23 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30016

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÇAY ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


ARA DİNLENDİRME SEPETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


ARAÇ KİRALAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden:


KIŞLAKÖY AÇIK İŞLETMESİ YENİ ATIK TAŞIMA VE DEPOLAMA PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


“EĞİTİM ALANI VE EĞİTİM ALANI KÜLTÜREL TESİSLERİ” FONKSİYONU VERİLEREK RESTORASYON KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


YURTİÇİ VE YURTDIŞI KARGONUN TAŞINMASI İÇİN 3 YILLIK KARGO HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


KİLİS İLİ, MERKEZ İLÇESİ, DEVECİLER MAHALLESİ, 1825 ADA, 1 NOLU PARSELİNDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE YAPILACAK ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATI, YAPIMI İÇİN İMAR DURUMUNA UYGUN MİMARİ, STATİK, MEKANİK VE ELEKTRİK PROJELERİNİN VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


CARASKAL VE ÇEKTİRME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


KETEBANT ZİNCİRİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:


MUHTELİF PASLANMAZ SAC LEVHA VE BORU ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:


MUHTELİF FABRİKALARDAN SARI ŞEKER SATILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


SANTRİFÜJLÜ SÜRÜCÜLÜ TANKER ARAÇ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TP Batman Bölge Müdürlüğünden:


ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Mardin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 300 ADET GEÇİŞ RAYI DÖVÜLMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÇAY ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız Satış mağazalarında kullanılmak üzere 3.000 Kg. çay, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nde görülebilir.

3 - Tekliflerin en geç 30.03.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74

2578/1-1


ARA DİNLENDİRME SEPETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız üretim alanında kullanılmak üzere 10.000 Adet ara dinlendirme sepeti teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Numuneleri fabrikamız satın alma şefliğinde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 30.03.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74

2579/1-1


ARAÇ KİRALAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden:

1 - THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi hizmetlerinde kullanılmak üzere 11 (onbir) adet binek araç (sürücüsüz) ve akaryakıt hariç kiralanması işi 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat:14.30'da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33   Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33   Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden temin edebilirler.

4 - THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 79 - 80

2547/1-1


KIŞLAKÖY AÇIK İŞLETMESİ YENİ ATIK TAŞIMA VE DEPOLAMA PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                                  :  2017/134662

Dosya No                                                  :  TDB-DT-2017/05-HİZ

1 - İdarenin

a) Adı                                                        :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                                   :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                                     Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya/ ANKARA

c) Telefon numarası                                   :  0 312 212 69 00 - 2680

d) Faks numarası                                       :  0 312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi                          :  -

2 - İhale konusu malın adı,

     niteliği, türü ve miktarı                         :  Kışlaköy Açık İşletmesi Yeni Atık Taşıma ve Depolama Projesi Danışmanlık işi

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer               :  Kışlaköy Açık İşletmesi

b) Teslim tarihi/işin süresi                         :  İşin süresi 150 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli                          :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği/

     satın alınabileceği yer                           :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                                     Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda No: 20 Çankaya/ANKARA

c) İhale Usulü                                            :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                                 :  12.04.2017, saat 11:00

e) Tekliflerin verileceği yer                        :  Teklifler 12.04.2017 saat 11:00 ’a kadar;

                                                                     EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                                     Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                                     Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-3 Çankaya/ANKARA

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek

    internet adresi                                        :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

2543/1-1


“EĞİTİM ALANI VE EĞİTİM ALANI KÜLTÜREL TESİSLERİ” FONKSİYONU VERİLEREK RESTORASYON KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 10.09.2008 tarih ve 26993 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, aynı yönetmeliğin 25. maddesi Gereği “Açık Teklif Yöntemi” ile 25 yıllığına restorasyon veya Onarım karşılığı kiraya verilmesi için ihaleye çıkartılmıştır.

 

İLİ                                          : Mersin                                              İLİ                                       :  Mersin

İLÇESİ                                   : Akdeniz                                            İLÇESİ                                :  Akdeniz

MAHALLE                            : Nusratiye                                          MAHALLE                        :  Nusratiye

CİNSİ                                     : Kargir Ortaokul (3 Ocak)                  CİNSİ                                 :  Kargir Okul Binası (Papaz Okulu)

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)             : 2137 m2                                            YÜZÖLÇÜMÜ (m2)          : 1596 m2

ADA NO                               : 56                                                      ADA NO                            : 58

PARSEL NO                         : 2                                                        PARSEL NO                      : 8

