13 Şubat 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29978

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu kapsamında kalan metruk yapıların 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/z Maddesi ve 3194 sayılı Kanunun 39. Maddesinin Belediyemize vermiş olduğu yetki çerçevesinde alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 02.02.2017 tarihli 259/580, 254/575, 257/578, 255/576, 258/579 ve 256/577 sayılı kararları ile onaylanmıştır.

 

No

Bina Sahibi

Bina Adresi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Karar Tarih ve Sayı

Resmi Gazete Yayınlanma Tarihi

1

Malik tespiti yapılamadı

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Yeşilöz Mahallesi 1977/1 Sokak No: 42

02.02.2017 - 259/580

13.02.2017

2

Malik tespiti yapılamadı

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Yeşilöz Mahallesi 1977/1 Sokak No: 38

02.02.2017 - 254/575

13.02.2017

3

Malik tespiti yapılamadı

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Yeşilöz Mahallesi 1977/1 Sokak No: 27

02.02.2017 - 257/578

13.02.2017

4

Malik tespiti yapılamadı

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Yeşilöz Mahallesi 1977/1 Sokak No: 29/A

02.02.2017 - 255/576

13.02.2017

5

Malik tespiti yapılamadı

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Yeşilöz Mahallesi 1964/1 Sokak NO: 32

02.02.2017 - 258/579

13.02.2017

6

Malik tespiti yapılamadı

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Yeşilöz Mahallesi 1977/1 Sokak No: 29

02.02.2017 - 256/577

13.02.2017

1316/1-1


 


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 

BİRİMİ

BÖLÜM

A.B.D./A.S.D./PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Doçent

1

1

Halk Sağlığı uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Karaciğer ve böbrek naklinde deneyimli olmak, Tanısal ve tedavi amaçlı endoskopi belgesi olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Diferansiyel ve İntegro-Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümler üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Profesör

1

1

Nanomalzemeler, (biyo) kompozitler alanlarında proje ve çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Bilimin doğası hakkında ölçek geliştirme, aşamalı modelleme, öğretmen görüşleri ve sınıf içi uygulamaları hakkında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Genel Gazetecilik

Bilişim

Profesör

1

1

Uygulamalı İletişim alanında Doçent olmak, Haber ve Alımlama analizleri konularında çalışmaları bulunmak ve Gazetecilik Yüksek Lisans mezunu olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Profesör

1

1

Birleşik Hadis Metinleri ve Tarihsellik Düşüncesi-Hadis İlişkisi alanında bilimsel yayınları olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

Profesör

1

1

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Gastronomi ve Yiyecek - İçecek İşletmeciliği alanında çalışmaları olmak.

Antalya Sağlık Y.O.

Beslenme ve Diyetetik

 

Profesör

1

1

Mikrobiyoloji alanında Doçent olmak.

Teknik Bilimler M.Y.O.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Organik Tarım

Profesör

1

1

Fitopatoloji alanında doçent olmak, bitki bakteriyel patojenlerinin fiziksel ve genetik haritalaması konusunda deneyimli olmak.

1213/1-1


Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Duyurunun başlangıç tarihi    :  13.02.2017

Son Başvuru Tarihi                :  27.02.2017

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların;  başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLER:

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların;  başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Kadro Unvanı ve Sayısı

Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. (1)

En az iki yıl bir üniversitede öğretim üyesi kadrosunda görev yapmış olmak.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. (2)

En az iki yıl bir üniversitede öğretim üyesi kadrosunda görev yapmış olmak.

Pedodonti Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. (1)

Pedodonti Dalında doktora yapmış ve sonrasında en az bir yıl üniversitede çalışmış olmak.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. (1)

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Dalında doktora yapmış ve sonrasında en az bir yıl üniversitede çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

İşletme alanında lisans, Örgütsel ve Sosyal Psikoloji alanında yüksek lisans ve Sosyal Psikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak; Siyaset Psikolojisi, İstatistik, gibi dersleri İngilizce yürütebilecek olmak.

Psikoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Felsefe alanında lisans, Bilişsel Bilimler alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak; Bilim Felsefesi, Öğrenme ve Bellek, Duyum ve Algı gibi dersleri İngilizce yürütebilecek olmak.

Sosyoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Lisans çalışmasını siyaset bilimi alanında, lisansüstü çalışmalarını politik sosyoloji, sosyal politika vb. konularından biri ya da her ikisini içeren tezler yazarak tamamlamış olmak. Tercihen sivil toplum – devlet ilişkileri, göçmen girişimciliği vb. konusunda saha çalışmaları deneyimine sahip ve bu konularda yayınlar yapmış olmak, “Göç Sosyolojisi”, “Kültürel Dünyada Göç ve Nüfus Hareketleri”, “Toplumsal Dönüşüm ve Kültürel Kimlik”, “Toplumsal Hareketler”, “Siyaset Sosyolojisi”, “Çevre Sosyolojisi” ve “Boş Zamanlar Sosyolojisi” vb. derslerini verebilecek nitelikte bulunmak.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Prof. Dr. (1)

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini mimarlık alanında yapmış olmak, Mimarlık Bilim Alanında Doçent olmak, kent ve konut konusunda çalışma yapmış olmak, Ankara ve Modern Dönem Konut üzerine yayın yapmış, proje yürütmüş, sergi düzenlemiş olmak, tasarım stüdyosu derslerinde en az üç yıl deneyimli olmak.

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Prof. (1)

Resim alanında eğitim almış olmak ve giyim kuşam kültürü konusunda araştırma ve sanatsal çalışmaları bulunmak.

