3 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29996

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.ohu.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır)

Profesörlük kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçentlik kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ VE BÖLÜMÜ

ANABİLİMDALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

Prof. Dr.

1

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ GENETİK

Prof. Dr.

1

TEMEL TIP BİLİMLERİ

ANATOMİ

Prof. Dr.

1

TEMEL TIP BİLİMLERİ

FİZYOLOJİ

Doçent

1

1873/1-1


İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör adayların 6 (altı) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Yardımcı Doçent adaylarının; 4 (dört) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/ Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Sağlık Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

İstinye Üniversitesi

Maltepe Mahallesi, Edirne Çırpıcı Yolu No. 9, Cevizlibağ - Topkapı, 34010 Zeytinburnu/ İSTANBUL

 

BİRİM

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Temel Bilimleri

Prof.

1

Kimya alanında doktora ve doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Doç.

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Yrd. Doç.

1

Genel Cerrahi Uzmanı olmak.

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

Yrd. Doç.

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmak.

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme

Yrd. Doç.

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.

Meslek Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Hukuk veya Mali Hukuk alanında doktora yapmış olmak ve C sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sertifikası olmak.

1915/1-1


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna göre;

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak başarılı olmak koşuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 03 Nisan 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odaya teslim edilecektir.

b) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilmiş olmalıdır.

c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav başvuru formu,       03 Nisan 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ç) Sınav başvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 07 Nisan 2017 Cuma gününe kadar incelenecek, TEMDEM değerlendirme sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 10 Nisan 2017 Pazartesi gününe kadar duyurulacaktır.

d) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir.

1- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını ve TEMDEM değerlendirme sınavını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar.

2- Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar

f) Sınava girilecek konulara ait Odanın belirlediği sınav giderleri 21 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Odanın banka hesaplarına veya Oda muhasebesine yatırılacaktır.

g) Sınav giriş belgeleri, adaylara 26 Nisan 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar imza karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle bildirilen adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.

ğ) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Sınav günleri                :  13 Mayıs 2017 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

b) Sınav başlama saati      :  09.30

c) Sınav süresi                  :  Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.

ç) Sınav yeri ve adresi      :  Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda

d) Sınavların şekli            :  Çoktan seçmeli yazılı test

e) Sınav soru sayısı          :  Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır.

f) Puan durumu                :  Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.

1897/1-1

—————

SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı ve 8’inci maddeleri ile “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Tüzüğü” nün 13’üncü ve 14’üncü maddelerine göre hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” esaslarına göre Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavları yapılacaktır. Sınavlara aşağıdaki şartları taşıyan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı serbest meslek mensupları ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış adaylar katılacaktır.

A) SINAVA GİRECEK SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUBU ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR VE SINAV BAŞVURU ESASLARI:

1 - Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi yetiştiren lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun mühendis veya yüksek mühendis unvanına sahip olmak.

2 - 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki serbest yeminli meslek mensubu olacaklar için aranan genel ve özel şartlara sahip olmak.

3 - Halen kamu kurumlarında görevli olmamak. (Mes. Den. Kaz. ve Sın. Yön. Md.51/2)

4 - Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olmak.

5 - Odaya borcu bulunmamak.

6 - Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesinde Serbest Yeminli Meslek Mensubu olmasına engel sicil kaydı bulunmamak.

7 - Bu maddenin aşağıdaki bentlerinde belirtilen mesleki alanların biri veya bir kaçında, sosyal güvenceli olarak toplam en az 10 (on) yıl süreli Serbest Meslek Mensubu olarak çalıştığını veya ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu kurumlarında Serbest Meslek Mensubu hakkını kazandığını, hizmet cetveli ve/veya sosyal güvenlik belgesi ile kanıtlayarak bu belgeleri duyuruda örneği ekli formu doldurup dilekçeye ekleyerek Odaya teslim etmek.

