17 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30010

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

Adabank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul 21/10/2016 tarihli ve 6548-33 sayılı Kararı ile, “Kayseri Sivas Karayolu 28.Km Çavuşağa Köyü Kocasinan/KAYSERİ” adresinde 14.03.2011 tarihli ve BAY/939-82/29139 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ali Burak SABAN'ın 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa aykırı hareket etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 10/03/2016 tarihli ve 6151-48 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28/03/2016 tarihli ve 486 sayılı Soruşturma Raporu ile konu hakkında Şirketten istenen yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Ali Burak SABAN hakkında;

- 02/01/2013 tarihinde, farklı akaryakıt ürünlerini karıştırması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve dördüncü fıkrası gereğince belirlenen 175.833-TL tutarında, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000-TL tutarında, istasyon otomasyon sisteminin çalışmaması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000-TL tutarında,

- 15/01/2013 tarihinde, akaryakıt istasyonunda jet yakıtı bulundurması ve araçlara jet yakıtı ikmal etmesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL tutarında, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000-TL tutarında,

- 22/01/2013 tarihinde, akaryakıt istasyonunda jet yakıtı bulundurması ve araçlara jet yakıtı ikmal etmesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL tutarında, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000-TL tutarında, olmak üzere toplam 595.833.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 595.833.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2374/1/1-1

—————

Kurul 22/12/2016 tarihli ve 6796-24 sayılı Kararı ile, “Dere Mahallesi Erkilet Bulvarı No:55/F Kocasinan/KAYSERİ” adresinde 28/10/2009 tarihli ve BAY/939-82/26738 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Elmalı Akaryakıt Ürünleri Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin, sözleşmeli dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve otomasyon sisteminin sıhhatli çalışmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 30.03.2016 tarihli ve 6190-12 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 26.04.2016 tarihli ve 632 sayılı Soruşturma Raporu ile istenen yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Elmalı Akaryakıt Ürünleri Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000.-TL tutarında, otomasyon sisteminin sıhhatli çalışmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000.-TL tutarında olmak üzere toplam 140.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 140.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2374/2/1-1

—————

“Gülşehir Asvaltı Çat Yolu Kavşağı NEVŞEHİR” adresinde 30.06.2005 tarihli ve BAY/507-154/12171 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Gün Emek Petrol Gıda Un Turizm Nakliyat İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 15.09.2012 tarihinde yapılan denetimde tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında 15.12.2016 tarihli ve 6774-16 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Ayrıca piyasa faaliyetinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gerekmekte olup, aksi halde 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın …" hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 12/01/2017-102 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2374/3/1-1

—————

“Sivas Karayolu 20.Km Gömeç Köyü KAYSERİ” adresinde faaliyet gösteren 21.03.2005 tarih ve BAY/463-134/08769 sayılı bayilik lisansı sahibi Polat Akaryakıt Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisansın verdiği haklar dışında jet yakıtı satışı yapması ve jet yakıtının amacı dışında kullanımına sebebiyet vermesi, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında 15.12.2016 tarihli ve 6774-25 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Ayrıca piyasa faaliyetinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gerekmekte olup, aksi halde 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın …" hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 09/01/2017-78 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2374/4/1-1

—————

Badırga Köyü Dericiler Org. Sanayii 5. Sokak No: 7 Nilüfer / BURSA adresinde faaliyet gösteren Baytem Geri Dönüşüm Madeni Yağlar Metal Hurda Plastik İnşaat Nakiyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 22/01/2014 tarihinde yapılan denetimde lisans alınmaksızın madeni yağ üretimi yapıldığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından Baytem Geri Dönüşüm Madeni Yağlar Metal Hurda Plastik İnşaat Nakiyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 1.039.300-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 22/09/2016 tarih 6487-11 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.039.300-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2374/5/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul’un 05.01.2017 tarih ve 6849-19 sayılı Kararı;

13.01.2012 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12420 numaralı otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Bergama Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 20/10/2014 tarihinde yapılan denetimde LPG Sorumlu Müdür Belgesinin ibraz edilememesi, dolayısıyla söz konusu istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri, ve 05.01.2017 tarih ve 6849-19 sayılı Kurul Kararı uyarınca Şirketiniz hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde Ticaret Sicilinde kayıtlı adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 05.01.2017 tarih ve 6849-19 sayılı Kurul Kararı kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 30/01/2017-152 sayılı Soruşturma Raporu ekte sunulmasına rağmen tebliğ edilememiştir..

