25 Şubat 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29990

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzce OKSAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. firmasının beyan sahibi sıfatıyla dolaylı temsilci olarak işlemlerini takip ettikleri muhtelif tarih ve sayılı 69 adet serbest dolaşıma giriş beyannamesi kapsamında düzenlenmesi gereken müşavirlik hizmet faturalarının bulunmaması sebebiyle Gümrük ve Ticaret Müfettişi Güngör YILDIRIM tarafından tanzim edilen 04.01.2016 tarihli 422-B/13 sayılı Cevaplı Rapora istinaden 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1 maddesi tatbik edilmiş olup, firma adresine yapılan tebligatlarımız adres değişikliğinden iade edilmiştir. Firma unvanının 29.09.2014 tarihli 8663 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan amaç-ünvan değişikliği kararına istinaden OKSAN HIRDAVAT İNŞAAT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak değiştirildiği tespit edilmiş ise de yapılan tebligat adres değişikliği nedeni ile iade edildiğinden 5.244 -TL tutarındaki amme alacağının 7 (yedi) gün içerisinde Kapıkule Gümrük Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılarak vezne alındısının Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.

Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun 31. maddesi ve 25.01.2012 tarihli 28184 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48. ve 49. maddeleri gereği adı geçene tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

1706/1-1


Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Şişli Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden (Eski Adı: İstanbul Şişli Zincirlikuyu İSOV Yapı Meslek Lisesi) alındığı iddia edilen 01.07.1999 tarihli ve 6904 numaralı Uğur URGUN’a ait diplomanın sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüşmediği anlaşıldığından aşağıda kimlik bilgileri bulunan lise diploması iptal edilmiştir.

İlan olunur.

 

OKUL NO

3061

ADI SOYADI

UĞUR URGUN

BABA ADI

NASİH

ANA ADI

EMİNE

DOĞUM YERİ

ŞİŞLİ

DOĞUM TARİHİ

18.12.1982

DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI

İSOV. YAPI MESLEK LİSESİ

DİPLOMA NO

6904

DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ

01.07.1999

BÖLÜMÜ

RESTORASYON

1733/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

43308 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1686/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 01/12/2016 tarihli ve 6635-28 sayılı Kararı;

“Ali YARALI isimli - Erkenez Mahallesi 23021 sokak No: 40 Kahramanmaraş” adresinde bulunan ve Ali YARALI isimli şahsa ait işyerinde, 07.10.2016 tarihinde yapılan denetimde, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının olmaksızın tüplü lpg satışı yapıldığı ve 6 Adet 12 Kg'lık Dolu lpragaz, 10 Adet 12 Kg'lı k Dolu Likitgaz, 4 Adet 12 Kg'lı k Dolu Sihirgaz, 2 Adet 12 Kg'lık Boş Likitgaz, 1 Adet 12 Kg'lık Boş İpragaz, 9 Adet 2 Kg'lık Boş Likitgaz marka LPG tüplerini bulundurduğu anlaşılmış olup, Tüplü LPG satışını İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmaksızın yapması Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci ve 4 üncü fıkrasının ikinci bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden,

Ali YARALI hakkında, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve mevzuat karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla adı geçen lisans sahibi hakkında, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Şirketiniz nezdinde 01/12/2016 tarihli ve 6635-28 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde gönderilmiştir.

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 inci maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 01/12/2016 tarihli ve 6635-28 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 22/12/2016 tarihli ve 1943 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak adı geçen firmanın kayıtlarda yer alan adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1708/1/1-1

—————

Kurul’un 01/12/2016 tarihli ve 6635-27 sayılı Kararı;

 “Andız Market-Ali ANDIZ isimli - Erkenez Mahallesi 20. Sokak Üzeri Kahramanmaraş” adresinde bulunan ve Ali ANDIZ isimli şahsa ait işyerinde, 07.10.2016 tarihinde yapılan denetimde, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının olmaksızın tüplü lpg satışı yapıldığı ve işyerinde 12 Adet 12 Kg'lık Boş Likitgaz, 5 Adet 12 Kg'lık Boş Ipragaz, 2 Adet 12 Kg'lık Boş Mogaz, 2 Adet 12 Kg'lık Boş Milangaz, 2 Adet 12 Kg'lık Boş Sihirgaz, 1 Adet 12 Kg'lık Boş Aygaz, 7 Adet 2 Kg'lık Boş Likitgaz, Adet 2 Kg'lık Boş İpragaz ,8 Adet 12 Kg'lık Dolu İpragaz, 5 Adet 12 Kg'lık Dolu Sihrgaz, 4 Adet 2 Kg'lık Dolu Sihirgaz, 4 Adet 2 Kg'lık Dolu İpragaz marka LPG tüplerini bulundurduğu anlaşılmış olup, Tüplü LPG satışını İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmaksızın yapması Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci ve 4 üncü fıkrasının ikinci bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden,

