23 Şubat 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29988

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TASNİF OTOMASYON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


40 GR. ALTINBAŞ SÜZEN POŞET ÇAY DIŞ ZARF SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Kalkandere/RİZE


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KIŞLAKÖY AÇIK İŞLETMESİ YENİ ATIK TAŞIMA VE DEPOLAMA PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ BUHARLAŞTIRICI BORULARININ TEMİZLİĞİ İLE BORULU TİP ISITICI VE VAKUM KAZANI BORULARININ TEMİZLENMESİ İŞLERİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


ARSA SATILACAKTIR

Tire Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Tire Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kahramankazan Belediye Başkanlığından:


KEPEK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


BALAST YÜKLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


MUTAD BASKI İŞLERİ, KÖPRÜ ALINLIĞI, BRANDA AFİŞ VE VAGON DIŞ GİYDİRME İŞİ TEMİNİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ARAÇ SATIŞI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TASNİF OTOMASYON SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan Tasnif Otomasyon Sistemi (Ardeşen, Camidağı, Arhavi, Cumhuriyet, Fındıklı, Kemalpaşa, Çayeli, Aşıklar, Musadağı, Ortapazar, Pazar, Güneysu-Ulucami Çay Fabrikalarında kullanılmak üzere) Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 80,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.03.2017 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir fabrikanın tasnif otomasyon sistemi için teklif vermek koşulu ile fabrika bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1408/1-1


40 GR. ALTINBAŞ SÜZEN POŞET ÇAY DIŞ ZARF SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan, 75.000.000 Adet 40 Gr. Altınbaş Süzen Poşet Çay Dış Zarf, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.03.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1409/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Kalkandere/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 14.400.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğü Kalkandere/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06 Mart 2017 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Taşçılar Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif Mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 -Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1407/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar malzeme, malzeme listesinde yer alan marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDELLER İLAN EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, malzeme listesinde belirtilen marka/modellerinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03.03.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin malzeme listesinde yer alan marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1675/1-1


KIŞLAKÖY AÇIK İŞLETMESİ YENİ ATIK TAŞIMA VE DEPOLAMA PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                   :  2017/76305

Dosya No                                  :  TDB - DT - 2017/02 - HİZ

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                   :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası                   :  0 312 212 69 00 - 2680

d) Faks numarası                       :  0 312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi          :  -

2 - İhale konusu malın adı,

   Niteliği, türü ve miktarı           :  Kışlaköy Açık İşletmesi Yeni Atık Taşıma ve Depolama Projesi Danışmanlık Hizmet Alımı işi

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin

    Yapılacağı yer                        :  Kışlaköy Açık İşletmesi

b) Teslim tarihi/işin süresi         :  İşin süresi 150 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli           :  118,00 - TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği/

    satın alınabileceği yer             :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda No: 20 Çankaya/ANKARA

c) İhale Usulü                            :  Pazarlık usulü

d) Ön Yeterlik Zarfı en

    Son teslim tarihi                     :  15.03.2017, Saat 14:00

e) Ön Yeterlik Zarfının

    verileceği yer                         :  Teklifler 15.03.2017 saat 14:00’a kadar; EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) Ön Yeterlik değerlendirmesinin

    Yapılacağı yer                        :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2/F-1 Oda No: C-3 Çankaya/ANKARA

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek

    İnternet adresi                        :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

1654/1-1


FABRİKAMIZ BUHARLAŞTIRICI BORULARININ TEMİZLİĞİ İLE BORULU TİP ISITICI VE VAKUM KAZANI BORULARININ TEMİZLENMESİ İŞLERİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

“Buharlaştırıcı Borularının Temizliği ile Borulu Tip Isıtıcı ve Vakum Kazanı Boruların Temizlenmesi İşleri Hizmet Alımı”, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :  2017/77003

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve Faks numarası   :  0 272 248 34 80   Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Buharlaştırıcı Borularının Temizliği Hizmet Alımı 49.060 adet, Borulu Tip Isıtıcı ve Vakum Kazanı Boruların Temizlenmesi İşleri Hizmet Alımı 17.854 Adet

İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                        :  İdari Şartname ile Teknik Şartnamede detaylandırılmıştır.

b) Yapılacağı Yer                   :  T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  İşyeri teslim tarihinden itibaren Buharlaştırıcı Borularının Temizliği için 50 (Elli) takvim günü; Borulu Tip Isıtıcı ve Vakum Kazanı Boruların Temizlenmesi İşleri için 30 (Otuz) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  21.03.2017 Salı günü saat 14:00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 59,00 (EllidokuzTürk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 21.03.2017 Salı günü saat 14:00’a kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

1617/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Tire Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Tire Belediyesine ait, İzmir İli, Tire İlçesi, Turan Mahallesinde bulunan, 1388 ada 4 parsel numaraları aşağıda belirtilen imar planında (Ticaret - Turizm) olan 1 adet arsa, 2886 Sayılı İhale Kanunun 35/a ve 36.maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır.

2 - Adı geçen arsanın satış ihalesi 15.03.2017 Çarşamba günü saat 10.30'da Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 19 TİRE/İZMİR adresindeki Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak olan Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 1 adet arsa:

 

Sıra No

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Cinsi İmar Durumu

M2

Muhammen Bedeli

Teminat Bedeli

1

Turan

 

1388

4

Arsa (konut alanı)

3.704,90

5.000.000,00 TL

150.000,00 TL

 

4 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

DIŞ ZARF İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

a) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek

f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

h) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

ı) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemiz Emlak Servisinden alınmış borcu yoktur belgesi

j) İzmir Valiliği 07.02.2017 tarih ve 530/7171 sayılı yazısı gereği iştirakçi tarafından doldurulması zorunlu taahhütname (matbu olarak Tire Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.)

İÇ ZARFA TEKLİF MEKTUBU,

Konularak dış zarf kapatılacak olup 8. maddede belirtilen tarih ve saatte Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.

5 - Adı geçen taşınmazın satış bedeli peşin ödenecektir.

6 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır.

7 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)

8 - Kapalı Teklif Usulü Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 15.03.2017 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğünden alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

9 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 1.000,00 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

11 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yazılı olanlar doğrudan veya dolaylı yollardan ihaleye katılamazlar.

12 - Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 1388 Ada 4 parselde kayıtlı toplam 1 adet arsanın satış ihalesine katılmak isteyenlerin geçici teminat makbuzları ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereğince ilan olunur.

1534/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Tire Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Tire Belediyesine ait, İzmir İli, Tire İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan, 1464 ada 9 parsel numaraları aşağıda belirtilen imar planında konut alanı olan 1 adet arsa, 2886 Sayılı İhale Kanunun 35/a ve 36.maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır.

2 - Adı geçen arsanın satış ihalesi 15.03.2017 Çarşamba günü saat 10.00'da Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 19 TİRE/İZMİR adresindeki Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak olan Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 1 adet arsa:

 

Sıra No

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Cinsi İmar Durumu

M2

Muhammen Bedeli

Teminat Bedeli

1

Cumhuriyet

 

1464

9

Arsa (konut alanı)

1.350,02

2.000.000,00 TL

60.000,00 TL

 

4 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

DIŞ ZARF İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

a) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek

f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

h) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

ı) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemiz Emlak Servisinden alınmış borcu yoktur belgesi

j) İzmir Valiliği 07.02.2017 tarih ve 530/7171 sayılı yazısı gereği iştirakçi tarafından doldurulması zorunlu taahhütname (matbu olarak Tire Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.)

İÇ ZARFA TEKLİF MEKTUBU,

Konularak dış zarf kapatılacak olup 8. maddede belirtilen tarih ve saatte Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.

5 - Adı geçen taşınmazın satış bedeli peşin ödenecektir.

6 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır.

7 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)

8 - Kapalı Teklif Usulü Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 15.03.2017 Çarşamba günü saat 09:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğünden alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

9 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 1.000,00 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

11 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yazılı olanlar doğrudan veya dolaylı yollardan ihaleye katılamazlar.

12 - Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 1464 Ada 9 parselde kayıtlı toplam 1 adet arsanın satış ihalesine katılmak isteyenlerin geçici teminat makbuzları ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereğince ilan olunur.

