28 Şubat 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29993

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KOMPLE KÜÇÜK YOL MALZEMESİNİN SÖKÜMÜ VE BAĞLANMASI İLE SÖKÜLEN MALZEMELERİN VAGONLARA YÜKLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


HİDROLİK YÜK KALDIRMA PLATFORMU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden: RİZE


BAKIM VE ONARIMI YAPILACAK E68000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 20 ADET E68000 TAMPON (T1 TİPİ) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


İMALATI YAPILACAK TSI BELGELİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 4000 ADET SFERO DÖKÜM TSI’LI KOMPLE AKS KUTUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


21 ADET TAMBURUN KAUÇUKLA KAPLANMASI VE TAŞYÜNÜ İZOLASYON MALZEMESİ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞܒNE AİT OTOBÜS DURAK YERLERİNDEKİ REKLAM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

ESHOT Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Valiliğinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KOMPLE KÜÇÜK YOL MALZEMESİNİN SÖKÜMÜ VE BAĞLANMASI İLE SÖKÜLEN MALZEMELERİN VAGONLARA YÜKLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/83247

İdarenin:

a)Adresi                                  :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi      :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Alsancak-Eğirdir Hattı Karakuyu-Bozanönü İstasyonları arasında Km: 391+116-439+206 arası Hızlı yol yenilme makinesi İle yapılacak yol yenileme çalışmaları esnasında yolda ferşli B58 (K) tipi beton traverslerin üzerinde bulunan yaklaşık 312.900 adet (K) tipi komple küçük yol malzemesinin tirfonöz makinesiyle sökümü ile yeni ferş edilecek aynı hat kesimindeki B58 (HM) tipi beton traverslerin ekerlerine getirilmesi, travers üzerinde park pozisyonunda bulunan gergi kıskaçlarının gevşetilerek rayı tutacak pozisyonda tekrar tirfönözlerle 250 Nm sıkma torkuyla sıkılması, yoldan çıkan küçük yol malzemelerinin vagonlara yüklenmesi ve vagonlardan boşaltılarak istifleme işlerinin yapılması hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 23/03/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1757/1-1


HİDROLİK YÜK KALDIRMA PLATFORMU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ünitelerinin ihtiyacı, Hidrolik Yük Kaldırma Platformları Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL ihale doküman bedeli Çaykur Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü veya TC Ziraat Bankası İBAN: TR03 0001 0024 7629 3289 8761 83 ile T.Vakıflar Bankası İBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35 nolu hesaplardan birine yatırılarak temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı / RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.03.2017 günü saat 14.45'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30'da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1610/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 15600 ton yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yaptırtacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığın ÇAYKUR Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü Ambarlık Köyü/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09/03/2017 günü saat 14.00’e kadar ÇAYKUR Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Ambarlık Köyü/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılacak sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında alınır.

8 - istekliler bu ihalede, yükleme işine ayrı, nakliye işine teklif vereceklerdir.

9 - İhale ÇAYKUR Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1770/1-1


BAKIM VE ONARIMI YAPILACAK E68000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 20 ADET E68000 TAMPON (T1 TİPİ) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/88207

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu

     malın adı ve miktarı              :  20 Adet E68000 Tampon (T1 Tipi)

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23.03.2017 günü, saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil. 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1810/1-1


İMALATI YAPILACAK TSI BELGELİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 4000 ADET SFERO DÖKÜM TSI’LI KOMPLE AKS KUTUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/88187

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu

    malın adı ve miktarı               :  4000 Adet Sfero Döküm TSI’lı Komple Aks Kutusu

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 21.03.2017 günü, saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil. 200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1811/1-1


21 ADET TAMBURUN KAUÇUKLA KAPLANMASI VE TAŞYÜNÜ İZOLASYON MALZEMESİ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme/Hizmet Alımları açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası         :  Tlf: (0344) 524 22 04-05   Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  afsin@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

