1 Mart 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29994

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Necmettin Erbakan Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ziraat Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 12/01/2017 gün ve 2017/07 ceza kararı.

Mustafa TARAKÇI - Özel Eymir FEM Dershanesi Ümitköy Şubesi Müdürü

"2014 - 2015 öğretim yılında kurumda ücretsiz okuyacak öğrencilerle ilgili işlemlerin yerine getirilmesinde yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmediğiniz" iddiası sübut bulmuştur.

Bu eyleminizin karşılığı olarak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-a maddesi gereğince "KINAMA" cezası ile tecziye edildiniz.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

1800/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Deniz Ada Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Seferihisar İlçesi, 879 ada, 14 parsel üzerindeki 859221 (Eski: 829562) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 165236 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1668 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deniz Ada Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Deniz Ada Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ali Ziya ÇETİNKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19162, Oda Sicil No: 10375), Bülent ÇAKIR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3387, Oda Sicil No: 27294), Ali ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14623, Oda Sicil No: 15808), Selime BİLEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 38783) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Deniz Ada Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Bülent Halis BOZKURT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72844) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.02.2017 tarihli ve 4252 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1840/1/1-1

—————

Emilya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Torbalı İlçesi, 43 ada, 60 parsel üzerindeki 1038423 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; Merkez-160423 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1636 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Emilya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Emilya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet Nazım SEPETÇİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24438, Oda Sicil No: 16476), Sabriye Sibel BÖREKÇİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22885, Oda Sicil No: 28920), Yeliz KIRCA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 98969) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Emilya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ali İhsan GÜNDOĞAN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77478) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.02.2017 tarihli ve 4253 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1840/2/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 570098, 555248 ve 557502 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Sakarya, Ticaret Sicil No: 18866-26601, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 854), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Hakan AKARSU (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69142) ve Ayhan UÇAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60954) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.02.2017 tarihli ve 4254 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1840/3/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1006533, 1007095 ve 998520 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Yücebaş Yapı Denetim A.Ş.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 168308, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2133), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yücebaş Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Celal YÜCEBAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 592, Oda Sicil No: 7767) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.02.2017 tarihli ve 4255 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1840/4/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 861736, 861643 ve 813262 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Pro4D Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: Merkez-160729, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1637), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Pro4D Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Uğur ÇAKIR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67042) ve Görkem ÖZER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87652) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.02.2017 tarihli ve 4256 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1840/5/1-1

—————

Abant Yapı Denetim Mühendislik Hizmetleri ve Müşavirlik Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 255647, 255648 ve 255649 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Abant Yapı Denetim Mühendislik Hizmetleri ve Müşavirlik Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Bolu, Ticaret Sicil No: 4417-BOLU, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:159), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Abant Yapı Denetim Mühendislik Hizmetleri ve Müşavirlik Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Yusuf  GÜL (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2410, Oda Sicil No:4947), Fahrettin GENÇAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5512, Oda Sicil No:49843), Muzaffer ÖZER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2340, Oda Sicil No:6362), Naci YÖRÜK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2339, Oda Sicil No:11979), Sabri FIRAT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2338, Oda Sicil No:9272), Aytaç KAYAPINAR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3095, Oda Sicil No:20365), Mahmut Esat PALAZOĞLU’nun (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2342, Oda Sicil No:9120)  yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.02.2017 tarihli ve 4257 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1840/6/1-1

—————

Dokuz Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Bergama İlçesi, 640 ada, 16 parsel üzerindeki 938344 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 160531 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1589 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dokuz Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Dokuz Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa ALANLI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10046, Oda Sicil No: 55680), Nazlı Hilal OKUTAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 92789) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Dokuz Eylül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa ALANLI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10046, Oda Sicil No: 55680) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.02.2017 tarihli ve 4258 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1840/7/1-1

—————

Realist Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Urla İlçesi, 2172 ada, 1 parsel üzerindeki 506451 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (ı) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 158733-Merkez Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 2315 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Realist Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Realist Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Murat YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 104136) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Realist Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Tansu TURABİK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Denetçi No: Oda Sicil No: 59070) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.02.2017 tarihli ve 4259 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1840/8/1-1

