28 Şubat 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29993

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:           

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:

İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığından:

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Antalya Akev Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Pembe-İsmail Güral Kültür Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı.

VAKFEDENLER: Perihan KABACA, Bingül GÜRAL, Özgül GÜRAL, Özgür GÜRAL.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İZMİR.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/12/2016 tarihinde kesinleşen 03/11/2016 tarihli ve E:2016/298, K:2016/416 sayılı kararı gereği.

VAKFIN AMACI: Alaçatı beldesinin tarihi ve kültürü üzerinde araştırmalar yapmak, bu araştırmaların sonucunda ortaya çıkan durumu kamuoyu ile paylaşmak. Alaçatı’nın kültürel zenginliklerini tespit etmek, onları korumak ve üçüncü şahıslara tanıtmak. Alaçatı beldesinde yaşayan kişilerin sosyal ve kültürel gelişimleri için toplantılar ve seminerler düzenlemek ve bu konuda çalışan kurumların çalışmalarına katılarak onlara maddi ve manevi destek vermek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL (Yüzbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Bingül GÜRAL, Özgül GÜRAL, Özgür GÜRAL, Mustafa ŞENAYLAR, Seyfi BULCA.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Eğitim Vakfı ile Mehmetçik Vakfı’na yarı yarıya devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

1793/1-1

—————

VAKFIN ADI: Özyılmaz Yardımlaşma Vakfı.

VAKFEDENLER: Abdullah Şamil Özyılmaz, Mustafa Özyılmaz.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İzmir.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.11.2016 tarihli ve E:2016/153 K:2016/571 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakfın gelirinin %50’si Antalya ili Akseki ilçesi Sadıklar Mahallesi (köyü) yararına kullanılması diğer %50’lik geliri Antalya ili Akseki ilçesi Kur'an kursuna yardım ve Kudüs Mescidi Aksa tanıtımına ayrılacaktır. Sadıklar Mahallesinin / köyünün afet ve benzeri durumlar sonucu yok olma durumunda yakın bir köye aynı faaliyetlerle yardım edilecektir. Akseki ilçesindeki Kur'an kursunun kapanma durumunda ilçedeki veya yakın bir ilçedeki başka bir Kur'an kursuna aynı faaliyetlerle yardım edilecektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, 577 ada, 2 parsel, B/24 Blok, 4. Kat 10 nolu bağımsız bölüm.

VAKFIN YÖNETİM KURULU: Abdullah Şamil Özyılmaz, Mehmet Ali Özyılmaz, Mustafa Özyılmaz, Edebali Özyılmaz.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilir

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

1794/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İDE İnşaat ve Metal Limited Şirketi’nin Selçuk Mah. Deniz Sok. No:18/A NİĞDE adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 21.03.2011 tarih ve 372 sayılı kararı ile verilen 255 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 31.01.2017 tarih ve 528/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 22.02.2017 tarih ve 4280 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1835/1/1-1

—————

Numune İnş. Demir Çelik Yapı Malz. Test Lab. Eğt. Dan. Yayınc. Matb. ve Org. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Fatih Mah. Pazar Yolu Cad. No: 101/3 Esenyurt/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 01.10.2015 tarih ve 504/5 sayılı kararı ile verilen 517 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 31.01.2017 tarih ve 528/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 22.02.2017 tarih ve 4280 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1835/2/1-1

—————

Aslan Grup Yapı Kalite Kontrol Lab. Doğal Taşlar Müh. Maden Özel Öğr. Danış. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Fatih Mah. 4511 Sok. No: 4 Merkez/ISPARTA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 16.05.2014 tarih ve 480/4 sayılı kararı ile verilen 474 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 31.01.2017 tarih ve 528/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 22.02.2017 tarih ve 4280 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1835/3/1-1

—————

Iğdır Yapı Test İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Çiftepınar Mah. Şehit Mehmet Özer Cad. Muhammed Serhat Apt. Altı No: 29 Doğubayazıt / AĞRI adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 06.12.2011 tarih ve 412/3 sayılı kararı ile verilen 334 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 31.01.2017 tarih ve 528/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 22.02.2017 tarih ve 4280 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1835/4/1-1

—————

Huzur Lojistik Lab. Yapı İnş. Katı Yakıt ve Tarım San. Tic. Ltd. Şti.’nin Selçuk Mah. Burçak Sok. No: 9-11-13 Merkez/NİĞDE adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 19.09.2012 tarih ve 437/4 sayılı kararı ile verilen 393 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 31.01.2017 tarih ve 528/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 22.02.2017 tarih ve 4280 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1835/5/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin P35-b numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 09.02.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

1777/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin O35-b numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 09.02.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

1778/1-1

—————

Turkish Petroleum International Company Ltdnin Gaziantep ve Kilis illerinde sahip bulunduğu AR/TPI/5121 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatının müddeti 02.02.2017 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 22/4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

1779/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin O35-d numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 09.02.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

1780/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin O36-d2, d3, d4 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 09.02.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

1781/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin P36-a numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 09.02.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

1782/1-1


Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

2017 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ

Noter ücreti

Madde 1 - Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar.