VAKIFLAR MECLİSİ

KARARININ TARİHİ          : 06.02.2017

NO’SU                                   : 609/80

MUHAMMEN BEDEL        : 5.530.852,00.-TL

                                                 (Beşmilyon Beşyüzotuzbin Sekiyyüzelliiki Türk Lirası)

GEÇİCİ TEMİNAT               : 165.926,00-TL (Yüzaltmışbeşbin, dokuzyüzyirmialtı Türk Lirası)

İHALE TARİHİ VE SAATİ    : 05.04.2017 günü Saat 14.00’de

ASGARİ İSTENENLER    : Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlara ilişkin alınmış Vakıflar Meclisi’nin 06.02.2017 tarih ve 609/80 sayılı kararı ile 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 20. maddesine istinaden;

1 - İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslimi tarihi itibariyle başlatılması,

2 - Tüm projelerinin hazırlanarak bu projelerin koruma kurullarına onaylatılması için 1,5 yıl, restorasyon için 2,5 yıl olmak üzere toplam 4 yıl içerisinde, tüm izin ve ruhsatların alınması kaydıyla restorasyonun bitirilerek taşınmazların kullanıma açılması,

3 - Yer teslimi tarihinden itibaren ilk 4 yıl boyunca aylık sabit 7.500,00 TL kira alınması, 5. yıl için aylık 26.000,00 TL kira alınması, 6. yıldan itibaren işletme süresinin sonuna kadar her yıl için önceki yılın aylık kira bedeline oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak kira bedelinin artırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira olarak alınması,

4 - Söz konusu kira bedellerinin, taşınmazlar için öngörülen eğitim tesisi fonksiyonu dikkate alınarak hesaplanmış olduğu, öngörülen fonksiyonun İdaremiz ve ilgili diğer kurumlarca uygun görülmesi kaydıyla değişmesi halinde kira bedellerinin, ihale sonucu belirlenen bedellerden az olmamak üzere Bölge Müdürlüğünce yeniden belirlenmesi, projede (ekspertiz raporunda belirtilen alan dışında) gelir getirici ilave kullanım alanı oluşması halinde, bu kısımların kira bedelinin ayrıca belirlenmesi,

5 - Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, restorasyon aşamasında ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması,

6 - Sözleşme süresi dolmadan taşınmazların tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,

7 - Sözleşme tarihinden itibaren restorasyon bitirilip kullanıma açılıncaya kadar taşınmazların başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, sözleşme süresi sonunda çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmaksızın İdareye teslim edilmesi, sözleşme ve şartnamelere ilişkin Hukuk Müşavirliği görüşünde belirtilen hususların dikkate alınması,

Şartları doğrultusunda “Eğitim Alanı ve Eğitim Alanı Kültürel Tesisleri” olarak değerlendirilmek üzere, restorasyon veya Onarım karşılığı 25 yıl süreli kira ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye iştirak edecek istekliler;

1. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı Serkan Apt. No: 51/B Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ndeki toplantı salonunda toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.

2. Şartname ve tüm ekleri saat 08:30 ile 12:00 ve 13:30 ile 17:00 saatleri arasında Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı Serkan Apt. No: 51/B Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilecektir ve 100 TL bedel karşılığında temin edilebilecektir.

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 05.04.2017 tarih ve Saat 14.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

4. Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Teklifi ihtiva eden (Ek 2 örnek forma uygun olarak hazırlanan teklif mektubu) kapatılmış, mühürlenmiş / imzalanmış iç zarf ile Ek:1 başvuru dilekçe örneğiyle birlikte,

a) Türkiye’de tebligat için (Ek-3) örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun (Ek-4) örnek forma göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.

f) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %50’sinden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu (Ek-5 örneğe uygun) aslı veya İdarece aslı görülmüş sureti. Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. (Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.)

İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. (Ek-6 örnek forma göre)

i) Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına, (IBAN: TR150001500158007273699678) nolu Vakıfbank Adana Şubesindeki hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına (Ek-7: örnek forma) göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. (Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.)

j) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h, ı) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

k) İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve sayısı ihale şartnamesinin 43..maddede belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair (Ek-8) örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

l) İhale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. (Belgenin Aslı İdarece görülmüş sureti veya noter tasdikli sureti)

İsteklilerin iş deneyim belgesine sahip olmamaları halinde Şartnamenin 18. maddesinde belirtilen şartlarla işi restorasyon konusunda deneyime sahip alt yüklenicilere yaptırabilir. Alt yüklenicilere yaptıracaklarına dair taahhütnameyi teklif ekinde sunacaklardır. (EK:9 örnek forma göre)

V) İlgili yönetmeliğin 8. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Daha önce İdaremize kat karşılığı, yap-işlet-devret (İnşaat Yapım Karşılığı Kiralama) Modeline göre iş yapıp, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar bu ihaleye giremeyecektir).