—————

Armis Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Mersin ili, Mezitli ilçesi, 29.K.II.A pafta, 616 ada, 12 parsel üzerindeki 1116944 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. fıkrası ve 7. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 34642 Ticaret Sicil No ile Mersin Ticaret Odasına kayıtlı 1231 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Armis Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi 19.01.2017 tarih ve 29953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,

Söz konusu ilanda sehven yazılmayan Armis Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı  Fatma Aysel MİS’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18677, Oda Sicil No: 9967) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.02.2017 tarihli ve 4260 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1840/9/1-1

—————

Kaler Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Batman İli, Merkez İlçesi, 412 ada, 3 parsel üzerindeki 983566 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5729 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 1711 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kaler Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kaler Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet ACAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22779, Oda Sicil No: 26226), Hüseyin DURAK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24687, Oda Sicil No: 33966), Fahri TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17722, Oda Sicil No: 39832) ve Mensure PÖGE’nin (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47439) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kaler Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ufuk KALKAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 83200) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.02.2017 tarihli ve 4261 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1840/10/1-1

—————

Özge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, 30L-1C pafta, 337 ada, 355 parsel üzerindeki 1070481 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16540 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 2050 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özge Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Özge Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Cahit MUMCU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24020, Oda Sicil No: 22133), Zülbiye Sevil ÖZBEK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24350, Oda Sicil No: 19751), Jak SOREF (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24274, Oda Sicil No: 7803), Mustafa YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86259) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Özge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Cahit MUMCU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24020, Oda Sicil No: 22133) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.02.2017 tarihli ve 4262 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1840/11/1-1

—————

Ay-Den Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Keçiören İlçesi, 30031 ada, 5 parsel üzerindeki 149791 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 132493 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 391 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ay-Den Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ay-Den Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Muhlis DOLGUN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5295, Oda Sicil No: 7309), Fatma Süreyya ÖZUĞUR (PEKTAŞ) (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6318, Oda Sicil No: 12602), Salih Yaşar KÖKTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5826, Oda Sicil No: 18200), Çetin TORAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 16524), Serdar ARICAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62825), Murat ÜÇOLUK’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65068) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ay-Den Yapı Denetim Tic.Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Muhlis DOLGUN  (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5295, Oda Sicil No: 7309) ve Fahrettin CİDAL’ın  (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 953, Oda Sicil No: 26553) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.02.2017 tarihli ve 4263 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1840/12/1-1

—————

Karınca Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, 7 pafta, 19 ada, 47 parsel üzerindeki 1210876 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e), (g) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 15147 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 2230 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karınca Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Karınca Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sabri HİDAYETOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:919, Oda Sicil No:5166), Elif Itır PALAOĞLU KIZILCIKLI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24077, Oda Sicil No:55242), Hilal ŞAHİN’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52800) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Karınca Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin  kuruluş ortağı Mehmet SEVÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:101649)   yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.02.2017 tarihli ve 4264 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1840/13/1-1

—————

Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Oktay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 4-7 pafta, 47 ada, 53 parsel üzerindeki 1013388 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. ile , 672048 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 931 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Oktay Yapı Denetim Ltd.şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fikri Sedat DURMUŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3705, Oda Sicil No: 18068) ve Hasan Atilla ERYÜREKLİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9786, Oda Sicil No:3249) ile Oktay Yapı Denetim Ltd.şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Günal ÜZMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10659, Oda Sicil No:10879), Fikri Sedat DURMUŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3705, Oda Sicil No: 18068), Sadettin BÜYÜKALP (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9946, Oda Sicil No: 60059), Mücahit BAHAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:82959) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin  kuruluş ortağı Deniz ÖZDEMİR  (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73439) ve Oktay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Yusuf  İZSÜREN’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9228, Oda Sicil No: 65872),  yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.02.2017 tarihli ve 4265 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1840/14/1-1