Buna göre;

a) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu kurumlarında, Serbest Meslek Mensupluğu hakkını kazanmış olarak çalıştığı süreler; “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” nin 51’inci maddesi esaslarına göre ve resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanacaktır.

b) Odaya kayıtlı oldukları tarihten itibaren Serbest Meslek Mensubu olarak çalıştıkları süreler aşağıdaki şekillerde kanıtlanacaktır.

- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) önce çalışılan süreler; Odaya kayıt olunan tarihten itibaren başlamak şartıyla, serbest mühendis ve müşavir belgesi ile kendi nam ve hesabına veya hizmet akdiyle Odaya tescilli bürolarda ve/veya şirketlerde sosyal güvenceli olarak çalışılan süreler, resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanması.

- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) sonra çalışılan süreler; Odaya kayıt olunan tarihten itibaren başlamak şartıyla, serbest meslek mensupluğu ruhsat belgeli ve çalışanlar listesinde kayıtlı olarak kendi nam ve hesabına kurduğu ormancılık veya orman ürünleri büroları ile serbest ormancılık ve orman ürünleri şirketlerinde veya hizmet akdiyle aynı bürolarda veya şirketlere sosyal güvenceli olarak çalışılan sürelerin Oda kayıtlarından belgelenmesi.

c) Odaya kayıtlı olduğu tarihinden itibaren ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında iştigal eden gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişilerinde, sosyal güvenceli olarak ve mesleki faaliyet konularına uygun işlerde mühendis olarak çalıştığının sosyal güvenlik belgesi ile kanıtlanması.

8 - SYMM sınavına başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenerek 17 Mart 2017 Cuma gününe kadar Odaya eksiksiz teslim edilecektir. Odaya teslim tarihi esas olup, teslimdeki gecikme dikkate alınmayacaktır. 

a) Serbest meslek mensupluğu yapmış ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış olarak en az 10 (on) yıl süreli çalışıldığını kanıtlayan belgelere dayalı Hizmet Cetveli Formu ve form eki belgeler

b) Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil kaydı,

c) Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi ve Vize cetveli fotokopisi

ç) Vesikalık fotoğraf (2 Adet)

9 - Oda Yönetim Kurulunca; sınavlara girmeye hak kazanacak adayların tespitine ilişkin incelemeleri, sınav başvuru belgeleri üzerinden TEMDEM Kuruluna 23 Mart 2017 Perşembe gününe kadar yaptırılacaktır.

10 - Oda Yönetim Kurulu, sınavlara girecek adayları 28 Mart 2017 Salı gününe kadar belirleyecek ve Oda internet sayfası ile ilan tahtasında duyuracaktır. SYMM adayları, bu tespitlere karşın 31 Mart 2017 Cuma gününe kadar Odaya itiraz edebilirler. Oda, 5 Nisan 2017 Çarşamba gününe kadar itirazları kesin sonuca bağlar.

11 - Sınav konularına ait giderler, 14 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Odaya yatırılacaktır.

12 - Adaylara sınav giriş belgeleri, 20 Nisan 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar imza karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya bildirilen adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.

13 - Sınavlara, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle girilecek ve yanlarında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Oda üyeliği kimlik belgesi bulunacaktır.

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

1) Sınav günü               :  14 Mayıs 2017 Pazar günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

2) Sınav başlama saati   :  09.30

3) Sınav süresi              :  Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.

4) Sınav yeri ve adresi  :  Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda

5) Sınavların şekli         :  Çoktan seçmeli yazılı test

6) Sınav soru sayısı      :  Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır.

7) Puan durumu            :  Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre, Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.

EK: Hizmet cetveli formu

 

Açıklama: Açıklama: 2- SYMM Sınav İlanı

1898/1-1


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 12/01/2017 gün ve 2017/06 ceza kararı

Atilla KARA - Özel İnci İlkokulu Eski Müdürü

1 - Okulumuz 1. Sınıflarında izinsiz ve onaysız bir şekilde yabancı dil dersi okutulmasını sağladığınız

İdiaları sübut bulmuştur. 657 Sayılı DMK’nın 125/A-a maddesi gereğince ‘‘UYARMA’’ cezası ile tecziye edildiniz.

