10 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30003

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinden (BOTAŞ):

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yalova Gümrük Müdürlüğünden:

Türk Standartları Enstitüsü Sivas Temsilciliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze,

6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından 4/B hizmet sözleşmeli ‘‘Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti, Pilot” alınacaktır.

 

MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR

UNVANI

ARANAN NİTELİKLER

SAYI

STATÜ

UÇAK KONTROL VE BAKIM MAKİNİSTİ

Geçerli hava aracı bakım personel lisansına sahip olmak. Bakım konusunda lisanslı olarak 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

Ücret (Brüt):

10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar   : 8.712,03 TL

5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 8.264,99 TL

5 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar    : 7.370,91 TL

7

4/B

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

PİLOT (UÇAK)

ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisine sahip olmak, uçuş öğretmenliği yetkisinde en az 3000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak. İyi derecede İngilizce bilmek.

(68 yaşını doldurmamış olmak)

Ücret(Brüt):

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar : 13.434,13 TL

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 12.601,41 TL

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar   : 12.319,03 TL

2

4/B

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

 

UNVANI

ARANAN NİTELİKLER

SAYI

STATÜ

PİLOT (UÇAK

ATPL lisansına, en az 3500 saat uçuş tecrübesine, kontrol öğretmenliği sertifikasına ve 5700 Kg ın üzerindeki uçuşlarda type ratinge sahip olmak. İyi derecede İngilizce bilmek.

(68 yaşını doldurmamış olmak)

Ücret (Brüt):

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar : 13.434,13 TL

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar:  12.601,41 TL

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar   : 12.319,03 TL

1

4/B

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

UNVANI

ARANAN NİTELİKLER

SAYI

STATÜ

PİLOT (UÇAK)

ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisine sahip olmak, uçuş eğitmeni olan en az 1500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak. İyi derecede İngilizce bilmek.

(68 yaşını doldurmamış olmak)

Ücret(Brüt):

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar : 13.434,13 TL

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 12.601,41 TL

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar:   12.319,03 TL

1

4/B

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

 

BAŞVURU

1. Başvurular en geç 24.03.2017 Cuma günü saat 16.00’a kadar http://web.shgm.gov.tr/tr/preview/5151-4b-hizmet-sozlesmeli-personel-is-basvuru-formu web adresinden yapılacaktır.

2. Başvurusu kabul edilenlerden beyan ettikleri bilgi ve belgelerin aslı daha sonra istenecektir. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan veya başvurusu kabul edilenlerden istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki Sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/) web adresinde yayımlanacaktır.

4. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

DEĞERLENDİRME

Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonrasında sözlü mülakat tarihi ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca adaylara yazılı veya elektronik ortamda da bildirim yapılacaktır.

2019/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Hüseyin KOZAN

ADRESİ          : Bilinmiyor

Çukurambar Mahallesi, İmarın 27564 ada 2 parseli üzerinde bulunan gecekondu ile ilgili Belediye Encümenince alınan 12.01.2017 gün ve 141 sayılı karar ile 16.058,77.- (On Altı Bin Elli Sekiz Lira Yetmiş Yedi Kuruş) TL. para cezası ve yıkım kararı hüküm altına alınmış, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilmemesi nedeniyle alınan kararın tarafınıza tebliği mümkün olmamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın,7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

2059/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Hikmet ÜNSOY

ADRESİ          : Bilinmiyor

Çukurambar Mahallesi, İmarın 27459 ada 4 parseli üzerinde bulunan gecekondu ile ilgili Belediye Encümenince alınan 10.01.2017 gün ve 83 sayılı karar ile 16.058,77.- (On Altı Bin Elli Sekiz Lira Yetmiş Yedi Kuruş) TL. para cezası ve yıkım kararı hüküm altına alınmış, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilmemesi nedeniyle alınan kararın tarafınıza tebliği mümkün olmamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın,7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

2059/2/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Mustafa TÜRKYILMAZ

ADRESİ          : Bilinmiyor

Çukurambar Mahallesi, İmarın 27459 ada 4 parseli üzerinde bulunan gecekondu ile ilgili Belediye Encümenince alınan 10.01.2017 gün ve 81 sayılı karar ile 16.058,77.- (on Altı Bin Elli Sekiz Lira Yetmiş Yedi Kuruş ) TL. para cezası ve yıkım kararı hüküm altına alınmış, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilmemesi nedeniyle alınan kararın tarafınıza tebliği mümkün olmamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın,7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