Hukuk Fakültesi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. (1)

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında doktora programını bitirmiş olmak. En az iki yıl bir üniversitede İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak görev yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

Prof. Dr. (1)

Uygulamalı Mikro İktisat alanında doktorasını yapmış olmak; Mikro İktisat alanında Doçentlik unvanı almış olmak;  Mikro İktisat ve Uygulamalı Mikro İktisat alanında çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

İletişim Tasarımı Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

İletişim ve Tasarım Lisans mezunu olmak, Görsel İletişim ve Animasyon alanında ulusal ve uluslararası düzeyde deneyim sahibi olmak, Görsel İletişim ve Animasyon alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki sanatsal etkinliklere özgün proje ile katılmış olmak.

Radyo Sinema ve TV Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

İletişim alanında lisans düzeyinde diplomaya sahip olmak. En az 5 yıl gazetecilik/televizyonculuk alanında deneyim sahibi olmak. En az 5 yıl üniversitede lisans düzeyinde iletişim ve medya alanı ile televizyon programcılığı ve televizyonda yapım yönetim konularında ders vermiş olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. (1)

Lisans ve lisansüstü eğitimini Elektrik-Elektronik alanında yapmış olmak; Doçentlik sonrasında akıllı sistemler, denetim ve güç sistemleri üzerinde yayınlar yapmış olmak; Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde mikroişlemciler, akıllı sistemler ve güç elektroniği konularında en az 4 yarıyıl ders vermiş olmak.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. (1)

Lisans ve lisansüstü eğitimini Fizik alanında yapmış olmak; Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde Elektromanyetik, Elektro-optik ve Genel Fizik konularında dersler vermiş olmak.

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. (1)

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini istatistik alanında yapmış olmak; doçentlik derecesini istatistik anabilim dalında almış olmak; skolastik programlama ve bulanık programlama alanlarında çalışmalar yapmış olmak, Mühendislik Fakültelerinde Olasılık ve İstatistik dersleri vermiş olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Beslenme ve Diyetetik alanında Doktora yapmış olmak. Klinik Beslenmesi alanında uzmanlaşmış olmak.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Beslenme ve Diyetetik alanında Doktora yapmış olmak. Çocuk Beslenmesi alanında uzmanlaşmış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doç. Dr. (1)

Kardiyo Pulmoner Rehabilitasyon alanında doktora ve bilimsel çalışma yapmış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doç. Dr. (1)

Nörofizyolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında bilimsel araştırma yapmış olmak.

Spor Bilimleri Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Spor bilimleri alanında doktora yapmış olmak, serbest zaman ve sporu sosyal boyutları ile inceleyen akademik yayınları bulunmak ve alanında en az 3 ay yurtdışı deneyimine sahip olmak.

Ticari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret Bölümü

Doç. Dr. (1)

İktisadi Düşünceler Tarihi Bilim Alanı’nda Doçent unvanı almış olmak, Politik Ekonomi alanında yayın yapmış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Doç. Dr. (1)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı’nda Doçent unvanı almış olmak, Yazılım Mühendisliği ve Nesneye Yönelimli Programlama konularında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Bankacılık ve Finans Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Muhasebe ve Finansman Programı’nda doktora yapmış olmak, Banka Muhasebesi alanında yayın yapmış olmak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr.

Yrd. Doç. Dr. (1)

Özel Hukuk alanında doktora yapmış olmak ve bir yükseköğretim kurumunda alanında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak.

Radyo ve Televizyon Programcılığı Pr.

Doç. Dr. (1)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında doktora yapmış olmak, iletişim çalışmaları alanında doçentlik unvanına sahip olmak, bir yükseköğretim kurumunda alanında en az 5 (beş) yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.

Devlet Konservatuvarı

Müzik Bölümü

Doç. Dr. (1)

Devlet Konservatuvarları ya da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin Müzik Bölümü Müzikoloji ve Müzik Teorisi alanında doktora programını tamamlamış olmak ve Doçentlik unvanını da aynı alanda almış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Hazırlık Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Yüksek Lisans ve Doktorasını İngiliz Dili ve Eğitimi alanında yapmış olmak. Mesleki İngilizce konusunda araştırma ve yayın yapmış olmak. Üniversitede kadrolu olarak ders vermiş olmak.

 

TIP FAKÜLTESİ

 

Toplam

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

Ankara

Adana

Konya

İzmir

Alanya

Toplam

Ankara

Adana

Konya

İstanbul

Toplam

Ankara

Adana

Konya

İstanbul

İzmir

Toplam

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

7

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

3

2

1

 

 

6

Beyin ve Sinir Cerrahisi

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

3

Çocuk Cerrahisi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Genel Cerrahi

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

 

3

Göz Hastalıkları

3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

1

 

 

2

Kadın Hastalıkları ve Doğum

3

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

2

 

 

 

 

2

Kadın Hastalıkları ve Doğum Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortopedi ve Travmatoloji

3

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

1

 

1

 

 

 

1

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Tıbbi Patoloji

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

Üroloji

2

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Aile hekimliği

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

3

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

2

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Alerjisi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Endokrinolojisi

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Kardiyoloji

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nefroloji

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yenidoğan

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Dermatoloji

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

1

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göğüs Hastalıkları

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma

3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

2

İç Hastalıkları Gastroenteroloji

4

 

 

1

 

 

1

1

 

 

 

1

 

2

 

 

 

2

İç Hastalıkları Tıbbi Onkoloji

3

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

1

 

2

Kardiyoloji

2

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Radyasyon Onkolojisi

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Radyoloji

5

 

2

 

 

 

2

 

1

 

 

1

 

1

 

 

1

2

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

4

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

2

 

 

 

 

2

Anatomi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Fizyoloji

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

71

5

5

1

1

1

13

7

5

1

2

15

15

17

4

5

2

43

1315/1-1