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (Varsa denetim tarihinden önceki tarihli Sorumlu Müdür Belgesinin de eklenmesi), hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 inci maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 04/08/2016 tarihli ve 6422-23 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 01/09/2016 tarihli ve 1363 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak adı geçen firmanın kayıtlarda yer alan adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2374/6/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2016 tarih ve 6635-11 sayılı Kararı ile “…, Durasallı Köyü, Devlet Karayolu Üzeri, No: 64/A Nazilli-AYDIN adresinde, 20.03.2013 tarih ve BAY/939-82/32322 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Pehlivanoğlu Hafriyat Nakliyat İnşaat Madencilik Petrol ve Kimya Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, 06/01/2014 tarihli denetime konu olan akaryakıt harici petrol ürününü ticari faaliyete konu etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin 1,2 ve 3 üncü fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden,

konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun “İdari Yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca" Pehlivanoğlu Hafriyat Nakliyat İnşaat Madencilik Petrol ve Kimya Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 01/12/2016 tarih ve 6635-11 sayılı Kurul Kararı ve 09/12/2016 tarih ve 47181 sayılı soruşturma görevlendirme yazısı kapsamında düzenlenen 13/12/2016 tarih ve 1914 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 14/12/2016 tarih ve 59362 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2374/7/1-1

—————

Kurulun 26/01/2017 tarihli ve 6889-31 sayılı Kararı ile; “Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:6 Ortaklar Germencik/AYDIN” adresinde, 26/08/2011 tarih ve BAY/939-82/29966 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Seyhan ÇAĞLIK’a ait akaryakıt istasyonunda 27/03/2013 tarihinde yapılan denetime göre; Seyhan ÇAĞLIK hakkında, dağıtıcı harici akaryakıt ikmali nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL ve akaryakıt istasyonunda vaziyet planına aykırı tank bulunması sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 14.652,-TL tutarında idari para cezası, olmak üzere toplam 84.652,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.652,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2374/8/1-1

—————

Kurulun 26/01/2017 tarihli ve 6889-43 sayılı Kararı ile; “Hürriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No: 106 Bağarası-Söke/AYDIN” adresinde 27/07/2012 tarihli ve BAY/939-82/31332 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mert-Taş Taşımacılık Tarım Hayvancılık Akaryakıt Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 15/08/2013 tarihinde yapılan denetim neticesinde, alınan numunenin Ege- PAL tarafından düzenlenen analizi raporları ile tespit edildiği üzere, akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurması nedeniyle, Mert-Taş Taşımacılık Tarım Hayvancılık Akaryakıt Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 3 numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (d) bendi uyarınca 170.000,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 170.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2374/9/1-1

—————

Kurulun 19/01/2017 tarihli ve 6872-7 sayılı Kararı ile; “Yeni Mah. Petrol Küme Evleri No: 1/A Yamalak Yol Kavşağı Kurtuluş Kasabası Kuyucak/AYDIN” adresinde, 26.10.2011 tarih ve BAY/939-82/30171 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 15/04/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmalinde bulunması nedeniyle, Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince 70.000- TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

2374/10/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul’un 05.01.2017 tarih ve 6849-18 sayılı Kararı;

25.11.2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09740 numaralı otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Açin Otomotiv Sanayi Ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 20/10/2014 tarihinde yapılan denetimde LPG Sorumlu Müdür Belgesinin ibraz edilememesi, dolayısıyla söz konusu istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri, ve 05.01.2017 tarih ve 6849-18 sayılı Kurul Kararı uyarınca Şirketiniz hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde Ticaret Sicilinde kayıtlı adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 05.01.2017 tarih ve 6849-18 sayılı Kurul Kararı kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 30/01/2017-146 sayılı Soruşturma Raporu ekte sunulmasına rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (Varsa denetim tarihinden önceki tarihli Sorumlu Müdür Belgesinin de eklenmesi), hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2374/11/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 10.03.2017   Karar No: 6983

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                              :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ                                           :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ                          :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86   06100 Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ                       :  26.01.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                                            :  Sahaya ilave

• KAPSADIĞI İL                                  :  Diyarbakır

• TADİLDEN SONRAKİ

  YÜZÖLÇÜMÜ                                   :  13.575 hektar

• PAFTA NUMARASI                         :  AR/TPO/K/L43-c4

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Türkiye Petrolleri A.O. Diyarbakır ili dahilinde sahip bulunduğu 12.572 hektarlık AR/TPO/K/L43-c4 pafta no.lu petrol arama ruhsat sahasına 1.003 hektarlık sahanın ilave edilmesi için müracaatta bulunmuştur.