2059/3/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Ethem ÇOPUR

ADRESİ          : Bilinmiyor

Çukurambar Mahallesi, İmarın 27459 ada 4 parseli üzerinde bulunan gecekondu ile ilgili Belediye Encümenince alınan 10.01.2017 gün ve 84 sayılı karar ile 16.058,77.- (On Altı Bin Elli Sekiz Lira Yetmiş Yedi Kuruş) TL. para cezası ve yıkım kararı hüküm altına alınmış, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilmemesi nedeniyle alınan kararın tarafınıza tebliği mümkün olmamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın,7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

2059/4/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Mahmut ÇETİNER

ADRESİ          : Bilinmiyor

Çukurambar Mahallesi, İmarın 27511 ada 1 parseli üzerinde bulunan gecekondu ile ilgili Belediye Encümenince alınan 10.01.2017 gün ve 76 sayılı karar ile 16.058,77.- (On Altı Bin Elli Sekiz Lira Yetmiş Yedi Kuruş ) TL. para cezası ve yıkım kararı hüküm altına alınmış, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilmemesi nedeniyle alınan kararın tarafınıza tebliği mümkün olmamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın,7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

2059/5/1-1

—————

MUHATABI   : Abdullah ŞİMŞEK

ADRESİ          : Bilinmiyor

Çukurambar Mahallesi, İmarın 27459 ada 4 parseli üzerinde bulunan gecekondu ile ilgili Belediye Encümenince alınan 10.01.2017 gün ve 88 sayılı karar ile 16.058,77.-(On Altı Bin Elli Sekiz Lira Yetmiş Yedi Kuruş ) TL. para cezası ve yıkım kararı hüküm altına alınmış, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilmemesi nedeniyle alınan kararın tarafınıza tebliği mümkün olmamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın,7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

2059/6/1-1


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

27.02.2017 gün ve 2536666 sayılı Savunma istem yazısı

İsmail ÇETİN - Özel Çankaya Akıllı Okul Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eski Müdürü

1 - 01/09/2015 - 07/04/2016 tarihleri arasında görev yaptığınız ve görev süresince görev yetki ve sorumluluğun gereklerini tam ve zamanında yerine getirmediğiniz.

İddiası sübut bulmuştur. 657 sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince "KINAMA" cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

2057/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 28 pafta, 206 ada, 14 parsel (A Blok) üzerindeki 594879 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 20.01.2017 tarihli ve E.2016/2020 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti hakkında, 18.07.2014 tarih ve 29064 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.03.2017 tarihli ve 5031 sayılı Makam Olur’u ile yürütmesi durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

2109/1/1-1

—————

Kars İli, Merkez İlçesi, 47 ada, 3 parsel üzerindeki 998861 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 7058 Ticaret Sicil No ile Kars Ticaret Odasına kayıtlı 1395 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Temel Yapı Denetim Ltd. Şti tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Erzurum 2. İdare Mahkemesinin 05.01.2017 tarihli ve E.2016/2335 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, Temel Yapı Denetim Ltd. Şti hakkında, 14.10.2016 tarih ve 29857 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.03.2017 tarihli ve 5032 sayılı Makam Olur’u ile yürütmesi durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

2109/2/1-1

—————

Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, 909 ada, 909 parsel üzerindeki 1087555 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 2791 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret Odasına kayıtlı 1937 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 06.02.2017 tarihli ve E.2017/296 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti hakkında, 15.11.2016 tarih ve 29889 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.03.2017 tarihli ve 5034 sayılı Makam Olur’u ile yürütmesi durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

2109/3/1-1

—————

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, 31281 pafta, 13 ada, 4 parsel parsel üzerindeki 663638 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi Makina Mühendisi Nusret ERGÜR (Denetçi No:15018, Oda Sicil No:18337) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 17.01.2017 tarih ve E.2016/4983 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 05.10.2016 tarih ve 29848 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Nusret ERGÜR hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.03.2017 tarihli ve 5029 sayılı Makam Olur’u ile yürütmesi durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

2109/4/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Türkiye Tasarım Vakfı.