A-a) Dosya No                             :  2017/07

b) Niteliği, türü ve miktarı            :  5 KALEMDE 21 ADET TAMBURUN KAUÇUKLA KAPLANMASI İŞİ

c) Teslim yeri                                :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Şartname bedeli                        :  100,00.-TL

e) İhale tarihi ve saati                    :  16.03.2017 Saat: 14.00

B-a) Dosya No                             :  2017/08

b) Niteliği, türü ve miktarı            :  TAŞYÜNÜ İZOLASYON MALZEMESİ TEMİNİ

c) Teslim yeri                                :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Şartname bedeli                        :  100,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                    :  16.03.2017 Saat: 14.00

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

    yatırılacak yer                           :  Vakıfbank Afşin Şb.: TR87 0001 5001 5800 7287 7572 71

                                                         Afşin Ziraat Bankası Şb. :TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40 no'lu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler belirtilen tarihlerde saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her iki ihale için birim fiyat olarak vereceklerdir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

1681/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

1.000.000 Ton Hazır kömürün kazısı, yüklenmesi, tüvenan stok sahamız ile kriblaj tesislerimize nakliyesi ve boşaltılması işi açık ihale (Kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/88369

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0 286 416 2001 - Faks: 0 286 416 3700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi:                    :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletme Müdürlüğümüz üretim sahasından İşletme imkanları ile dekapajı yapılıp açığa çıkarılan 1.000.000 ton hazır kömürün kazısı, yüklenmesi, termik santral yanındaki İşletmemize ait tüvanan kömür stok sahası ile aynı yerdeki kriblaj tesislerimize nakliyesi ve boşaltılması işidir.

b) İşin yapılacağı yer              :  TKİ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ÇAN/ ÇANAKKALE

c) İşin Süresi                          :  İşin süresi 200 (ikiyüz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale (Kapalı Zarf)

b) Yapılacağı yer                    :  ÇLİ Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  11/04/2017 Salı günü saat 15:00

d) Dosya no                            :  2017-04/KÇLİ-KÖMÜR NAKLİ

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 500,00 TL (posta yoluyla 520,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 11/04/2017 Salı günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

1766/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilişim Malzemesi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09/03/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1789/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilgisayar ve Donanım Malzemesi (A-Tipi Bilgisayar, B-Tipi Bilgisayar ve Monitör),  Genel ve Teknik İstekler Listesine, İhale Dokümanına İlave Edilecek Hususlar Listesine ve Dell, Acer, HP veya Lenovo markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

İHALE

ŞARTNAME BEDELİ

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin

140,00.-TL

1. KISIM

a) A - Tipi Bilgisayar

b) B - Tipi Bilgisayar

140,00.-TL

2. KISIM

a) Monitör

130,00.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameleri, ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08.03.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan Genel ve Teknik İstekler Listesine, İhale Dokümanına İlave Edilecek Hususlar Listesine ve eklerine, istenilen markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1790/1-1


İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞܒNE AİT OTOBÜS DURAK YERLERİNDEKİ REKLAM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

ESHOT Genel Müdürlüğünden:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’ne Ait Otobüs Durak Yerlerindeki Reklam Alanlarının Kiraya Verilmesi İşi” 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35-a. maddesine göre Kapalı Teklif usulü arttırma ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  İnönü Mah. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No: 500   35380 Gediz-Buca/İZMİR

b) Telefon numarası                :  232 293 5625-232 293 5605

    Faks Numarası                   :  232 259 0775-232 282 0420

c) Elektronik posta adresi       :  hizmetihaleleri@eshot.gov.tr

2 - İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’ne Ait Toplam 4823 Adet Otobüs Durak Yerlerindeki Reklam Alanlarının Kiraya Verilmesi İşi. Detay bilgiler İhale Dokümanında belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                    :  İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde otobüs durak alanlarında

c) Süresi                                 :  İşin başlangıcı 20/04/2017’dir. İşin süresi 20/04/2017 - 19/04/2020 tarihleri arasını kapsayan toplam 36 aydır. (3 yıl)

d) İhale konusu işin tahmin

    edilen toplam bedeli            :  19.896.177,60 - TL.