VI) İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 9'uncu maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 10'uncu maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının Asma katındaki Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

VII) İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VIII) Teklif dosyası, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, Asma Kattaki, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğüne verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

IX) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

X) Bu işe ait ilan bedelleri defaten İdaremize sözleşme yapılmadan önce yatırılacaktır.

XI) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2272/1-1


DÜZELTME İLANI

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

22/03/2017 tarihli 30015 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan;

03/04/2017 tarihinde 10:00’da yapılacak olan 2017/133314 nolu İki Lazerli (Mavi ve Kırmızı) Masa Üstü Akış Hücre Ölçüm (Flow Cytometer) Cihazı ihalesi pazarlık ilanının;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecektir.

Maddesi;

5 - İhalede, ekonomik olarak en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınmak suretiyle efektif fiyat hesaplaması yapılarak belirlenecektir. Burada, teknik şartnamede tanımlanan üstün özellikler fiyat dışı unsur olarak nispi ağırlıkları oranında ihale kararını etkileyecektir. Efektif fiyat hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacak ve ihale, formülle hesaplanan efektif fiyat teklifi en düşük olan isteklide kalacaktır.

 

                                              A

Efektif Fiyat = --------------------------------------

                                       (1+B/100)

 

A: İsteklinin Teklif Ettiği İhale Fiyatı

B: İsteklinin toplamış olduğu Nispi Ağırlıkların Toplamları

ÜSTÜN ÖZELLİKLER

1. Cihazın kompensazyon ayarlarını otomatik olarak kendisinin yapıyor olması ÜSTÜN ÖZELLİK olarak değerlendirilir. Bu üstün özelliğe 3 puan verilir.

2. Sistem örneği sheat (kılıf) sıvısı kullanılmaksızın doğrudan veya kılıf sıvısı aracılığı ile işlenmelidir. Cihazın kılıf sıvısına ihtiyaç duymaması ÜSTÜN ÖZELLİK olarak değerlendirilir. Bu üstün özelliğe 5 puan verilir.

3. Cihazda çok düşük sayıda elde edilebilen hücrelerin değerlendirilebilmesi güvenilir bir şekilde yapılmalıdır. Bu doğrultuda güvenilir bir şekilde değerlendirilebilecek olan hücre sayısının 1000-1500 hücreye kadar inebiliyor olması ÜSTÜN ÖZELLİK olarak değerlendirilir. Bu üstün özelliğe 5 puan verilir.

4. Cihazla birlikte somatik hücreler için kullanılabilen belirli testler için paket analiz programının bulunması ÜSTÜN ÖZELLİK olarak değerlendirilir. Bu üstün özelliğe 3 puan verilir.

5. Cihazın analiz programı olarak çiftlik hayvanlarının türler bazında, boğa, koç, teke, aygır ve domuz sperma örneklerinde, spermatozoon canlılığını (Viability), spermatozoon yoğunluğunu (Concentration), spermatozoon mitokondriyal aktivitesini (mitochondrial activity), oksidasyon ürünü parçacıkları (Reactive Oxygen Species, Reaktiv Oksidatif Radikaller: ROS), spermatozoon canlılık ve akrozom bütünlüğünü beraber ölçebilen ve spermadaki bakteri konsantrasyonunu belirleyen analizler için hazır protokol, kit ve sperma analiz paket programının bulunması ÜSTÜN ÖZELLİK olarak değerlendirilir. Bu üstün özelliğe 10 puan verilir.

Şeklinde değiştirilmiştir.

2582/1-1


YURTİÇİ VE YURTDIŞI KARGONUN TAŞINMASI İÇİN 3 YILLIK KARGO HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacı olan, “her türlü yurtiçi ve yurtdışı kargonun taşınması için 3 yıllık kargo hizmeti” kapalı zarfta teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, 30.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32   Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No:8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 19.04.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölümü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 20.04.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2550/1-1


KİLİS İLİ, MERKEZ İLÇESİ, DEVECİLER MAHALLESİ, 1825 ADA, 1 NOLU PARSELİNDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE YAPILACAK ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATI, YAPIMI İÇİN İMAR DURUMUNA UYGUN MİMARİ, STATİK, MEKANİK VE ELEKTRİK PROJELERİNİN VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kilis İli, Merkez İlçesi, Deveciler Mahallesi, 1825 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerine yapılacak öğrenci yurdu inşaatı yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 20.04.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 21.04.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2551/1-1


