24 Şubat 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29989

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:


ANROŞMAN YAPILMASI KARŞILIĞINDA DOLGU YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çınarcık Belediye Başkanlığından:


10.000.000 ADET 1.000 GR. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY FİLTRE KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


500 GR. SİYAH ÇAY KUTU İÇ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


15.000.000 ADET 1.000 GR. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Kemalpaşa Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Kemalpaşa-Hopa-ARTVİN


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Merkez/RİZE


ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ ZEYİLNAME İLANI

ZEYİLNAME NO: 1

ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesinden:


TELSİZ VE TELSİZ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


SEVGİ BOHÇASI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


3. SINIF ÇAM KADRON (500 m3 10X10X150 CM VE 500 m3 10X10X200 CM ) 1000 m³ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:


60 E1 RAYA UYGUN 2.100 ADET, 49 E1 RAYA UYGUN 9.500 ADET CEBİRE VE 60 E1 RAYA UYGUN 6.700 ADET CEBİRE BLONU ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


500 ADET EKO BORUSU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


BC 211 P 12-1A ve BC 111 P 12-1A TİPİ UNION SPECIAL MARKA DİKİŞ MAKİNALARINDA KULLANILACAK UNION SPECIAL MARKA DİKİŞ MAKİNASI YEDEKLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


MADENİ YAĞ TEMİNİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ÜRETİMİN İLK AYAĞI OLAN KIRICI ÜNİTESİNE KAPSÜL VERİLMESİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


TP ADIYAMAN BÖLGE ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ YALANKOZ&PİYANKO SAHALARI JENERATÖR KONTROL/GÖZLEM VE TEMİZLİK İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TP Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Şeker Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                                  :  2017/82900

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                                  :  0 312 293 44 00

c) Faks No                                       :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Fabrikamız Kampanya döneminde üretilecek (±%20 toleranslı) tahmini 50.000 Ton kristal şekerlerin istife alınması, Ambardaki mevcut 50.000 Ton şekerlerin vasıtalara yüklenmesi işi. (Toplam 100.000 Ton)

b) Yapılacağı Yer                             :  Ankara Şeker Fabrikası Şeker Ambarı

c) İşin Süresi                                    :  İşe Başlama Tarihi                       : 01.04.2017

                                                            İşin Bitiş Tarihi : 31.03.2018

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  08.03.2017 Saat 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨ 118,00 (Y. Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

1655/1-1


ANROŞMAN YAPILMASI KARŞILIĞINDA DOLGU YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çınarcık Belediye Başkanlığından:

Çınarcık İlçe sınırlarında yer alan, “Belediyemizce Çınarcık Sahil Projesinin düzenlenmesi işinin; 13 Mart 2009 onay tarihli Çınarcık 1/1000 ölçekli imar planları doğrultusunda hazırlanan projelerine uygun olarak anroşman yapılması karşılığında dolgu yapılması işi”nin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Çınarcık Belediye Başkanlığı

b) Harmanlar Mah. Belediye Sk. No: 5 Çınarcık/Yalova

c) Telefon ve Faks numarası: (0226)245 10 04 - (0226) 245 95 07

2) İşin Adı ve Niteliği: “Belediyemizce Çınarcık Sahil Projesinin düzenlenmesi işinin; 13 Mart 2009 onay tarihli Çınarcık 1/1000 ölçekli imar planlarına uygun olarak hazırlanan projelere istinaden taş anroşman (derinliği fazla olan su altındaki zeminlerde, temelin nakledeceği yüke dayanarak su içinde çakıllı kumla yapılan dolgu) ve istinat perdesi yapılması giderleri yaklaşık olarak 1.977.537,88 TL, dolgu yapılması geliri yaklaşık 2.008.500,00 TL olup, Belediyemizin geliri yaklaşık 30.962,12 TL. olarak öngörülmektedir. Belediyemizce Çınarcık Sahil Projesinin düzenlenmesi işinin; 13 Mart 2009 onay tarihli Çınarcık 1/1000 ölçekli imar planları doğrultusunda hazırlanan projelerine uygun olarak anroşman yapılması karşılığında dolgu yapılması işidir.