e) Geçici teminatı                    :       596.885,33 - TL.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  ESHOT Genel Müdürlüğü İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No: 500 Gediz-Buca/İZMİR

b) Tarihi ve saati                     :  15/03/2017 Çarşamba günü saat 14:00

c) İhalenin Usulü                    :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü arttırma ile yapılacaktır.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

4.1. Türkiye’de Tebligat için adres gösterilmesi,

4.2. İhale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi verilmesi,

4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

5 - İhale dokümanı, ESHOT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, Hizmet Alım İhaleleri Şube Müdürlüğü İnönü Mah. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bul. No: 500 Ek Hizmet Binası Zemin Kat Gediz-Buca/İzmir adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve 2.000,00-TL (İkibin-Türk Lirası) karşılığı satın alınabilir.

5.1. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

6 - Teklifler, en geç ihale tarihi ve saatine kadar ESHOT Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İnönü Mah. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bul. No: 500 Zemin Kat 35380 Gediz-Buca/İzmir adresine teslim edilecektir.

7 - İhaleye katılan firmaların teklifleri, 15/03/2017 tarihi Çarşamba günü saat: 14:00’de İdaremiz Encümen Toplantı Salonunda açılacaktır.

8 - Bu ihalede işin tamamına teklif verilecektir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

9 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun değişik 6. maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kesin teminatı gelir kaydedilir.

1725/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

SATIŞA KONU VARLIK

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik Mahallesi, 115299 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 104.405,00 m2 yüzölçümlü arsa

300.000

100

23/05/2017

2

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120012 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 2.200,00 m2 yüzölçümlü arsa

4.000

100

23/05/2017

3

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120017 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 1.450,00 m2 yüzölçümlü arsa

2.500

100

23/05/2017

4

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120018 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 1.410,00 m2 yüzölçümlü arsa

2.500

100

23/05/2017

5

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120020 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 954,00 m2 yüzölçümlü arsa

2.000

100

23/05/2017

6

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa

25.000

100

23/05/2017

7

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa

25.000

100

23/05/2017

8

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa

25.000

100

23/05/2017

9

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa

25.000

100

23/05/2017

10

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa

25.000

100

23/05/2017

11

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa

25.000

100

23/05/2017

12

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa

25.000

100

30/05/2017

13

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa

25.000

100

30/05/2017

14

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 1.002,00 m2 yüzölçümlü arsa

25.000

100

30/05/2017

15

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 1.923,00 m2 yüzölçümlü arsa

50.000

100

30/05/2017

16

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa

25.000

100

30/05/2017

17

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 1.693,00 m2 yüzölçümlü arsa

40.000

100

30/05/2017

18

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112600 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 1.253,00 m2 yüzölçümlü arsa

30.000

100

30/05/2017

19

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112648 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa

25.000

100

30/05/2017

20

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112648 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa

25.000

100

30/05/2017

21

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-Örencik Mahallesi, 112645 ada, 9 no.lu (eski 4 no.lu) parselde kayıtlı 1.206,00 m2 yüzölçümlü arsa

30.000

100

30/05/2017

22

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Bursal-İmar Mahallesi, 118448 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 9.652,83 m2 yüzölçümlü arsa

110.000

100

30/05/2017

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6 - Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari % 20 (yüzdeyirmi)’si Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapılmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık % 10 (yüzdeon) oranında basit faiz uygulanacaktır.

