19 Mart 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30012

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Keklik Pınarı Mahallesi, 27292 ada, 6 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çankaya Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Ark Müh. İnş. Hart. Rek. Org. San. Tic. Ltd. Şti.’nin müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Mehmet Turgut BEKİŞOĞLU’na yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 3588 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2428/1/1-1

—————

İzmir İli, Çeşme İlçesi, Celal Bayar Mahallesi, 25 L III pafta, 8115 ada, 16 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çeşme Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Gny. İnş. Mim. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının  (0035315441448111) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine;

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Övünç UYAR’a şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 3592 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2428/2/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Dutlubahçe Mahallesi, - pafta, 2543 ada, 1 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Muratpaşa Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Hasan UÇKAǒ ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110106583166);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 3595 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2428/3/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi, - pafta, 12102 ada, 3 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Muratpaşa Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Hasan Uluer ATAKAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110089544303);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 3574 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2428/4/1-1

—————

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 62 pafta, 281 ada, 2 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bandırma Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Hayrettin USTA’nın Yetki Belgesi Numarasının (0010112642140365);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve  3583 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2428/5/1-1

—————

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Sunullah Mahallesi, 20MIVC pafta, 737 ada, 416 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bandırma Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi İrfan ERUĞUZ’un Yetki Belgesi Numarasının (0010110420945765);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 3584 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2428/6/1-1

—————

İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, F21C17C3C pafta, 3316 ada, 17 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bandırma Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi İsmail TURAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0034110421053102);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 13.03.2017  tarihli ve  3582 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2428/7/1-1

—————

Hatay İli, Arsuz İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 036D18C2C pafta, 120 ada, 43 nolu parsel üzerindeki yapı ile ilgili olarak yapı müteahhidinin yapım işinden doğan sosyal güvenlik prim borcu bulunduğu Arsuz Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Mehmet ÇALIŞKAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0031110367998321);

İmar Kanununun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 3598 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2428/8/1-1

—————

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kırkkonaklar Mahallesi, 26346 ada, 1 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çankaya Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Metin Ünsal Tur. Ve İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Metin ÜNSAL’ın yetki...belge...numarasının (0006112395591012) 3194 sayılı İmar Kanununun 42 inci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 3596 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2428/9/1-1

—————

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Karapürçek Mahallesi, 21772 ada, 1 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Altındağ Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi MTT Oluşum İnş. Mad. Tes. Turz. . Teks. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315259293504);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Mehmet Emin DEMİRBAĞ’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 3589 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2428/10/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Tahılpazarı Mahallesi, 20K-IIIA pafta, 3338 ada, 2 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Muratpaşa Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Muratpaşa İnş. Eml. Oto. Yed. Pa. ve Se. Hz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315261202511);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Kemal YILMAZ’a şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 3590 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2428/11/1-1

—————

Aydın İli, Efeler İlçesi, Meşrutiyet Mahallesi, 19K-III (102) pafta, 799 ada, 34 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Efeler Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Mustafa ÖRÜ-Ören İnşaat’ın Yetki Belgesi Numarasının (0009110202177357);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 3597 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2428/12/1-1

—————

Edirne İli, Keşan İlçesi, 129 ada, 1 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Keşan Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Özer Hafriyat Nakl. İnş.Gıd.San.ve Tic.Ltd.Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0022315325472612);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “İsmail ÖZER”ın yetki belge numarasının (0022110193748556) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesi ve İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli 3587 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

2428/13/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Süvari Mahallesi, 66KL-IIC Pafta, 45152 Ada, 5 Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Burhan ÜSTÜNDAĞ”ın Yetki Belgesi Numarasının (0006110175486321);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve E.3581 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2428/14/1-1

—————

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 20M-II-D Pafta, 583 Ada, 8 Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bandırma Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “CANTAY Tem. Hizm. Haf. Nak. Taah. İnş. Tur. Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0041312129592357);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürleri olan “Saim AKKURT”a ve “Hüseyin AKKURT”a şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve E.3577 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2428/15/1-1

—————

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, 27 Pafta, 519 Ada, 319 Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Yenişehir Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Elbeyi AKDAŞ”ın Yetki Belgesi Numarasının (0016110133103547);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve E.3578 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2428/16/1-1

—————

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Karapürçek Mahallesi, 22613 Ada, 1 Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Altındağ Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Hüseyin SAMUK-Cafer YILDIZ Ortaklığı”nın Yetki Belgesi Numarasının (0006612919267104);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürleri olan Hüseyin SAMUK’un yetki belge numarasının (0006110311710402) ve Cafer YILDIZ’ın yetki belge numarasının (0006110024690466) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesi ve İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve E.3576 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2428/17/1-1

—————

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Gülpınar Mahallesi, 23707 Ada, 2 Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Altındağ Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “İsmet SABANKAYA”nın Yetki Belgesi Numarasının (0006111931103757);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve E.3579 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2428/18/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 6730 ada, 7 nolu parsel ve 6231 ada, 14 nolu parseller üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Muratpaşa Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Serenler İnş.Tic.Ltd.Şti.”nin;

Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Muharrem KURUCA’nın Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli, 3593 ve 3599 sayılı Olur’lar ile karar verilmiştir.