CARASKAL VE ÇEKTİRME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Caraskal ve çektirme alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2017/126748

Dosya no                                         :  1724019

1 - İdarenin:

a) Adres                                           :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası            :  Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                            Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi                 : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Caraskal ve çektirme (10 kalem)

b) Teslim yeri                                   :  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarı.

c) Teslim tarihi                                 :  İşe başlanmasına müteakip 30 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                              :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  05.04.2017 Çarşamba günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. TSE uygunluk belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 05.04.2017 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

2509/1-1


KETEBANT ZİNCİRİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:

İşin adı: Ketebant Zinciri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2017/126480

Dosya No                                           :  1727018

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası               :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                               Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi:

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Ketebant Zinciri: 1 Tk.

b) Teslim yeri                                      :  TTK. Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır. / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                                    :  İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günü

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                 :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  06.04.2017 - 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 06.04.2017 PERŞEMBE günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

2511/1-1


MUHTELİF PASLANMAZ SAC LEVHA VE BORU ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                            :  2017/134137

1 - İdarenin

a) Adı                                                  :  T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası

b) Adresi                                             :  Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve Faks numarası               :  0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Muhtelif Paslanmaz Sac Levha ve Boru Alımı

1- Paslanmaz Sac Levha 10x2000x6000 mm. SAE 304 (10 Plaka)            9.420 Kg.

2- Paslanmaz Sac Levha 13x2000x6000 mm. SAE 304 (8 Plaka)              9.800 Kg.

3- Paslanmaz Boru 76,1x3,6x6000 mm. SAE 304 (122 Boy)                        732 Mt.

4- Paslanmaz Boru 48,3x3x6000 mm. SAE 304 (1Boy)                                    6 Mt.

5- Paslanmaz Boru 76,1x2,9x6000 mm. SAE 304 (3 Boy)                              18 Mt.

6- Paslanmaz Boru 108x12x6000 mm. SAE 304 (48 Boy)                            288 Mt.

b) Teslim Yeri                                     :  Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                                   :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 90 (Doksan) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  05.04.2017 Çarşamba günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2536/1-1


MUHTELİF FABRİKALARDAN SARI ŞEKER SATILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Aşağıda isimleri yazılı fabrikalarımızda ± % 20 toleranslı toplam 13.313 ton sarı şeker açık ihale usulü ile satılacaktır. İhale 06.04.0217 Perşembe günü saat 14.00 de Mithatpaşa Caddesi No: 14 Yenişehir adresinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 3. katında yapılacaktır. İhalede açık artırma ve pazarlık yapılmayacağından isteklilerin tekliflerini bu durumu göz önünde bulundurarak vermeleri gerekmektedir.

 

Fabrika Adı

Satışa Sunulacak Şeker Miktarı (Ton)

Afyon

  1.651

Bor

     240

Burdur

  3.655

Elbistan

     256

Erzincan

      77

Eskişehir

  6.862

Kırşehir

      60

Muş

    324

Yozgat

    188

Toplam

13.313

 

2 - İstekliler teklif mektuplarını, ihalenin yapılacağı 06.04.2017 Perşembe günü en geç saat 14.00’e kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

3 - İstekliler fabrikalarımız stoklarında bulunan sarı şekerin (13.313 ton) tamamı için teklif vereceklerdir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Teklifler KDV Hariç TL./Kg olarak verilecektir. Verilecek teklif fiyatı tüm fabrikalar için aynı olacaktır.

4 - Söz konusu satışa ait faturalar ilgili fabrikaca toptan kesilecek olup, KDV Dahil şeker bedelinin tamamı peşin tahsil edilecektir.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ü oranında ifa teminatı vereceklerdir. Teminatlar nakit veya banka teminat mektubu olabilecektir. İsteklilerin, ihalenin kendi üzerinde kaldığının kendisine bildirilmesinden itibaren 7 gün içerisinde KDV Dahil 13.313 ton şeker bedelinin tamamını ilgili fabrika hesaplarına yatırması gerekmektedir. İstekli bu bedelin tamamını zamanında yatırmadığı veya şeker alımından vazgeçmesi halinde ihale iptal edilecek ve alınan ifa teminatı Şirket lehine gelir kaydedilecektir. Şeker bedeli peşin tahsil edileceğinden ifa teminatı dışında herhangi bir teminat alınmayacaktır.

