16 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30009

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yükseköğretim Kurumları Akdeniz Üniversitesinden:

TCDD 2. Bölge Müdürlüğünden:

İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Müh. San. ve Tic. Anonim Şirketinden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Denizbank Anonim Şirketinden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_05.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_06.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_07.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_08.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_10.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_11.jpg


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Mimarlık ve Tasarım ile Tıp Fakülteleri’nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Mimarlık ve Tasarım

Mimarlık

Şehir ve Bölge Planlaması

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Şehir Bölge Planlaması Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Biyoistatistik Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

2379/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmis, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

5 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Sadabad Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 2101010

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞART

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

Doçentliğini ilgili alandan almış ve akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

Makine Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

Doçentliğini ilgili alandan almış ve akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞART

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

Doçentliğini ilgili alandan almış ve akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)* Bölümü

Profesör

1

Doçentliğini ilgili alandan almış ve akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

Mimarlık Bölümü

Profesör

1

Doçentliğini ilgili alandan almış ve akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

Mimarlık (İngilizce)* Bölümü

Profesör

1

Doçentliğini ilgili alandan almış ve akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

Doçentliğini ilgili alandan almış ve akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

Makine Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

Doçentliğini ilgili alandan almış ve akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

Doçentliğini ilgili alandan almış ve akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)* Bölümü

Doçent

1

Doçentliğini ilgili alandan almış ve akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

Mimarlık Bölümü

Doçent

1

Doçentliğini ilgili alandan almış ve akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

Mimarlık (İngilizce)* Bölümü

Doçent

1

Doçentliğini ilgili alandan almış ve akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktorasını, akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

Makine Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktorasını, akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktorasını, akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)* Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktorasını, akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

Mimarlık Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktorasını, akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞART

Mimarlık (İngilizce)* Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktorasını, akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

2

Doktorasını Moleküler Tıp ya da Biyoteknoloji alanında yapmış olmak

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktorasını Moleküler Genetik alanında yapmış olmak

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞART

İşletme Bölümü

Profesör

1

Doçentliğini Hukuk alanında almış olmak

Psikoloji Bölümü

Profesör

1

Uzmanlık Eğitimini Psikiyatri alanında tamamlamış olmak

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Doçent

1

Doçentliğini Yönetim Strateji alanında almış olmak

Sağlık Yönetimi Bölümü

Doçent

1

Doçentliğini Üroloji alanında almış olmak

Yeni Medya Bölümü

Doçent

1

Doçentliğini Reklamcılık alanında almış olmak

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Doçent

1

Doçentliğini Halkla İlişkiler alanında almış olmak

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Doktorasını İktisat alanında tamamlamış olmak ve turizm yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak

Sosyoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Lisans ve Doktorasını Felsefe alanında tamamlamış olmak ve Zihin Felsefesi alanında yayınlar yapmış olmak

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Yüksek lisansını ve doktorasını Kamu Yönetimi alanında tamamlamış olmak

İşletme Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Özel Hukuk alanında doktorasını tamamlamış olmak

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Kamu Yönetimi alanında lisans mezunu olmak ve AB alanında doktorasını tamamlamış olmak

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞART

İç Mimarlık Bölümü

Profesör

1

Doçentliğini ilgili alandan almış ve akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

İç Mimarlık (İngilizce) * Bölümü

Profesör

1

Doçentliğini ilgili alandan almış ve akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

İç Mimarlık Bölümü

Doçent

1

Doçentliğini ilgili alandan almış ve akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞART

İç Mimarlık (İngilizce) * Bölümü

Doçent

1

Doçentliğini ilgili alandan almış ve akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Lisans eğitimini drama, doktora eğitimini Radyo, Televizyon ve Sinema alanında tamamlamış olmak.

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Yüksek Lisans eğitimini Tiyatro, Doktora eğitimini Radyo Televizyon alanında yapmış olmak.

İletişim Tasarımı Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Resim-İş Alanında tamamlamış olmak

İç Mimarlık Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

İç Mimarlık (İngilizce) * Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

Radyo, Televizyon ve Sinema

Yrd. Doç. Dr.

1

Akademik ve bilimsel çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

HAVACILIK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞART

Uçak Gövde – Motor Bakım Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Lisans ve Doktora eğitimini Makine Mühendisliği alanında tamamlamış olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞART

Anestezi Programı

Profesör

1

Farmakoloji alanında doçentliğini almış olmak

Ameliyathane Hizmetleri Programı

Yrd. Doç. Dr.

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Yrd. Doç. Dr.