7 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

9 - Ayrıca 0 312 585 84 47-585 84 91 numaralı telefonlardan, 0312 585 83 54 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

1838/1-1


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Valiliğinden:

1 - İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17 inci maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar/ Doğal Mineralli Sular Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1) İstanbul İli, Eyüp İlçesi, 506,71 hektar alana sahip, F21-c2 paftasnda aşağıda koordinatları verilen ve 3276799 Erişim No’lu saha,

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

Sağa    (Y)

660543

660728

660400

660394

660865

662216

662696

661639

Yukarı (X)

4560290

4560479

4560701

4561070

4561124

4561647

4558244

4558682

 

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

 

 

 

 

 

Sağa    (Y)

660040

660203

660303

 

 

 

 

 

Yukarı (X)

4560000

4560333

4560444

 

 

 

 

 

 

2) İstanbul İli, Adalar İlçesi, 1194,56 hektar alana sahip, G22-a1,G22-a2,G22-a3,G22-a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3280270 Erişim No’lu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6. Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa    (Y)

679560

680475

679390

679280

677635

677620

676885

675195

Yukarı (X)

4527625

4526845

4525135

4523085

4523080

4526070

4526585

4526090

 

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

 

 

 

Sağa    (Y)

674625

676590

677500

677090

677720

 

 

 

Yukarı (X)

4526785

4528600

4527205

4526735

4526365

 

 

 

 

3) İstanbul İli, Adalar İlçesi, 3519,53 hektar alana sahip, F20-c2, F21-d1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3321424 Erişim No’lu saha

1. Poligon

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

Sağa    (Y)

674486

672446

669450

668117

664820

665991

667873

671959

Yukarı (X)

4526072

4527192

4524538

4523729

4527397

4528411

4526268

4528937

 

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

13. Nokta

14. Nokta

15. Nokta

16. Nokta

Sağa    (Y)

671269

672918

674839

676147

674625

675195

676885

677620

Yukarı (X)

4531295

4531424

4527637

4528190

4526785

4526090

4526585

4526070

 

17. Nokta

18. Nokta

19. Nokta

20. Nokta

21. Nokta

22. Nokta

23. Nokta

24. Nokta

Sağa    (Y)

677635

679280

679390

680360

680539

681687

679144

677480

Yukarı (X)

4523080

4523085

4525135

4526663

4525500

4524031

4522682

4522731

 

25. Nokta

26. Nokta

 

 

 

 

 

Sağa    (Y)

677038

675195

 

 

 

 

 

Yukarı (X)

4526133

4526089

 

 

 

 

 

2.Poligon

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

 

 

 

 

 

Sağa    (Y)

680289

680310

680156

 

 

 

 

 

Yukarı (X)

4527120

4526986

4527117

 

 

 

 

 

3.Poligon

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

 

 

Sağa    (Y)

677515

677647

678769

677720

677090

677500

 

 

Yukarı (X)

4527216

4527056

4527083

4526365

4526735

4527205

 

 

 

4) İstanbul İli, K.Çekmece-Bakırköy İlçeleri, 4.930,22 hektar alana sahip, F21-c4, F21-d3, G21-b1 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve 3295998 Erişim No’lu saha,

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

Sağa    (Y)

646733

650231

651307

656616

657211

655739

654548

652213

Yukarı (X)

4545990

4545990

4540362

4539830

4537407

4537376

4535549

4535595

 

9. Nokta

 

 

 

 

 

 

 

Sağa    (Y)

648689

 

 

 

 

 

 

 

Yukarı (X)

4538194

 

 

 

 

 

 

 

 

5) İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, 2.772,48 hektar alana sahip, F21d4, G21a1 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve 3295997 Erişim No’lu saha,

1.Poligon

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

 

Sağa    (Y)

632388

630012

635888

635788

635037

635137

 

Yukarı (X)

4546999

4553703

4553397

4550855

4550866

4547000

 

2.Poligon

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

 

Sağa    (Y)

634464

634454

634316

634287

 

Yukarı (X)

4536536

4536475

4536516

4536713

 

3.Poligon

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

 

Sağa    (Y)

634000

634000

633659

 

Yukarı (X)

4540999

4538672

4540999

 

 

6) İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 2.321,90 hektar alana sahip, F21-d3, G21-a2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3295989 Erişim No’lu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa    (Y)

641058

645180

646953

645451

645300

644700

644700

646469

Yukarı (X)

4550351

4549882

4540080

4540471

4541000

4541400

4541943

4542163

 

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

 

 

Sağa    (Y)