6 - Teklifler posta ile de gönderilebilecektir. Ancak postadaki gecikmeler, bu ilandan önce yapılacak müracaatlar ile zamanında verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İhale ile ilgili şartname ve teknik şartname Genel Müdürlüğümüz Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Dahili Satış Müdürlüğünde (Telefon: 0 312 458 57 57 - 458 57 58 - Faks: 0 312 458 58 15) mesai saatleri dahilinde görülebileceği gibi KDV Dahil TL. 50,- bedelle de temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale ile ilgili şartnameyi satın alması zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 45 gün opsiyonlu olacaktır.

9 - Nakliye alıcıya ait olup, teslimat fabrikalarımız ambarlarından yapılacaktır.

10 - Söz konusu 13.313 ton şekerin teslim süresi fatura kesim tarihinden itibaren 45 iş günü olacaktır.

11 - İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediğine yapmakta, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmada serbesttir.

2556/1-1


SANTRİFÜJLÜ SÜRÜCÜLÜ TANKER ARAÇ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TP Batman Bölge Müdürlüğünden:

TP Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı merkez ile saha/kamp işyerlerine temiz su, kirli su, petrol bazılı çamurun tanker araçlarla dolumu-taşıma, işyerinde boşaltma ve tesellüm işi.

İhale Kayıt No                                        :  2017/122295

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  TP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

b) Telefon ve faks numarası                   :  (488) 213 27 10 (6 Hat)

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  www.ayuruk@tp.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  2011 model ve üstü olmak üzere 6 adet kirli su ve petrol bazlı çamur için en az 20 ton kapasiteli tanker araç ve 2 Adet İçme Suyu İçin (Galvanizli veya krom tanklı) en az 20 ton kapasiteli sürücülü tanker araç olmak üzere toplam 8 adet santrifüjlü sürücülü tanker araç kiralama işi.

b) Yapılacağı yer                                    :  TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

c) İşin süresi ve başlama tarihi               :  SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI MÜTEAKKİP - 1 YIL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

b) Tarihi ve saati                                     :  18.04.2017 SAAT 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Makine, Teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden İsteklinin adına alınmış K1 Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü İş makinası kiralama işi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-BON BAŞMÜHENDİSLİĞİ BATMAN adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TP BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - GÜVENLİK BİNASI GELEN EVRAK BÜROSU BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış ) takvim günüdür.

12 - Bu ihale için, İdaremiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

2479/1-1


ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Mardin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, Mahallesi, Ruhsat Cinsi, Ruhsat Nosu, Hektarı, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Gün ve Saati belirtilen 3279296 ruhsat nolu (1) bir adet arama ruhsatlı jeotermal saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi gereğince ihale edilecektir.

2 - İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince; Mardin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda (13 Mart Mahallesi Karanfil Sok. No: 1 Zemin Kat Artuklu/MARDİN) aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3 - İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Mardin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde (13 Mart Mahallesi Karanfil Sok. No: 1 Zemin Kat Artuklu/MARDİN) görülebilir. İhaleye katılanların almak zorunda olduğu ihale doküman bedeli ücretsizdir.

5 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler:

a) Gerçek kişiler için:

1- T.C. Vatandaşı olması ve T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti

2- Noter tasdikli imza sirküleri

3- Vekil olarak katılanların Noter tasdikli vekaletnameleri

4- Tebligat için adres beyanı

5- Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

6- Mali yeterlilik belgesi; (99.201,00 TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)

7- İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname.

b) Tüzel kişiler için:

1- Jeotermal kaynaklar ve Doğal Mineralli Sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

2- Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri aslı

3- Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge

4- Şirket yetkilisi olarak katılacakların yetki belgesi, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri

5- Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

6- Tebligat için adres beyanı

7- Oda kayıt belgesi

8- Mali yeterlilik belgesi; (99.201,00 TL’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)

9- İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname.

6 - İstekliler; istenen belgeleri aşağıda belirtilen gün ve saatte İhale Komisyonu huzurunda vereceklerdir.

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

NO

İLÇE

MAHALLE

RUHSAT CİNSİ

RUHSAT NO

HEKTAR

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜN

VE SAATİ

1

DARGEÇİT

ILISU

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

3279296

4861,26

99.201,00 ¨ TL

2.976,00 ¨ TL

20/04/2017-10:00

İlan olunur.

2487/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 300 ADET GEÇİŞ RAYI DÖVÜLMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                     :  2017/113119

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0376 213 02 31  - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                  :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     Adı ve Miktarı                               :  300 ADET GEÇİŞ RAYI DÖVÜLMESİ İŞİ

                                                               (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE)

3 - İhalenin Yapılacağı Yer                 :  TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 13.04.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2528/1-1