10 Şubat 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29975

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Spor Genel Müdürlüğünden:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden:

TCDD 1. Bölge Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden:

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Teknoanaliz Zemin ve Yapı Malzemeleri Test Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yeni San. Sitesi 5. Sok. No: 42 Merkez/ERZİNCAN adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 30.04.2012 tarih ve 421/4 sayılı kararı ile verilen 361 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 10.01.2017 tarih ve 527/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 01.02.2017 tarih ve 2605 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1201/1-1

—————

27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Anadolu Yapı Denetim Hiz. San. Tic. A.Ş. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Anadolu Yapı Denetim Müh. Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Antalya, Ticaret Sicil No: 33145, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:27)” ifadesinin çıkarılarak “Anadolu Yapı Denetim Hiz. San. Tic. A.Ş. (Ticaret Odası: Ankara, Ticaret Sicil No: 155796, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 26)” ifadesinin eklenmesi 31.01.2016 tarihli ve 2447 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1202/1-1

—————

Al Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Şişli ilçesi, 92 pafta, 776 ada, 37 parsel üzerindeki 915520 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 661376 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 925 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Al Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Al Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sami TURNA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15959, Oda Sicil No:13431), Celalettin CEBECİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10858, Oda Sicil No:18179), Derviş ORTAK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7358, Oda Sicil No:6408), Ömer Faruk HAZIR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70983) ve Umut Rıza ERGEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73447) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Al Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Umut Rıza ERGEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73447) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2855 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/1/1-1

—————

Al Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, 75 pafta, 1285 ada, 18 parsel üzerindeki 1145081 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 661376 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 925 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Al Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Al Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sami TURNA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15959, Oda Sicil No:13431), Celalettin CEBECİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10858, Oda Sicil No:18179), Nihan ECİM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6109, Oda Sicil No:30062) ve Tülin ÖCAL DEMİRKIRAN’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:37487) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Al Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Umut Rıza ERGEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73447) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2853 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/2/1-1

—————

Öz Bil Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Şişli ilçesi, 57 pafta, 1 ada, 477 parsel üzerindeki 1042875 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 748491 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1858 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öz Bil Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Öz Bil Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ferhan KOPUZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8870, Oda Sicil No:10936), Zafer Kemal ZEREN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14632, Oda Sicil No:11653) ve Sinan Emre ÇANKAYA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:87100) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Öz Bil Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Olgaç Arda DÖNMEZ (Mimar, Oda Sicil No:43044), Taner KARADEMİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73551), Habip ABDULLAHOĞLU (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67217) ve Celalettin Ege DÖNMEZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:107459) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2854 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/3/1-1

—————

Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz. Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, 15 pafta, 1760 parsel üzerindeki 114214 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 427664-375246 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 296 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz. Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz. Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Şeref AKSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3946, Oda Sicil No:24994), Semih GÜNKUT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2638, Oda Sicil No:10122) ve Yücel ATAǒın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:49465) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz. Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet Şeref AKSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3946, Oda Sicil No:24994), Serdar CEYLAN’ın (Mimar, Oda Sicil No:30559) ve Edip SAATÇİOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3887, Oda Sicil No:25400) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2852 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/4/1-1

—————

Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Seferihisar ilçesi, 190 ada, 1 parsel üzerindeki 871554 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 165236-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1668 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bülent ÇAKIR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3387, Oda Sicil No:27294), Ahmet Yıldıran ARSLANTÜRK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:27486) ve Selime BİLEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:38783) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Bülent Halis BOZKURT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72844) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2833 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/5/1-1

—————

Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Seferihisar ilçesi, 529 ada, 6 parsel üzerindeki 880986 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 165236-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1668 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Bülent ÇAKIR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3387, Oda Sicil No:27294) ve Bülent Halis BOZKURT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72844) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Deniz Ada Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Bülent Halis BOZKURT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72844) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2834 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/6/1-1

—————

Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Çiğli ilçesi, 22626 ada, 2 parsel üzerindeki 568296 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esasa göre denetlemediği anlaşılan 119096-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 445 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa Adnan SARACOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:398, Oda Sicil No:28192) ve Ümit ÇAKALOZ’un (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7285, Oda Sicil No:4701) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa Adnan SARACOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:398, Oda Sicil No:28192) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2836 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/7/1-1