Bu ücret, bir noterlik işleminde 3,56 TL'den az olamaz.

Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR’nin) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

Düzenleme ücreti

Madde 2 - Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 161,06 TL düzenleme ücreti alırlar.

Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

Yazı ücreti

Madde 3 - Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 4,88 TL yazı ücreti alırlar.

Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır.

Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

Çevirme ücreti

Madde 4 - 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 40,40 TL çevirme ücreti alınır.

Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

Karşılaştırma ücreti

Madde 5 - Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (Asıllar hariç) sayfa başına 4,88 TL ücret alınır.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır.

Tescil ücreti

Madde 6 - Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 1,53 TL tescil ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ücreti

Madde 7 - Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 11,28 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.

Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır.

Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder.

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti

Madde 8 - Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın % 10'u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 4,09 TL ücret alırlar.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 4,09 TL ücret alınır.

Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 4,09 TL ücret alınır.

Defter onaylama ücreti

Madde 9 - Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 1,53 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 57 KR onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 57 KR ücret alınır.

Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 57 KR ücret alınır.

Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

Bildirim yazı ücreti

Madde 10 - Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 1,53 TL bildirim yazı ücreti alırlar.

Yol ödeneği

Madde 11 - Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 19,34 TL yol ödeneği alırlar.

Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 177,18 TL yol ödeneği alırlar.

Aracılık ücreti

Madde 12 - Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 1,09 TL aracılık ücreti alır.

Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret

Madde 13 - Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Elektronik İşlemler

Madde 14 - Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması halinde de bu tarife hükümlerine göre ücret alınır.

Elektronik Tespit Ücreti

Madde 15 - Elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti işlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Tespiti yapılan verinin 1 MB'a kadar olan kısmı için 2,18 TL, sonraki her 1 MB için ise 1,09 TL ücret alınır.

Yürürlük tarihi:

Madde 16 - Bu tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112 nci maddesi uyarınca hazırlanmış olup, 1 Mart 2017 tarihinden itibaren uygulanır.

1788/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\28-02-2017\yasaklama_Sayfa_01.jpg


 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\28-02-2017\yasaklama_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\28-02-2017\yasaklama_Sayfa_10.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\28-02-2017\yasaklama_Sayfa_11.jpg


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığından:

Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı yasa kapsamında riskli alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 40. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Metruk Yapılar:

SIRA NO

ANALİZ NO

BİNA SAHİBİ

ADRES

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARAR TARİH VE SAYI

1

1628

ZÜBEYDE ÇELİK (DURMAZ)

KARTALLAR MAHALLESİ SERPMELER NO: 146/A ALTINDAĞ / ANKARA

09.02.2017   364/747

2

3519 - 3522

KENAN ÖZTÜRK VE İŞT.

ORHANGAZİ MAHALLESİ SERPMELER NO: 300 ALTINDAĞ / ANKARA

09.02.2017   345/761

1836/1-1


KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Bölüme tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin Onaylı örneği, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi      : 28.02.2017

Son Başvuru Tarihi    : 15.03.2017

 

Birim

Bölüm/Alan

Unvanı

Sayısı

Aranan Şartlar

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr.

1

Metalurji Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği alanında Doktorasını yapmış olmak. Makine Mühendisliği, Metalurji Malzeme Mühendisliği alanında ulusal, uluslararası yayın ve bildirileri bulunmak.

1787/1-1


Antalya Akev Üniversitesi Rektörlüğünden:

2017 - 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

ALAN

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

YARDIMCI DOÇENT

1

Konut Tasarımının Gelişimi ve Mekansal İlişkileri ve Analizi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

YARDIMCI DOÇENT

1

Alanı ile ilgili yapılan çalışmalarda geçmişten günümüze ulaşmış toprak ve su altında kalmış eserlerin gün ışığına çıkarma işlemlerinde eğitim ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Prof., Doç., Yrd. Doç.

