2 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29995

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Boyabat Sulh Hukuk Mahkemesinin 1999/312 Esas, 1999/319 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1865/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

EK-1: İlan Örneği (TC-AJE)

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

16.06.2016 günü Tekirdağ-Çorlu Havalimanı’na Öğretmen Pilot kontrolünde Öğrenci Pilotun ME-IR kontrol uçuşunu yapmak üzere Ayjet Anadolu Yıldızları Hava Taşımacılığı ve Uçuş Eğitim Hizmetleri A.Ş. envanterine kayıtlı, TC-AJE tescil işaretli, 2745 seri numaralı, Diamond DA42 tipi eğitim uçağının iniş-kalkış çalışması aşamasında gövde üzeri iniş yapılarak hasarlı havaaracı kazası meydana gelmiştir. Söz konusu kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır.

Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

1866/1/1-1

—————

EK-2: İlan Örneği (TC-ERF)

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

25.06.2016 günü Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndan (LTFC) Öğretmen Pilot kontrolünde Öğrenci Pilotun eğitim uçuşunu yapmak üzere kalkan ER-AH Havacılık Ticaret Ltd. Şti. envanterine kayıtlı, TC-ERF tescil işaretli, Cessna 172S tipi eğitim uçağı mecburi iniş çalışması aşamasında havanın aşırı türbülanslı olması ve Öğretmen Pilotun yatış ve irtifa kaybına engel olamaması sonucu ağır hasarlı kaza meydana gelmiştir. Söz konusu kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır.

Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

1866/2/1-1

—————

EK-3: İlan Örneği (TC-LIA/TC-AIS)

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

30.06.2016 günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 06 pistinden kalkış için D taksi yolunda beklemekte olan Limak Havacılık İletişim Eğitim ve Tic. A.Ş. ne ait TC-LIA tescil işaretli Falcon 2000 EX tipi özel jete arkasından gelen Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. ne ait TC-AIS tescil işaretli Boeing-737/800 tipi hava aracının çarpması neticesinde ciddi olay meydana gelmiştir. Söz konusu ciddi olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır.

Söz konusu hava aracı ciddi olayı ile ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

1866/3/1-1


 


 


 


 


 


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Mimarlık ve Tasarım ile Tıp Fakülteleri’nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Mimarlık ve Tasarım

Mimarlık

Şehircilik

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Şehircilik Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Nöroşirürji Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

1846/1-1


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

DUYURU

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

İLAN NO

BİRİMİ

BÖL/ABD/ASD/PROG

UNVANI

DRC.

ADET

AÇIKLAMA

1001

Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Profesör

1

1

Doçentliğini Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi alanında almış olmak.

1002

Seyrani Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Alanında Almış Olmak.

1003

Fen Fakültesi

Hidrobiyoloji

Doçent

1

1

Hidrobiyoloji Bilim Dalında Deneyimli Olmak.

1004

Edebiyat Fakültesi

Eski Türk Dili

Doçent

1

1

Türk Dili Bilim Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1860/1-1


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile birlikte; profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, Doçent kadrosuna başvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.

 

BİRİM

UNVAN

K/D

ADET

NİTELİĞİ

TIP FAKÜLTESİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Jinekolojik Onkoloji yan dal uzmanı olmak

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Protez kapak trombüsü ve radial anjiografi konusunda çalışmaları olmak

1853/1-1


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ” ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölüm, Program ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                  : 02.03.2017

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)   : 16.03.2017

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesörler İçin:

•  Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

•  YÖK Formatında Özgeçmiş

•  Nüfus Cüzdanı Sureti

•  Fotoğraf (5 Adet),

•  Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

•  Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,

•  İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler için geçerlidir.)

Doçentler İçin:

•  Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

•  YÖK Formatında Özgeçmiş

•  Nüfus Cüzdanı Sureti

•  Fotoğraf (5 Adet),

•  Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması, (Yurtdışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi),

•  Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

•  İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler için geçerlidir.)

Yardımcı Doçentler İçin:

•  Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

•  YÖK Formatında Özgeçmiş

•  Nüfus Cüzdanı Sureti

•  Fotoğraf (5 Adet),

•  Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

•  Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

•  İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler için geçerlidir.)

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile veya eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/PROGRAM/ ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM ÜYESİ

SAYI

BAŞVURU ŞARTLARI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İngilizce) Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Klinik psikoloji alanında lisansüstü çalışmaları olmak, araştırma ve uygulama projeleri yapma konusunda deneyim sahibi olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisat Bölümü

Profesör

1

Doktora ya da doçentlik unvanını İktisat, İktisat Teorisi, Gelişme İktisadı alanlarının birinden almış olmak, Teknoloji ve Sanayi İktisadı alanlarında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Doçent

1

Doktora ya da doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği alanından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Adli tıp uzmanı olmak ve tercihen İngilizce Yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı olmak ve tercihen İngilizce Yeterliliğe sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Hematoloji uzmanı olmak ve tercihen İngilizce Yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Kardiyoloji uzmanı olmak ve tercihen İngilizce Yeterliliğe sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı

