20 Şubat 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29985

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 03/07/2016 tarih ve 389 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/09/2016 tarih ve 1725 sayılı kararı ile onanan ''Etimesgut İlçesi Elvan Mahallesi imarın 46022 ada 3 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği " 20/02/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1522/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 04/06/2016 tarih ve 343 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/09/2016 tarih ve 1721 sayılı kararı ile onanan ''Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi imarın 46731 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği " 20/02/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1523/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

27/10/2010 tarih ve DİH/2838-2/224 sayılı sıkıştırılmış doğal gaz ihracat lisansı sahibi Liquefied Natural Gas İhracat Ticaret Limited Şirketi’nin, mevzuatta belirlenen süre içerisinde kayıtlı elektronik posta adresini Kuruma bildirmemesinin Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 8 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla, 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca alınan 22/12/2016 tarih ve 6797-11 sayılı Kurul Kararı ile ilgili tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda düzenlenen 05/01/2017 tarihli ve 39 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının, işbu Kurul Kararının tebellüğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1498/1/1-1

—————

31.03.2014 tarih BAY/939-82/33985 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Su Akaryakıt Lpg Enerji Gıda İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 19/08/2015 tarihinde yapılan denetimlerde; bir adet tankta otomasyon olmadığının, otomasyon sistemi çalışmadığı sırada satış yapıldığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca 20.09.2012 tarih DAĞ/4030-1/31527 numaralı dağıtıcı lisansı (24.03.2016 Tarih ve 6172-18 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir) sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında 07/12/2016 tarihli ve 6657-11 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 03/01/2017 tarihli ve 10 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1498/2/1-1

—————

31.03.2014 tarih BAY/939-82/33985 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Su Akaryakıt Lpg Enerji Gıda İnşaat Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 17/02/2016 tarihinde yapılan denetimlerde; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca 20.09.2012 tarih DAĞ/4030-1/31527 numaralı dağıtıcı lisansı (24.03.2016 Tarih ve 6172-18 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir) sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında 15/12/2016 tarihli ve 6774-18 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 05/01/2017 tarihli ve 27 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1498/3/1-1

—————

31.03.2014 tarih BAY/939-82/33985 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Su Akaryakıt Lpg Enerji Gıda İnşaat Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 02/10/2015 tarihinde yapılan denetimlerde; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca 20.09.2012 tarih DAĞ/4030-1/31527 numaralı dağıtıcı lisansı (24.03.2016 Tarih ve 6172-18 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir) sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında 15/12/2016 tarihli ve 6774-22 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 05/01/2017 tarihli ve 32 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1498/4/1-1

—————

“Aşağı Yurtçu Mah. Eskişehir Yolu Kenarı Kümeevleri No: 74 Yenimahalle / ANKARA” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 07/06/2013 tarih ve BAY/939-82/32707 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ankara Çetin Akaryakıt Gıda Market İşletmeciliği Nakliye İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda 26/11/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen hususlara ilişkin olarak, Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, BAY/939- 82/32707 numaralı bayilik lisansına konu akaryakıt istasyonunda istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmeyerek ve/veya otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasını engelleyecek müdahalelere karşı gerekli tedbirleri almayarak ve otomasyon sisteminde meydana gelen arızayı süresi içerisinde gidermeyerek ve istasyonda gerçekleştirilen akaryakıt alış-satış ve stok hareketlerini izlemeyerek 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 7. İdare Mahkemesinin E.2015/1414, K.2016/54 sayılı kararı çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 23/11/2016 tarihli ve 6615-13 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 09/12/2016 tarihli ve 1892 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1498/5/1-1

—————

06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 numaralı Dağıtıcı Lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, 06/06/2012 tarih ve BAY/939-82/31088 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren bayisi Gökselin Petrol Ürünleri Gıda Turizm İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda, 23/10/2012 tarihli denetimde tespit edildiği üzere BAY/939-82/31088 numaralı bayilik lisansına konu akaryakıt istasyonunda kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamayarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının fiil tarihi itibariyle (g) bendine halihazırda yürürlükte olan şekliyle (e) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 2. İdare Mahkemesinin E.2016/442, K.2016/1796 sayılı kararı çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 23/11/2016 tarihli ve 6615-30 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 09/12/2016 tarihli ve 1867 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1498/6/1-1