2428/19/1-1

—————

Bursa İli, İnegöl İlçesi, Mesudiye Mahallesi, 85 pafta, 1372 ada, 608 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği İnegöl Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Servet TORUN’un Yetki Belgesi Numarasının (0016111545250248);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 3591 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2428/20/1-1

—————

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, 600 Evler Mahallesi, 74 pafta, 1289 ada, 404 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bandırma Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Şenol AKKUŞ ŞCEE İnşaat Taahhüt’ün Yetki Belgesi Numarasının (0016112807658558);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve 3594 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2428/21/1-1

—————

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, 14 ada, 18 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Gölbaşı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Yaşarlar Mim. İç Mim. Proj. Müh. Müş. İnş. İth. ve İhr. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0006311761612038);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Bünyamin KAKÜLLܔye Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarihli ve  3585 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

2428/22/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Prof. Dr. Nevin Yörük’ün Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olduğu dönemle ilgili Kurulumuz Başkanlığının talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda hazırlanan 01.07.2016 tarihli soruşturma raporunda;

1 - “Mevzuata aykırı ve kişilerin lehine olarak gerçekleştirdiğiniz eylemler ile 2014 yılında birçok öğrencinin hak etmediği halde tezli yüksek lisans programı diploması alarak mezun olmasını sağlamak” suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-ı maddesinde belirtilen ‘‘…kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak’’ disiplin suçu kapsamında “Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası” ile cezalandırılması,

2 - “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06.09.2012 tarih ve 5834-39038 sayılı yazısı ile ‘‘üniversitenin bulunduğu il dışında açılan yüksek lisans/doktora programlarına öğrenci kabul edilemeyeceği”nin üniversite rektörlüklerine bildirilmesine ve şehir dışında program açılmaya devam edilmesi hususunda uyarılara rağmen verilen emir ve görevlere riayet etmemek” suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-n maddesinde ifade edilen; “Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak” disiplin fiili uyarınca “Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası” ile cezalandırılması teklif edilmiş olup, Yüksek Disiplin Kurulunun 18.10.2016 tarihli toplantısında alınan 2016/51 sayılı karar ile söz konusu tekliflerin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

Prof. Dr. Nevin Yörük’ün tebligata elverişli adresi tespit edilemediğinden, söz konusu karara karşı 60 gün içinde idari yargıda dava yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

2422/1-1

—————

Kurulumuz talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Personel Dairesi eski Başkanı Abdurrahman Elçi hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-ı maddesinde yer alan; “Görevin yerine getirilmesinde (…) kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak” fiili kapsamında 3 ayrı “Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklif, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 10.11.2016 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2016/53 sayılı karar ile;

- Cemile Feryal Battal’ın atama ve yükseltilmeler ile ilgili şartlar ve teamüllere uyulmadan atanmasına ilişkin evrakı hazırlamak suretiyle, 657 sayılı DMK’nın 125/D-ı maddesi uyarınca “Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin kabulüne ve cezanın 2 Yıl Süre ile uygulanmasına,

- Resul Aydın’ın atama ve yükseltilmeler ile ilgili teamüllere uyulmadan Şube Müdürlüğü kadrosuna sınavsız atayarak görevde yükselme şartlarına tabi olan Şube Müdürü unvanını kazanmasını sağlamak suretiyle, 657 sayılı DMK’nın 125/D-ı maddesi uyarınca “Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, fiilin işlendiği tarih itibariyle disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğradığından reddine,

- Sevim Tepeli’nin atama ve yükseltilmeler ile ilgili şartlar ve teamüllere uyulmadan atanmasına ilişkin evrakı hazırlamak suretiyle, 657 sayılı DMK’nın 125/D-ı maddesi uyarınca “Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin kabulüne ve cezanın 2 Yıl Süre ile uygulanmasına karar verilmiştir.