VAKFEDENLER: Mehmet KALYONCU.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:  İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/02/2017 tarihinde kesinleşen 28/12/2016 tarihli ve E:2016/309, K:2016/420 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Tasarım odaklı yaklaşım ile Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedefler. Kamu ve özel sektörün iyi tasarım ile buluşmasını sağlayarak katma değer açığa çıkarır ve bu sayede tasarım gücünün Türkiye’nin rekabetçi avantajı olması hedefine katkıda bulunur ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: .60.000,00 TL (Altmışbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Mehmet KALYONCU.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları İstanbul Teknik Üniversitesi’ne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2108/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN İLAN

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre Armada Pazarlama İnşaat Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile bu şirketin %50’den fazla hissesine sahip ortağı Tayfun GÜLER hakkında verilen ve 13 Ağustos 2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmi Gazete’nin 197’nci sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8’inci İdari Dava Dairesinin 02 Şubat 2017 tarihli ve Y.D. İtiraz No.:2017/33 sayılı kararı ile, yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince idarenin, davanın esasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur.

Duyurulur.

2137/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN İLAN

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre Alimar Jeneratör Makina Servis ve Kiralama Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında verilen ve 13 Ağustos 2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmi Gazete’nin 198’inci sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara Bölge İdare İdare Mahkemesi 8’inci İdari Dava Dairesinin 16 Şubat 2017 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2017/41 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince idarenin, davanın esasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur.

Duyurulur.

2137/2/1-1

—————


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\10-03-2017\yasaklar_Sayfa_17.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\10-03-2017\yasaklar_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\10-03-2017\yasaklar_Sayfa_19.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\10-03-2017\yasaklar_Sayfa_20.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\10-03-2017\yasaklar_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\10-03-2017\yasaklar_Sayfa_22.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\10-03-2017\yasaklar_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\10-03-2017\yasaklar_Sayfa_24.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\10-03-2017\yasaklar_Sayfa_25.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\10-03-2017\yasaklar_Sayfa_26.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\10-03-2017\yasaklar_Sayfa_27.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\10-03-2017\yasaklar_Sayfa_28.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\10-03-2017\yasaklar_Sayfa_29.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\10-03-2017\yasaklar_Sayfa_30.jpg


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan ve “Flipped Classroom/Learning” öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne ve Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. ve 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak bir profesör, bir doçent alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde doçent adaylarının dört (4), profesör adaylarının altı (6) nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İlan edilen kadro daimi statüde olup tam zamanlıdır.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4   34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 395 36 00

Faks: 0212 395 36 92

E-Posta: mef@mef.edu.tr

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

Büyük veri, karar destek sistemleri, operasyon yönetimi, gelir yönetimi ve fiyatlandırma alanlarında çalışmaları ve yayınları bulunmak. Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom/ Learning” eğitim modelini uygulamayı kabul etmek ve bu “modeli uygulamaya yetkin olmak.”

Eğitim

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Doçent

1

Matematik eğitimi ve öğretimi, Ortaokul matematiği, Okulda Üniversite Modeli ile ilgili alanlarda çalışmaları ve yayınları bulunmak. Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom/ Learning” eğitim modeli ve ‘’Okulda Üniversite Modeli’’ uygulamayı kabul etmek ve bu “modelleri uygulamaya yetkin olmak.”

2135/1-1


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyoloji Bölümü Aranan Şartlar;

• Doçentliğini Sosyoloji alanında almış olmak, Sosyal Hareketler ve Mekan Sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesör adaylar 6 takım) ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

Prof.

1

Doçentliğini Sosyoloji alanında almış olmak, Sosyal Hareketler ve Mekan Sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Bahar TURGUT

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel  : 0216 4524585-86/1158

Fax : 0216 452 87 17

2119/1-1


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

 

UNVANI

DERECE

AÇIKLAMA

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

DOÇENT ADET

YARDIMCI DOÇENT ADET

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psik. Dan.

1

 

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

1

 

2

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biy. ve Gen.

 

1

1

Antibiyotiklerin fare kalp dokusundaki gen ekspresyonu düzeyleri üzerine çalışma yapmış olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biy. ve Gen.

 

1

1

Benzohidrazin türevleri kullanılarak enzim saflaştırma ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biy. ve Gen.