—————

Kurul’un 16/11/2016 tarihli ve 6600/13 sayılı Kararı ile; Zeytinlik Mah. Yakut Sok. No: 33/6 Bakırköy/İSTANBUL" adresinde, 28.12.2011 tarihli ve İHR/3601-1/30390 sayılı İhrakiye Teslimi Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nde 07/04/2013- 25/04/2013 tarihleri arasında yapılan incelemede tespit edildiği üzere; 2012 ve 2013 yıllarında Jet A-l yakıtını İhrakiye Teslimi faaliyeti kapsamında, hava taşıtlarına fiilen ikmal etmeksizin satış yapması ve sahip olunan lisansın amacı dışında kullanılarak kanuna karşı hile yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına aynı zamanda Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesi ile 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla Ankara 18. İdare Mahkemesinin 2014/52 E. 2014/1756 sayılı kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Karar mucibince 01/12/2016-1830 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiş ve söz konusu raporda 28.12.2011 tarihli ve İHR/3601-1/30390 sayılı İhrakiye Teslimi Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nde 07/04/2013- 25/04/2013 tarihleri arasında yapılan incelemede tespit edildiği üzere; 2012 ve 2013 yıllarında Jet A-l yakıtını İhrakiye Teslimi faaliyeti kapsamında, hava taşıtlarına fiilen ikmal etmeksizin satış yapması ve sahip olunan lisansın amacı dışında kullanılarak kanuna karşı hile yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına aynı zamanda Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesi ile 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği netice ve kanaatine varılmıştır. Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1498/7/1-1

—————

Kurul 12/01/2017 tarihli ve 6862-1 sayılı Kararı ile, 28.12.2011 tarihli ve İHR/3601-1/30390 sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 02.08.2013 ve 17.08.2013 tarihlerinde Afyonkarahisar ilinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere temin ettiği Jet A-l yakıtını havalimanına teslim etmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 13.10.2016 tarihli ve 6533/22 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 26/10/2016 tarihli ve 1688 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; yazılı savunmasında öne sürdüğü hususların yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında:

1. 02.08.2013 tarihli denetim için 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddenin 2 nci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 350.000,-TL

2. 17.08.2013 tarihli denetim için 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddenin 2 nci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince belirlenen 350.000,-TL,

olmak üzere toplamda 700.000,-TL idari para cezası uygulanmasına,

3. 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri uyarınca İHR/3601-1/30390 numaralı ihrakiye teslim lisansının iptal edilmesine,

karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 700.000,-TL (Yediyüzbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1498/8/1-1

—————

Kurul’un 29.12.2016 tarihli ve 6828-6 sayılı Kararı ile; E90 Karayolu Üzeri Çiftehan Köyü Ulukışla/NİĞDE” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 05.12.2014 tarih ve BAY/939-82/34928 sayılı bayilik lisansı alan ve fakat söz konusu lisansı 22.04.2016 tarihinde sona erdirilen Mustafa KOCAASLAN’ın, 26.05.2016 tarih ve 2016-A-2013/90 sayılı Vergi Tekniği Raporuna göre, lisansının yürürlükte olmadığı 2013 yılında lisanssız akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mustafa KOCAASLAN hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 24.01.2017 tarihli ve 131 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1498/9/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12/01/2017 tarihli ve 6861-10 sayılı Kararı ile 20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-1/31527 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin (Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi), 23.08.2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, 05.12.2008 tarihli ve BAY/939-82/25314 sayılı bayilik lisansı sahibi Belit Akaryakıt İnşaat Kuyumculuk Gıda Tekstil Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen ve "Şanlıurfa Akçakale Yolu 12. Km No:0 Külünceköyü Mevkii (Ada: - , Pafta: - , Parsel: -) Merkez/ŞANLIURFA" adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 1 adet tankı istasyon otomasyon sistemine bağlamaması ve istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmemesi fiilinin, 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, (1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine) aykırı olduğu anlaşıldığından Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi (Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi) hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı altı bendi uyarınca belirlenen 850.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1498/10/1-1