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

1867/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkuller, Etimesgut İlçesi, Şehit Osman Avcı Mahallesi imarın 46621 ada 1 sayılı parseldeki Cami alanı ile 46622 ada l sayılı parselin batısındaki Park alanının yer değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu 18. maddesi gereğince tanzim ve tasdik edilen 85309' nolu parselasyon planı 03.03.2017 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

İlanen duyurulur.

85309 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller;

Şehit Osman Avcı Mahallesi İmarın 49772 ada 2 nolu parsel, yol ve park

1901/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

ANKARA

Adana Ticaret Odasına 09.05.1979 tarihinden itibaren 13124 Ticaret, 10639 Oda Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan ŞAL İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile teklifi imzalayan şirketin sermayesinin %10 hissesine sahip ortağı 150 612 89608 T.C. Kimlik No.lu Özkan KALO'nun     ‘‘1 (bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklandığı” Resmi Gazete'nin 26 Temmuz 2016 tarihli ve 29782 sayılı nüshasının 32. sayfasında yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Bu defa, ŞAL İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Özkan KALO tarafından "1 (bir) yıl süre ile geçici olarak ihalelere katılmaktan yasaklama cezasının iptali ve yürütmenin durdurulması" istemi ile Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2016/4620 esasına kayden İdaremiz aleyhine açılan dava neticesinde, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 04.01.2017 tarihli ve 2016/4620 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bu nedenle, ŞAL İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile teklifi imzalayan şirketin sermayesinin %10 hissesine sahip ortağı 150 612 89608 T.C. Kimlik No.lu Özkan KALO'nun ihalelere katılmaktan yasaklama kararı, bu ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren kaldırılmıştır.

1903/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

İzmir Barosu Başkanlığı'ndan alınan 17.02.2017 günlü yazıda; İhsan ve Tülin Oğlu, 13100493146 TC Kimlik Nolu, 1967 doğumlu, İzmir İli, Merkez İlçesi; Göztepe Mahallesi; Cilt No: 039, Aile Kütük No: 846; Sıra No: 3'de kayıtlı Mine Kette'nin, Baro Yönetim Kurulu'nun 04.10.2016 gün ve 102/76 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

1889/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Ankara ilinde faaliyet gösteren 1899 dosya no’lu AKSEÇ Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.

Bitlis ilinde faaliyet gösteren 1391 dosya no’lu SİNÜS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1337 dosya no’lu NİL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Manisa ilinde faaliyet gösteren 1263 dosya no’lu EGELİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 674 dosya no’lu PRODEA Yapı Denetim Ltd. Şti.

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1910 dosya nolu KENTİM Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 02.03.2017 tarih ve 4989 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

1904/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 02.03.2017 tarih ve 4990 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 1703 dosya no’lu MUTLU Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Erzincan ilinde faaliyet gösteren 1911 dosya no’lu ECEM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Karabük ilinde faaliyet gösteren 1182 dosya no’lu KARABÜK DETAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Hatay ilinde faaliyet gösteren 417 dosya no’lu ÖZ FEN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Rize ilinde faaliyet gösteren 1233 dosya no’lu ÖLÇÜM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 1463 dosya no’lu EMAK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 2188 dosya no’lu ÖZ ŞELALE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Muğla ilinde faaliyet gösteren 989 dosya no’lu BELCE Yapı Denetim Ltd. Şti.

Muğla ilinde faaliyet gösteren 2159 dosya no’lu ALTINKUM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Aydın ilinde faaliyet gösteren 2175 dosya no’lu SAHİLKENT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 500 dosya no’lu İMAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 777 dosya no’lu AZM Yapı Denetim Ltd. Şti.

