10 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30003

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


DEKAPAJ MALZEMELERİ KAZI, YÜKLEME, TAŞIMA VE DÖKÜM SAHALARI DÜZELTME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


200 GR. ÇAYKUR SİYAH SÜZEN POŞET ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 3.000 KG DİMETİL DİKARBONAT SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


MUHTELİF PASLANMAZ SAC LEVHA ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:


ARSA SATILACAKTIR

Gökçeada Belediye Başkanlığından:


BÜRO VE MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


GÜVENLİK KAMERA (CCTV) EK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET CTP KALIP POZLAMA MAKİNESİ, 1 ADET ÜRETİM TİPİ DİJİTAL BASKI MAKİNESİ, 1 ADET KAPAK TAKMA MAKİNESİ VE 1 ADET SELEFON KAPLAMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET ALEXANDRİTE VE ND: YAĞ KOMBİNASYON LAZER SİSTEMİ VE 1 ADET DİOD LAZER SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


88 ODALI TERMAL OTEL VE ARSASI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASININ İHALESİ YAPILACAKTIR

Muş İl Özel İdaresinden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF GAZ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR

Çiftlikköy Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacını karşılamak üzere aşağıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen hizmet idari ve teknik şartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.

 

SIRA

HİZMET CİNSİ

HİZMET SÜRESİ

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAYILI

1

SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETİ

9 AY

4 KİŞİ

 

2 - Firmalar verecekleri tekliflerin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari Şartname ve Teknik Şartnameler www.kizilay.org.tr adresinden, Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü’nden veya İstanbul Sultanbeyli Toplum Merkezi’nden temin edilebilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 05.04.2017 günü saat 15:00’a kadar Türk Kızılayı İstanbul Sultanbeyli Toplum Merkezi Fatih Mah. Petrol Yolu Cad. No: 255 Sultanbeyli/İSTANBUL adresindeki Evrak Servisi’ne teslim etmiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 06.04.2017 günü saat 15:00’da Türk Kızılayı İstanbul Sultanbeyli Toplum Merkezi Fatih Mah. Petrol Yolu Cad. No: 255   Sultanbeyli/İSTANBUL adresinde açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2159/1-1


DEKAPAJ MALZEMELERİ KAZI, YÜKLEME, TAŞIMA VE DÖKÜM SAHALARI DÜZELTME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Yozgat ili Sorgun ilçesi hudutları dahilinde 1079 İR 510 nolu ruhsat sahasında K.Köhnede açık ocakdaki ±%30 toleranslı 800.000 m3 örtü malzemesini Yüklenici firma tarafından kazılması, yüklenmesi, ve 450.000 m3 ünün 2.100-2.300 metre mesafedeki döküm sahasına, kalan 350.000 m3 ün ise 1.300 metre mesafedeki ocak içine iç döküm olarak taşınması serilmesi ve işverenin istediği şekilde döküm sahalarının düzenlenmesi işidir. İşin durumuna göre işverenin istediği şekilde döküm yapılacak sahalarda ±%30 tolerans gösterebilir.

2 - Teklif mektuplarının 21.03.2017 Salı günü saat: 14:00’e kadar Kızılırmak Sokak No:45 Kocatepe/Ankara adresimizde Genel Müdürlüğümüz Muhaberat servisimize verilmiş olacaktır.

3 - İlgili Şartname belirtilen adresteki Satın Alma ve Pazarlama Servisinden 100,00 TL. ücret karşılığında temin edilecektir.

4 - Şirketimiz İhale Yasasına tabi değildir.

