18 Şubat 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29983

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

SANKO Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: HGV Hepato Gastroenteroloji Vakfı

VAKFEDENLER: Hepato Bilio Pankreatoloji Derneği, Abdulkadir Dökmeci, Selahattin Ünal, Necati Örmeci, Hasan Özkan, Mehmet Arhan

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.01.2017 tarihinde kesinleşen, 29/11/2016 tarihli ve E: 2015/400, K: 2016/528 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakıf üyeleri ile başta gastroenteroloji olmak üzere insan sağlığı ile ilgili bilumum kurumlar arasında dostluk sağlamak, bu kurumların bulundukları bölgelerde, ülkelerinde ve tüm dünyada başta gastroenteroloji bilim dalı olmak üzere insan sağlığı ile ilgili bütün bilim dallarının geliştirilmesine çalışmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL (Yüz Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Abdulkadir Dökmeci, Selahattin Ünal, Necati Örmeci, Hasan Özkan, Mehmet Arhan

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Mütevelli heyetin kararına göre aynı alanda çalışan bir başka vakıf ya da derneğe devredilebilir. Eğer mütevelli heyet bir başka karar almazsa kalan mal varlığı; faaliyeti devam ediyorsa Hepato Bilio Pankreatoloji Derneğine, aksi halde Türk Kızılay’ına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

1442/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_06.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_07.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_08.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_10.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_26.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_27.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_28.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_29.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_30.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_31.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_32.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_33.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_34.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_35.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\YSK_Sayfa_36.jpg


SANKO Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvuracakları bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek 3 formatında özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri ile İnsan Kaynakları Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 7 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.

- Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayın listelerini kapsayan 5 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.

- Başvurular şahsen veya posta yolu ile kabul edilecektir.

- Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.

- Posta ve kargo şirketi kullanılarak yapılacak gönderilerde meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

- İlan Yürürlük Süresi: Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün

T. C. SANKO Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulv. No: 36   27090 Şehitkamil / Gaziantep

Bilgi için: 0 (342) 211 65 32 Faks: 0 (342) 211 65 05 insankaynaklari@sanko.edu.tr

 

Fakülte /Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Açıklama

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme

Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç.

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Diyetetik

Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç.

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Esasları

Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç.

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç.

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü

Psikiyatri Hemşireliği

Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç.

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç.

1

 

 

Not: 17/02/2017 tarihli ve 29982 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir.

1531/1-1


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90

 

S. NO

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROG.

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Antropoloji

Fiziki Antropoloji

Yrd. Doç.

3

Fiziki Antropoloji alanında doktora yapmış olup, Morfometri ve Yaş Tayini alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

2

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam

Yrd. Doç.

3

Kelamda modern dönemle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

3

Teknik Bilimler M.Y.O.

El Sanatları

Geleneksel El Sanatları

Yrd. Doç.

3

Sanatta yeterliğini Hitit Testileri üzerine yapmış olmak ve Geleneksel Çömlekçi Tornası alanında çalışmaları bulunmak.

4

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd. Doç.

3

Anestezi sonrası hasta bakımı ile ilgili çalışması olmak.

5

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Yrd. Doç.

3

Göz içi monoklonal antikor uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

6

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doç.

5

Endometrium kanseri konusunda çalışmaları olmak.

7

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

3

İleri yaş psikiyatrisi konusunda çalışmaları olmak

1433/1-1


İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör adayların 6 (altı) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Yardımcı Doçent adaylarının; dört (dört) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Sağlık Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

 

ADRES:

İstinye Üniversitesi

Maltepe Mahallesi, Edirne Çırpıcı Yolu No. 9, Cevizlibağ - Topkapı, 34010 Zeytinburnu/İstanbul

 

BİRİM

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Prof.

1

Psikoloji, Psikiyatri veya benzer alanların herhangi birinden doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Doç.

1

Psikoloji, Psikiyatri veya benzer alanların herhangi birinden doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Yrd. Doç.

3

Psikoloji, Psikiyatri veya benzer alanların herhangi birinde doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Doç.

2

Sosyoloji veya benzer alanların herhangi birinden doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Yrd. Doç.

2

Sosyoloji veya benzer alanların herhangi birinde doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Prof.

1

Türk Dili, Türk Dili ve Edebiyatı veya benzer alanların herhangi birinden doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Doç.

1

Türk Dili, Türk Dili ve Edebiyatı veya benzer alanların herhangi birinden doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç.

3

Türk Dili, Türk Dili ve Edebiyatı veya benzer alanların herhangi birinde doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yrd. Doç.

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Prof.

1

İnşaat Mühendisliği veya benzer alanların herhangi birinden doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Doç.

1

İnşaat Mühendisliği veya benzer alanların herhangi birinden doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yrd. Doç.

3

İnşaat Mühendisliği veya benzer alanların herhangi birinde doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Prof.

1

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya benzer alanların herhangi birinden doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Doç.

1

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya benzer alanların herhangi birinden doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Yrd. Doç.

3

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya benzer alanların herhangi birinde doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Prof.

1

Beslenme ve Diyetetik alanında doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Doç.

1

Beslenme ve Diyetetik alanında doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Yrd. Doç.

3

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Prof.

1

Çocuk Gelişimi alanında doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Doç.

1

Çocuk Gelişimi alanında doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Yrd. Doç.

3

Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Prof.

