14 Mart 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30007

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Ankara Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Halktaş A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Antalya Akev Üniversitesi Rektörlüğünden:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 2295 dosya no’lu GAPKENT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 293 dosya no’lu ETİK Yapı Denetim A.Ş.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 13.03.2017 tarih ve 5862 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

2285/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 13.03.2017 tarih ve 5863 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Denizli ilinde faaliyet gösteren 660 dosya no’lu İNCİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Mersin ilinde faaliyet gösteren 1174 dosya no’lu SERAYYAPI Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Muğla  ilinde faaliyet gösteren 1142 dosya no’lu  ALTIN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 765 dosya no’lu FIRTINA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 2155 dosya no’lu DEMSAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 2265 dosya no’lu ŞAHİNBEY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Manisa ilinde faaliyet gösteren 1263 dosya no’lu EGELİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bayburt ilinde faaliyet gösteren 1150 dosya no’lu ÇORUH Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2285/2/1-1

—————

Manisa ilinde faaliyet gösteren 1268 belge no’lu FAVORİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 2328 belge nolu LİDERKENT Yapı Denetim Ltd. Şti.

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 809 dosya nolu UĞUR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Karabük ilinde faaliyet gösteren 1920 belge no’lu KARABÜK TEKNİK Yapı Denetimi Ltd. Şti.’lerinin yeni kuruluş ortaklarının Mimar Mühendis olmadığı sonucuna varılarak, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 12’inci maddesinin (a) bendi gereği, 13.03.2017 tarih ve 5864 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2285/3/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Hüsnü TORTOP’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 31.01.2017 tarihinde başlanmış olup, 31.07.2017 tarihinde son bulacaktır.

2 - Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Mehmet Atilla ÇABUK’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu disiplin cezalarının bitiş tarihi esas alınarak, 04.12.2034 tarihinde başlanacak olup, 04.06.2035 tarihinde son bulacaktır.

3 - Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fatma DİZDAR’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 16.02.2017 tarihinde başlanmış olup, 16.08.2017 tarihinde son bulacaktır.

4 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ayşe HANAY’a Oda Disiplin Kurulu’nun 06.12.2016 gün ve 32 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 03.02.2017 tarihinde başlanmış olup, ceza 03.02.2018 tarihinde son bulacaktır.

5 - Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Şentürk AÇIK’a Oda Disiplin Kurulu’nun 28.09.2016 gün ve 93 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 12.02.2017 tarihinde başlanmış olup, ceza 12.02.2018 tarihinde son bulacaktır.

6 - Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yunus SEREN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 27.10.2016 gün ve 6 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 19.01.2017 tarihinde başlanmış olup, ceza 19.07.2017 tarihinde son bulacaktır.

7 - Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Gürsel KİREMİTÇİ’ye Oda Disiplin Kurulu’nun 29.11.2016 gün ve 11 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 25.02.2017 tarihinde başlanmış olup, ceza 25.08.2017 tarihinde son bulacaktır.

2201/1-1


Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

İlknur BURAK DEMİR

Ebe

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye Mutemetliği Biriminde E55938 sicil numarası ile görev yaptığınız dönemde işlemiş olduğunuz fiiliniz nedeniyle Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 14/06/2016 tarihli ve 16431227/2016-01-34/663.01/298 sayılı inceleme emri gereğince hakkınızda düzenlenen Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığının 30/09/2016 tarihli ve ÇÖ/06 Sayılı Disiplin Soruşturma Raporu 09/02/2017 tarihinde Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülmüş olup;

Dosyanın tetkikinde; tarafınıza isnat edilen fiil, dosya muhteviyatında bulunan belgeler ve alınan ifadeler ile sabit bulunmuş, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 nci maddesinin birinci fıkrasının (E/g) bendi (Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak) gereğince Devlet Memurluğundan Çıkarma cezası ile tecziyenizin uygun görüldüğü ilanen tebliğ olunur.