Profesör

1

Anatomi uzmanı veya Anatomi alanında doktora derecesi almış olmak ve tercihen İngilizce Yeterliliğe sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Fizyoloji uzmanı olmak veya Fizyoloji alanında doktora derecesine sahip olma ve tercihen İngilizce Yeterliliğe sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak ve tercihen İngilizce Yeterliliğe sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Doçent

1

Tıp Tarihi ve Etik alanında doktora derecesine sahip olmak ve tercihen İngilizce Yeterliliğe sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Yardımcı Doçent

3

Lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini Beslenme ve Diyetetik, Gıda Mühendisliği, Besin Hijyeni ve Teknolojisi veya Endokrinoloji ve Metabolizma dallarının birinden almış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Yardımcı Doçent

3

Lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Romatoloji veya Geriatri dallarının birinden almış olmak.

Sağlık Yönetimi Bölümü

Yardımcı Doçent

3

Lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Hastane İşletmeciliği, İşletme veya Sağlık Kurumları İşletmeciliği dallarının birinden almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Uçak Teknolojisi Programı

Yardımcı Doçent

1

Doktora unvanını İşletme veya Sivil Havacılık alanlarında almış olmak ve Uçak, Helikopter, Avionik Sistemler, Kalite Kontrol alanlarında çalışmış olmak.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu, İlk ve Acil Yardım konusunda ders verme deneyimine sahip olmak.

1895/1-1


İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 01.03.2017

Son Başvuru Tarihi    : 15.03.2017

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

*Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 ve üstü puan alanlar başarılı kabul edilecek, başarısız olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Üniversitemiz web sayfasından www.ayvansaray.edu.tr duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

Adayların Üniversitemize şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ayvansaray.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

Rektörlük: 44476 96

Fax: (212) 621 45 03

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/PROGRAM

ÜNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Prof. Dr.

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doç. Dr.

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yrd. Doç. Dr.

2

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Grafik Tasarımı

Prof. Dr.

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Grafik Tasarımı

Doç. Dr.

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Grafik Tasarımı

Yrd. Doç. Dr.

2

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Prof. Dr.

2

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yrd. Doç. Dr.

2

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

Plato Meslek Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği

Prof. Dr.

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

Plato Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret

Yrd. Doç. Dr.

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

1885/1-1


Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabacı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibari ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler

Aranılan Belgeler

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Grafik Tasarımı Bölümü

1 (Yardımcı Doçent)

1. Master eğitimini Bilgisayar Grafikleri alanında yapmış olmak

2. Doktora Eğitimini Grafik Tasarımı alanınıda yapmış olmak (Tercihen Eğitim-Öğretim deneyimine sahip olmak)

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora/Yeterlilik belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Türkçe

İktisat Bölümü

1 (Profesör)

1. Zaman serisi ekonometrisi (tercihen doğrusal olmayan modellerde) alanında uzmanlaşmış olmak ve bu alanda prestijli uluslararası dergilerde yayınları bulunmak.

2. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği

1 (Yardımcı Doçent)

1. Makine Mühendisliği dalında Lisans ve Yüksek Lisans dereceli, Doktora konusu makine teorisi ve dinamiği veya konstrüksiyon ve imalat veya mekanik anabilim dallarından birinne uyumlu olmak, İngilizce dilinde ders verebilmek,

2. Tercih özellikleri: Solidworks veya benzeri katı modelleme program kullanımı; Matlab kullanımı; Borland C++ veya C++ programlama dili kullanımı; Advantech, NI veya benzeri veri toplama kartı kullanımı; Labview kullanımı; PIC devre tasarımı veya kullanımı.

3. İngilizce dilinde ders verebilmek,

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak,

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak

Gövde Motor Bakımı Bölümü

1 (Prof., Doçent/  Yardımcı Doçent)

1. Üniversitelerin, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini alarak mezun olmak.

2. Makine ve Havacılık Mühendisliği’nin yapı sistemleri ve alt sistemleri, yapı malzemeleri ve yapısal analizler, yapı mukavemeti ve titreşim ile yapısal malzeme konularında, bilgi sahibi olmak, çalışmalar/ araştırmalar yapmış olmak ve ders verebilmek.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak, İngilizce havacılık taksonomisine sahip olmak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak

Gövde Motor Bakımı Bölümü

1 (Prof., Doçent/ Yardımcı Doçent)

1. Üniversitelerin, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinden lisans derecelerini alarak mezun olmak.

2. Makine ve Havacılık Mühendisliği’nin akışkanlar mekaniği, motor ve itki sistemleri konularında bilgi sahibi olmak, çalışmalar/araştırmalar yapmış olmak ve ders verebilmek.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8. Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak, İngilizce havacılık taksonomisine sahip olmak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Elektrik Elektronik Bölümü

1 (Prof., Doçent/ Yardımcı Doçent)

1. Üniversitelerin, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecesi alarak mezun olmak.

2. Hava Aracı sayısal elektroniği, gömülü ve bilgisayar sistemler ile ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalar yapmak.