—————

Kurul’un 16.11.2016 tarihli ve 6600-34 sayılı Kurul Kararı ile 29.06.2015 tarih ve LPG-BAY/941-54/16160 sayılı lisans kapsamında Sandal Mahallesi Atatürk Caddesi No:252 Kula/Manisa adresinde faaliyet yürüten SARDES PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait LPG otogaz istasyonunda 18.07.2016 tarihinde yapılan denetimde LPG Sorumlu Müdür olmamasının 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (h) bendine ve aynı Kanunun 14 üncü maddesi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca EFEBEY PETROL İNŞAAT NAKLİYAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında doğrudan soruşturma açılmasına , karar verilmiş ve 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 inci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 16.11.2016 tarihli ve 6600-34 sayılı Kurul Kararı kapsamındaki soruşturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 10/01/2017-92 sayılı Soruşturma Raporu  yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza (15.12.2016 tarih ve 29919 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren mevzuattaki değişiklik nedeniyle bu konuda lehe yapılacak uygulamalarda değerlendirilmek üzere geçerliliği olan sorumlu müdür belgesi ve denetim tarihinden önce istihdam edilen sorumlu müdüre ilişkin varsa sorumlu müdür belgesi, ücret ödeme belgesi, sgk ödeme belgesi, v.b. belgeler ve sözleşmeleri ile birlikte ) gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

1498/11/1-1

—————

Kurul 22/12/2016 tarihli ve 6796-32 sayılı Kararı ile,  Selman TAŞKIN'ın akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin çalışmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Selman TAŞKIN hakkında 24.03.2016 tarihli ve 6173-7 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 13/05/2016 tarihli ve 830 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Selman TAŞKIN hakkında istasyonunda otomasyon sisteminin çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun fiil tarihi itibariyle yürürlükte olan 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi, aynı maddenin 4 uncu fıkrası ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince bayiler için belirlenen 67.962,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1498/12/1-1

—————

Kurul’un 29.12.2016 tarih ve 6827-33 sayılı Kararı ile; "İncirlipınar Mahallesi 9404 Sokak No:11 Asarlık – Menemen (TUTANAK A- 016145)" adresinde bulunan ve Sinan Market – Sinan YAVUZ isimli işyerinde İzmir Valiliği Bilim Sanayi Ve Teknoloji Müdürlüğü görevlilerince 27.05.2014 tarihinde yapılan denetim neticesinde, söz konusu işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının olmadığı halde tüplü LPG satışı yaptığı yönünde tespit edilen hususlara ilişkin olarak 04.08.2016 tarih ve 6422-40 sayılı Kurul Kararı uyarınca açılan soruşturma kapsamında konu, Kurul tarafından değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş olup, hakkınızda verilen Kararın örneği yazımız ekinde belirlenen adresinize gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.520.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası yarınca ilanen tebliğ edilir.

1498/13/1-1

—————

Kurul’un 29/12/2016 tarih ve 6827-25 sayılı Kararı ile, BAY/939-82/33305 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Sırdaş Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi Kuyumculuk ve Nakliyat Ticaret Limited Şirketi’nin, 2013/11 döneminde sözleşmeli dağıtıcısı haricinde Kal-Der Ankara Petrol Ürünleri Madencilik Nakliye Mimarlık Mühendislik İnşaat Elektrik Gıda Temizlik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nden akaryakıt temin etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması sebebiyle hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca belirlenen 70.000, -TL.; bunun yanı sıra, anılan bayinin istasyon otomasyon sisteminin arızalı olduğu Eylül 2014 döneminde akaryakıt satışı gerçekleştirmesinin ise 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi (27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası) hükümlerine aykırı olması sebebiyle de hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 72.751, -TL. olmak üzere toplam 142.751, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 142.751, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1498/14/1-1