2256/1-1


Ankara Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar İlçesi Ülümbüş Mevkii 294, 295, 298, 299, 300, 301, 461, 463, 469, 476, 478, 491, 494, 495, 506, 515, 516 no.lu kadastro parselleri yönünden 16.02.2017 tarihinde Pursaklar Belediye Encümeni kararıyla uygun görülen, Akyurt İlçesi Balıkhisar Mahallesi 2117 no.lu kadastro parseli yönünden 08.02.2017 tarih 14 sayılı Akyurt Belediye Encümeni kararıyla uygun görülen ve 23.02.2017 tarih 549 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni kararıyla onaylanan 90004/63 no.lu parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca 30 gün süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2178/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Marsa Turkey B.V. Şirketi’nin Çanakkale ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu ARİ/MRS/K/H17-a2-1 ve ARİ/MRS/K/H17-b1-1 pafta no.lu 2 adet petrol işletme ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 24/3 üncü maddesi gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 07.03.2017 tarihli olurlarıyla iptal edilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 22/4’üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26’ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

2198/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 02.02.2017 gün ve 137/303 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 16.02.2017 gün ve 509/1009 sayılı kararı ile onaylanan 84255/10 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

Mevki:

Ada / Parsel:

Varlık

Yeşilden İhdas

2202/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_4.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_5.jpg


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek;

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na,

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını ve 2547 Sayılı Kanunun 23.maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek,

Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Kimya Eğitimi

Profesör

1

Kimya bilim alanında doçentliğini almış olmak. Kimya eğitimi alanı, nanobiyosensör, algal biyosensör ve adsorpsiyon konularında çalışmaları olmak.

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fizik Eğitimi

Profesör

1

Alan Eğitimi (Fizik Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Dalgalar ve optik öğretimi, öğrencilerin zihinsel modelleri üzerine yayınları olmak.

Matematik Eğitimi

Profesör

1

Alan Eğitimi (Matematik Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Kaba kümeler ve sezgisel bulanık kümeler ile ilgili çalışmaları olmak.

Tarih Eğitimi

Doçent

1

Yeniçağ Tarihi bilim alanında doçentliğini almış olmak. Osmanlı Toplumunda çocuklar ve çocukluk üzerine çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (*)

Doçent

1

Batı Dilleri ve Edebiyatları bilim alanında doçentliğini almış olmak. Ekolojik Amerikan Edebiyatı konusunda yayın yapmış olmak.

Felsefe

Doçent

1

Felsefe bilim alanında doçentliğini almış olmak, Felsefi Antropoloji ve Toplumsal Cinsiyet ve Felsefe alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

İstatistik Teorisi

Profesör

1

İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Entropi ve Bernstein polinomları ile istatistiksel modelleme kapsamında çalışmalar yapmış olmak.

Nükleer Fizik

Profesör

1

Fizik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Neutrino Fiziği, Karanlık Madde Fiziği ve Standart Model Ötesi Modeller konusunda çalışmaları olmak.

Risk Analizi

Profesör

1

Aktüerya Bilimleri anabilim dalında doçentliğini almış olmak. Risk analizi, aktüerya, sigortacılık ve finans alanlarında çalışmaları bulunmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

Devletler Hukuku (*)

Profesör

1

Hukuk (Milletlerarası Hukuk) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Milletlerarası Hukukun çeşitli dallarında (insan hakları, çevre ve ceza hukuku) çalışmaları olmak.

Turizm ve Otel Yönetimi (*)

Profesör

1

Pazarlama bilim alanında doçentliğini almış olmak. Turizm pazarlaması, tüketici davranışı ve sosyal medya pazarlaması konularında çalışmaları ve yayınları olmak.

Uluslararası İlişkiler (*)

Yard. Doç.