Tel: 0312 418 96 97 - 418 24 83

2114/1-1


200 GR. ÇAYKUR SİYAH SÜZEN POŞET ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 3.200.000 Adet 200 gr. ÇAYKUR Siyah Süzen Poşet Çay Kutu İskeleti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.03.2017 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1887/1-1


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 3.000 KG DİMETİL DİKARBONAT SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyon ve Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüklerimizin ihtiyacı olan toplam 3.000 KG Dimetil Dikarbonat kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, Gazlıgöl Mevkii İhsaniye AFYONKARAHİSAR’da bulunan Fabrika Müdürlüğü’müzden 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 04 Nisan 2017 saat 11:00’a kadar Gazlıgöl Mevkii İhsaniye AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü evrak birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 04 Nisan 2017 saat 16:00’da Gazlıgöl Mevkii İhsaniye AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2136/1-1


MUHTELİF PASLANMAZ SAC LEVHA ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                   :  2017/110539

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası

b) Adresi                                   :  Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve Faks numarası      :  0 312 293 44 00    Faks: 0 312 243 14 47

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Muhtelif Paslanmaz Sac Levha Alımı

 

 1-Paslanmaz Sac Levha   4x1500x6000 mm. SAE 304 (5 Plaka)

1.413 .

 2-Paslanmaz Sac Levha   6x1500x6000 mm. SAE 304 (40 Plaka)

17.010 .

 3-Paslanmaz Sac Levha   8x1500x6000 mm. SAE 304 (13 Plaka)

7.348 .

 4-Paslanmaz Sac Levha 10x2000x6000 mm. SAE 304 (10 Plaka)

9.540 .

 5-Paslanmaz Sac Levha 14x2000x6000 mm. SAE 304 (5 Plaka)

6.678 .

 6-Paslanmaz Sac Levha 15x2000x6000 mm. SAE 304 (5 Plaka)

7.155 .

 7-Paslanmaz Sac Levha 20x2000x6000 mm. SAE 304 (2 Plaka)

3.816 .

 8-Paslanmaz Sac Levha 30x2000x6000 mm. SAE 304 (2 Plaka)

5.724 .

 

b) Teslim Yeri                           :  Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  23.03.2017 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2100/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Gökçeada Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Kuzulimanı Mahallesi Benzinlik Mevki 385 ada 8 nolu parselde bulunan 3.777,36 m2’lik arsa; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesi gereğince kapalı teklif arttırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 22.03.2017 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Encümeni huzurunda; toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - Şatışın muhammen bedeli 2.215.000,00 TL (ikimilyonikiyüzonbeşbintürklirası) olup geçici teminatı 66.450.00 TL (altmışaltıbindörtyüzellitürklirasıdır. İhale bedeli üzerinden ayrıca %6 oranında kesin teminat alınır.

4 - Muhammen Bedelin %3 ü kadar geçici teminat alınır. İhale dosya bedeli 100,00 TL dir.

5 - İstekliler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5. maddesi gereğince istenilen belgeleri vermek zorundadır.

6 - İhaleye girebilmek için isteklilerden istenecek belgeler;

İstenen belgeler

- Nüfuz Cüzdan fotokopisi

- Kanuni ikametgah sahibi olmak,

- Türkiye de tebligat için adres göstermek,

- Geçici teminatı yatırmış olmak,

- İstekliler adına vekaleten iştirak edilmesi halinde, teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri

- İhale dosya bedelini yatırmış olmak,

- Ticaret ile ilgilenen tüzel kişilerde, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve şirketin son yönetim durumunu gösterir ticaret sicil gazetesinin bir örneğinin sunulması ve ticari ikametgah belgesi

- Dernek ve Vakıfların ihaleye katılması halinde ihaleye katılmaya ilişkin alınmış olan yürütme kurulu kararı ile kararda dernek ya da vakıf adına katılacak olan kişinin yetkilendirildiğine ilişkin yazı ve dernek ya da vakfın kayıtlı olduğu masadan kaydının olduğuna ilişkin alınmış belgenin sunulması şartı aranır.

7 - İhale şartnamesi satılacak yerin çaplı krokisi ve imar durumu mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

8 - İhaleye girebilmek isteyenler ihale saatine kadar şartnamede belirtilen şekilde teklifte bulunmak zorunludur

9 - 03.07.2008 tarih ve 5782 Sayılı Kanunun ikinci maddesiyle değişik 22.12.1934 tarih ve 2644 Sayılı Kanunun 36. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler ihaleye giremezler.