 

1

1

Bitki uçucu yağlarının genotoksik etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

1

 

2

Alanında doçentlik unvanı almış olmak

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

 

1

5

Alanında doktora yapmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

 

1

5

Alanında doktora yapmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

İslam Mezhepleri Tarihi

 

1

4

Alanında doktora yapmış olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri

Dinler Tarihi

 

1

5

Alanında doktora yapmış olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

 

1

3

Alanında doktora yapmış olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Sosyolojisi

 

1

3

Alanında doktora yapmış olmak.

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk Din Musikisi

 

1

4

Alanında doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

İktisadi Gel. ve Uls. İkt.

 

1

4

İktisadi Gelişme alanında çalışmalar yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Gazetecilik

Basın Yayın Tekniği

 

1

5

 

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Müh.

Elektronik

 

1

5

 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıklar Hem.

1

 

2

 

Sağlık Yönetimi

Hastane İşletmeciliği

 

1

3

Sağlık Kurumları Yöneticiliği alanında doktora yapmış olmak.

2106/1-1


İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Yardımcı Doçent adaylarının; dört (dört) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Sağlık Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

İstinye Üniversitesi

Maltepe Mahallesi, Edirne Çırpıcı Yolu No. 9, Cevizlibağ - Topkapı, 34010 Zeytinburnu/İstanbul

 

BİRİM

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

Odyoloji alanında doktora yapmış olmak.

2156/1-1


Yalova Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Aşağıda adı ve soyadı kayıtlı şahıslar tarafından yurda geçici ithalat rejimi kapsamında getirilen araçların kanuni yurtta kalma süreleri geçmesine rağmen yurtdışı edilmemesi ve/veya aracı ülke içerisinde bıraktıktan sonra yurt dışına araçsız olarak çıkış yapılması, söz konusu aracı/araçları ülkemizde kullanma hakkı bulunmayan kişiler tarafından kullanılırken yakalanan, aşağıda tabloda bilgileri bulunan araçlar ile ilgili 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca aşağıda bilgileri bulunan kişiler adına miktarı belirtilen tutarda ceza kararı düzenlenmiş, ancak; şahısların yabancı uyruklu olması, halen yurtdışında bulundukları, şahısların yurtdışı ikametgah adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle ceza kararlarının tebligatı yapılamamıştır.

Yukarı da açıklanan nedenlerle Müdürlüğümüzce düzenlenen ceza kararlarına konu aşağıda miktarları belirtilen Para Cezalarının 30 gün içerisinde ödenmesi, akabinde geçici depolama statüsünde bulunan araçların Gümrük Yönetmeliğinin 79/2 maddesi gereğince üç ay (90 gün) içinde teslim alınarak yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, bu tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA NO

ADI SOYADI

PASAPORT NO

UYRUĞU

ARACIN PLAKASI

CEZA KARAR TARİHİ

CEZA KARAR SAYISI

CEZA TUTARI (Türk Lirası)

1

Emıl KOSTADINOV

383709624

Bulgaristan

33SAC051

28.09.2016

16CK161500233

1.630,00.-

2

Iakobı MARTIASHVILI

12ID16757

Gürcistan

NNI887

19.09.2016

16CK161500225

795,88.-

3

Radoslav RAYKOV

383639402

Bulgaristan

K9382BB

04.11.2016

16CK161500264

1.136.97.-

4

Akıf VELI

383155548

Bulgaristan

PA2758BT

14.11.2016

16CK161500274

1.136,97.-

5

Nuruddin DADAEV

530532941

Rusya

9460EX5

11.01.2017

17CK16150011

16.063,84.-

6

Suleıman SULEIMANOV

724875725

Rusya

HGF759

16.01.2017

17CK16150013

5.622,35 .-

7

Ali SULEIMANOV

721478957

Rusya

PEP631

04.01.2017

17CK1615005

1.136,97.-

8

Jander ASANIDZE

13ID349324

Gürcistan

PEP631

04.01.2017

17CK1615004

1.136,97.-

9

Stefan Petrov SHIKEROV

381815677

Bulgaristan

PA6966BP

19.01.2017

17CK16150020

1.841,89.-

10

Akhmed ISMAILOV

530514171

Rusya

CH9590KA

13.02.2017

17CK16150031

3.558,51.-

11

Oleh MISHYN

FE288448

Ukrayna

W82680B

13.02.2017

17CK16150032

9.638,31.-

12

Nurel BEKIROV

382502083

Bulgaristan

TX5245AM

24.02.2017

17CK16150042

1.136,97.-

13

Vugar KURBANOV

11AB72718

Gürcistan

RRB423

01.03.2017

17CK16150046

1136,97.-

14

Yanka VASILEVA

381943818

Bulgaristan

CT8190BA

01.03.2017

17CK16150045

985,37.-

2036/1-1


Türk Standartları Enstitüsü Sivas Temsilciliğinden:

Aşağıda isimleri ve Hizmet Yerleri belirtilen firmaların, Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden fesih edilmiştir.