1

İç Mimarlık/Mimarlık alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

MODA TASARIMI

PROFESÖR

1

Tekstil tekniği, tekstil hammaddelerinin değişik tekniklerle işlenmesi ve dokuma tasarımı, örme ve konfeksiyon, tekstilin sanat ve tasarım yönünü değerlendiren, bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

YARDIMCI DOÇENT

1

Moda Tasarımı, Bilgisayar Destekli Moda Tasarımı, Giyim Endüstrisi alanlarında uzmanlaşmış, bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

YARDIMCI DOÇENT

1

Farklı dokumalar geliştirerek, kullanılan hammaddeleri, teknik ve desen alanları konularında tasarımsal ve bilimsel çalışma yapmış olmak

GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI

YARDIMCI DOÇENT

1

Geleneksel tepme (ıslak), keçe üretim teknikleri, geleneksel dokuma teknikleri üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Prof., Doç., Yrd. Doç.

1

Geleneksel Türk Sanatları, Halı, Kilim, Eski Kumaş Desenleri Tasarımı, Seramik, Çini, Takı alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

PROFESÖR

1

Türk Heykel sanatında, geleneksel çevresel alanlarda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

YARDIMCI DOÇENT

1

Kalite sistemleri, yeni labaratuvarlar, üretim, depolama süreçleri alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Prof., Doç., Yrd. Doç.

2

Gastronomi, Mutfak Sanatları, Beslenme ve Diyatetik, Yiyecek İçecek Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Türk Mutfak Kültürü alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

PROFESÖR

1

Aile işletmeleri, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Ekonomik Düşünce Tarihi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

PROFESÖR

1

Pazarlama ve Pazarlama Yönetimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

YARDIMCI DOÇENT

2

Muhasebe ve Finans veya Yönetim-Organizasyon, İşletme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

İKTİSAT

PROFESÖR

1

Kalkınma Ekonomisi, İktisat Politikası, Tarım ve Sağlık Politikaları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

PROFESÖR

1

Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımları, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

DOÇENT

1

Makro Ekonomi, Para ve Maliye Politikaları, Türkiye-Avrupa Birliği alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

ULUSLARARASI TİCARET (İNGİLİZCE)

DOÇENT

1

İktisat ve Uluslararası Ticaret alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

DOÇENT

1

Para ve Bankacılık, Finans, Dış Yatırımlar, Uluslararası İşletme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Prof., Doç., Yrd. Doç.

1

Dış Ticaret, Uluslararası Ticaret alanlarının birinde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

PROFESÖR

1

Hukuk, Genel Kamu Hukuku, Jeopolitik ve Strateji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

PROFESÖR

1

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, İnsan Hakları, Yurttaş Yaklaşımları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

PROFESÖR

1

Siyaset Felsefesi, Hoşgörü, Din-Siyaset İlişkisi, Yeni Siyasi Yaklaşımlar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE)

PROFESÖR

1

Enerji ve Çevre, Su, Sanayileşme Politikaları, Türkiye Ekonomisi, Jeopolitik ve Strateji, Etik ve Çatışma alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

YARDIMCI DOÇENT

1

İç ve Dış Göç, Ortadoğu alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Prof., Doç., Yrd. Doç.

2

 Uluslararası İlişkiler ve/veya etik-çevre-dış politika alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

YÖNETİM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İNGİLİZCE)

YARDIMCI DOÇENT

1

Kurumsal Dönüşüm, Kurumsal Dönüşüm Projeleri, Modernizasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Prof., Doç., Yrd. Doç.

2

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim, Yazılım, Bilgisayar Sistemleri alanlarının birinde bilimsel çalışmalar yapmak.

İNSANİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MÜTERCİM TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)

Prof., Doç., Yrd. Doç.

3

Mütercimlik ve Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarının birinde bilimsel çalışma yapmış olmak.

PSİKOLOJİ

Prof., Doç., Yrd. Doç.

3

Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Klinik Psikoloji, Psikiyatri, Ruh Sağlığı ve Hastalıklar, alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

SOSYOLOJİ

Prof., Doç., Yrd. Doç.

3

Sosyoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Prof., Doç., Yrd. Doç.

3

Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Halk Bilimi, Eski Türk Dili, Türk Dili, Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanlarının birinde bilimsel çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Prof., Doç., Yrd. Doç.

3

İnşaat Mühendisliği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

MİMARLIK

Prof., Doç., Yrd. Doç.

3

Mimarlık alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

Prof., Doç., Yrd. Doç.

3

Yazılım, Bilgisayar, Matematik, Matematik-Bilgisayar, İşletme Sayısal Yöntemleri alanların birinde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü'ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Tüm başvurular ve değerlendirmeler gizli tutulacaktır. Başvuru için gerekli belgeler www.akev.edu.tr adresinde yer almaktadır.

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ

Başvuru Adresi: Kültür Mahallesi, 3829 Sokak No: 3 Kepez/ANTALYA

www.akev.edu.tr - info@akev.edu.tr - Tel: 444 1 264

1831/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