—————

Şubat Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketinin 20/02/2013 tarih ve BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet göstermekte olduğu Karşıyaka Mahallesi Tosya - İstanbul Yolu 8. Km. No: 226 Tosya/Kastamonu adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda; 17/03/2013 tarihinde yapılan denetime göre; Ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmal etmesi, Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılması, ayrıca bahse konu akaryakıt istasyonunda denetim tarihi itibariyle vaziyet planında yer almayan gizli akaryakıt tankı bulundurması ile Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yapması nedeniyle,

Danıştay 13.Dairesinin 2014/3984 E. 2015/4323 Karar sayılı kararındaki gerekçe çerçevesinde; konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu bayilik Lisansı sahibi Şubat Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 04/08/2016 tarih ve 6422-17 sayılı Kurul kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 18/10/2016 tarih ve 1629 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/01/2017 tarih ve 6848-35 sayılı Kararı ile; “…, BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Şubat Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Oto. Turz. İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şirketi hakkında;

a) Ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmal edilmesi ve Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereği belirlenen 175.833,-TL,

b) Akaryakıt istasyonunda denetim tarihi itibariyle vaziyet planında yer almayan gizli akaryakıt tankı bulundurması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereği belirlenen 14.652,-TL,

c) Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yapması nedeniyle, 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereği belirlenen 70.000,-TL,

olmak üzere toplam 260.485,-TL idari para cezası uygulanmasına” karar verilmiştir. Mezkur Kurul kararı 18/01/2017 tarih ve 3518 sayılı yazımız ile adı geçen lisans sahibinin   Kurumumuza bildirmiş olduğu tebligat adresi ile birlikte ticaret sicil adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 260.485,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde. Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkinizin saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1498/15/1-1

—————

Kurul’un 29/12/2016 tarihli ve 6829-1 sayılı kararı ile; DAĞ/3162-1/29279 sayılı dağıtıcı lisansı alan Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti.’nin 2012 yılı içerisinde muhtelif tarihlerde denizcilik amaçlı teslim etmediği ÖTV’den muaf akaryakıtı denizcilik amaçlı satış olarak göstermesi sebebiyle uygulanan idari para cezası ve idari yaptırıma ilişkin 05.12.2013 tarihli ve 4750 sayılı Kurul Kararının Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2014/260 E. 2015/2309 K. sayılı kararıyla “ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması nedeniyle” iptal edilmesi sonrasında kararda belirtilen gerekçe çerçevesinde 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti nezdinde 05/05/2016 tarihli ve 6271-6 sayılı Kurul Kararı mucibince düzenlenen 25/05/2016-928 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup mezkûr tüzel kişi hakkında sahibi olduğu lisansın kendisine tanıdığı hakların dışında faaliyette bulunması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına ayrıca 5015 sayılı Kanunun 20 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında kanuna karşı hile ve gerçek dışı beyanda bulunduğu anlaşılan lisans sahibinin 12.04.2011 tarihli ve DAĞ/3162-1/29279 sayılı dağıtıcı lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 339.814.-TL.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1498/16/1-1

—————

Kurul 05/01/2017 tarihli ve 6848-26 sayılı Kararı ile, 28.02.2007 tarihli ve BAY/939-82/21490 sayılı bayilik lisansı sahibi Aypet Harfiyat Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 25.04.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon cihazına bağlı olmayan içerisinde ürün bulunan tanktan akaryakıt ikmali yapması, otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sisteminin çalışmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Aypet Harfiyat Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 13.10.2016 tarihli ve 6533/16 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 26/10/2016 tarihli ve 1683 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Aypet Harfiyat Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL, idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

1498/17/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 20.02.2017

Son Başvuru Tarihi    : 06.03.2017

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi                                                       :  (232) 4888311

Sağlık Bilimleri Fakültesi                                    :  (232) 4888311

Hukuk Fakültesi                                                 :  (232) 4888145

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu      :  (232) 4888144

Fax                                                                      :  (232) 2792626

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Yrd. Doç. Dr.