3) Muhammen Bedel:

İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli (anroşman yapılması giderleri): 1.977.537,88 TL (birmilyondokuzyüzyetmişyedibinbeşyüzotuzyediliraseksensekizkuruş)

Dolgu yapılması geliri: 2.008.500,00 TL. (İkimilyonsekizbinbeşyüzTürklirası)

Tahmini Belediye Geliri: 30.962,12 TL. (OtuzbindokuzyüzaltmışikiliraonikiKuruş)

4) Geçici Teminat:

İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli (anroşmanve istinat perdesi yapılması giderleri): 1.977.537,88 TL (birmilyondokuzyüzyetmişyedibinbeşyüzotuzyediliraseksensekizkuruş) ile Dolgu yapılması geliri: 2.008.500,00 TL (İkimilyonsekizbinbeşyüzTürklirası) TL.'nın toplamı: 3.986.037,88 TL (üçmilyondokuzyüzseksenaltıbinotuzyediliraseksensekizKuruş)'un %3’ü 119.581,15 TL. (YüzondokuzbinbeşyüzseksenbirliraonbeşKuruş)'dır.

5) İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer: Çınarcık Belediye Başkanlığı, Harmanlar Mah. Belediye Sk. No:5 adresinde bulunan Çınarcık Belediyesi Meclis salonu

b) Tarih ve Saati: 09.03.2017 Perşembe günü saat 14:00

6) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri, Harmanlar Mah. Belediye Sk. No:5 Çınarcık/Yalova adresinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Biriminde ücretsiz görülebilir ve 2.000 TL (İkibin Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

7) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 09.03.2017-12:00

8) Başvuruların Yapılacağı Yer: Çınarcık Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Harmanlar Mah. Belediye Sk. No: 5 Çınarcık/Yalova

9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

İhaleye başvuru dilekçe örneğiyle birlikte,

a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasaya uygun) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu (FORM:1)

f) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi vermesi. (FORM:2)

g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

i) Geçici Teminat: Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen geçici teminat.

Çınarcık Belediye Başkanlığı adına, (Halk Bankası Çınarcık Şubesindeki (TR39 0001 2009 3630 0007 0000 20) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya Çınarcık Belediye Başkanlığı adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. (FORM:3)

j) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

k) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Halk Bankası Çınarcık Şubesindeki (TR39 0001 2009 3630 0007 0000 20) no’lu hesabına veya Belediye veznesine yatırılabilir.)

10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

1406/1-1


10.000.000 ADET 1.000 GR. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 1.000 gr. Tiryaki çay poşeti, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.03.2017 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1410/1-1


ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY FİLTRE KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 60.000 Kg ÇAYKUR Süzen Poşet Çay Filtre Kağıdı Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.03.2017 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1411/1-1


500 GR. SİYAH ÇAY KUTU İÇ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı 4.000.000 adet 500 gr. Siyah Çay Kutu İç Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.03.2017 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1414/1-1


15.000.000 ADET 1.000 GR. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 1.000 gr. Tiryaki çay poşeti, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 110,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.03.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1415/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Kemalpaşa Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Kemalpaşa-Hopa-ARTVİN

1 - Müdürlüğümüz tarafından 17.200.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - ÇAYKUR Kemalpaşa Çay Fabrikası Müdürlüğü Uzunyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 65 Kemalpaşa-Hopa-ARTVİN

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.03.2017 günü saat 14:00’e kadar Kemalpaşa Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Kemalpaşa-Hopa adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Kemalpaşa Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1412/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Merkez/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 18.600.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - ÇAYKUR Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğü - Dörtyol Köyü Merkez / RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.03.2017 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Camidağı Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Dörtyol Köyü Merkez /RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1413/1-1


ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ ZEYİLNAME İLANI

ZEYİLNAME NO: 1

ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesinden:

1 - “ASO 2. ve 3. OSB Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı ve İşletilmesi İşi” ihalesi İdari Şartnamesinin 7.4.8. maddesinde aranılan mali yeterlik şartlarına ilişkin açıklamalar aşağıdadır;

• İhalenin yapıldığı yıldan önceki son 5 yıla ait, ilgili vergi dairesince ve ya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış, bilanço ve gelir gider tablolarının sunulması gerekmektedir.

• Bilanço ve gelir gider tablolarında aranılan Cari Oran: en az 0.75 olarak yeniden tespit edilmiştir.

• Sunulan bu belgelerde aranılan Cari Oran/ Özkaynak/ Kısa Vadeli Banka Borçları oranlarına ilişkin kriterlerin ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yılda sağlanması, bu yılda sağlanmıyor ise son 5 yılın ortalamasında sağlanması gerekmektedir.

• İş hacmini gösteren “Asgari ciro” ve “Taahhüdü altında devam eden veya bitirilen işlere ilişkin parasal tutar” belgelerinde; sunulması zorunlu olan her iki belgeden yalnızca birinde ön yeterlik şartının sağlanması gerekmektedir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son beş yıla kadarki belgelerini sunabilir. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılarak değerlendirme yapılacaktır.

• İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir.

2 - İhaleye son teklif verme tarih ve saati İdari Şartnamenin 3.3. maddesinde belirtildiği üzere 02.03.2017 Perşembe/14.00’tür. Bu tarihte dış zarflar açılarak, Ön Yeterlik Değerlendirme Komisyonu tarafından ön yeterlik değerlendirmesi yapılacaktır. Ön yeterlik aşamasını geçen isteklilerin iç zarflarının (teklif mektubu) İhale Komisyonu tarafından açılarak değerlendirme tarih ve saati 07.03.2017 Salı/14.00’tür.

1714/1-1


TELSİZ VE TELSİZ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere “2 Grup 5 Kalem Telsiz ve Telsiz Sistemi” idari şartname ve teknik özelliklere göre “ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık” yapılmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, toplam teklif tutarlarının en az %3’ü oranında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 20.03.2017 günü saat 12:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç Sk. No: 32 Yenişehir / Ankara adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlük Evrak Servisine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfları 21.03.2017 saat 14:00’da açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

1689/1-1


SEVGİ BOHÇASI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere “1.102 adet Sevgi Bohçası” İdari Şartname, Numune ve Teknik Özelliklere göre “ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık” yapılmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, toplam teklif tutarlarının en az %3'ü oranında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 22.03.2017 günü saat 12:00'a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç Sk. No: 32 Yenişehir / Ankara adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlük Evrak Servisine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfları 23.03.2017 saat 14:00'da açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

1688/1-1


3. SINIF ÇAM KADRON (500 m3 10X10X150 CM VE 500 m3 10X10X200 CM ) 1000 m³ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2017/66081

İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü - Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5 / 03040 - AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05

c) Elektronik Posta Adresi               :  www.tcdd.gov.tr

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğün 3. Sınıf Çam Kadron (500 m³ 10x10x150 cm ve 500 m³ 10x10x200 cm) 1000 m³ (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 20/03/2017 günü saat 14,30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü - AFYONKARAHİSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN Hesap Numarası: AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ - *TR230001500158007282440204*

5 - KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1502/1-1


60 E1 RAYA UYGUN 2.100 ADET, 49 E1 RAYA UYGUN 9.500 ADET CEBİRE VE 60 E1 RAYA UYGUN 6.700 ADET CEBİRE BLONU ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

ADANA

İhale Kayıt No                                  :  2017/72632

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120   Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 322 457 53 54 / 453 11 95

c) Elektronik Posta Adresi               :  6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: 60 E1 Raya Uygun 2.100 Adet, 49 E1 Raya Uygun 9.500 Adet Cebire ve 60 E1 Raya Uygun 6.700 Adet Cebire Blonu Alımı İşi Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 16/03/2017 günü saat 10:00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1446/1-1


500 ADET EKO BORUSU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

500 ADET EKO BORUSU, T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                    :  2017/77682

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  CUMHURİYET CADDESİ     60300 TURHAL TOKAT

b) Telefon ve faks numarası                         :  356 275 35 30 - 356 275 35 39

c) Elektronik Posta Adresi                            :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                               :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                             :  500 Adet Eko Borusu

b) Teslim yeri                                               :  MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI'na bağlı Makina Fabrikası

c) Teslim tarihi                                              :  Sözleşme Sonrası en geç 60 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                           :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                           :  07/03/2017 Salı Günü - Saat 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin yada şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

8 - İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1664/1-1


BC 211 P 12-1A ve BC 111 P 12-1A TİPİ UNION SPECIAL MARKA DİKİŞ MAKİNALARINDA KULLANILACAK UNION SPECIAL MARKA DİKİŞ MAKİNASI YEDEKLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                                :  2017/75350

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Mithatpaşa Cad. No:14 06100 Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel.: (0312) 458 55 00 – 458 57 73

                                                         Faks : (0312) 458 58 00 – 458 58 01

c) Elektronik posta adresi             :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın                 

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı      :  BC 211 P12-1A, BC 111 P12-1A tipi Union Special Marka Dikiş Makinalarında kullanılmak üzere 75 kalemde 523 adet + 3 takım + 5 litre Union Special Marka Dikiş Makinası Yedekleri satın alınacaktır.

b) Teslim yeri                               :  Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6.Kat)

b) Son teklif verme (ihale)

    tarihi ve saati                             :  09 Mart 2017 Perşembe günü, saat 14:00

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/ Ankara adresinde görülebilir ve TL.75,00 (Y.Yetmişbeş Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 09.03.2017 Perşembe günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1656/1-1


MADENİ YAĞ TEMİNİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2017/84309

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                          :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve faks numarası             :  0436-215 12 80     Faks: 0436 215 13 30

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı                :

 

ADI

BİRİMİ

MİKTAR

SANAYİ DİŞLİ YAĞI M 220 (veya dengi)

KG.