644447

641593

641000

641000

640806

640805

 

 

Yukarı (X)

4546615

4546118

4545908

4546000

4546000

4546099

 

 

 

7) İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, 4.516,6 hektar alana sahip, F20-c3, F21-d4, G21-a1 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve 3295990 Erişim No’lu saha,

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa    (Y)

  628500

  628500

  631312

  630872

 618674

  620667

Yukarı  (X)

4543088

4541000

4540999

4537705

4543101

4546473

 

8) İstanbul İli, Eyüp İlçesi, 114,35 hektar alana sahip, F21-c2 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve 3295983 Erişim No’lu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa   (Y)

  660040

  661639

 661212

  660816

  660689

  660295

  660080

 659880

Yukarı (X)

4560000

4558682

4558616

4558502

4558651

4558712

4559030

4559514

 

9) İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, 1.912,41 hektar alana sahip, F21-d1, F21-d2 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve 3298191 Erişim No’lu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa    (Y)

  634000

  634000

  637608

  634867

  626000

  626000

  630000

  630000

Yukarı (X)

4561100

4564000

4564000

4560998

4561000

4564000

4564000

4561100

 

10) İstanbul İli, Şile İlçesi, 2.853,00 hektar alana sahip, F22-c1, F22-c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3299925 Erişim No’lu saha,

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa    (Y)

696100

695650

695650

702000

702000

696100

Yukarı (X)

4560100

4560100

4564500

4564500

4560000

4560000

 

11) İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, 4.540,99 hektar alana sahip, F22-c1, F22-c2,F22-c3,F22-c4 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve 3298194 Erişim No’lu saha,

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

Sağa    (Y)

696100

696100

698000

698000

703000

703000

695000

695000

Yukarı (X)

4560100

4558000

4558000

4556000

4556000

4552000

4552000

4556000

 

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

13. Nokta

14. Nokta

15. Nokta

16. Nokta

Sağa    (Y)

696000

696000

694000

694000

691000

691000

694000

694000

Yukarı (X)

4556000

4560000

4560000

4559000

4559000

4562000

4562000

4560100

 

12) İstanbul İli, Kartal İlçesi, 1.504,56 hektar alana sahip, G22-a2, G22-b1 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve 3306276 Erişim No’lu saha,

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

Sağa    (Y)

688042

686000

686000

689363

688855

689500

689500

691000

Yukarı (X)

4530387

4531157

4533607

4533048

4534000

4534000

4533100

4533100

 

9. Nokta

10. Nokta

 

 

 

 

 

 

Sağa    (Y)

691000

688084

 

 

 

 

 

 

Yukarı (X)

4530000

4530000

 

 

 

 

 

 

 

13) İstanbul İli, Sarıyerl İlçesi, 4.902,45 hektar alana sahip, F21-b3, F21-c2, F22-a4, F22-d1 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve 3323140 Erişim No’lu saha,

1.Poligon

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

Sağa    (Y)

669666

663403

663603

663000

663000

659948

661048

664153

Yukarı (X)

4565377

4565868

4567000

4567000

4568000

4568000

4571095

4569896

 

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

13. Nokta

14. Nokta

15. Nokta

16. Nokta

Sağa    (Y)

664465

664000

664010

664070

664612

665060

667324

669441

Yukarı ( X)

4569622

4569700

4569299

4569639

4569494

4569101

4568474

4568200

 

17. Nokta

 

 

 

 

Sağa    (Y)

669801

 

 

 

 

Yukarı (X)

4568104

 

 

 

 

2.Poligon

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

Sağa    (Y)

675823

672985

673000

673000

672000

672000

673401

675349

Yukarı (X)

4563205

4563600

4563600

4568200

4568366

4569400

4569188

4568541

 

9. Nokta

 

 

 

Sağa    (Y)

677395

 

 

 

Yukarı (X)

4567345

 

 

 

 

14) İstanbul İli, Beykoz İlçesi, 4.778,30 hektar alana sahip, F22-d1, F22-d4, F22-d2, F22-d3 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve 3326274 Erişim No’lu saha,