Arama ruhsat sahasının ilaveden sonraki koordinatları (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO.

ENLEM

BOYLAM

a

38º07’30’’00’’’

39º52’30’’00’’’

b

38º06’01’’00’’’

39º52’30’’00’’’

c

38º06’01’’00’’’

39º50’00’’00’’’

d

38º03’34’’70’’’

39º50’00’’00’’’

e

38º03’34’’70’’’

39º52’30’’00’’’

f

38º00’00’’00’’’

39º52’30’’00’’’

g

38º00’00’’00’’’

39º45’00’’00’’’

h

38º07’30’’00’’’

39º45’00’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahaya ilave suretiyle arama sahasının tadili hakkındaki evrakı incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra AR/TPO/K/L43-c4 pafta no.lu petrol arama ruhsatına ilavesi istenen sahada taahhüt ettiği iş ve yatırım programı doğrultusunda bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 11’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 1.003 hektarlık sahanın ilavesine karar verilmiştir.

2393/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.03.2017               Karar No: 6981

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd.

• MERKEZ ADRESİ          :  20 Howard St. Perth Australia 6000

• TEBLİGAT ADRESİ       :  İran Cad. Karum İş Merkezi No: 21 F Blok Kat: 5 No: 427 06680 Kavaklıdere, Çankaya/Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ    :  12.01.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Sahaya ilave

• KAPSADIĞI İL               :  Diyarbakır

• TADİLDEN SONRAKİ

  YÜZÖLÇÜMÜ                :  24.419 hektar

• HAK SIRA NUMARASI   :  AR/TEM/4845

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. Diyarbakır ili dahilinde sahip bulunduğu 13.240 hektarlık AR/TEM/4845 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasına 11.179 hektarlık sahanın ilave edilmesi için müracaatta bulunmuştur.

Arama ruhsat sahasının ilaveden sonraki koordinatları (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

 38º00’00’’00’’’

40º45’00’’00’’’

b

 37º52’30’’00’’’

40º45’00’’00’’’

c

 37º52’30’’00’’’

40º37’30’’00’’’

d

 37º53’56’’40’’’

40º37’30’’00’’’

e

 37º53’56’’40’’’

40º30’00’’00’’’

f

 38º00’00’’00’’’

40º30’00’’00’’’

g

 38º00’00’’00’’’

40º31’50’’00’’’

h

 37º58’20’’00’’’

40º31’50’’00’’’

i

 37º58’20’’00’’’

40º38’50’’00’’’

j

 38º00’00’’00’’’

40º38’50’’00’’’

 

KARAR:

Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltdnin sahaya ilave suretiyle arama sahasının tadili hakkındaki evrakı incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra AR/TEM/4845 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatına ilavesi istenen sahada bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetlerin yeterliliği ve taahhüt ettiği iş ve yatırım programı doğrultusunda bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 11’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 11.179 hektarlık sahanın ilavesine karar verilmiştir.

2324/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


Adalet Bakanlığından:

Bursa 7. İş Mahkemesinin 2014/504 Esas, 2015/142 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği İlan olunur.

2376/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Koçgaz Dolum Tesisleri ve Petrol Ürünleri, Nakliyat, Otomotiv, İnşaat, Gıda, İthalat, İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 03.03.2011 tarih ve LPG-DAĞ/3106/11345 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 02.03.2017 tarihli ve 6955-2 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca İlan olunur.

2375/1-1


Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzamanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabacı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibari ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler

Aranılan Belgeler

Fen Edebiyat Fakültesi

İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü

1 (Profesör)

1 - Hukuk Çevirisi alanında uzmanlığı olmak

2 - Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,.