1.110

SANAYİ DİŞLİ YAĞI M 320 (veya dengi)

KG.

1.110

SANAYİ DİŞLİ YAĞI M 460 (veya dengi)

KG.

1.110

SANAYİ DİŞLİ YAĞI M 680 (veya dengi)

KG.

555

SANAYİ YAĞI SPECIAL 30 (veya dengi)

KG.

740

KOMPRESÖR YAĞI COMPRESSOR XT 32 (veya dengi)

KG.

555

HİDROLİK YAĞ HD 46 (veya dengi)

KG.

6.925

SUPER GRES EP 2 (veya dengi)

KG.

224

SUPER GRES MP 2 (veya dengi)

KG.

224

b) Teslim Yeri                                  :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                                :  Yüklenici iş bu sözleşmenin akdi tarihinden itibaren 40 gün içerisinde işe başlayarak malları teslim edecektir.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                              :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve saati                              :  09.03.2017 Perşembe günü saat 10:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 118 TL. (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 09.03.2017 Perşembe günü saat 10.00’a kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur temin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1669/1-1


ÜRETİMİN İLK AYAĞI OLAN KIRICI ÜNİTESİNE KAPSÜL VERİLMESİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadinde kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde (vardiyalı ve vardiyasız) üretimin ilk ayağı olan kırıcı ünitesine kapsül verme, depo temizlik işleri ve diğer işlerin 32 işçi ile yaptırılması hizmet alım işi ihale edilecektir.

Açık eksiltme suretiyle yapılacak ihalede geçici teminatlarla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamesinde belirtilmiştir. Söz konusu işin toplam muhammen bedeli 1.081.425 TL olup; İhale 06.03.2017 günü saat: 14.30’da yapılacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 50,- TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine iletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667 numaralı faks gönderilmesi durumunda şartname kargo ile isteklilerin adresine gönderilecek ve bu konuda 0272 612 66 62 / 9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İsteklilerin belirtilen gün ve saatte Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İşletmemizin yapacağı bu ihale TMO ihale yönetmeliğine göre yapılacaktır.

1684/1-1


TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadinde kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünün 2017 yılı tahmil tahliye işlerinin (haşhaş kapsülü, kimyevi maddeler ve her türlü malzemenin yüklenip boşaltılması, gerektiğinde bu işler için araç ve müteferrik işçi sağlanması, üretimden çıkan küspenin nakliyesi) yaptırılması ihale edilecektir.

Açık eksiltme suretiyle yapılacak ihalede geçici teminatlarla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamesinde belirtilmiştir. Söz konusu işin toplam muhammen bedeli 1.118.586 - TL olup;  İhale 06.03.2017 günü saat: 15.00’de yapılacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 50,- TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine iletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667 numaralı faks gönderilmesi durumunda şartname kargo ile isteklilerin adresine gönderilecek ve bu konuda 0272 612 66 62 / 9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İsteklilerin belirtilen gün ve saatte Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İşletmemizin yapacağı bu ihale TMO ihale yönetmeliğine göre yapılacaktır.

1685/1-1


TP ADIYAMAN BÖLGE ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ YALANKOZ&PİYANKO SAHALARI JENERATÖR KONTROL/GÖZLEM VE TEMİZLİK İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TP Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası (KİK)     :  2017/72832

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  T.P ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ P.K.9 02040 ADIYAMAN

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (416) 227 28 11

                                                  Faks: 0 (416) 227 28 20

2 - İhale konusu hizmetin

a) Adı                                     :  TP ADIYAMAN BÖLGE ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜ YALANKOZ&PİYANKO SAHALARI JENERATÖR KONTROL/GÖZLEM VE TEMİZLİK İŞİ

b) Niteliği, Türü ve Miktarı    :  8 jeneratörcü, 4 temizlik işçisi

c) Yapılacağı Yer                    :  T.P Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğü Piyanko ve Yalankoz Sahaları

d) İşin Süresi                          :  Yer Tesliminden İtibaren 1095 Gün (36 AY/3 YIL)

e) İhale Şekli                           :  Açık İhale Usulü (TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği Madde: 23)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  T.P Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  16/03/2017 Perşembe Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen teklif mektubu,

ç) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen geçici teminat

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - İhale dokümanı T.P. Adıyaman Bölge Müdürlüğü Üretim Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 250,00 (ikiyüzelli) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - İhale, KİK’nun Ceza ve İhalelerden Yasaklanma Hükümleri hariç, KİK tarafından Ortaklığımıza tanınan İstisna Kapsamında (3/g) olup, Ortaklığımızın Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğine tabidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

10 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati: İstekliler teklif mektuplarını T.P. Bölge Müdürlüğü birinci kat Muhaberat Servisine en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar elden vermek veya iadeli taahhütlü posta ile ulaştırmak zorundadır.