Andız Market-Ali ANDIZ hakkında, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve mevzuat karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla adı geçen lisans sahibi hakkında, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Şirketiniz nezdinde 01/12/2016 tarihli ve 6635-27 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde gönderilmiştir.

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 inci maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 01/12/2016 tarihli ve 6635-27 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 22/12/2016 tarihli ve 1942 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak adı geçen firmanın kayıtlarda yer alan adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

 Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1708/2/1-1

—————

19.02.2016 tarih ve 205 sayılı soruşturma raporuna istinaden Aydınlar Turizm Seyahat Uluslararası Yolcu Taşımacılık Petrol İnşat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ nin yazılı savunmanız istenmesine rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından tekrar değerlendirilmiş olup, 05.10.2016 tarih ve 6525/21 sayılı Kurul Kararı ile Aydınlar Turizm Seyahat Uluslararası Yolcu Taşımacılık Petrol İnşat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 160.212-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 160.212-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1708/3/1-1

—————

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Ege Poyraz / Nuri Akbay firması hakkında 27.10.2016 tarihli ve 6568-1 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 08.11.2016 tarihli ve 1742 sayılı Soruşturma Raporu Kurul'un 02.02.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,

“Denetim Dairesi Başkanlığının 31.01.2017 tarihli ve 83632887-663.07-5344 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Ege Poyraz Doğalgaz- Nuri Akbay firmasının yetkisi olmayan firmaların yapmış olduğu tesisatların sonradan projelendirilmesi eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 5 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkrasına, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37 nci maddesine ve gaz kaçağını kimyasal sürerek gidermeye çalışması eyleminin ise Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği’nin 5 inci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 27.10.2016 tarihli ve 6568-1 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 08.11.2016 tarihli ve 1742 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup;

Ege Poyraz Doğalgaz-Nuri Akbay firmasının gaz kaçağını kimyasal sürerek gidermeye çalışması eyleminin Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği’nin 5 inci maddesine, yetkisi olmayan firmaların yapmış olduğu tesisatların sonradan projelendirilmesi eyleminin ise 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 5 inci maddesine ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37 nci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Ege Poyraz Doğalgaz-Nuri Akbay firmasına bundan böyle:

a) Proje onayı olmaksızın iç tesisat imalatı yapmaması,

b) İç tesisat ile ilgili tüm işlemlerde ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmesi

yönünde ihtarda bulunulmasına,

karar verilmiştir.

şeklinde 02.02.2017 tarihli ve 6900-9 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresine henüz taşınmamış olması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1708/4/1-1

—————

Kurul’un 18/08/2016 tarihli ve 6445/1 sayılı Kararı uyarınca, Düz Mah. Atatürk Cad. No:54 Saltukova Çaycuma ZONGULDAK adresinde 21.08.2009 tarih ve İHR/2214-7/26465 sayılı ihrakiye teslim lisansı ile faaliyet gösteren Batı Karadeniz Akaryakıt Madeni Yağ Lpg Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Jet A-1 yakıtını İhrakiye Teslim faaliyeti kapsamında hava taşıtlarına fiilen ikmal etmeksizin piyasa faaliyetine konu etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına aynı zamanda Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesi ile 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği ve süresi içinde yazılı savunmasını sunmadığı anlaşıldığından;

Batı Karadeniz Akaryakıt Madeni Yağ Lpg Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında;

a) 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen "Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi" fiilinden ötürü ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 363.755,- TL idari para cezası uygulanmasına,

b) 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 21.08.2009 tarih ve İHR/2214-7/26465 sayılı ihrakiye teslim lisansının iptal edilmesine,

karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 363.755,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1708/5/1-1