 3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak, İngilizce havacılık taksonomisine sahip olmak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Elektrik Elektronik Bölümü

1 (Prof., Doçent/ Yardımcı Doçent)

1. Üniversitelerin, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği, ana çalışma alanı Elektrik elektronik Mühendisliği olmak üzere Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı programından lisans, yüksek lisans ve doktora derecesi alarak mezun olmak.

2. Hava Aracı haberleşme, seyrüsefer ve aviyonik sistemler ile ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalar yapmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak, İngilizce havacılık taksonomisine sahip olmak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi Bölümü

2 (Prof., Doçent/ Yardımcı Doçent)

1. Üniversitelerin, sivil havacılık ulaştırma işletmeciliği, havacılık yönetimi ile ilgili bölümlerinden lisans derecesi alarak mezun olmak.

2. Havayolları ve/veya havalimanları ve/veya yer hizmetleri şirketlerinin yönetim süreçleri ve operasyonları ve hava kargo taşımacılığı ile ilgili konularda bilgi sahibi olmak, araştırmalar/çalışmalar yapmak ve ders verebilmek.

3. Sektör tecrübesine ve havacılık özel konularında eğitim verebilecek sertifikalara sahip olmak arzu edilen niteliklerdir.

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak, İngilizce havacılık taksonomisine sahip olmak.

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

1868/1-1


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapılar:

 

SIRA NO

ANALİZ NO

BİNA SAHİBİ

ADRES

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARAR TARİH VE SAYI

1

1636 - 1637

SELAHATTİN POLAT

KARTALLAR MAHALLESİ SERPMELER NO: 152 - 152/A ALTINDAĞ / ANKARA

16.02.2017 503/870

2

1754

İLHAN ERDEM

YİĞİTLER MAHALLESİ SERPMELER

NO: 119 ALTINDAĞ / ANKARA

16.02.2017 487/854

3

1758

FATMA RAMAZAN

YİĞİTLER MAHALLESİ SERPMELER

NO: 122 ALTINDAĞ / ANKARA

16.02.2017 488/855

4

1760

ALİ ÖZER VRS

YİĞİTLER MAHALLESİ SERPMELER

NO: 124 ALTINDAĞ / ANKARA

16.02.2017 492/859

5

1762

MUHARREM KOÇOĞLU VRS

YİĞİTLER MAHALLESİ SERPMELER

NO: 111 ALTINDAĞ / ANKARA

16.02.2017 489/856

6

1782 - 1785

ORHAN SAVİ ve İŞT.

YİĞİTLER MAHALLESİ SERPMELER

NO: 168 ALTINDAĞ / ANKARA

16.02.2017 490/857

7

1810

NARİN ÇOBAN

YİĞİTLER MAHALLESİ SERPMELER

NO: 161 ALTINDAĞ / ANKARA

16.02.2017 495/860

8

1829 - 1830

REFİK DELİMEHMETOĞLU ve İŞT.

YİĞİTLER MAHALLESİ SERPMELER

NO: 157 ALTINDAĞ / ANKARA

16.02.2017 494/862

9

1831

SADETTİN KESMEZ

YİĞİTLER MAHALLESİ SERPMELER

NO: 156 ALTINDAĞ / ANKARA

16.02.2017 493/861

10

1834

YILMAZ ÖZTÜRK

YİĞİTLER MAHALLESİ SERPMELER

NO: 158/B ALTINDAĞ / ANKARA

16.02.2017 491/858

11

1859

HACI YEŞİLÖZ VRS.

YİĞİTLER MAHALLESİ SERPMELER

NO: 143 ALTINDAĞ / ANKARA

16.02.2017 497/869

12

1908

EKREM KILIÇARSLAN

YİĞİTLER MAHALLESİ SERPMELER NO: 90 ALTINDAĞ / ANKARA

16.02.2017 496/867

13

2836G

ALATTİN ALTINIŞIK

FATİH MAHALLESİ ALTINDAĞ CADDESİ NO: 310 ALTINDAĞ / ANKARA

16.02.2017 501/868

14

2875 - 2877

SANİYE KURT

FATİH MAHALLESİ SERPMELER NO: 35 ALTINDAĞ/ANKARA

16.02.2017 500/866

15

2878

CELAL KURT

FATİH MAHALLESİ SERPMELER NO: 33/B ALTINDAĞ/ANKARA

16.02.2017 499/865

16

2928

MEDİNE TEKİN-İMRAN TEKİN

FATİH MAHALLESİ ALTINDAĞ CADDESİ NO: 49 ALTINDAĞ / ANKARA

16.02.2017 498/864

1857/1-1

—————

Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 40. Maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapılar:

 

SIRA NO

ANALİZ NO

BİNA SAHİBİ

ADRES

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARAR TARİH VE SAYI

1

1241

MUSTAFA YEŞİLÇİMEN

YILMAZLAR MAHALLESİ SERPMELER

NO: 133 ALTINDAĞ / ANKARA

16.02.2017 502/853

2

1958

FEVZİ ACIHAN

ORHANGAZİ MAHALLESİ SERPMELER

NO: 312 ALTINDAĞ / ANKARA

16.02.2017 504/863

1858/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