3 - Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

2401/1-1


Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Duyuru Başlama Tarihi    : 17.03.2017

Son Başvuru Tarihi          : 31.03.2017

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/

BİLİM DALI-PROGRAM

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında uzmanlığı olmak.

1

Doç. Dr.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji Bölümü

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olmak,

Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi Uzmanı olmak,

Doçentliğini Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanından almış olmak.

1

Prof. Dr.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

Yaşlı Bakımı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı olmak.

Parkinson hastalarında denge üzerine çalışmalar yapmış olmak

1

Yrd. Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmak,

Transplantasyon konusunda tecrübeli olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmak,

Perinatoloji Yandal Uzmanı olmak.

1

Prof. Dr.

Üroloji

Üroloji Uzmanı olmak,

Çocuklarda ürolojik laparoskopik cerrahisi konusunda  çalışmalar yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Üroloji

Üroloji Uzmanı olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları/ Gastroenteroloji

Gastroenteroloji Yandal Uzmanı olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

İç Hastalıkları/Endokrinoloji

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Yandal Uzmanı olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

 

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

2397/1-1


Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, dereceleri ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

Başvuru Tarihleri: 17 Mart 2017 - 3 Nisan 2017

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı / Programı

Unvanı

Derece

Açıklama

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

DOÇENT

2

ATATÜRK VE İTTİHAT VE TERAKKİ ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

ORTAÇAĞ TARİHİ

DOÇENT

1

İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ VE NÜMİZMATİK ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

3

YENİ TÜRK EDEBİYATI ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK. TÜRK ROMANLARINDA EFELİK VE EFELER ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

HALK EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

3

TÜRK HALK EDEBİYATI ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK. TÜRK DESTANLARI ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK

BESLENME BİLİMLERİ

YARDIMCI DOÇENT

2

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK VE BESLENME VE DİYETETİK ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

NOT: Geniş Bilgi Üniversitemiz www.karatekin.edu.tr web sayfasında bulunmaktadır.

2370/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/02/2017, 09/02/2017 ve 23/02/2017 tarihli Kararlarıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET UNVANI

TÜRÜ

TESİS TİPİ / PROJE ADI

SÜRESİ

1

Değirmenüstü Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Üretim Lisansı

Kasımlar Barajı ve HES

02/02/2017 tarihli ve 6892-4 sayılı Kurul Kararı ile;

Taçyıldız Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Kasımlar Barajı ve HES” üretim tesisi için verilen 15/12/2010 tarihli ve EÜ/2922-5/1754 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, Değirmenüstü Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye, “Kasımlar Barajı ve HES” projesi için eskisinin devamı mahiyetinde yeni 42 yıl, 10 ay, 13 gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

2

Hırka Rüzgar Enerji Santrali Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Polat-2 RES

02/02/2017 tarihli ve 6892-8 sayılı Kurul Kararı ile;

Polat Elektrik Üretim İnşaat İthalat İhracat Anonim Şirketi’ne Polat-2 RES üretim tesisi için verilen 17/11/2011 tarihli ve EÜ/3498-1/2143 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, Hırka Rüzgar Enerji Santrali Anonim Şirketi’ne, 17/11/2011 tarihli ve EÜ/3498-1/2143 numaralı üretim lisansının devamı mahiyetinde 43 yıl, 9 ay, 15 gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

3

Eden Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

09/02/2017 tarihli ve 6904-1 sayılı Kurul Kararı ile 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

4

Ünka Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Mengel Reg. ve HES

09/02/2017 tarihli ve 6904-8 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

5

Mem Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

MEM Elektrik Üretim Santrali

23/02/2017 tarihli ve 6932-6 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

6

Beşpınar Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Beşpınar Reg ve HES

23/02/2017 tarihli ve 6932-9 sayılı Kurul Kararı ile;

Med Enerji A.Ş.’ye “Beşpınar Reg ve HES” projesi için verilen 26/05/2011 tarihli ve EÜ/3230-5/1960 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, Beşpınar Elektrik Üretim A.Ş.’ye, “Beşpınar Reg ve HES” projesi için eskisinin devamı mahiyetinde 43 yıl, 3 ay, 3 gün süreli yeni üretim lisansı verilmiştir.