—————

Kurul 12/01/2017 tarihli ve 6862-2 sayılı Kararı ile, 20.03.2013 tarihli ve BAY/939-82/32325 sayılı bayilik lisansı sahibi Npet Enerji Akaryakıt Otomotiv Taşımacılık Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 27.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Npet Enerji Akaryakıt Otomotiv Taşımacılık Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 13.10.2016 tarihli ve 6533/27 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 26/10/2016 tarihli ve 1685 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; yazılı savunmasında öne sürdüğü hususların yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, Npet Enerji Akaryakıt Otomotiv Taşımacılık Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL, otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,- TL olmak üzere toplamda 140.000,- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000,- TL (Yüzkırkbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1708/6/1-1

—————

Kurul’un 12/01/2017 tarihli ve 6863-6 sayılı kararı ile 08.07.2008 tarihli ve MYĞ/1670-4/24763 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Panoil Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 2012 Hesap Dönemi Şubat-Mayıs ayları (5. Üretim Dönemi) incelemelerine göre Lisansın Verdiği Haklar Dışında taahhütte bulunduğu ürünü üretmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Panoil Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 20/01/2017 tarihli ve 121 sayılı soruşturma raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1708/7/1-1

—————

Kurulun 09/11/2016 tarihli ve 6591-26 sayılı Kararı ile; DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi (24/03/2016 Tarih ve 6172-18 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.) Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında, 15/04/2013 tarihinde yapılan denetim neticesinde bayiine ait istasyonda dağıtıcı tadilinin yapıldığı 27/02/2013 tarihinden itibaren on gün içinde otomasyon sistemini “çalışır hale getirme” yükümlülüğünü 11/04/2013 gününde gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 850.000-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1708/8/1-1

—————

Kurul’un 16.06.2016 tarihli ve 6346-34 sayılı Kararı;

25/12/2012 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13439 nolu otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Özz Yıldız Akaryakıt Gıda Nakliye İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi’ ne ait tesiste 01/06/2015 ve 16.03.2016 tarihlerinde yapılan denetimlerde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri, ve 16.06.2016 tarihli ve 6346-34 sayılı Kurul Kararı uyarınca Şirketiniz hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde gönderilmiştir.

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 16.06.2016 tarihli ve 6346-34 sayılı Kurul Kararı kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince düzenlenen 18/11/2016-1780 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak adı geçen firmanın kayıtlarda yer alan adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1708/9/1-1

—————

Kurul’un 16.06.2016 tarihli ve 6346-28 sayılı Kararı;

11/04/2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11475 nolu otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren RABİYE KUNT’a ait tesiste 01/06/2015 ve 15.03.2016 tarihlerinde yapılan denetimlerde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri, ve 16.06.2016 tarihli ve 6346-28 sayılı Kurul Kararı uyarınca Şirketiniz hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan

Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde gönderilmiştir.

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin18 inci maddesi hükümleri uyarınca 16.06.2016 tarihli ve 6346-28 sayılı Kurul Kararı kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 18/11/2016-1777 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak adı geçen firmanın kayıtlarda yer alan adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1708/10/1-1

—————

Kurul’un 04/08/2016 tarihli ve 6422-22 sayılı Kararı ile 30 Ağustos Mahallesi 7119 Sokak No: 7/ C-F Menemen-İZMİR adresinde bulunan ve Ruken Eligüzel Market - Ruken Eligüzel isimli işyerinde İzmir Valiliği Bilim Sanayi Ve Teknoloji Müdürlüğü görevlilerince 27.05.2014 tarihinde yapılan denetim neticesinde, söz konusu işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının olmadığı halde tüplü LPG satışı yaptığı ve 5 adet 12 Kg'lık ve 8 adet 2 Kg'lık dolu İpragaz marka LPG tüplerinin bulunduğu yönünde tespit edilen hususlara ilişkin olarak 04/08/2016 tarihli ve 6422-22 sayılı Kurul Kararı uyarınca açılan soruşturma kapsamında konu, Kurul tarafından değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş olup, hakkınızda verilen Kararın örneği yazımız ekinde gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.520.- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası yarınca ilanen tebliğ edilir.