1

Nükleer Tıp alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Anestezi Programı

Yrd. Doç. Dr.

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Diyaliz Programı

Yrd. Doç. Dr.

1

Nefroloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Fizyoterapi* Programı

Yrd. Doç. Dr.

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Odyometri* Programı

Yrd. Doç. Dr.

1

Kulak Burun Boğaz alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Ağız ve Diş Sağlığı* Programı

Yrd. Doç. Dr.

1

Diş Hekimliği anabilim dallarından birinde uzmanlığını tamamlamış olmak

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

2392/1-1


Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullarda istihdam edilmek üzere; 2547 Sayılı Kanunun 23. ve 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuran tüm adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesinin ilgili maddelerindeki şartlara haiz olmaları gerekir. Profesör kadrosu daimi statüdedir. (İlgili yönergenin sonundaki Ek-3, Ek-4, Ek-5 formlarının yönergeye uygun olarak doldurulması zorunludur.)

ADAYLARDA MÜRACATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ;

"Üniversitemiz Web sayfasında yer alan başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı örneği, özgeçmiş, öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi) 2 adet fotoğraf ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan, bilimsel çalışmalarının listesi ve bilimsel çalışmalarını içeren dosya veya Cd'nin Yardımcı Doçent adayları için 4 nüsha, Profesör adayları için ise 6 nüsha halinde hazırlanarak üniversitemizin Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurulması gerekmektedir." Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Yardımcı Doçent Adayları başvuru dilekçesinde yabancı dilini belirtmelidir. 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince; ayrıca üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır. Tüm adayların sınava girmeleri zorunludur. Yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih daha sonra adaylara üniversitemizin Web sitesinden duyurulacaktır.

İlan son başvuru tarihi ilanın yayımlamasından itibaren 15 gündür.

 

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH BÖLÜMÜ

YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

Profesör

1

1

Yeniçağ Tarihi ve Yakınçağ Tarihi Bilim Alanında Doçent olmak.

TARİH BÖLÜMÜ

YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

UYGULAMALI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

Örnekleme Yöntemleriyle ilgili çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Alanda Doktora Yapmış olmak.

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili Alanda Doktora Yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

ÇOCUK GELİŞİMİ PR.

Yardımcı Doçent

3

1

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

2262/1-1


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ABD

DRC.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

TIP FAK.

Profesör

Üroloji

1

1

-

FEN-EDB. FAK.

Profesör

Katıhal Fiziği

1

1

Kuantum Nokta yapıların optik özellikleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Doçent

Genel Fizik

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olup, schottky diyotlar ve polimer ince filmler üzerine çalışma yapmış olmak.

İLAHİYAT FAK.

Doçent

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi

1

1

Şehir tarihi ve Abbasi tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

Fıkıh

1

1

İslam ticaret hukuku ve serbest piyasa üzerine çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAK.

Profesör

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

1

1

Tahıllar ve yemeklik tane baklagiller konusunda çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK Y.O.

Profesör

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

1

1

Hemşirelik (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği) alanında doçentliğini almış olmak.

 

Başvuru Adresi: Bozok Onv. Personel Daire Bşk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük Binası Yozgat/Merkez

Tel: 03542421085

2261/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                     : 16.03.2017

Son Başvuru Tarihi       : 31.03.2017

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Fen Edebiyat Fakültesi: (232) 4888139

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu: (232) 4888144

Sağlık Bilimleri Fakültesi: (232) 4888311

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: (232) 4885301

Fax: (232) 2792626

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Profesör veya Doçent

1

Uygulamalı Matematik, Olasılık ve İstatistik

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Yardımcı Doçent

1

Uygulamalı Matematik, Olasılık ve İstatistik alanlarının hepsinde ders verme tecrübesine sahip olan

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu

Mutfak Sanatları ve Yönetimi

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

1

Turizm İşletmeciliği, Mutfak Sanatları ve Gastronomi, İşletme Anabilim Dallarında veya Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Kimya Anabilim Dallarında (Kimya Mühendisliği ve Kimya anabilim dallarından başvuracak olan adayların “Gıda Kimyası” üzerine çalışmaları olmak)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Profesör veya Doçent

1

Sağlık Yönetimi doktor programından mezun olmak

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Profesör veya Doçent

2

Yapı, Yapım Bilgisi ve Strüktürel Tasarım

Hesaplamalı ve Bilgisayar Destekli Tasarım

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Yardımcı Doçent

1

Hareketli Grafik, Dijital Oyun Tasarımı veya Etkileşim Tasarımı alanlarında çalışmalar yapmış olmak

2363/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


Denizbank Anonim Şirketinden:

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