10 - İhaleyi alan; ihale onayının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ihale kesin teminatını, kesin teminatın yatırılmasını takip eden 15 gün içinde de ihale bedelinin 50’ini peşin, bu ödemeyi takip eden 3. Ayın son günü %22’sini, bu ödemeyi takip eden 3. Ayın sonunda %22’sini 2 eşit taksitte ödeyecektir. %50’lik ödemenin yapıldığı gün sözleşme imzalanır ve geri kalan % 44’lük ödeme için süresiz banka teminat mektubu alınır.

Tapu devir işlemleri paranın tamamı ödendikten sonra yapılacaktır. Devir işlemlerine ait tüm masraflar alıcıya aittir.

İlan olunur.

2060/1-1


BÜRO VE MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Denizli İli, Merkez İlçesi, Hacıkaplanlar Mah., (275 ada 16 parsel) Atatürk Cad., Kurbet Apt. Sit. No: 32/17 adresinde bulunan mesken nitelikli taşınmazın satışı 03 Nisan 2017 Pazartesi günü saat: 14.00’da,

2 - İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Mimar Sinan Mah., Selmani Pak Cad., (448 ada 82 parsel) Demircioğlu İşhanı 1. kat 108 nolu büro nitelikli taşınmazın satışı 03 Nisan 2017 Pazartesi günü saat: 15.00’da,

3 - Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Ovacık Mahallesi (108 ada 10 parsel) 589. Sokak, No: 4/3 adresinde bulunan mesken nitelikli taşınmazın satışı 03 Nisan 2017 Pazartesi günü saat: 16.00’da,

4 - Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Ovacık Mahallesi (108 ada 10 parsel) 589. Sokak, No: 4/4 adresinde bulunan mesken nitelikli taşınmazın satışı 04 Nisan 2017 Salı günü saat: 14.00’da,

5 - Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Ovacık Mahallesi (108 ada 10 parsel) 589. Sokak, No: 4/7 adresinde bulunan mesken nitelikli taşınmazın satışı 04 Nisan 2017 Salı günü saat: 15.00’da,

6 - Mersin İli, Erdemli İlçesi, Merkez Mahallesi, (32 ada 16 parsel) İshak Efendi Sokak, No: 48/2 adresindeki mesken nitelikli taşınmazın satışı 04 Nisan 2017 Salı günü saat: 16.00’da,

7 - Mersin İli, Erdemli İlçesi, Merkez Mahallesi, (32 ada 16 parsel) İshak Efendi Sokak, No: 48/4 adresindeki mesken nitelikli taşınmazın satışı 05 Nisan 2017 Çarşamba günü saat: 14.00’da,

8 - Mersin İli, Erdemli İlçesi, Merkez Mahallesi, (32 ada 16 parsel) İshak Efendi Sokak, No: 48/5 adresindeki mesken nitelikli taşınmazın satışı 05 Nisan 2017 Çarşamba günü saat: 15.00’da,

9 - Mersin İli, Erdemli İlçesi, Merkez Mahallesi, (32 ada 16 parsel) İshak Efendi Sokak, No: 48/8 adresindeki mesken nitelikli taşınmazın satışı 05 Nisan 2017 Çarşamba günü saat: 16.00’da,

10 - Mersin İli, Erdemli İlçesi, Merkez Mahallesi, (32 ada 16 parsel) İshak Efendi Sokak, No: 48/31 adresindeki mesken nitelikli taşınmazın satışı 06 Nisan 2017 Perşembe günü saat: 14.00’da,

11 - Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi (13244 ada 5 parsel) Sökmen Sokak, No: 9/2 adresinde bulunan mesken nitelikli taşınmazın satışı 06 Nisan 2017 Perşembe günü saat: 15.00’da,

12 - Niğde İli, Bor İlçesi, Harım Mahallesi (245 ada 28 parsel) Öğretmen Melahat İzgi Caddesi, No: 2/5 adresinde bulunan mesken nitelikli taşınmazın satışı 06 Nisan 2017 Perşembe günü saat: 16.00’da,

13 - İhalelerin tamamı, kapalı teklif açık arttırma usulüyle Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığında (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) yapılacaktır.