1708/11/1-1

—————

Kurul’un 21.10.2016.tarihli ve 6549-28 sayılı Kurul Kararı ile 26.11.2015 tarih ve LPG-BAY/941-54/16543 sayılı lisans kapsamında Mağara Mahallesi Tıkılıtaş Sokağı No:225 SİLİFKE/MERSİN adresinde faaliyet gösteren Vapet Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyonda 24.08.2016 tarihinde yapılan denetimde LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel çalıştırılmasının Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 15 inci maddesine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Vapet Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 21.10.2016.tarihli ve 6549-28 sayılı Kurul Kararı kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 20/12/2016-1934 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza (geçerliliği olan LPG Yetkili Personel belgesi ile birlikte) gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1708/12/1-1

—————

Kurul’un 16.06.2016 tarihli ve 6346-20 sayılı Kararı;

02/06/2015-14/03/2016 tarihlerinde 03/02/2006 tarihli ve LPG-BAY/644-300/00126 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı sahibi Yaşar Manav'ın "Ankara Karayolu Üzeri 5. Km MERKEZ/UŞAK" adresinde yapılan denetimlerde LPG Sorumlu Müdür Belgesinin ibraz edilememesi nedenleriyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri, ve 16.06.2016 tarihli ve 6346-20 sayılı Kurul Kararı uyarınca Şirketiniz hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde gönderilmiştir.

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 16.06.2016 tarihli ve 6346-20 sayılı Kurul Kararı kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 09/11/2016-1749 sayılı Soruşturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak adı geçen firmanın kayıtlarda yer alan adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1708/13/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_01.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_02.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_06.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_11.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_12.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_13.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_14.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_15.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_16.jpg


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlana başvuracakların ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 10.03.2017 tarihine kadar Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok. No:1 Avcılar/İstanbul - Tel: 0 212 422 70 00

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

-

-

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe veya İngilizce Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

-

-

1

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI - ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Mimarlık Bölümü

İlgili alanda Doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

1731/1-1


Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynaklarına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Prof.

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

 

 

1

Doktorasını İnşaat Mühendisliği bölümünde yapmış olmak. Yapı işletmesi alanında inşaat sektöründe bilişim teknolojilerinin kullanımı, veri füzyonu ve algılama (sensing), Yapı Bilgi Modellemesi, dört boyutlu inşaat modellemesi ve planlama, inşaat sektöründe ileri veri takip ve depolama teknolojilerinin kullanımı gibi alanlarda uzmanlaşmış olmak. Disiplin içi ve disiplinler arası yetkinliğini uluslararası dergilerde ve konferanslarda yayınlanmış yayınlar ile göstermiş olmak.

Sosyal Bilimler Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri

 

 

1

Tarih alanında doktorasını tamamlamış olmak, yurtdışında tamamlayanlar için denkliğini almış olmak, Türkiye Tarihi alanında ders verme deneyimi ve tercihen Antropoloji, Kent ve Etnografik çalışmalar konusunda uzmanlığı bulunan; araştırma yetkinliğini uluslararası dergilerdeki yayınları ve çalışmaları ile kanıtlamış; iyi derecede İngilizce ve en az bir başka yabancı dili biliyor olmak 

Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

 

 

1

Uygulamalı Sosyal Psikoloji alanında doktorasını tamamlamış olmak, yurtdışında doktorasını tamamlayanlar için denkliğini almış olmak, Sosyal Psikoloji alanında ders verme deneyimi olan ve tercihen Siyasi Kimlik ve Politik Psikoloji konularında uzman; yayınları ve yürüttüğü projeler ile yetkinliğini kanıtlamış; iyi derecede İngilizce biliyor olmak

Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

 

 

1

Siyaset bilimi alanında doktorasını tamamlamış olmak, yurtdışında doktorasını tamamlayanlar için denkliğini almış olmak, ders tecrübesi ve yurtdışında ders verme deneyimi olan; Siyasal İktisat, Kalkınma ve Çevre Politikaları alanlarında uzman; bir coğrafi bölgede alan çalışması yürütmüş; araştırma alanındaki yetkinliğini uluslararası dergilerdeki yayınları ve aldığı araştırma fonları ile kanıtlamış; iyi derecede İngilizce ve en az bir başka yabancı dili biliyor olmak,

1730/1-1


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan ve “Flipped Classroom/Learning” öğretim modelinin ve “Okulda Üniversite” öğretmen eğitimi modelinin uygulandığı Üniversitemizin Eğitim Fakültesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Bölümü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 25. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak iki yardımcı doçent/doçent alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış dört (4) nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) fıkrasının 2.bendi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca, İngilizce dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dillerin birinden Yabancı Dil Sınavına alınacaklardır. Adaylar hangi yabancı dilden sınava gireceklerini başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

Yabancı Dil Sınavı ile ilgili bilgiler Üniversitemizin erişim sayfasında ayrıca duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması veya diplomaların denkliği için Üniversitelerarası Kurula müracaat edilmiş olması gerekmektedir.