1

Dil Konuşma Terapisi veya Odyoloji alanında doçentlik almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Doç.

1

Dil Konuşma Terapisi veya Odyoloji alanında doçentlik almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Yrd. Doç.

3

Dil Konuşma Terapisi veya Odyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Prof.

1

Hemşirelik veya Ebelik alanında doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Doç.

1

Hemşirelik veya Ebelik alanında doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Yrd. Doç.

3

Hemşirelik veya Ebelik alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilatasyon

Prof.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilatasyon

Doç.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilatasyon

Yrd. Doç.

3

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Prof.

1

Hemşirelik alanında doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doç.

1

Hemşirelik alanında doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Yrd. Doç.

3

Hemşirelik veya Ebelik alanında Doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Prof.

1

Sosyal Hizmet, Sosyoloji veya benzer alanların herhangi birinde doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Doç.

1

Sosyal Hizmet, Sosyoloji veya benzer alanların herhangi birinde doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Yrd. Doç.

3

Sosyal Hizmet, Sosyoloji veya benzer alanların herhangi birinde doktorasını yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Prof.

1

Ekonomi/iktisat veya benzer alanda doçentliğini almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Yrd. Doç.

1

Ekonomi/iktisat veya benzer alanda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yrd. Doç.

2

İşletme, Yönetim Organizasyon, Muhasebe, Bankacılık, Finans veya Pazarlama alanlarının herhangi birinde doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Prof.

1

Sağlık Yönetimi veya benzer alanda doçentliğini almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Yrd. Doç.

2

Sağlık Yönetimi veya benzer alanda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Prof.

1

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Maliyesi veya benzer alanların herhangi birinde doçentliğini almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doç.

1

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya benzer alanların herhangi birinde doçentliğini almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yrd. Doç.

3

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Maliyesi veya benzer alanların herhangi birinde doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Prof.

1

Uluslararası İlişkiler veya benzer alanda doçentliğini almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Yrd. Doç.

3

Uluslararası İlişkiler veya benzer alanda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Prof.

1

İktisat Politikası alanında doçentliğini almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Yrd. Doç.

2

Uluslararası Ticaret, iktisat veya İşletme alanlarından herhangi birinde doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Prof.

1

Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya benzer alanların herhangi birinde doçentliğini almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doç.

1

Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya benzer alanların herhangi birinde doçentliğini almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yrd. Doç.

3

Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya benzer alanların herhangi birinde doktora yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

Prof.

1

İç Mimarlık alanında doktora veya doçentliğini almış olmak.

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

Yrd. Doç.

3

İç Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Prof.

1

Mimarlık veya Şehir ve Bölge Planlama alanında doktora veya doçentliğini almış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yrd. Doç.

3

Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Analitik Kimya

Yrd. Doç.

1

Analitik Kimya veya Kimya Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Biyokimya

Yrd. Doç.

1

Biyokimya veya Tıbbi Biyokimya alanında doktora/ uzmanlığını/doçentliğini almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Mikrobiyoloji

Yrd. Doç.

1

Farmasötik Mikrobiyoloji veya Klinik Mikrobiyoloji alanında doktora/uzmanlığını/doçentliğini almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Temel Bilimleri

Yrd. Doç.

1

Farmasötik Kimya veya Anorganik Kimya alanında doktora/ doçentliğini almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Farmakoloji

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

2

Farmakoloji veya Tıbbi Farmakoloji veya “Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji” alanında doktora/doçentliğini almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Kimya

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

1

Farmasötik Kimya alanında doktora/doçentliğini almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Botanik

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

1

Farmasötik Botanik veya Botanik alanında doktora/ doçentliğini almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Teknoloji

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

1

Farmasötik Teknoloji alanında doktora/doçentliğini almış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

1

Tefsir alanında doktora veya doçentliğini almış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

1

Hadis alanında doktora veya doçentliğini almış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

1

Kelam ve İslâm Mezhepleri Tarihi alanında doktora veya doçentliğini almış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

1

Arap Dili ve Belagatı alanında doktora veya doçentliğini almış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

1

İslam Hukuku alanında doktora veya doçentliğini almış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

1

Din Bilimleri veya İslam Felsefesi alanlarından herhangi birinde doktora veya doçentliğini almış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Prof., Doç.,

Yrd. Doç.

1

Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı veya Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi veya İslam Sanatları ve Dini Musiki alanlarından herhangi birinde doktora veya doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Anatomi

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Anatomi alanında Tıpta Uzmanlık veya Doktora yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi

Yrd. Doç.

1

Çocuk Yoğun Bakım alanında uzmanlığı olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

Yrd. Doç.

2

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında uzmanlığı/doktorası olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

Yrd. Doç.

2

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, anabilim/bilim dallarından herhangi birinde uzmanlığı/doktorası olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Diş Protez Teknolojisi

Yrd. Doç.

3

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, anabilim/bilim dallarından herhangi birinde uzmanlığı olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Diyaliz

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Nefroloji, Üroloji veya Dahiliye uzmanlığını almış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında uzmanlığını almış olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Elektronörofizyoloji

Yrd. Doç.

3

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Beyin ve Sinir Cerrahisi veya Nöroloji alanında uzmanlığı olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Radyoterapi

Yrd. Doç.

1

Temel Onkoloji alanında doktora yapmış olmak.

1440/1-1