14 - İstekliler şartnamelere göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatlerine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne teslim edeceklerdir.

15 - İstekliler şartnameleri Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğünden temin edebilirler.

16 - Her bir taşınmaz için ayrı şartname mevcut olup, 1 (bir) adet şartname bedeli 150,00.-TL’dir.

17 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı     (0 312) 303 73 78 - 80 - 70

2115/1-1


GÜVENLİK KAMERA (CCTV) EK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü GAP 15. Bölge Müdürlüğü ihtiyacı Güvenlik Kamera (CCTV) Ek Malzemeleri teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 21.03.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2160/1-1


1 ADET CTP KALIP POZLAMA MAKİNESİ, 1ADET ÜRETİM TİPİ DİJİTAL BASKI MAKİNESİ, 1 ADET KAPAK TAKMA MAKİNESİ VE 1 ADET SELEFON KAPLAMA MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı birimler ihtiyacı 1 adet Ctp Kalıp Pozlama Makinesi, 1 adet Üretim tipi Dijital Baskı Makinesi,1 adet Kapak Takma Makinesi ve 1 adet Selefon Kaplama Makinesi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 20.03.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2161/1-1


1 ADET ALEXANDRİTE VE ND: YAĞ KOMBİNASYON LAZER SİSTEMİ VE 1 ADET DİOD LAZER SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı 1 adet Alexandrite ve Nd: Yağ Kombinasyon Lazer Sistemi ve 1 adet Diod Lazer Sistemi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22/03/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 -  Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

2162/1-1


88 ODALI TERMAL OTEL VE ARSASI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu                       :  88 ODALI TERMAL OTEL VE ARSASI KİRALAMA İŞİ

İşin Niteliği                         :  74 ADA 12 VE 14 NOLU PARSELLERİNDE BULUNAN OTEL VE ARSASININ KİRALANMASI

Muhammen Bedeli              :  25.000,00 TL/AY +KDV

İhale Süresi                         :  15 YIL

Geçici Teminat (%3)           :  135.000,00 TL

İhale Usulü                          :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-a bendi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ- ARTTIRIM

Şartname Bedeli                  :  500,00 TL

İhale Tarihi                          :  20.03.2017 Pazartesi günü

İhale Saati                            :  11:00

1 - İHALEYE KATILIMA ŞARTLARI

KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA 20.03.2017 Pazartesi günü ve Saat 11:00’ de Termal Otel İşletme Kira İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35-a bendi gereği “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihaleye verilecektir.

İhale için teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

Yukarıdaki bedellere KDV dahil değildir.

İhale Şartnamesi ve ekleri Kozaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kozaklı adresinde görülebilir ve 500,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediye veznesi veya T.C Ziraat Bankası Kozaklı Şubesindeki TR8800010005212822986050 01 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.

İhale 20.03.2017 Pazartesi günü saat:11:00 de yapılacaktır.

İhale Kozaklı Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1.1. İhaleye Katılabilmek İçin İhale Komisyonunca İstenilen Belgeler:

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak (Noter Tasdikli nüfus Cüzdanı Sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

b. Kanuni ikametgâh sahibi olmak

c. Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

d. Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek( Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış, teklif edilen bedel kadar kullanılmamış nakit veya banka teminatı ve Genel Müdürlük teyidinin alınmış olması şarttır.)

e. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek

a. Gerçek kişi olması haline ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil: Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

f. İmza sirküleri vermek:

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

g. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri yüz kızartıcı olmayan suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge,

h. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

i. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

j. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge

k. İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına daire belgenin aslı veya noter tasdikli örneği

l. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

2. İhaleye katılacaklar otel binasını gördüklerine dair yer gördü belgesini imzalayacaklardır.

3. İhale Komisyonu ihalede SÜRÜLEN PEYLERİ YETERSİZ gördüğü takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)

İlan olunur.