Başvurular, 14 Nisan 2017 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen kadro daimi statüde olup tam zamanlıdır.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4   34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Tel: 0 212 395 36 00 Faks: 0 212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent/ Doçent

2

Doktora çalışmasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak. Alan ile ilgili dersleri lisans ve yüksek lisans seviyesinde yürütebiliyor olmak. Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom/ Learning” modelini uygulamaya yetkin olmak. “MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde tanımlanan Okulda Üniversite Modeli’nin yürütülmesine ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul etmek.

1732/1-1


Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

Profesör kadrosu daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu (Doçentlik Öncesi ve Doçentlik Sonrası olmak üzere 2 adet düzenlenecektir), doçentlik belgesi ve öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) e-Devlet çıktıları veya onaylı örnekleri (onay noter tarafından yapılmalı veya belgelerin asılları başvuru sırasında gösterilmek şartıyla Üniversitemizde de yapılabilir), Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir.) askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi, e-Devlet sisteminden de alınabilir) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. (Başvuru dosyalarının hazırlanması ile ilgili detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir.)

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi ve öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) e-devlet çıktıları veya onaylı örnekleri (onay noter tarafından yapılmalı veya belgelerin asılları başvuru sırasında gösterilmek şartıyla Üniversitemizde de yapılabilir), nüfus cüzdanı fotokopisi, Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir.), askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi, e-Devlet sisteminden de alınabilir) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. (Başvuru dosyalarının hazırlanması ile ilgili detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir.)

GENEL AÇIKLAMALAR:

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3 - Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7 - Başvuruların kabulünde 2547 sayılı Kanun’un 35. Maddesi uyarınca eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere mecburi hizmet yükümlülüğü devri teklifi yapılamadığı hususu da dikkate alınacaktır. Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adayların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin Üniversitemiz web sitesindeki ilan duyurumuz içeriğinde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında belirtilen belgeleri de Rektörlüğümüze sunması gerekmektedir.

8 - Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 10350-10651

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Devlet Konservatua

zik

Yay Çalgılar

Profesör

1

1

zik Biliminde doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bil. Eği.

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

nıf Eğitimi

Doçent

1

1

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Ede. Fak.

Kimya

Anorganik Kimya

Profesör

1

1

Anorganik Kimya alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Ede. Fak.

Kimya

Fiziko Kimya

Doçent

1

1

Fiziko Kimya alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Ede. Fak.

Fizik

Nükleer Fizik

Profesör

1

1

Nükleer Fizik alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Ede. Fak.

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

Uygulamalı Matematik alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Ede. Fak.

Tarih

T.C. Tarihi

Profesör

1

1

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Ede. Fak.

Matematik

Geometri

Doçent

1

1

Geometri alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Ede. Fak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiya

Doçent

1

1

Eski Türk Edebiya alanında doçentliğini almış olmak.

İ.İ.B.F.

Maliye

Bütçe ve Mali Planlama

Profesör

1

1

Bütçe ve Mali Planlama alanında doçentliğini almış olmak.

İ.İ.B.F.

İktisat

İktisadi Gel.ve Uluslararası İkt.

Profesör

1

1

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında dentliğini almış olmak.

İ.İ.B.F.

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Finans alanında doçentliğini almış olmak.

İ.İ.B.F.

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Ticaret

Profesör

1

1

Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fak.

Jeoloji Mühendisliği

Maden Yatakları ve Jeokimya

Profesör

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fak.

Harita Mühendisliği

Jeodezi

Doçent

1

1

Jeodezi alanında doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fak.

Harita Mühendisliği

Ölçme Tekniği

Doçent

1

1

Ölçme Tekniği alanında doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fak.

Harita Mühendisliği

Fotogrametri

Doçent

1

1

Fotogrametri alanında doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fak.

İnşaat Mühendisliği

Yapı Malzemesi

Profesör

1

1

Yapı Teknolojileri Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Profesör

1

1

Fizyoloji alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

1

Üroloji alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

1

Enfeksiyon Hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

1

1

Aile Hekimliği alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Profesör

1

1

Anatomi alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

Nöroloji alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

1

1

Nöroloji alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağğı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Ruh Sağğı ve Hastalıkları uzma olmak ve ilgili alanda doçentliğini almış olmak.

Veteriner Fak.

Bes. Gıd. Hij. ve Tek.

Veterinerlik Bes. Gıd. Hij. ve Tek.