1

Avrupa Birliği (Avrupa Çalışmaları) alanında doktorasını tamamlamak; Demokratikleşme, Avrupalılaşma ve Sivil Toplum konuları üzerine çalışmaları bulunmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Şehircilik

Doçent

1

Doğa Koruma ve Ekolojik Planlama, Kentsel Ekoloji, İklim Değişikliği ve Kent İlişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Şehircilik

Doçent

1

Tarihi Çevre Koruma, Katılımcı Planlama, Kentsel Tasarım Rehberleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında yayınları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Konstrüksiyon ve İmalat

Profesör

1

Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sürtünme kaynağı, sıcak plaka kaynağı ve kompozit / metal yapıştırma bağlantıları üzerine çalışmaları olmak.

Hidrolik

Profesör

1

Hidromekanik problemlerinin çözümünde Diferansiyel Kuadratur Yöntemi'nin kullanılması konusunda çalışmaları olmak.

Konstrüksiyon ve İmalat

Doçent

1

Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sürtünme Karıştırma Kaynağı ve Lazer Yüzey İşleme konularında çalışmaları ve uluslararası yayınları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Tekstil Teknolojisi

Doçent

1

Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Dokuma kumaşların üç boyutlu geometrik modelleri ve geçirgenlik özellikleri hakkında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Parazitoloji

Profesör

1

Tıbbi parazitoloji uzmanı olmak. Fırsatçı akciğer enfeksiyonları ve serbest yaşayan amipler üzerine moleküler çalışmaları olmak.

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

1

Ürogenital sistem farmakolojisi alanında deneysel çalışmaları olmak.

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

Aktif Eğitim konusunda eğitimli, deneyimli olmak ve deneysel astım, hipertansiyon, diyabet konularında elektron mikroskobik düzeyde çalışmaları olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Omurga cerrahisinde ve biyomekanik konusunda deneyimli olmak.

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

Tıp doktoru ve Biyokimya ve Klinik Biyokimya uzmanı olmak. Nörokimya alanında araştırmaları bulunmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ

Deniz Bilimleri

Doçent

1

Deniz Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Deniz Ekosistemleri Ekolojisi ve Deniz Biyoçeşitliliği konularında çalışmış olmak.

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Temel Onkoloji

Profesör

1

Biyokimya ve Klinik Biyokimya uzmanı ve Temel Onkoloji doktoralı olmak. Biyokimya bilim alanında doçentliğini almış olmak.

Temel Onkoloji

Profesör

1

Biyokimya ve Onkoloji (Temel Onkoloji) doktoraları olmak. Biyokimya bilim alanında doçentliğini almış olmak.

2259/1-1


İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 12.03.2017

Son Başvuru Tarihi    : 26.03.2017

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

*Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 ve üstü puan alanlar başarılı kabul edilecek, başarısız olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Üniversitemiz web sayfasından www.ayvansaray.edu.tr duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

Adayların Üniversitemize şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

Rektörlük   : 44476 96

Fax             : (212) 621 45 03

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Unvan

Adet

Açıklama

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Prof. Dr.

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doç. Dr.

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yrd. Doç. Dr.

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Grafik Tasarımı

Prof. Dr.

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Grafik Tasarımı

Doç. Dr.

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Grafik Tasarımı

Yrd. Doç. Dr.

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Prof. Dr.

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doç. Dr.

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yrd. Doç. Dr.

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

2207/1-1


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü Aranan Şartlar;

• Doktorasını Maliye alanında yapmış ve Doçentliğini Maliye alanında almış olmak.

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesör adaylar 6 takım) ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Maliye

Prof.

1

Doktorasını Maliye alanında yapmış ve Doçentliğini Maliye alanında almış olmak.

 

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Cahide ADIGÜZEL KARKA

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel :0216 4524585-86/1120

Fax:0216 452 87 17

2290/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Prof. Dr.

1

Adayların Sosyal Hizmet alanında doçentliğini almış olması gerekmektedir.

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr adresinde yer almaktadır.