Abdurrahman Elçi’nin Üniversitede dosyasında mevcut bilinen adresine ve mernis adresine tebligat yapılamamış, elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 10.11.2016 tarihli toplantısında alınan 2016/53 sayılı kararla; Abdurrahman Elçi’nin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-ı maddesinde yer alan; “Görevin yerine getirilmesinde (…) kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak” fiili kapsamında 2 ayrı “Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası” ile cezalandırılmasına karar verildiği ve söz konusu karara karşı 60 gün içinde idari yargıda dava yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

2423/1/1-1

—————

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Burak Göktepe’in göreve başladığı 25.02.2015 tarihinden itibaren görev yerine izin almaksızın gelmediği, izinsiz yurt dışına çıktığı, göreve başladığı tarihten itibaren inşaat mühendisliği bölümünde eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunmadığı, 13.05.2015 tarihinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılan Dış Ekonomik İlişkiler toplantısına katıldığı ve toplantı sonuç raporunda Arnavutluk İş Dünyası temsilcileri arasında Kürüm Holding Enerji ve İnşaat Genel Genel Müdürü olarak görünmek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125.maddesinin E bendinin (d) alt bendinde yeralan “Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelememek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Üniversitesince hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda; “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklif, Yüksek Disiplin Kurulunun 19.01.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2017/8 sayılı karar ile “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Doç. Dr. Ahmet Burak Göktepe’in Üniversitedeki görevine gelmemesi nedeniyle Üniversitede ve dosyasında mevcut bilinen adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulunun 19.01.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/8 sayılı kararla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125.maddesinin E bendinin (d) alt bendi uyarınca “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, aynı Kanunun 126. maddesi uyarınca kabulüne karar verildiği ve söz konusu karara karşı 60 gün içinde idari yargıda dava yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

2423/2/1-1

—————

Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Arşiv ve İstatistik Müdürlüğünde Memur olarak görev yapan Yahya Uyar’ın 23.12.2014 tarihinde almış olduğu 30 günlük istirahat raporunun bittiği 22.01.2015 tarihinde göreve başlaması gerekirken 13.02.2015 tarihine kadar izinsiz ve mazeretsiz olarak 23 gün göreve gelmemek suretiyle “Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Hacettepe Üniversitesince Yahya Uyar hakkında yapılan soruşturma sonucunda “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklif Yüksek Disiplin Kurulunun 19.01.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2017/29 sayılı karar ile “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin reddine karar verilmiştir.

Ancak, Yahya Uyar’ın görevine gelmemesi nedeniyle Üniversite de ve dosyasında mevcut bilinen adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 19.01.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/29 sayılı kararla; Yahya Uyar hakkında 20.02.2016 tarihli Rektörlük onayı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94.maddesi uyarınca müstafi sayma işlemi gerçekleştirilmiş olması nedeniyle aynı tarihler esas alınarak anılan Kanunun 125.maddesinin E bendinin (d) alt bendi uyarınca “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin işlem yapılamayacağından Üniversite teklifinin aynı Kanunun 126. maddesinin 2. fıkrası uyarınca reddine oy birliği ile karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

2423/3/1-1

—————

Gazi Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında hizmetli kadrosunda görev yapan Serkan Boyraz’ın, 12.01.2015 tarihinde almış olduğu 26 günlük yıllık izninin bitiminden itibaren göreve gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (d) fıkrasında belirtilen “ Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Gazi Üniversitesi Rektörlüğünce hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda adı geçenin “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklif Yüksek Disiplin Kurulu’nun 19.01.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2017/30 sayılı karar ile “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin reddine karar verilmiştir.

Ancak, Serkan Boyraz’ın üniversitesinden ayrılmış olması nedeniyle bilinen en son adreslerine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 19.01.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/30 sayılı kararla; Serkan Boyraz’ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (d) alt bendi uyarınca “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, aynı Kanunun 126.maddesi uyarınca reddine karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

2423/4/1-1

—————

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Atölyeler bölümünde görev yapan Taner Karahan’ın 06.-08 Mayıs 2015 tarihleri arasında (3 gün), 11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında (5 gün), 18 Mayıs 2015 tarihinde (1 gün), 20-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında (3 gün), 25-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında (5 gün), 01-03 Haziran 2015 tarihleri arasında (3 gün), 29 Haziran-03 Temmuz 2015 tarihleri arasında (5 iş günü), 06-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında (8 iş günü), 20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında (5 iş günü), 27 Temmuz-14 Ağustos 2015 tarihleri arasında (15 iş günü), 31 Ağustos-04 Eylül 2015 tarihleri arasında (5 iş günü), 07-11 Eylül 2015 tarihleri arasında (5 iş günü) mazeretsiz olarak görevine gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (d) fıkrasında belirtilen “Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Üniversitesince hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklif Yüksek Disiplin Kurulunun 19.01.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2017/31 sayılı karar ile “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Ancak, Taner Karahan’ın görevine gelmemesi nedeniyle Üniversite de ve dosyasında mevcut bilinen adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 19.01.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/31 sayılı kararla; Taner Karahan’ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (d) alt bendi uyarınca “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin Üniversite teklifinin, adı geçene isnat edilen fiil sübuta erdiğinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126.maddesinin 2.fıkrası uyarınca kabulüne karar verildiği ve söz konusu karara karşı 60 gün içinde idari yargıda dava yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

2423/5/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