2134/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASININ İHALESİ YAPILACAKTIR

Muş İl Özel İdaresinden:

1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, köyü, cinsi ve hektarı belirtilen jeotermal kaynak arama sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 1. fıkrası (c) bendi gereğince ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Muş İl Encümen toplantı salonunda (Yeşilyurt Mahallesi Bitlis-Muş Şosesi No: 41 Merkez/MUŞ) aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2 - İhale Şartname ve Eklerinin

a) Alınacağı Yer                           Muş İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yeşilyurt Mahallesi Bitlis-Muş Şosesi No: 41 Merkez/ MUŞ

b) Hangi Şartlarda Alınacağı     :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 300,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur.

                                                     İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                          Muş İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonu Yeşilyurt Mahallesi Bitlis-Muş Şosesi No: 41 Merkez/ MUŞ

b) Yapılacağı Tarih/Saat            :  Aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

c) Usulü                                     :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulü

4 - Tekliflerin

a) Verileceği Yer                       :  Muş İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Yeşilyurt Mahallesi Bitlis-Muş Şosesi No: 41 Merkez/ MUŞ)

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati   :                 29/03/2017 Çarşamba günü saat 10:45

5 - İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

6 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Muş İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde (Yeşilyurt Mahallesi Bitlis-Muş Şosesi No: 41 Merkez/MUŞ) görülebilir.

7 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler

a) Gerçek kişiler için:

1- Nüfus cüzdan sureti

2- Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3- Noterden onaylı imza beyannamesi

4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Her sayfası imzalanmış olan şartname

6- Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu

7- İhale dokümanının alındığına dair 300.-TL’lik banka makbuzu

8- İdaremize ve Vergi Dairesine 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge

9- Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

b) Tüzel kişiler için:

1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2- Vergi Levhası (2017 yılı onaylı),

3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

6- Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

7- İhale dokümanının alındığına dair 300.-TL’lik makbuz.

8 - Her sayfası imzalanmış olan şartname

9 - İdaremize ve Vergi Dairesine 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge

10 -Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

 

 

İlçe

Köy/Mevkii

Alan (Hektar)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Merkez

Muratgören

1104,9

22.000,00

660,00

29/03/2017

10:45

 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

2035/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Anbar Mahallesinde geçici 1.ada 2 blok olmak üzere brüt 155 m² 43 dairesi+brüt 354,84 m² 4 adet dükkan inşaatı 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli                         : Kayseri

İlçesi                    : Melikgazi

Semti                   : Anbar

Pafta Ada/Parsel  : Geçici 1. ada

1 - İhale 21.03.2017 tarihinde Salı günü saat 14:30’da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

2 - Bu işin muhammen bedeli 7.537.937,90 TL. (yedimilyon beşyüzotuzyedibin dokuzyüz otuzyedi lira doksan kuruş) dır.

(Bu bedel inşaat maliyet toplamıdır.)

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A- Kanuni ikametgahı olması,

B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,

F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

Ekonomik kriterler;

H- İstekliler geçici teminat olarak muhammen bedelin % 3 ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.

I- İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %10 undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu

İ - İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri ve İş hacmini gösteren belgeler

J- İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

K- İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

İş deneyim belgeleri;

L- İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin (en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

M- Muhammen bedelin % 30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

N- Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Mimarlık´tır.

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.

O- Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

Ö- İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

P- İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

1

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

İNŞAAT TEKNİKERİ

 

 

 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

 

1-

(Mesleki unvan) için

TL/Gün

MÜHENDİS & MİMAR

TEKNİKER

200

100

 

Ceza uygulanır

4 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü adresinde görülebilir …. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

5 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.

6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi şarttır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

9 - Ekte sözleşmede gösterilen pursantaj tablosuna göre inşaat üzerinden tapu devirleri şu şekilde yapılacaktır.

• İnşaat % 20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır.

• Pursantaj oranına göre inşaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hak edilen tapu devri miktarının %20 sini içeride tutularak tapu devri yapılmayacaktır.

• İnşaatın tamamının geçici kabulü yapılınca % 90 tapu devri yapılacaktır.

• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır.

• Blok 24 ayda tamamlanacaktır.

• Fenni yönden çalışılamayacak günler süre hesabına katılmış olup ilave süre verilmeyecektir

• Kentsel dönüşüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare tarafından yapılacaktır.