Adı geçen firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliğinin kalmadığı, sözleşme konusu hizmetlerinin, Hizmet Yeterlilik Belgeli (TSE-HYB) olarak, hizmet veremeyeceği, aksine davranışın, haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

SIRA

NO

FİRMA ADI

ADRESİ

BELGE NO VE FESİH TARİHİ

STANDARD NUMARASI

FESİH SEBEBİ

1

BURAK OTO

GÜLTEPE MAHALLESİ 4. SANAYİ CADDESİ - NO 29/C/MERKEZ

58-HYB-298

28.12.2016

HYB K 298

STANDARD KRİTER İPTALİ

2

AK EMLAK OFİSİ-FİKRET YILDIRIM Esnaf

SULARBAŞI MAHALLESİ PEKMEZ SOKAĞI No: 4 A/-/ SİVAS MERKEZ

58-HYB-346

24.01.2017

TS 11816

FİRMA İSTEĞİ

3

KILINÇLAR PETROL ÜRÜN. İNŞ. TAAH. İNŞ. MLZ. MÜH. NAK. OTOM. GIDA TEM. VE İHT. MAD. HAY. TEKS. TAR. ORM. ÜR. OD. KÖM. MAK. HUR. HAD. İML. VE PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

AHMET BAŞYURT MAH. ÇEVREYOLU SINIRDEĞİRMENİ MEVKİİ

58-HYB-303

24.01.2017

TS 12820

TS 11939

FİRMA İSTEĞİ

FİRMA DEVRİ

4

GÖKAYLAR OTO. PETR. ÜR. TAŞ. TRM. HAYV. GIDA VE İTH. MAD. İNŞ. VE İNŞ. MALZ. TAAH. MÜH. ELK. ELKTR. MAN. KONF. TEKS. KATI YAK. MAM. TRZM. DAY. TÜK. MAD. ALT. TİC. İTH. VE İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KARŞIYAKA MAH. 1. ÇEVRE YOLU KÜME EVLER NO: 113 KANGAL

58-HYB-233

24.01.2017

TS 11939

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

5

DEMİREL GAYRİMENKUL-MEHMET DEMİREL Esnaf

SULARBAŞI MAHALLESİ HİKMET IŞIK CADDESİ No:13 G/-/SİVAS MERKEZ

58-HYB-334

24.01.2017

TS 11816

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

6

KUZEYMAN BİLGİSAYAR TELEKOM. BÜRO MAK. TİC. LTD. ŞTİ.

SULARBAŞI MAH. İMAMHATİP SOK. DOĞAN APT. NO: 7/1

58-HYB-79

24.01.2017

TS 12125

ARA KONTROL OLUMSUZ

TALİMATA AYKIRILIK

7

ZENGİN EMLAK-HÜSEYİN ZENGİN Esnaf

İNÖNÜ MAHALLESİ ALİ BABA CADDESİ No: 76 B/-/ SİVAS MERKEZ

58-HYB-337

24.01.2017

TS 11816

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

8

ŞENTÜRKLER OTO. PET. NAK. İNŞ. TUR. TAR. OR. ÜR. ZİR. AL. VE MAH. GI. MAD. YEM SAN. DAY. TÜK. MAL. MÜŞ. TKS. EĞT. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

KARABURUN MEVKİİ ŞARKIŞLA-SİVAS KARAYOLU 4. KM. ŞARKIŞLA

58-HYB-40

01.03.2017

TS 12820

TS 11939

FİRMA İSTEĞİ

9

ŞENTÜRKLER OTO. PET. NAK. İNŞ. TUR. TAR. OR. ÜR. ZİR. AL. VE MAH. GI. MAD. YEM SAN. DAY. TÜK. MAL. MÜŞ. TKS. EĞT. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

KALE MAHALLESİ SİVAS ÇEVRE YOLU CADDESİ NO: 36 / ŞARKIŞLA

58-HYB-321

01.03.2017

TS 12820

TS 11939

FİRMA İSTEĞİ

2094/1-1