojik Sit sınırının onaylanmasına karar verildi.

 

 

2501/2/1-1


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\23-03-2017 PERŞEMBE\2552.jpg