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Veteriner Fak.

Vet. Hek. Tem. Bil.

Veterinerlik Biyokimyası

Profesör

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Veteriner Fak.

Vet. Hek. Tem. Bil.

Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Veteriner Fak.

Vet. Hek. Tem. Bil.

Veterinerlik Anatomisi

Profesör

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Veteriner Fak.

Klinik Bilimler

Veterinerlik İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Veteriner Fak.

Klinik Bilimler

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

Profesör

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

Veteriner Fak.

Klinik Bilimler

Veterinerlik Cerrahisi

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doçentliğini ilgili alanda almış olmak.

1726/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BASIN İLÂN KURUMU 31.12.2015 ve

 

 AKTİF (VARLIKLAR)

 

 

 

 

Önceki Dönem

Cari Dönem

 

31.12.2015

31.12.2016

I- DÖNEN VARLIKLAR

 

 

 

 

 

 

A- Hazır Değerler

 

100.499.083,31

 

 

89.321.452,95

 

1. Kasa

11.222,07

 

 

6.082,57

 

 

2. Alınan Çekler

2.311.645,23

 

 

8.275.894,27

 

 

3. Bankalar

97.954.352,28

 

 

80.858.906,69

 

 

4. Verilen Çek. ve Öd. Emirleri(-)

-

 

 

-

 

 

5. Diğer Hazır Değerler

221.863,73

 

 

180.569,42

 

 

B- Ticari Alacaklar

 

9.309.456,30

 

 

7.848.671,22

 

1. Alıcılar

8.849.295,53

 

 

7.349.649,41

 

 

2.Verilen Depozito ve Teminatlar

89.348,32

 

 

105.355,80

 

 

3.Şüpheli Ticari Alacaklar

370.812,45

 

 

393.666,01

 

 

C- Diğer Alacaklar

 

11.084.655,53

 

 

10.247.837,80

 

1. Personelden Alacaklar

-

 

 

713,53

 

 

2. Diğer Çeşitli Alacaklar

11.084.655,53

 

 

10.247.124,27

 

 

D- Stoklar

 

152.407,76

 

 

307.109,80

 

1. İlk Madde ve Malzeme

133.189,17

 

 

101.941,37

 

 

2. Verilen Sipariş Avansları

19.218,59

 

 

205.168,43

 

 

E- Diğer Dönen Varlıklar

 

538.111,36

 

 

623.874,62

 

1. Personel Avansları

538.111,36

 

 

623.874,62

 

 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

 

 

121.583.714,26

 

 

108.348.946,39

II- DURAN VARLIKLAR

 

 

 

 

 

 

A- Maddi Duran Varlıklar

 

33.479.345,17

 

 

62.190.925,53

 

1. Arazi ve Arsalar

-

 

 

30.975.000,00

 

 

2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri

6.864.210,60

 

 

5.288.378,52

 

 

3. Binalar

31.783.546,90

 

 

31.460.619,03

 

 

4. Taşıtlar

838.646,06

 

 

966.381,62

 

 

5. Demirbaşlar

8.401.533,63

 

 

8.575.541,71

 

 

6. Diğer Maddi Duran Varlıklar

2.533.808,17

 

 

3.065.546,15

 

 

7. Birikmiş Amortismanlar (-)

(17.989.444,06)

 

 

(18.221.280,10)

 

 

8. Yapılmakta Olan Yatırımlar

1.047.043,87

 

 

80.738,60

 

 

B- Maddi Olmayan Duran Varlıklar

 

1.505.259,00

 

 

1.634.707,56

 

1. Haklar

1.485.237,15

 

 

2.363.423,09

 

 

2. Özel Maliyetler

4.102.797,56

 

 

4.180.841,97

 

 

3. Birikmiş Amortismanlar (-)

(4.082.775,71)

 

 

(4.909.557,50)

 

 

C- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve  Gelir Tahakkukları

 

1.177.320,27

 

 

1.024.434,31

 

1. Gelecek Yıllara Ait Giderler

412.555,33

 

 

515.249,42

 

 

2. Gelir Tahakkukları

764.764,94

 

 

509.184,89

 

 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

 

 

36.161.924,44

 

 

64.850.067,40

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

 

 

157.745.638,70

 

 

173.199.013,79

 

 

- Diğer Alacaklar hesabının 10.127.842,61 Türk Lirası Borç Verme Fonu borçlularından, 116.666,65 Türk Lirası ise gazetelere verilen Kredi Fonu

  borçlularından, 713,53 Türk Lirası Personelden Alacaklar hesabından, 2.615,01 Türk Lirası Diğer Çeşitli Alacaklardan oluşmaktadır.