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 521 dosya no’lu MARMARA TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 340 dosya no’lu ER-SA TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2450 dosya no’lu ETKİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2451 dosya no’lu TGM Yapı Denetim Ltd. Şti.

Ankara ilinde faaliyet gösteren 497 dosya no’lu ASYA Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1904/2/1-1

—————

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 697 belge no’lu MEGA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Malatya ilinde faaliyet gösteren 1706 belge nolu M.KORKMAZ Yapı Denetim Ltd. Şti.

Karabük ilinde faaliyet gösteren 2360 dosya nolu DOSTOĞLU Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin yeni kuruluş ortaklarının Mimar Mühendis olmadığı sonucuna varılarak, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 12’inci maddesinin (a) bendi gereği, 02.03.2017 tarih ve 4991 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1904/3/1-1

—————

Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 570098, 555248 ve 557502 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan Mehmet Hayır ŞEHİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15076, Oda Sicil No: 49987), Mehmet YEŞİL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6997, Oda Sicil No: 17829), Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11030, Oda Sicil No: 16519), Zekeriya KÖROĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8439, Oda Sicil No: 16065),

Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 892424, 893010 ve 696989 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Yakup ESAT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15863, Oda Sicil No: 8113),

Altın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 849737, 872617, 872657, 872656, 872649, 872646, 872651, 872663 ve 872639 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Altın Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan, Levent Nuri ÖKTEM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10604, Oda Sicil No: 10324),

Altın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 872617, 872657, 872656, 872649, 872646 ve 872651 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Altın Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan, Osman Mete AKTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17842, Oda Sicil No: 40599),

Arya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1111345, 926324 ve 952265 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Arya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan, Abdi MAVİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15786, Oda Sicil No: 12076), Ömer Aslan ÇELİKKANAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8466, Oda Sicil No: 23096),

Ataşehir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 868328, 721066 ve 715919 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ataşehir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan, Abdullah KUNDAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6300, Oda Sicil No: 25378), Resül Bilgin AKBAŞARAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9842, Oda Sicil No: 9633),

Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 207904 YİBF nolu ve Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 976190 ve 971152 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan, Mehmet ÇETİNER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9125, Oda Sicil No: 12776),

Bilyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 700718, 700727 ve 700731 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Bilyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan, Bayram AYKANAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8041, Oda Sicil No: 63832), Erol ERFİDAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5425, Oda Sicil No: 8142), Orhan BİLGİLİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1983, Oda Sicil No: 11064),

Ege Bakırçay Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 738054, 738069 ve 714587 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ege Bakırçay Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan, Mualla KARANTİNACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20145 Oda Sicil No: 15699), Nurdoğan KIVANÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1440, Oda Sicil No: 9671), Nuri ÖZDALKIRAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1441, Oda Sicil No: 21879), Özen ÖZEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2004, Oda Sicil No: 25009),

PRO4D Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 813262, 861736 ve 861643 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Pro4D Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan, Mustafa Reşit ERKIZAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16658, Oda Sicil No: 8422),

Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1080149, 949472 ve 1033931 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan, Muhammet Enes YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26247, Oda Sicil No: 78483),

Güraltun Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 892579, 892589 ve 892567 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Güraltun Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan, Kemalettin ÖZTÜRK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20710, Oda Sicil No: 19874), Mustafa GÜLŞEN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2864, Oda Sicil No: 3896), Saim BALCI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20407, Oda Sicil No: 74535),

Güraltun Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 892579, 892589 ve 737654 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Güraltun Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan, Nuran USLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18011, Oda Sicil No: 11486),

Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 982763, 911749 ve 934671 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Güzelhisar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan, Haluk TURGAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23969, Oda Sicil No: 4227),

Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 952334, 939485 ve 952338 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan, Çiğdem Ozan ÇETİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20778, Oda Sicil No: 30849), Gürkan YORMAZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24658, Oda Sicil No: 20627), Naciye Öztürk KURUN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24188, Oda Sicil No: 59352),

Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 948449, 952334 ve 952338 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan, Kadir AKTAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21884, Oda Sicil No: 20438),

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 827528, 827533, 827639, 827626, 827536 ve 827614 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan, Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8663, Oda Sicil No: 28785),

İlkim Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 897149, 995706 ve 1010317 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İlkim Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan, Erdal AKIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9343, Oda Sicil No: 15359), Nurettin GÜLER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7037, Oda Sicil No: 30262),

İzmir Batı Anadolu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 602881, 602870 ve 816393 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İzmir Batı Anadolu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan, Eser BAYMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13463, Oda Sicil No: 5051),

Kastamonu Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 920288, 920283 ve 920296 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Kastamonu Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan, Bülent DODUR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17333, Oda Sicil No: 10590), Mehmet AHMETOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23915, Oda Sicil No: 28960), Mehmet Cemal ÖZER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25082, Oda Sicil No: 19801), Recep REÇBER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11314, Oda Sicil No: 20307), Yüksel AYDEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20214, Oda Sicil No: 12727),

Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 820104, 843603 ve 839043 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan, Halil BALTA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15328, Oda Sicil No: 22186),

Loca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1028757, 928125 ve 938104 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Loca Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan, Şeyda HEKİMCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20178, Oda Sicil No: 13061),

Oran Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1201879 YİBF nolu yapıyı ve Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 949472 ve 1033931 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Oran Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine ve Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men ve idari para cezası sebep olan, Nurettin DİVİTÇİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13850, Oda Sicil No: 7815),

Sentez Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Sentez1 Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1050782 YİBF nolu yapıyı ve Sentez Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 868129 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Sentez Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Sentez1 Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan, Ali ALA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10747, Oda Sicil No: 18919),

Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1085786, 1122972 ve 894779 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Üça Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan, Abdulaziz ERKAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23936, Oda Sicil No: 9952),

Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 995690, 976190 ve 971152 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yağmur Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan, Ahmet KILLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15236, Oda Sicil No: 19236),

Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1013406, 747077 ve 733744 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan, Hasan Atilla ERYÜREKLİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9786, Oda Sicil No: 3249),

Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 695168, 727407 ve 747077 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan, Oktay KÜÇÜKTEZCAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13865, Oda Sicil No: 9653),

Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 695168, 747077 ve 733744 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan, Kemal KESTANE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5977, Oda Sicil No: 3659),

Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 892424, 893010 ve 1013406 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan, Recep EĞİLMEZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 543, Oda Sicil No: 6719),

Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 747077, 695168, 727407 ve 733744 YİBF nolu yapıları ve Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Oktay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1013406 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine, Oktay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sebep olan, sorumlu denetim elemanı, Fikri Sedat DURMUŞ’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3705, Oda Sicil No: 18068),

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgelerinin iptal edilmesi,

Bilyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 700718, 700727 ve 700731 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Bilyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan, Cemal GÜNEŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 34830),

Ege Bakırçay Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 738054, 738069 ve 714587 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ege Bakırçay Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan, Faruk ARSLAN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 8585),

Ege Bakırçay Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 738054, 738069 ve 718583 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Ege Bakırçay Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan, Hasan Hüseyin FİLİZ (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 7174),

Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 941728, 952334 ve 952338 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan, Emrah YÜCEL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 97599),

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 827528, 827533, 827639, 827626, 827536 ve 827614 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan, Abdulkadir GÜRLER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 13683),

İlkim Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 897149, 995706 ve 1010317 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İlkim Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan, Taner ÖZCAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46922),

Kastamonu Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 920288, 920283 ve 920296 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Kastamonu Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan, Numan BAHÇECİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58757),

Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 843603, 839043 ve 827341 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan, Enver Tahsin YAYGIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 22891),

Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 695168, 747077 ve 733744 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan, Mehmet Ceyhun ZELZELE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73715)’nin,

üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,

Bakanlık Makamının 27.02.2017 tarihli ve 4608 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1899/1-1


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