26 Şubat 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29991

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Iğdır İli, Merkez İlçesi, 218 ada, 14 parsel üzerindeki 703969 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen ve “Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 11. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca” işlem tesis edilen 5080 Ticaret Sicil No ile Iğdır Ticaret Odasına kayıtlı 1313 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Iğdır Binyapı Yapı Denetim Ltd. Şti tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 23.11.2016 tarihli ve E.2016/3201 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, Iğdır Binyapı Yapı Denetim Ltd. Şti hakkında, 23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 15.07.2016 tarih ve 16453 sayılı “Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtların tutulması” ile ilgili tesis edilmiş olan işlemin 30.01.2017 tarihli ve 2356 sayılı Makam Olur’u ile yürütmesi durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

1768/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 2013/19970 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

1752/1-1

—————

Ankara 10. İcra Müdürlüğünün 1997/6966 Esas sayılı dosyasının imha edildiği anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

1753/1-1

—————

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/309 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

1754/1-1

—————

Yeşilova Asliye Hukuk Mahkemesinin 1997/105 Esas, 1998/19 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

1755/1-1

—————

Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/747 Esas, 2016/332 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

1756/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