21 Mart 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30014

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Adıyaman Üniversitesi Yapı İsleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

GSD Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_4.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_5.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_6.jpg


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine müracaat dilekçeleri ekinde;

1 - T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

2 - Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti,

3 - Üç adet fotoğraflarını,

4 - Adli Sicil Belgesi (En geç 1 (bir) aylık)

5 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet)

6 - Başvuracak adayların başvuru formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

7 - Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

8 - Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

- Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan "Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri,

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ANABİLİM DALI

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMA

DEVLET KONSERVATUVARI

PİYANO

1

Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü ya da Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Lisans mezunu olmak. Piyanoda makamsal çokseslilik üzerine doktora çalışması yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK ESASLARI

1

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu, Hemşirelik Esasları anabilim dalında doktorasını tamamlamış olmak, Basınç Yarası konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

1

Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve atıkların petrol kirliliğinin arıtımı konusunda çalışmalar yapmış olmak,

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

1

Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve atıksulardan bazı metallerin giderimi konusunda çalışmalar yapmış olmak,

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

1

Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve Mini / Mikro kanallarda nano akışkanla ısı transferi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ

1

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

BİYOMEDİKAL

1

Elektrik Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektronik Müh., Elektronik Haberleşme Müh., Bilgisayar ve Kontrol Müh., Kontrol Müh.veya Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Biyomedikal alanında doktora yapmış olmak.

BİYOELEKTRONİK

1

Elektrik Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektronik Müh., Elektronik Haberleşme Müh., Bilgisayar ve Kontrol Müh., Kontrol Müh.veya Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Biyoelektronik alanında doktora yapmış olmak.

BİYOMEKANİK

1

Elektrik Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektronik Müh., Elektronik Haberleşme Müh., Bilgisayar ve Kontrol Müh., Kontrol Müh., Makine Müh.veya Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Biyomekanik alanında doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

DENEYSEL PSİKOLOJİ

1

Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Fizyolojik Psikoloji alanında doktora yapmış ve Deneysel Psikoloji konusunda çalışma yapmış olmak.

KARADENİZ EREĞLİ TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

1

Turizm Eğitimi Bölümü Lisans mezunu olmak. Turizm pazarlaması ve destinasyon markası alanında doktora yapmış olmak.

2427/1-1


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent) alınacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasının “Rektörlük Duyuruları” bölümünden ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir” adresine ‘şahsen’ vermeleri gerekmektedir. Eğitim dili % 100 İngilizce olan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8/7 maddesi hükümleri uygulanacaktır. Başvurularda, Bölüm-Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

KLASİK ARKEOLOJİ

DOÇENT

1

-

TARİH

YAKINÇAĞ TARİHİ

PROFESÖR

1

-

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ESKİ TÜRK DİLİ

PROFESÖR

1

-

YENİ TÜRK DİLİ

PROFESÖR

1

-

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PROFESÖR

1

-

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

TEMEL VE ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ

DOÇENT

1

-

İSTATİSTİK

İSTATİSTİK TEORİSİ

PROFESÖR

1

-

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

-

DOÇENT

1

-

DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİK

YAYLI ÇALGILAR

PROFESÖR

1

-

MÜZİKOLOJİ

GENEL MÜZİKOLOJİ

DOÇENT

1

-

2486/1-1


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5. Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (21/03/2017 - 05/04/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

DUYURULUR.

 

BİRİM LİSTESİ

 

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık (Arapça)

Profesör

1

1

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Profesör

1

1

Edebiyat Fakültesi

Sistematik Felsefe ve Mantık

Doçent

1

1

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık (Arapça)

Doçent

1

1

Ziraat Fakültesi

Sebze Yetiştirme ve Islahı

Doçent

1

1

Sebze Yetiştirme ve Islahı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Çumra Meslek Yüksekokulu

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Yrd. Doç.

1

1

Çumra Meslek Yüksekokulu

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Yrd. Doç.

1

1

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi

Yrd. Doç.

4

1

Resim veya Tasarım alanlarında Sanatta Yeterlilik veya Doktora yapmış olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Yrd. Doç.

3

1

İşletme bölümünde Doktora yapmış olmak, Performans yönetimine dayalı karar destek sistemi üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji

Yrd. Doç.

1

1

Dokularda oluşmuş iskemi reperfüzyon hasarı ve oksidatif stres üzerine çalışmalar yapmış olmak. Lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde ders vermiş olmak.

Teknoloji Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Yrd. Doç.

3

1

Biyo - makromolekül Kollajen'in kendiliğinden oluşan bileşim mekanizmasının deneysel ve programlama tabanlı kuvvet ve dizilim analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

Yrd. Doç.

3

1

Lisans eğitimini Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde tamamlamış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Yrd. Doç.

3

1

Aktif güç filtreleri için FPGA Tabanlı kontrolör tasarımı ve gerçekleştirilmesi konusunda Doktora yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği

Yrd. Doç.

2

1

Doktorasını Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği alanında yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Parazitolojisi

Yrd. Doç.

2

1

Doktorasını Hidatidoz üzerine yapmış olmak.

2461/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ


GSD Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

GSD YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