17 Şubat 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29982

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

SANKO Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Halil AYBEK’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.01.2017 tarihinde başlanmış olup, 10.07.2017 tarihinde son bulacaktır.

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Baki ÇÖPOĞLU’na Oda Disiplin Kurulu’nun 06.04.2016 gün ve 1251-1394 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.01.2017 tarihinde başlanmış olup, ceza 10.01.2018 tarihinde son bulacaktır.

3 - Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Alp Utku YİĞİTVAR’a Oda Disiplin Kurulu’nun 10.11.2016 gün ve 009 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 04.01.2017 tarihinde başlanmış olup, ceza 04.07.2017 tarihinde son bulacaktır.

4 - Düzeltme: 06.01.2017 tarih ve 29940 sayılı Resmi Gazete’de yer alan ilanımızın 3 numaralı bölümünde Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Haluk GÜLER’e verilen “Meslekten Çıkarma” cezasının uygulanmaya başladığı tarih sehven 07.12.2015 yazılmış olup, söz konusu cezanın başladığı tarih 07.12.2016’dır.

5 - Düzeltme: 06.02.2017 tarih ve 29971 sayılı Resmi Gazete’de yer alan ilanımızın 10 numaralı bölümünde İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ülkü SEZGİN’e verilen iki ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezasının bitiş tarihi sehven 14.12.2018 yazılmış olup, söz konusu cezanın bittiği tarih 14.12.2017’dir.

İlan olunur.

1403/1-1


İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır

Üniversitemize öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul

lüm

Anabilim Dalı/ Bilim Dalı/ Program

Uzmanlık Ala/ Aralan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unva

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağğı ve Hastakları

Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji alanında yandal uzmanlık yapmış olmak.

1

Profesör

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü

 

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Profesör

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema Bölü

 

Alanında Doktora Yapmış Olmak

1

Profesör

1425/1-1


KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Meslek Yüksekokuluna tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesi, Profesörlük Belgesi, yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan Profesör için altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on yedi (17) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi      : 17.02.2017

Son Başvuru Tarihi    : 06.03.2017

 

Birim

Bölüm/Alan

Unvanı

Sayısı

Aranan Şartlar

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/ Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Radyodiognastik alanında uzmanlığını almış olmak, bu alanda ulusal ve uluslararası çalışmaları olmak.

1401/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan, Doçent kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. Maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim - öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

 

İlan olunur.

1405/1-1


Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.ohu.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır)

Profesörlük kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçentlik kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

Birimi ve Bölümü

Anabilim dalı / Programı

Unvanı

Adet

Açıklamalar

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOLOJİ

Prof. Dr.

1

 

TEMEL TIP BİLİMLERİ

FİZYOLOJİ

Prof. Dr.

1

 

TEMEL TIP BİLİMLERİ

BİYOFİZİK

Doçent

1

 

TEMEL TIP BİLİMLERİ

BİYOİSTATİSTİK VE TIP BİLİŞİMİ

Doçent

1

 

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Doçent

1

 

1362/1-1


SANKO Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvuracakları bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek 3 formatında özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri ile İnsan Kaynakları Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. "

- Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 7 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.

- Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayın listelerini kapsayan 5 takım yayın dosyalarını eklemeleri gerekmektedir.

- Başvurular şahsen veya posta yolu ile kabul edilecektir.

- Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.

- Posta ve kargo şirketi kullanılarak yapılacak gönderilerde meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

-İlan Yürürlük Süresi: Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün

T. C. SANKO Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulv. No: 36 27090 Şehitkamil / Gaziantep

Bilgi için: 0 (342) 211 65 32   Faks: 0 (342) 211 65 05 insankaynaklari@sanko.edu.tr

 

Fakülte/Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Açıklama

Sağlım Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik bölümü

Beslenme

Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç.

1

Sağlım Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik bölümü

Diyetetik

Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç.

1

Sağlım Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Esasları

Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç.

1

Sağlım Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Bölümü

Çocuk Hastalıkları Hemşireliği

Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç.

1

Sağlım Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Bölümü

Ruh Sağlığı Hemşireliği

Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç.

1

Sağlım Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör veya Doçent veya Yrd. Doç.

1

1426/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_01.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_03.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_11.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_12.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_13.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_14.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_15.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_16.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_17.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_18.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_19.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_20.jpg