1535/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kahramankazan Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Kahramankazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Atatürk Mahallesi tapulamasına kayıtlı 221282 ada 5 parsel numaralı arsa ve üzerinde yapılı Jeotermal Hamamın; 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddeleri gereğince Kapalı Teklif usulü ile satılacaktır.

2 - Satışı yapılacak taşınmazın Mahallesi, Cinsi, Ada, Parsel, Yüzölçümü, m² bedeli, toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır.

3 - İhale 10.03.2017 Cuma günü saat 11:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. Kat) Ankara Bulvarı No: 105/1   Kahramankazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - Taşınmazların bedeli İhale Şartnamesinde gösterilen tablodaki gibi tahsil edilecektir.

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a - İkametgâh belgesi,

b - Nüfus cüzdanı örneği,

c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı ve ¨ 500,00 dosya bedeli makbuzu

e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname,

6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0 312 814 53 00 / 1220 - 1227) müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Mahalle

Cinsi

Ada

Parsel

Arsa Alanı (M²)

Yapı Alanı (M²)

Muhammen Bedeli (¨)

Geçici Teminat Bedeli (¨)

Atatürk

Termal Hamam

221282

5

2.661,00

1.276,47

¨ 2.500.000,00

¨ 100.000,00

1648/1-1


KEPEK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 70.000 Kg Kepek, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 28.02.2017 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66 Faks: 397 33 71 - 74

1672/1-1


BALAST YÜKLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                         : 2017/73300

İdarenin:

a) Adresi                                  : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi       : www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Bölgemiz Alsancak-Eğirdir Hattında Karakuyu ve Ekinova istasyonlarında figüre halde bulunan toplam 60.000 m3 balastın özel balast (Fb.) vagonlarına yüklenmesi hizmeti (Teknik Şartnameye göre) alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 21/03/2017 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1607/1-1


MUTAD BASKI İŞLERİ, KÖPRÜ ALINLIĞI, BRANDA AFİŞ VE VAGON DIŞ GİYDİRME İŞİ TEMİNİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2017/80453

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0312 309 05 15/71509- 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi                     :  -

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  Mutad Baskı İşleri, Köprü Alınlığı, Branda Afiş ve Vagon Dış Giydirme işi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş Satın Alma Dairesi Başkanlığı ihale Komisyon Şube Müdürlüğüne 16/03/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1665/1-1


ARAÇ SATIŞI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğünden:

DOSYA NO                             :  BATSATIŞ-3

İHALE MAKAMI İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Madde 1 - a) Adı                       :  Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü-BATMAN

c) Telefon Numarası                  :  0 488 217 60 00 / 6544 - 6542

d) Faks Numarası                      :  0 488 213 41 53

e) Elektronik Posta Adresi         :  haltun@tp.gov.tr, yukselt@tp.gov.tr

f) İlgili Personel                         :  Hüseyin ALTUN, Yüksel KANYILMAZ

g) İhaleye katılacaklar, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

İHALE KONUSU:

Madde 2 - TP Batman Bölge Müdürlüğü park sahasında bulunan 3 (üç) adet Mack Vinçli Kamyon, 2 (iki) adet Mercedes Vinçli Kamyon ve Arazi Taşıtı, 1 (bir) adet Volvo Mobil Vinçli Kamyon, 6 (Altı) adet Ceylan Yarı Romork ve Yarı Lowbed, 1 (bir) adet Muratsan Yarı Romork, 5 (beş) adet Altınordu Yarı Romork ve Yarı Lowbed, 1 (bir) adet Isuzu Tanker olmak üzere toplam 19 (ondokuz) adet iş makinasının satış işlemlerini kapsar.

İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Madde 3- a) Usulü              :  İhale TP Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği esas alınarak “Kapalı teklif usulü ve uygun teklif verenler arasında açık arttırma usulü” yöntemlerinin birlikte uygulanacağı, ihale konusu araçların araç bazında değerlendirilip plaka üzerinden satış olacak şekilde yapılacaktır.

b) Adresi                             :  Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü - BATMAN

c) Tarihi                               :  16.03.2017

d) Saati                                :  14:00

e) Yeri                                 :  Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Güvenlik Şefliği Toplantı Salonu

Madde 4 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler;

a) İhale dokümanını aldığını gösterir tutanak. (İhale dokümanı bedelsiz verilecektir.)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza beyannamesi.

c) Geçici teminat mektubu veya nakit yatırıldığını gösterir makbuz.

d) Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzü görünecek şekilde çekilmiş T.C. Kimlik Numarası yazılı fotokopisi.

e) Gerçek kişiler için ikametgah senedi.

f) Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Kaydı veya Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odası Kayıt Belgesi.

Madde 5 - İhaleye katılamayacak olanlar;

a)  İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak, onaylamak ve denetlemekle görevli olanlar,

b) (a) bendinde belirtilen şahısların eşleri ile ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve kayın hısımları,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların Yönetim Kurullarında görevli olmadıkları Anonim Ortaklıklar hariç),

d) Kanunlardaki ilgili hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,

e) Ortaklığın Merkez, Taşra Teşkilatları, Bağlı Ortaklıklar ve Müesseselerinde çalışan tüm personeli,

doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

Madde 6 - İhaleye gerçek veya tüzel kişi herkes teklif verebilecektir.

Madde 7 - Son teklif verme tarihi 16.03.2017 saati 14:00 dır.

Madde 8 - Teklif sahipleri, bir veya birden fazla araç için teklif ettikleri toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 9 - Tekliflerin fiyat opsiyonu son teklif verme tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

Madde 10 - İDARE, bu iş için Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

 

Sıra No

Plaka No

Tp No

Markası

Cinsi

Model

Tonaj Net Ağırlığı (Kg)

Azami Yüklü Ağırlığı (Kg)

Muhammen Bedel (TL)

KDV Oranı (%)

1

72 AH 243

133-00070

ISUZU

TANKER

2008

3940

7500

12.000

18

2

56 AR 028

134-00076

MACK

VİNÇLİ KAMYON

1982

17690

38958

14.000

18

3

72 DD 273

134-00106

MACK

VİNÇLİ KAMYON

1988

17962

39600

6.000

18

4

72 AS 001

134-00117

MACK

VİNÇLİ KAMYON

2002

20700

41700

11.000

18

5

72 DL 213

165-00014

MERCEDES

VİNÇLİ KAMYON

2006

22620

26000

150.000

18

6

72 DE 948

165-00023

VOLVO

MOBİL VİNÇLİ KAMYON

2011

30220

32000

380.000

18

7

72 EE 496

113-00408

MERCEDES

ARAZİ TAŞITI

1993

2040

------

12.000

18

8

72 AR 477

141-00101

CEYLAN

YARI ROMORK

2005

13250

63250

30.000

18

9

72 DN 403

141-00102

CEYLAN

YARI ROMORK

2007

10140

60250

30.000

18

10

72 AK 587

141-00105

MURATSAN

YARI ROMORK

2008

10000

50000

30.000

18

11

72 DS 217

141-00109

CEYLAN

Y.R. LOWBED

2008

10000

60000

35.000

18

12

72 ED 496

141-00111

CEYLAN

Y.R. LOWBED

2011

11860

57500

45.000

18

13

72 ED 495

141-00112

CEYLAN

Y.R. LOWBED

2011

11860

57500

45.000

18

14

72 ED 494

141-00113

CEYLAN

Y.R. LOWBED

2011

11860

57500

45.000

18

15

72 AZ 343

141-00114

ALTINORDU

YARI ROMORK

2011

7200

33500

35.000

18

16

72 AV 454

141-00115

ALTINORDU

YARI ROMORK

2011

7200

33500

35.000

18

17

72 AS 404

141-00116

ALTINORDU

YARI ROMORK

2011

7200

33500

35.000

18

18

72 AV 826

141-00117

ALTINORDU

YARI ROMORK

2011

7200

33500

38.000

18

19

72 AP 212

141-00118

ALTINORDU

YARI ROMORK

2011

15000

80000

40.000

18

1640/1-1