İlan olunur.

2095/1-1


MUHTELİF GAZ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Muhtelif Gaz Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2017 / 107122

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                : 0 312 201 20 55 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Mal Alımı,

                                                               Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen Muhtelif 12 Kalem Gaz Alımı.

b) Teslim yeri/yerleri                           :  MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığına bağlı muhtelif birimler.

c) Teslim tarihi/tarihleri                       :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren, 28.02.2018 tarihine kadar ilgili birimlerin ihtiyacına göre peyderpey mal teslim edilecek/işe başlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.

b) Tarihi ve saati                                 :  22/03/2017 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler aşağıda istenilen belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır.

- İstekliler Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Basınçlı Gaz Tüpleri Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri için Yeterlilik Belgelerini teklif eklerinde sunacaklardır.

- İsteklinin Üretilen tüplerin Avrupa Birliği 1999 36 EG ve ADR/RID regülasyonuna uygunluğunu belgeleyen ve markalayan, AB içinde serbest dolaşım ve kullanılabilmesini sağlayan Pi markasına sahip olması gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge ile teknik şartnamenin her bir maddesine ayrı ayrı yazılı olarak cevap verecek olup; Teknik Şartnamede belirtilen belgeleri de teklif ekleri kapsamında sunacaklardır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge ve belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

2102/1-1


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ

EK FİNANSMAN

(TKMP-EF)

Kapsamında Yapılacak

Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) İşi

Grup 22/a-4

IBRD Kredi No: 8541-TR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Ek Finansman (TKMP-EF) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış olup bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) İşi sözleşmeleri kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları aşağıda detayları verilen 22-a uygulama alanlarında “Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) Grup 22/a-4.” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye davet etmektedir. Bahsi geçen işler 14 ihale paketi olarak yapılacaktır. 22-a uygulama alanı bilgileri şartname ekinde verilecektir.

 

İhale Paketi No

Sözleşme Referans No

Yer

Toplam Birim Sayısı

1-33

ANK-CBK II

Ankara İli Çubuk, Yenimahalle, Pursaklar, Keçiören İlçeleri

51

3-14

IZM-BRG

İzmir ili Bergama, Dikili ve Bayındır İlçeleri

40

3-15

MNS-SLH II

Manisa İli Salihli ve Şehzadeler İlçeleri

57

6-17

ANT-KAS II

Antalya İli Kaş, Finike, Demre, Kumluca, Aksu ve Elmalı İlçeleri

34

6-18

ISP-ATB

Isparta ili Atabey İlçesi

13

6-19

BRD-BCK II

Burdur İli Ağlasun, Bucak, Merkez, Tefenli, Çavdır ve Yeşilova İlçeleri

26

7-3

BTN-MRK

Batman İli Merkez ve Beşiri İlçeleri

25

9-24

RZE-CYL

Rize İli Pazar, Çayeli, Hemşin ve Güneysu İlçeleri

42

10-22

ORD-ULB

Ordu İli Ulubey, Fatsa ve Çamaş İlçeleri

42

10-23

SMS-KVK

Samsun İli Kavak, Asarcık, Terme ve Havza İlçeleri

45

13-7

GZN-SHN II

Gaziantep İli Şahinbey ve Şehitkamil İlçeleri

35

17-17

ESK-ODZ II

Eskişehir İli Odunpazarı ve Alpu İlçeleri

31

17-18

BLC-MRK III

Bilecik ili Merkez ve Gölpazarı İlçeleri

12

18-13

MGL-KVK

Muğla İli Kavaklıdere, Yatağan ve Menteşe İlçeleri

36

 

Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

İhale Dokümanı, 450,00 TL (DörtyüzelliTürkLirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ’nün Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki 7038550–5122 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM )

Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14

06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE

Tel: +90 312 413 64 47 / +90 312 551 41 27 Fax: +90 312 413 64 02

Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 20/04/2017 den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 20/04/2017 Perşembe günü, saat 10:00’a kadar teslim edilmelidir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM )

Ana Bina, Zemin Kat, Z-08 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 (Genel Evrak)