—————

Kon-Den Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Konya İli, Ereğli İlçesi, 1644 ada, 2 parsel üzerindeki 959086 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 37693 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1014 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kon-Den Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kon-Den Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ali AKIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17030, Oda Sicil No: 55502), İhsan ÖĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13832, Oda Sicil No: 36028), Ali Erbil TELCİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95665), Agah YARAR’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18598, Oda Sicil No: 16249) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kon-Den Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Selman BAŞ  (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18606, Oda Sicil No: 27060) ve Ali AKIN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17030, Oda Sicil No: 55502) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.02.2017  tarihli ve 4266 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1840/15/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 920296, 920293 ve 920299 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Kastamonu Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Kastamonu, Ticaret Sicil No: 4778, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2002), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kastamonu Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet AHMETOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23915, Oda Sicil No: 28960) ve Musa KAVAS’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8724, Oda Sicil No: 9292) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 22.02.2017 tarihli ve 4267 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1840/16/1-1


 


 


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 01.03.2017

Son Başvuru Tarihi    : 15.03.2017

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd.Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd.Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Fen Edebiyat Fakültesi                              : (232) 4888139

Mühendislik Fakültesi                               : (232) 4888121

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu    : (232) 4888311

Fax                                                            : (232) 2792626

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Prof .Dr.

1

• Sosyoloji doktorası olmak, uluslararası çalışmaları olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Prof. Dr.

1

• Deneysel psikolojide çalışmaları olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Prof. Dr.

1

• Hızlandırıcı ve parçacık fiziği alanında çalışmaları olmak, Uluslararası CERN projelerin de görev almış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Doçent

1

• Fizik  doktorası olmak ve uluslararası çalışmaları olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Yardımcı Doçent

1

• Fizik  doktorası olmak, uluslararası çalışmaları olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

1

• Doktorasını Elektrik veya Elektronik anabilim dallarından birisinde yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

2

• Mekatronik / Makine / Elektrik Elektronik / Robotik Mühendisliği / Bilgisayar  alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

1

• İnşaat Mühendisliğinde doktora derecesine sahip olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yaşlı Bakımı

Yrd. Doç. Dr.

1

• Hemşirelik esasları doktorasına sahip olmak

1839/1-1


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde  (2008 ve 2014) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını  ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

3 - İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

4 - İlan ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfasından temin edilebilir.

 

Birim/Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Alan/Özellik

Adet

Derece

Adet

Derece

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

 

 

1

1

Bilgisayar ağları ve 5G Teknolojisi konusunda çalışmaları olmak

Denizcilik Fakültesi

Gemi Makineleri ve İşletme Müh.

1

1

 

 

Gemi makina dairesi simülatörü ve enerji verimliliği konularında çalışmaları olmak.

Gemi Makineleri ve İşletme Müh.

1

1

 

 

Akışkan ortamda parçacık yayılması ve çevresel sayısal modelleme konusunda çalışmaları olmak

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

1

1

 

 

Deniz ulaştırma alanında çalışmaları olmak

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

 

 

1

1

Mikrodalga görüntüleme ve tıbbi uygulamaları konusunda çalışmaları olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Mühendisliği

 

 

1

1

Atom ve Molekül Fiziği doçenti olup, moleküler dinamik ve nano yapılı malzemelerin simülasyonu konusunda çalışmaları olmak

İnşaat Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

1

1

 

 

Hidrolik/Su kaynakları alanında çalışmaları olmak

İnşaat Mühendisliği

1

1

 

 

Mekanik/Deneysel mekanik alanında çalışmaları olmak

İnşaat Mühendisliği

1

1

 

 

Mekanik/ Deneysel ve hesaplamalı mekanik alanlarında çalışmaları olmak

İnşaat Mühendisliği

1

1

 

 

Yapı İşletmesi alanında çalışmaları olmak

Çevre  Mühendisliği

1

1

 

 

Yurtdışı doktoralı olup, çevre bilimleri ve mühendisliği alanında moleküler biyoloji ve biyoteknoloji uygulamaları konusunda çalışmaları olmak

Çevre  Mühendisliği

1

1

 

 

Çevre Teknolojileri/Membran biyoreaktörlerin modellenmesi ve proses simülasyonu alanlarında çalışmaları olmak

Çevre  Mühendisliği

 

 

1

1

Aerobik granüler biyokütle teknolojisi ve katma değer potansiyelli biyopolimer eldesi konularında çalışmaları olmak

İşletme Fakültesi

İşletme Müh.