2206/1-1


Antalya Akev Üniversitesi Rektörlüğünden:

2017 - 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE/

YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

ALAN

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İLETİŞİM TASARIMI

YARDIMCI DOÇENT

DOÇENT

PROFESÖR

3

Fakültelerin Grafik, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar, İletişim ve Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Öğretmenliği, Animasyon, Resim, Resim-İş Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak, Grafik Tasarım alanında bilimsel yayınlar ve tasarımlar yapmış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON

YARDIMCI DOÇENT

DOÇENT

PROFESÖR

3

Fakültelerin Radyo, Sinema ve Televizyon, İletişim Kültür Medya, Sinema Televizyon, Sinema, Kamera ve Fotoğrafçılık, Reklam Tasarımı ve İletişimi, İletişim Tasarımı (Multimedya), Tiyatro (Yazarlık), Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film (Animasyon)  bölümlerinden mezun olmak alanında bilimsel yayınlar ve çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

DOÇENT

PROFESÖR

3

Fakültelerin Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Turizm ve Otel Yöneticiliği, İşletme ve Uluslararası İşletme  bölümlerinden mezun olmak alanında bilimsel yayınlar ve çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

YARDIMCI DOÇENT

1

Fakültelerin Siyasal Bilgiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi  bölümlerinden mezun olmak Siyaset Teorisi, Sivil Toplum, Yerel Siyasette Kadın Temsili alanlarında bilimsel yayınlar ve çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü'ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Tüm başvurular ve değerlendirmeler gizli tutulacaktır. Başvuru için gerekli belgeler www.akev.edu.tr adresinde yer almaktadır.

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ

Başvuru Adresi: Kültür Mahallesi, 3829 Sokak No: 3   Kepez/ANTALYA

www.akev.edu.tr - info@akev.edu.tr - Tel: 444 1 264

2205/1-1


Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi'ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1 - 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 - 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, varsa yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 - Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8 - İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0 332 221 06 22

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

K. UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Profesör

1

1

Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadelede sünnetten referanslar konusunda çalışmış olmak.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Profesör

1

1

Maturidi geleneğinin felsefi eleştirisi üzerine çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

İmmün yetmezlikli hastalarda laboratuvar ortamında laboratuvar testleri konusunda en az 3 (üç) yıl yurtdışı tecrübesi olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanından almış olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Tarih Eğitimi

Doçent

3

1

Battal Gazi'nin tarihi ve edebi kişiliği konusunda çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

3

1

16. ve 17. yüzyıl divan şiiri ve tasavvuf konularında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Yardımcı Doçent

5

1

Hanefi biyografi yazımı üzerine çalışmış olmak.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Yardımcı Doçent

5

1

Kıssalar alanında çalışmaları bulunmak.

Fen Fakültesi

Matematik-Bilgisayar Bilimleri

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Yardımcı Doçent

3

1

Genelleştirilmiş topolojik uzaylar üzerinde kalıtsal sınıflar konusunda çalışmaları olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uzay ve Uydu Bilimleri

Uzay ve Uydu Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Peryodik yüklere maruz kalan sistemlerin kontrolü için model temelli yineleyerek öğrenmeli kontrol yapılarının deneysel uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Yardımcı Doçent

5

1

Mühendislik Fakültesi lisans mezunu olmak. Enerji teknolojileri konularında yüksek lisans, doktora yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Yardımcı Doçent

5

1

Özel Güvenlik Sözleşmeleri konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Yardımcı Doçent

5

1

İnşaat Mühendisliği alanında kompozit plakların sonlu elemanlar metoduyla analizi konusunda doktora yapmış olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Toplumsal hafıza konusunda doktora yapmış olmak. Aliya İzzetbegoviç üzerine çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Muhasebe ve Finansal Yönetim

-

Yardımcı Doçent

5

1

Emlak vergisi ve Karbon vergisi konularında çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret

-

Yardımcı Doçent

4

1

Korumacılık politikaları ve sınır ticareti alanlarında çalışmaları olmak.

2208/1-1