7

Alaçam Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

Üretim Lisansı

Şanlıurfa HES

23/02/2017 tarihli ve 6941-2 sayılı Kurul Kararı ile;

“Şanlıurfa HES” üretim tesisi için Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olan 06/04/2006 tarihli ve EÜ/711-6/630 numaralı üretim lisansının, Şirkete verilecek üretim lisansının 01/03/2017 itibariyle yürürlüğe girmesi şartıyla, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince sonlandırılarak, Alaçam Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye “Şanlıurfa HES” üretim tesisi için, 01/03/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

Lisansı yeniden yürürlük kazanan Tüzel Kişi:

 

SIRA NO

 

1

09/02/2017 tarihli ve 6904-6 sayılı Kurul Kararı ile;

31/10/2013 tarihli ve 4675-6 sayılı Kurul Kararı kapsamında sona erdirilen Farcan Enerji Üretim A.Ş.’ye Eser Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı projesi için verilmiş olan 15/8/2012 tarihli ve EÜ/3970/2405 numaralı üretim lisansı yürürlüktedir.

2325/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/02/2017 ve 16/02/2017 tarihli Kararlarıyla

Doğal Gaz Piyasası Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Umm Enerji İnşaat Anonim Şirketi

Doğal Gaz Toptan Satış Lisansı

02/02/2017 tarihli ve 6894-3 sayılı Kurul Kararı ile 02/02/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

2

Socar Turkey LNG Satış Anonim Şirketi

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (Satış)

02/02/2017 tarihli ve 6894-4 sayılı Kurul Kararı ile 02/02/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

3

Ay-Tek Doğalgaz Dönüşüm Sistemleri Mühendislik İnşaat ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İletim ve Dağıtım Lisansı

02/02/2017 tarihli ve 6894-5 sayılı Kurul Kararı ile 02/02/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

4

Karabörk Gaz Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (Satış)

16/02/2017 tarihli ve 6921-2 sayılı Kurul Kararı ile 16/02/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

2325/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/02/2017, 09/02/2017 ve 16/02/2017 tarihli Kararlarıyla,

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET UNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Asaş Petrol Ürünleri Geri Dönüşüm Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

02/02/2017 tarihli ve 6895-1sayılı Kurul Kararı ile 02/02/2017 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

2

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı

Depolama Lisansı

09/02/2017 tarihli ve 6912-1 sayılı Kurul Kararı ile 09/02/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

3

Lubrix Kimya Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

09/02/2017 tarihli ve 6912-2 sayılı Kurul Kararı ile 09/02/2017 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

4

Petrosoft Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

16/02/2017 tarihli ve 6922-2 sayılı Kurul Kararı ile 16/02/2017 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme tarihi ve sayısı

1

Akneft Madeni Yağ İmalat Nakliye İnşaat İthalat İhracat Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

29/04/2010 tarihli ve MYĞ/2544-2/27632 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

09/02/2017 tarihli ve 6912-8 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

04/06/2013 tarihli ve DAĞ/4433-1/32743 numaralı

Dağıtıcı Lisansı

09/02/2017 tarihli ve 6912-9 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Denizatı Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

21/04/2005 tarihli ve MYĞ/476-128/10854 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

23/02/2017 tarihli ve 6934-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Opet Petrolcülük Anonim Şirketi

21/04/2005 tarihli ve DEP/476-160/10880 numaralı

Depolama Lisansı

23/02/2017 tarihli ve 6934-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletmeleri A.Ş.

21/09/2006 tarihli ve DEP/923-112/20027 numaralı

Depolama Lisansı

23/02/2017 tarihli ve 6934-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

 

09/02/2017 tarihli ve 6912-6 sayılı Kurul Kararı ile; İssan Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin "Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Melek Aras Bulvarı Organik Caddesi No: 32 7095 Ada 04 Parsel Tuzla/İSTANBUL" adresinde kurulu MYĞ/6331/37001 lisans numaralı tesisi için alınan 22/12/2016 tarihli 6780-2 sayılı Kurul Kararı geri alınmıştır.

2325/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/02/2017 tarihli Kararıyla,

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi.

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Eksengaz LPG Dağıtım Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

16/02/2017 tarihli ve 6923-1 sayılı Kurul Kararı ile 16/02/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

2325/4/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Adabank Anonim Şirketinden:

ADABANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