DİĞER HUSUSLAR

İSTEKLİLER İHALE DOKÜMAN BEDELİ OLAN 250 TL´Yİ TC ZİRAAT BANKASI AŞ ADIYAMAN MERKEZ ŞUBESİ TR550001000184377119318401-5002 NOLU TPAO HESABINA MAKBUZ KARŞILIĞI YATIRARAK; İSTEKLİ VEYA VEKALET VERDİĞİ KİŞİLERCE TP ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/ ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE DOKÜMANINI TEMİN EDEBİLİRLER.

1709/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:

Kadıköy Belediyesi’nin hissedar olduğu bir adet taşınmaz mal, kat karşılığı inşaat yaptırılması işi ile ihale edilecektir.

Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, 168 Pafta, 1036 Ada, 1/A parsel sayılı, 471,17 m² yüzölçümlü taşınmazın 207,32 m² hissesi Kadıköy Belediyesi adına kayıtlı olup, (imar durumu dosyasındadır) söz konusu taşınmaz Kat Karşılığı İnşaat yaptırılarak değerlendirilecek ve yapılacak inşaat % 74,146 Kadıköy Belediyesine % 25,854 yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülmesi esasına göre Kadıköy Belediyesine 79.55 m² emsal alanlı 4 adet daire verilecektir. 3.109.800,00.- TL Muhammen Bedel üzerinden Kadıköy Belediyesine kalacak 318,20 m² brüt daire alanının kabulü ve bu alanın sabit kalması koşuluyla teklifler 5.000,00. TL- bedel üzerinden artırma yapılacak şekilde ihale edilecektir. Geçici teminat 93.294,00.-TL, dosya satış bedeli 1.000,00.TL’ dir.

Yukarıda muhammen bedeli ile teminat miktarı yazılı olan taşınmaz mal kat karşılığı inşaat yaptırılması ve yapılacak inşaatın % 74,146 Kadıköy Belediyesine % 25,854 yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile 09/03/2017 Perşembe günü, saat 14:00’de Fahrettin Kerim Gökay Caddesindeki No: 2 Kadıköy - İstanbul adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi Encümeni toplantı salonunda, Kadıköy Belediye Encümenince; şartnamelerdeki kayıtlar uyarınca ihale edilecek olan kat karşılığı inşaat yaptırılması işine ait şartnamelere ilişkin dosyalar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye girmek için şartnamelere havi dosya Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale saatine kadar 1.000,00.-TL bedel karşılığında alınabilir.

İsteklilerin;

a - Kanuni ikametgah, (onaylı)

b - Nüfus sureti, (onaylı)

c - Şirket adına gireceklerin noter tasdikli imza sirküleri ile şirketin ticari siciline kayıtlı ve halen faaliyet de olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmış belge,

d - Vekaleten iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamesi ile imza beyannamesi,

e - Yabancı tebaanın 10 seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicilinde kayıtlı bulunduğunu tespitine ilişkin belgeler,

f - Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olacaktır),

g - İsteklilerin ortak girişim olarak talipli olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

h - Muhammen bedelin %3 ü tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, (teminat mektupları 2886 sayılı yasa kapsamında işin adına ve limit dahilinde alınacaktır.)

ı - Dosya bedeli tahsilat makbuzu ile birlikte hazırlayacakları kapalı teklif mektubuna havi kapalı teklif zarflarını ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Şefliğine vermeleri gerekmektedir.

- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

1705/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                           :  Merkez Mah. Hastane Cad. Bahçelievler Girişi No: 1 Birecik / ŞANLIURFA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Yaklaşık 116 Ha. OSB alanına ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu, telekom, kamera sistemi ve menfez inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                              :  Birecik / ŞANLIURFA

c) İşe başlama tarihi                         :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                    :  30/11/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile)         :  26.144.240 TL

f) Geçici Teminatı                            :  1.830.096,80 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                              :  14/03/2017 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Şanlıurfa Birecik Yönetim Kurulu Başkanlığının Merkez Mah. Hastane Cad. Bahçelievler Girişi No: 1 Birecik / ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

1637/2-2