- Maddi Duran Varlıkların sigorta değeri 44.098.206,05 Türk Lirasıdır.

- Yapılması planlanan Genel Müdürlük merkez hizmet binası için 30.975.000,00 Türk Lirası değerinde arsa satın alınmıştır.

- Cari dönemde satın alınan inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti 1.211.078,80 Türk Lirasıdır.

- Cari dönemde satın alınan inşa edilen maddi olmayan duran varlıkların maliyeti  977.180,35 Türk Lirasıdır.

- Maddi Duran Varlıklarda normal amortisman yöntemi uygulanmaktadır.

- Cari dönemde elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan varlıkların maliyeti 2.297.307,13 Türk Lirasıdır. Bu tutar ekonomik ömrünü tamamlamış ve geçmiş yıllarda

  giderleştirilmiş sabit kıymetlerden oluşmaktadır.

- Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabındaki 80.738,60 Türk Lirası tutarın, 70.738,60 Türk Lirası yeni hizmet binası yapımı için nazım imar planı değişikliği

   yapım işi projesi, 10.000,00 Türk Lirası ise yeni hizmet binası yapım işi mimari etüt projesine aittir.

 

 

31.12.2016 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (¨)

 

 

PASİF (KAYNAKLAR)

 

 

Önceki Dönem

Cari Dönem

 

31.12.2015

31.12.2016

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 

 

 

 

 

 

A- Ticari Borçlar

 

29.382.377,22

 

 

36.580.968,22

 

1. Satıcılar

29.381.251,14

 

 

36.580.968,22

 

 

2. Alınan Depozito ve Teminatlar

1.126,08

 

 

-

 

 

B- Diğer Borçlar

 

0,89

 

 

4.783,24

 

1. Ortaklara Borçlar

0,89

 

 

0,93

 

 

2. Personele Borçlar

-

 

 

4.782,31

 

 

C- Alınan Avanslar

 

19.130.891,18

 

 

21.001.127,43

 

1. Alınan Sipariş Avanslar

19.062.858,08

 

 

21.000.749,65

 

 

2. Alınan Diğer Avanslar

68.033,10

 

 

377,78

 

 

D- Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler

 

2.666.849,85

 

 

3.093.056,97

 

1. Ödenecek Vergi ve Fonlar

1.241.959,34

 

 

1.477.434,81

 

 

2. Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri

1.424.890,51

 

 

1.615.622,16

 

 

E- Borç ve Gider Karşılıkları

 

540.420,27

 

 

638.492,41

 

1. Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal
    Yükümlülük Karşılıkları

2.425.441,97

 

 

2.030.504,63

 

 

2. Dönem Kârının Peşin Ödenen
    Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)

(1.885.021,70)

 

 

(1.392.012,22)

 

 

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

 

 

51.720.539,41

 

 

61.318.428,27

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 

 

 

 

 

 

A- Borç ve Gider Karşılıkları

 

9.567.810,81

 

 

11.538.208,98

 

1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları

9.567.810,81

 

 

11.538.208,98

 

 

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

 

 

9.567.810,81

 

 

11.538.208,98

III- ÖZ KAYNAKLAR

 

 

 

 

 

 

A- Ödenmiş Sermaye

 

755.667,70

 

 

755.667,76

 

1. Sermaye

755.667,70

 

 

755.667,76

 

 

B- Sermaye Yedekleri

 

 

 

 

 

 

C- Kâr Yedekleri

 

106.676.693,64

 

 

112.216.631,64

 

1. Yasal Yedekler

588.149,78

 

 

588.149,78

 

 

2. Olağanüstü Yedekler

106.088.543,86

 

 

111.600.393,86

 

 

3. Özel Fonlar

-

 

 

28.088,00

 

 

D- Geçmiş Yıllar Zararları (-)

 

(18.650.922,86)

 

 

(18.650.922,86)

 

1. Enflasyon Düzeltmesi (-)

(18.650.922,86)

 

 

(18.650.922,86)

 

 

E- Dönem Net Kârı (Zararı)

 

7.675.850,00

 

 

6.021.000,00

 

1. Dönem Net Karı (Zararı)

7.675.850,00

 

 

6.021.000,00

 

 

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

 

 

96.457.288,48

 

 

100.342.376,54

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

 

 

157.745.638,70

 

 

173.199.013,79

 

- Stoklarımızda (FIFO) yöntemi uygulanmaktadır.