1

- Tıbbi Biyokimya alanında doktora eğitimini tamamlamış ve kanser metabolizması hakkında çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Yrd. Doç. Dr.

1

- Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlamış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç. Dr.

1

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans ve Pediatrik Nöroloji Doktorası yapmış olmak, Pediatrik Nörogelişimsel Bozukluklar konusunda çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç. Dr.

1

- Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji konusunda çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç. Dr.

1

- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alt bilim dallarından birinde doktora yapmış olmak

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu

Mutfak Sanatları ve Yönetimi

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

1

- Turizm İşletmeciliği, Mutfak Sanatları ve Gastronomi, İşletme Anabilim Dallarında veya Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Kimya Anabilim Dallarında (Kimya Mühendisliği ve Kimya anabilim dallarından başvuracak olan adayların “Gıda Kimyası” üzerine çalışmaları olmak)

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

1

- Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

1

- Anayasa Hukuku

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent

1

- Fikri Mülkiyet Hakları alanında çalışmaları olmak

1424/1-1


Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır.

* Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* Profesör kadrosu devamlı statüdedir.

* Adaylar http://personel.usak.edu.tr/1367 adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, doçentlik belgesi ve özgeçmişlerini içeren (6 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 6 adet CD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, doçentlik belgesi ve özgeçmişlerini içeren (4 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 4 adet CD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması, bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, özgeçmişlerini içeren (4 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.

4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.

5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8.Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.

9. Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.

• Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi: 06/03/2017 mesai bitimine kadardır.

 

KADRO NO

KADRO UNVAN

DERECE

BÖLÜM/ANABİLİMDALI

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

1120

Profesör

1

Tarih Bölümü/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

1

 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

1076

Profesör

1

Temel İslam Bilimleri Bölümü/Tefsir Anabilim Dalı

1

 

1119

Profesör

1

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/Din Bilimleri Anabilim Dalı

1

 

961

Yardımcı Doçent

3

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü /İslam Tarihi Anabilim Dalı

1

 

964

Yardımcı Doçent

3

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü /Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

1153

Profesör

1

Tekstil Mühendisliği Bölümü/Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı

1

Doçentliğini Tekstil Bilimlerinde almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

900

Profesör

1

Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

1

Tıp doktoru ve 10 yıllık öğretim üyeliği deneyimi olmak.

936

Profesör

1

Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

1

15 yıllık öğretim üyeliği deneyimi olmak. Regresyonda kalıntı ve etkili gözlem istatistikleri konusunda çalışmaları olmak.

8

Doçent

1

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

1

 

20

Doçent

1

Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

1

Doku tiplemesinde 10 yıllık deneyimi olmak. Organ ve doku naklinde aktif görev yapmış olmak.

19

Yardımcı Doçent

1

Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Anatomi Anabilim Dalı

1

Genel cerrahi klinik uygulamalarına katkı sağlayacak cerrahi ve radyolojik anatomi deneyimi olmak.

24

Yardımcı Doçent

3

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1

 

152

Yardımcı Doçent

1

Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Fizyoloji Anabilim Dalı

1

Tıp doktoru ve 3 yıllık öğretim üyeliği deneyimi olmak.

253

Yardımcı Doçent

1

Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

1

Tıp doktoru ve 5 yıllık öğretim üyeliği deneyimi olmak.

405

Yardımcı Doçent

2

Temel Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

1

Kan bankası ve transfüzyon tıbbı sertifikası olmak. Tıbbi mikrobiyoloji yeterlilik sertifikası olmak.

437

Yardımcı Doçent

1

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

1

Tıp doktoru ve öğretim üyeliği deneyimi olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

375

Doçent

3

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ

757

Yardımcı Doçent

4

Klinik Bilimler Bölümü/Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

1

 

1314/1-1