 

 

1

1

Üretim Yönetimi/Toplam kalite yönetimi, sağlık ve eğitim sektöründe kalite alanında çalışmaları olmak

İşletme Müh.

 

 

1

1

Finans/Finans piyasalarının mikroyapısı ve davranışsal finans alanlarında çalışmaları olmak 

Kimya - Metalurji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

1

1

 

 

Mekanik metalurji ve triboloji alanlarında çalışmaları olmak

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

1

1

 

 

Lityum iyon pil teknolojileri ve alüminyum alaşımları konusunda çalışmaları olmak

Maden Fakültesi

Jeoloji Müh.

1

1

 

 

Maden Yatakları-Jeokimya/cevher mikroskopisi ve endüstriyel maddeler alanlarında çalışmaları olmak

Jeoloji Müh.

1

1

 

 

Maden Yatakları-Jeokimya / biojeokimya, kararlı izotoplar ve jeomikrobiyoloji alanlarında çalışmaları olmak

Makine Fakültesi

Makine Mühendisliği

 

 

1

1

Kontrol ve Sistem Dinamiği /SistemAktif araç güvenliği ve işaret işlemenin mekatronik uygulamaları konularında çalışmaları olmak.

Makine Mühendisliği

 

 

1

1

Kontrol ve Sistem Dinamiği/ Çimento prosesi üzerine doktoralı olup, model öngörülü ve kök atamalı kontrol konularında çalışmaları olmak

Makine Mühendisliği

 

 

1

1

Biyomekanik/Damar dokusunun visko-elasto-plastik modellenmesi ve yumuşak doku biyomekaniği konularında çalışmaları olmak

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

1

1

 

 

Mimarlık tarihi doçenti olup ve bu alanda çalışmaları olmak

Mimarlık

1

1

 

 

Yapı malzemesi enformasyon sistemi konusunda çalışmaları olmak

Şehir ve Bölge Planlama

1

1

 

 

Şehir planlama hukuku konusunda çalışmaları olmak

GENEL TOPLAM

16

 

9

 

 

1844/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan        4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DRC.

ADET

AÇIKLAMA

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Profesör

1

1

Kelam alanında doçent olmak, İtikatla sünnetin yeri ve ilahi bilgi konularında çalışmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

El Sanatları

Seramik ve Cam Çinicilik

Profesör

1

1

Toprak mineralojisi ve toprak hammaddeleri alanında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

1

Nefroloji yandalında uzmanlık yapmış olmak, doksorubisin nefropatisi ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Yrd. Doç.

3

1

Tıbbi Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak, insanlarda kortizol uyanma yanıtı ve kalp hızı değişkenliği hakkında çalışmış olmak.

1827/1-1


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.)elektronik ortamda (CD, DVD veya Flash Bellek) verebilirler.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

5) Tıp Fakültesi kadrolarına müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

3

Kalp Damar Cerrahisi alanında Doçentliğini almış olmak. Pediatrik Kalp Cerrahisi alanında ve SCI-expanded kapsamında yayınları olmak. Kardiyo-Torasik Kalp Cerrahisi Eğitimi Belgesine sahip olmak. (Açıklamalar Madde 5)

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

3

Epilepsi ve transkranial doppler konusunda çalışması olmak. (Açıklamalar Madde 5)

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Maliye

Maliye

Doçent

2

Mali hukuk alanında doçent olmak. Elektronik ticaretin hukuki yapısı ve vergilendirilmesi konularında çalışmaları olmak.

Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Muhasebe ve Finansal Yönetim

 

Doçent

2

İşletme alanında doçentliğini almış olmak.

1833/1-1


Ziraat Bankası Anonim Şirketinden:

ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