- Cari dönemde ortalama personel sayısı 383’dür.

- Cari dönemde 1.970.398,17 Türk Lirası Kıdem Tazminatı Karşılığı ayrılmış ve bu hesabın toplamı 11.538.208,98 Türk Lirasına ulaşmıştır.

- Alacaklarımız devlet dairelerinden olduğu için Şüpheli Alacaklar için karşılık ayrılmamıştır.

- Gelecek Yıllara Ait Gelir Tahakkuklarındaki 509.184,89 Türk Lirasının tamamı 31.12.2016 tarihi itibariyle hesaplanan faiz gelirlerine aittir.

- Bilanço dönemi sonunda nazım hesaplarımızda bulunan 1.950.908,52 Türk Lirasının 671.600,00 Türk Lirası müteahhitlerden ve gazetelerden alınan teminat

  mektuplarına, 1.229.667,93 Türk Lirası bazı gazetelere uygulanan mahsuplara, 49.640,59 Türk Lirası ise diğer kalemlere aittir.

- Stoklarımızda 2004 yılında uygulanan enflasyon düzeltme işlemlerinde toplulaştırılmış yöntem olarak basit ortalama yöntemi kullanılmıştır.

- 2016 yılında enflasyon düzeltmesi uygulama şartları oluşmadığından enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır.

 

 

 

BASIN İLÂN KURUMU 31.12.2015 ve 31.12.2016 TARİHLİ ÖZET GELİR TABLOSU (¨)

 

 

Önceki Dönem
31.12.2015

Cari Dönem
31.12.2016

A - BRÜT SATIŞLAR

334.525.488,86

372.756.709,00

B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

(55.434,70)

(121.189,66)

NET SATIŞLAR

334.470.054,16

372.635.519,34

C - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

(284.186.277,57)

(316.430.435,87)

BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI

50.283.776,59

56.205.083,47

D - FAALİYET GİDERLERİ (-)

(44.486.629,87)

(52.057.900,39)

FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI

5.797.146,72

4.147.183,08

E - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR

10.866.832,85

10.648.967,91

F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)

(4.469.156,86)

(4.672.920,11)

G- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

—

—

OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR

12.194.822,71

10.123.230,88

H - OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

—

29.292,08

I - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

(2.093.530,74)

(2.101.018,33)

DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI

10.101.291,97

8.051.504,63

İ - DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)

(2.425.441,97)

(2.030.504,63)

DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

7.675.850,00

6.021.000,00

 

 

BASIN İLÂN KURUMU 2015 ve 2016 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU "TAHSİS BİLANÇOSU" (¨)

 

 

Önceki Dönem

Cari Dönem

 

31.12.2015

31.12.2016

A - DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI

 

 

 

 

1) DÖNEM KÂRI

 

10.101.291,97

 

8.051.504,63

2) ÖDENECEK VERGİ VE YASAL

    YÜKÜMLÜLÜKLER (-)

 

(2.425.441,93)

 

(2.030.504,59)

- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)

(2.425.441,93)

 

(2.030.504,59)

 

NET DÖNEM KÂRI

 

7.675.850,04

 

6.021.000,04

DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI

 

7.675.850,04

 

6.021.000,04

 1) ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)

 

(0,04)

 

(0,04)

         - Adi Hisse Senedi Sahiplerine

(0,04)

 

(0,04)

 

2) ÖZEL FONLAR

 

7.675.850,00

 

6.021.000,00

         - Borç Verme Fonu

200.000,00

 

50.000,00

 

         - Yardım Fonu

750.000,00

 

750.000,00

 

         - Basın Derneklerine Yardım Fonu

1.250.000,00

 

1.100.000,00

 

         - Tatil Köyü Fonu

500.000,00

 

241.000,00

 

         - Bina Satın Alma ve İnşaat Fonu

1.325.850,00

 

200.000,00

 

         - Eğitim Fonu

850.000,00

 

900.000,00

 

         - Kredi Fonu

100.000,00

 

50.000,00

 

         - Elektronik Haberleşme ve İletişim Fonu

2.500.000,00

 

2.630.000,00

 

         - Diğer Görevler Fonu

200.000,00

 

100.000,00

 

1786/1-1