7 Mart 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30000

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TIBBİ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HASSAS DİKİŞLİ OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK BORU ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Döşemealtı Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TIBBİ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı tıp merkezi ve hastanelerinin ihtiyacı için ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle tıbbi sarf malzemesi satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA "adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar şartnamede istenen numuneleri en geç 28.03.2017 tarih saat 12:00’ye kadar Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Teşhis Tedavi Hizmetleri Koordinatörlüğüne teslim edeceklerdir.

6 - Firmaların, tekliflerini en geç 31.03.2017 tarih saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş/ göndermiş olmaları gerekmektedir.

7 - Teklifler aynı gün saat 15:00’de Genel Müdürlük toplantı salonunda açılacaktır.

8 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

9 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

10 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2008/1-1


DÜZELTME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

6 Mart 2017 tarihli ve 29999 sayılı Resmi Gazete’nin 27. sayfasında yayımlanan ilanımızda kurum başlığı “Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden” olması gerekirken Sehven “Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden” olarak yayımlanmıştır.

Düzeltilerek ilgililere duyurulur.

2002/1-1


HASSAS DİKİŞLİ OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK BORU ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                             :  2017/103799

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Mithatpaşa Cad. No. 14   06100 Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel   : (0 312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                     Faks : (0 312) 458 58 00 - 458 58 01

2 - İhale konusu malın:

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı   :  ø35x1,5x5000 mm ebadında 1.000 adet (5.000 mt), ø35x1,5x4000 mm ebadında 20.600 adet (82.400 mt), ø35x1,5x3200 mm ebadında 15.550 adet (49.760 mt), ø35x1,5x3005 mm ebadında 24.800 adet (74.524 mt), ø34x1,5x3530 mm ebadında 350 adet (1.235,50 mt), ø34x1,5x2750 mm ebadında 500 adet (1.375 mt), ø34x1,5x2760 mm ebadında 7.000 adet (19.320 mt), ø30x1,5x3080 mm ebadında 5.000 adet (15.400 mt), ø30x1,5x2080 mm ebadında 2.200 adet (4.576 mt), ø101,6x2x1250 mm ebadında 5.250 adet (6.562,50 mt), ø101,6x2x1500 mm ebadında 1.000 adet (1.500 mt) olmak üzere toplam 83.250 adet (261.653 mt) tephir, ısıtıcı ve vakum boruları.

 

Sıra No

Boru Tarifi

İhtiyaç Miktarı (Adet)

Toplam Uzunluk (Metre)

Boruların Teslim Edileceği Şeker Fab.

1

Boru - 35x1,5 - TS EN 10217-7 - X2CrNi18-9 (1.4307) - TC1 - Seçenek 5: W2Rb - Seçenek 19: 5000 mm - Seçenek 20: D4 - Seçenek 21: 3.2

500

2.500

Çorum

2

500

2.500

Elazığ

1. ARA TOPLAM (Ø35x1,5x5000 mm.)

1.000

  5.000

 

3

Boru - 35x1,5 - TS EN 10217-7 - X2CrNi18-9 (1.4307) - TC1 - Seçenek 5: W2Rb - Seçenek 19: 4000 mm - Seçenek 20: D4 - Seçenek 21: 3.2

1.000

  4.000

Ankara

4

1.000

  4.000

Burdur

5

1.000

  4.000

Çorum

6

1.000

  4.000

Elazığ

7

1.000

  4.000

Elbistan

8

1.300

  5.200

Erciş

9

   600

  2.400

Erzincan

10

3.000

12.000

Ilgın

11

2.000

  8.000

Kastamonu

12

2.500

10.000

Malatya

13

1.000

  4.000

Turhal

14

2.000

  8.000

Yozgat

15

3.200

12.800

Susurluk

2. ARA TOPLAM (Ø35x1,5x4000 mm.)

20.600

82.400

 

16

Boru - 35x1,5 - TS EN 10217-7 - X2CrNi18-9 (1.4307) - TC1 - Seçenek 5: W2Rb - Seçenek 19: 3200 mm - Seçenek 20: D4 - Seçenek 21: 3.2

     500

  1.600

Elbistan

17

  2.250

  7.200

Erzincan

18

12.800

40.960

Malatya

3. ARA TOPLAM (Ø35x1,5x3200 mm.)

15.550

49.760

 

19

Boru - 35x1,5 - TS EN 10217-7 - X2CrNi18-9 (1.4307) - TC1 - Seçenek 5: W2Rb - Seçenek 19: 3005 mm - Seçenek 20: D4 - Seçenek 21: 3.2

  1.200

 3.606

Ankara

20

  1.000

 3.005

Burdur

21

  5.300

 15.926,5

Çorum

22

     600

 1.803

Elbistan

23

  1.800

 5.409

Erciş

24

  1.000

 3.005

Erzurum

25

  3.500

  10.517,5

Malatya

26

10.400

31.252

Susurluk

4. ARA TOPLAM (Ø35x1,5x3005 mm.)

24.800

74.524

 

27

Boru - 34x1,5 - TS EN 10217-7 - X2CrNi18-9 (1.4307) - TC1 - Seçenek 5: W2Rb - Seçenek 19: 3530 mm - Seçenek 20: D4 - Seçenek 21: 3.2