1.Poligon

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa    (Y)

681647

672715

672743

673318

673384

679000

680000

676244

Yukarı (X)

4547087

4548013

4548920

4549410

4549439

4550000

4554000

4553530

 

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

 

 

Sağa    (Y)

676119

676145

676145

681951

681937

682778

 

 

Yukarı (X)

4554522

4554975

4555909

4555908

4554957

4554938

 

 

 

2.Poligon

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa    (Y)

674641

674103

673613

673505

674060

674776

675248

675552

Yukarı (X)

4550783

4550717

4550961

4551837

4552802

4553285

4553050

4552603

 

15) İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, 4.988,56 hektar alana sahip, F22-d1, F22-d4, F22-d2, F22-d3 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve 3326274 Erişim No’lu saha,

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

651352

650376

652410

655598

657724

658075

Yukarı(X)

4540375

4545885

4546948

4546858

4548930

4539751

 

2 - Tahmin edilen Bedel:

 

İLÇE

ERİŞİM NO

ALAN (HEKTAR)

MUHANMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Eyüp

3276799

   506,71

  31,528.90-TL

  945.87 TL

08.03.2017

09:30

2

Adalar

3280270

1.194,56

  31,528.90-TL

  945.87 TL

08.03.2017

09:40

3

Adalar

3295999

3.519,53

  71,325.01-TL

2,139.75 TL

08.03.2017

09:50

4

K.çekmece-Bakırköy

3295998

4.930,22

  99,123.50-TL

2,973.71 TL

08.03.2017

10:00

5

Büyükçekmece

3295997

2.772,48

  56,603.94-TL

1,698.12 TL

08.03.2017

10:10

6

Esenyurt

3295989

2.321,90

  47,724.99-TL

1,431.75 TL

08.03.2017

10:20

7

Büyükçekmece

3295990

4.516,60

  90,972.87-TL

2,729.19 TL

08.03.2017

10:30

8

Eyüp

3295983

   114,35

  31,528.90-TL

  945.87 TL

08.03.2017

10:40

9

Arnavutköy

3298191

1.912,41

  39,655.74-TL

1,189.67 TL

08.03.2017

10:50

10

Şile

3299925

2.853,00

  58.190.63-TL

1.745.72-TL

08.03.2017

11:00

11

Çekmeköy

3298194

4.540,99

  91.453.49-TL

2.743.60-TL

08.03.2017

11:10

12

Kartal

3306276

1.504,56

  31.618.81-TL

  948.56-TL

08.03.2017

11:20

13

Sarıyer

3323140

4.902,45

  98.576.31-TL

2.957.29-TL

08.03.2017

11:30

14

Beykoz

3326274

4.778,30

  96.129.82-TL

2.883.89-TL

08.03.2017

11:40

15

Bahçelievler

3326279

4.988,56

100.273.12-TL

3.008.19-TL

08.03.2017

11:50

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                           :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü- Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih-İSTANBUL

b) Hangi Şartlarda Alınacağı        :  - İhaleye gidecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 500,00.-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur.

                                                         - İstenildiğinde İhale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatler içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

                                                         - Şartname bedeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Vakıfbank IBAN: TR910001500158007305441172 hesabına yatırılacaktır.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                          :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih/İSTANBUL

b) Yapılacağı Tarih/Saat               :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                        :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                          :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih/İSTANBUL adresinde toplanacak komisyona verilecektir.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saat    :  08.03.2017 Çarşamba günü ihale saatine kadar.

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yılı içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.

2 - Noter onaylı İmza Sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3 - T.C. kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış onaylı nüfus cüzdanı sureti.

c) Tüzel kişi istekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Yönetimin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

e) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen geçici teminat miktarının Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Vakıfbank IBAN: TR910001500158007305441172 hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu.

i) 15 gün içerisinde alınmış vergi borcu yoktur yazısı.

7 - İsteklilerin 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen; medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirket olması gerekmektedir.

8 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

1795/1-1