06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE

Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aşağıdaki adreste saat 10:30’da açılacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM )

Ana Bina, Zemin Kat, Z-58 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14

06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE

Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

2089/1-1


İHALEYE DAVET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ

EK FİNANSMAN

(TKMP-EF)

 

Kredi No: 8541-TR

Kapsamında Yapılacak

Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek 1) İşi

Grup Ek 1-2

Ulusal Rekabetçi İhale Dokümanı

(NCB)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Ek Finansman (TKMP-EF) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış olup bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek 1) İşi sözleşmeleri kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları aşağıda detayları verilen sayısallaştırma çalışma alanlarında “Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek1) Grup Ek 1-2.” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye davet etmektedir. Bahsi geçen işler 8 ihale paketi olarak yapılacaktır. Sayısallaştırma alanı bilgileri şartname ekinde verilecektir.

 

İhale Paketi No

Sözleşme Referans No

Yer

Toplam Birim Sayısı

5-1

SAY/KNY-AKS

Konya İli Akşehir ve Ilgın ilçeleri.

38

5-2

SAY/AKS-MRK

Aksaray İli Merkez, Ağaçören, Gülağaç ve Ortaköy İlçeleri.

34

11-1

SAY/KYS-INC

Kayseri İli Hacılar, İncesu, Kocasinan ve Yeşilhisar İlçeleri.

34

11-2

SAY/KHR-CKD

Kırşehir İli Çiçekdağı, Akçakent ve Akpınar İlçeleri.

35

11-3

SAY/NVS-MRK

Nevşehir ili Merkez ve Avanos İlçeleri.

22

11-4

SAY/NGD-ULK

Niğde ili Merkez, Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla İlçeleri.

26

17-1

SAY/ESK-MHD

Eskişehir İli Mahmudiye ve Çifteler İlçeleri.

26

17-2

SAY/AFY-MRK

Afyonkarahisar İli İscehisar ve Merkez İlçeleri.

3

 

Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ ‘ihaleler’ dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

İhale Dokümanı, 450,00 TL (DörtyüzelliTürkLirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ’nün Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki 7038550–5122 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM )

Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14

06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE

Tel: +90 312 413 64 47 / +90 312 551 41 27 Fax: +90 312 413 64 02

Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 18/04/2017 den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 18/04/2017 Salı günü, saat 10:00 ’a kadar teslim edilmelidir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM )

Ana Bina, Zemin Kat, Z-08 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 (Genel Evrak)

06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE

Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aşağıdaki adreste saat 10:30’da açılacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM )

Ana Bina, Zemin Kat, Z-58 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14

06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE

Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

2088/1-1


TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR

Çiftlikköy Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Yalova ili, Çiftlikköy İlçesi, Çiftlikköy Belediye sınırları içerisinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (arsa) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

Madde 2 - Satılacak olan taşınmazın nitelikleri:

 

S. No

Mahalle / Mevkii

Ada

Parsel

M2 si

İmar Durumu

Muhammen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

M. A. E. Mah. / Kelebek Çay. Mevk.

1403

1

5.109,10

Konut

2.810.005,00

84.300,15

22.03.2017

14.20

 

İhale Yeri: Çiftlik Mah. Yalova - İzmit Karayolu üzeri No: l 10 Çiftlikköy Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Salonu

Madde 3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi ( TC Kimlik No olacak)

b) Kanuni ikametgâh göstermesi,

e) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı (varsa telefon numarası, e-posta adresi)

d) Noter tasdikli imza beyannamesi,

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2017 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici teminat belgesi ile şartnamenin alındığına dair belge ile Belediyemiz Gelir-Emlak Servisinden alınacak Borcu yoktur yazısı,

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D - Ortak girişini olması halinde aranacak şartlar:

a) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

b) Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

Madde 4 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Çiftlikköy Belediyesi, Gelir - Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve 250,00 ( ikiyüzelli) TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 5 - İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını, ihale günü saat: 14.00’a kadar makbuz karşılığında Çiftlikköy Belediyesi Evrak Kayıt birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

1948/1-1