350

1.235,5

Malatya

5. ARA TOPLAM (Ø34x1,5x3530 mm.)

350

1.235,5

 

28

Boru - 34x1,5 - TS EN 10217-7 - X2CrNi18-9 (1.4307) - TC1 - Seçenek 5: W2Rb - Seçenek 19: 2750 mm - Seçenek 20: D4 - Seçenek 21: 3.2

500

1.375

Erzincan

6. ARA TOPLAM (Ø34x1,5x2750 mm.)

500

1.375

 

29

Boru - 34x1,5 - TS EN 10217-7 - X2CrNi18-9 (1.4307) - TC1 - Seçenek 5: W2Rb - Seçenek 19: 2760 mm - Seçenek 20: D4 - Seçenek 21: 3.2

7000

19.320

Susurluk

7. ARA TOPLAM (Ø34x1,5x2760 mm.)

7000

19.320

 

30

Boru - 30x1,5 - TS EN 10217-7 - X2CrNi18-9 (1.4307) - TC1 - Seçenek 5: W2Rb - Seçenek19: 3080 mm - Seçenek 20: D4 - Seçenek 21: 3.2

5.000

15.400

Elazığ

8. ARA TOPLAM (Ø30x1,5x3080 mm.)

5.000

15.400

 

31

Boru - 30x1,5 - TS EN 10217-7 - X2CrNi18-9 (1.4307) - TC1 - Seçenek 5: W2Rb - Seçenek 19: 2080 mm - Seçenek 20: D4 - Seçenek 21: 3.2

2.200

4.576

Elazığ

9. ARA TOPLAM (Ø30X1,5x2080 mm.)

2.200

4.576

 

32

Boru - 101,6x2 - TS EN 10217-7 - X2CrNi18-9 (1.4307) - TC1 - Seçenek 5: W2Rb - Seçenek 19: 1250 mm - Seçenek 20: D4 - Seçenek 21: 3.2

2.250

2.812,5

Burdur

33

  750

937,5

Ereğli

34

1.000

1.250

Kastamonu

35

  300

375

Uşak

36

  200

250

Yozgat

37

  750

937,5

Susurluk

10. ARA TOPLAM (Ø101,6x2x1250 mm.)

5.250

6.562,5

 

38

Boru - 101,6x2 - TS EN 10217-7 - X2CrNi18-9 (1.4307) - TC1 - Seçenek 5: W2Rb - Seçenek 19: 1500 mm - Seçenek 20: D4 - Seçenek 21: 3.2

1.000

1.500

Uşak

11. ARA TOPLAM (Ø101,6x2x1500 mm.)

1.000

1.500

 

GENEL TOPLAM

83.250

261.653,00

 

 

b) Teslim yeri                            :  Yukarıda görülen ve ihale dokümanı ekinde yer alan İhtiyaç Listesinde belirtilen idareye ait Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir.

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Odası (6. kat)

b) Son teklif verme

   (ihale) Tarihi ve saati              :  17 Mart 2017 Cuma günü, saat 14:00

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren bütün isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 17.03.2017 Cuma günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini malzemelerin tamamı (261.653 metre) için birim fiyat (TL/Metre) üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı (261.653 metre) ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklama hükümleri hariç, Mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2007/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Döşemealtı Belediye Başkanlığından:

 

SIRA

NO

TAPULAMA

ADA

NO

PARSEL

NO

YÜZÖLÇÜMÜ

(m2)

BELEDİYE

HİSSESİ

İMAR

DURUMU

ENCÜMEN

SATIŞ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

SAATİ

1

YEŞİLBAYIR

2088

14

40000

TAM

KONUT ALANI

17.400.000,00

5.220.000,00

30.03.2017

14:00

2

YEŞİLBAYIR

2088

15

40000

TAM

KONUT ALANI

17.400.000,00

5.220.000,00

30.03.2017

14:30

3

YEŞİLBAYIR

2088

16

40000

TAM

KONUT ALANI

17.400.000,00

5.220.000,00

30.03.2017

15:00

4

YEŞİLBAYIR

2088

18

39123

TAM

KONUT ALANI

17.018.505,00

5.105.552,00

30.03.2017

15:30

 

1 - Yukarıda yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih, saat ve muhammen bedelle Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:

- Özel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2017 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) 2017 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) 2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

3 - Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer evraklar ile birlikte 2886 Sayılı İhale Kanunu’nun 37.maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar Belediye İhale Servisine vermeleri zorunludur.

4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5 - İhale onayı tebliğinden itibaren 15 gün içinde İhale bedelinin tamamının peşin ödenebileceği gibi; Taksitli alınmak istenmesi durumunda yazılı müracaat edilecek olup; 1/4'i peşin geri kalan tutar 3 eşit taksitle 6 ay içerisinde yasal faiziyle birlikte Belediye veznesine veya Belediye Banka hesabına yatırılacaktır.

6 - İhale Bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.

7 - Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.

9 - Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname ihale servisinden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

Döşemealtı ANTALYA Tel: 4213055 - 4213053

İlan olunur.

1946/1-1