—————

Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Çiğli ilçesi, 22626 ada, 2 parsel üzerindeki 568300 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esasa göre denetlemediği anlaşılan 119096-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 445 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa Adnan SARACOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:398, Oda Sicil No:28192) ve Ümit ÇAKALOZ’un (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7285, Oda Sicil No:4701) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa Adnan SARACOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:398, Oda Sicil No:28192) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2837 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/8/1-1

—————

Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Çiğli ilçesi, 22626 ada, 1 parsel üzerindeki 568304 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esasa göre denetlemediği anlaşılan 119096-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 445 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa Adnan SARACOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:398, Oda Sicil No:28192) ve Ümit ÇAKALOZ’un (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7285, Oda Sicil No:4701) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa Adnan SARACOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:398, Oda Sicil No:28192) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2838 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/9/1-1

—————

Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Çiğli ilçesi, 22626 ada (YDS Kaydında 22668 ada), 1 parsel üzerindeki 568313 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esasa göre denetlemediği anlaşılan 119096-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 445 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa Adnan SARACOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:398, Oda Sicil No:28192) ve Ümit ÇAKALOZ’un (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7285, Oda Sicil No:4701) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa Adnan SARACOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:398, Oda Sicil No:28192) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2839 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/10/1-1

—————

Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Çiğli ilçesi, 22626 ada (YDS Kaydında 22668 ada), 1 parsel üzerindeki 568413 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esasa göre denetlemediği anlaşılan 119096-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 445 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa Adnan SARACOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:398, Oda Sicil No:28192) ve Ümit ÇAKALOZ’un (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7285, Oda Sicil No:4701) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atlas Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa Adnan SARACOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:398, Oda Sicil No:28192) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2841 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/11/1-1

—————

Pro4D Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Seferihisar ilçesi, 1319 ada, 2 parsel üzerindeki 861643 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 160729-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1637 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Pro4D Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Pro4D Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ali İhsan ŞEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18837, Oda Sicil No:23425), Sadık ÇORPA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19248, Oda Sicil No:24832), Recep BİÇİCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4524, Oda Sicil No:17363) ve İsmail TİL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84277) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Pro4D Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Uğur ÇAKIR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67042) ve Görkem ÖZER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:87652) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2840 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/12/1-1

—————

Pro4D Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Seferihisar ilçesi, 1319 ada, 3 parsel üzerindeki 861736 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 160729-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1637 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Pro4D Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Pro4D Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ali İhsan ŞEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18837, Oda Sicil No:23425), Sadık ÇORPA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19248, Oda Sicil No:24832), Recep BİÇİCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4524, Oda Sicil No:17363) ve İsmail TİL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84277) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Pro4D Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Uğur ÇAKIR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67042) ve Görkem ÖZER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:87652) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2835 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/13/1-1

—————

Emilya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir ili, Torbalı ilçesi, 954 ada, 3 parsel üzerindeki 914047 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 160423-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1636 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Emilya Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Emilya Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet Nazım SEPETÇİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24438, Oda Sicil No:16476) ve Ahmet Ali Nadir KARAGÖZ’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:34379) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Emilya Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ali İhsan GÜLDOĞAN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:77478) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2842 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/14/1-1

—————

İlke-Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara ili, Etimesgut ilçesi, 46772 ada, 3 parsel üzerindeki 740228 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 166495 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 96 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İlke-Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İlke-Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hacı CANATAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18432, Oda Sicil No:9538),                Mehmet GÜLTEKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26, Oda Sicil No:54518), Kasım BÜTÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:985, Oda Sicil No:17812), Seyde ÇEKİÇ (TÜRKOĞLU) (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71065), Sait ÇEÇEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:47095), Mehmet Ali GÜLTEKİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88605) ve Erol DÜNDAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:79506) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İlke-Detay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Sait ÇEÇEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:74095), Bilge ŞİRİN NEPHAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69424) ve Eyüp Sabri KULAKOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70753) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2843 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/15/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1168359, 1155226 ve 1086985 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Salihli, Ticaret Sicil No:5455, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1382), Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları İsmail AŞIK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12431, Oda Sicil No: 21417) ve Bülent SÖNMEZER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39241) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2847 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/16/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1095640, 1113503 ve 1176466 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Salihli, Ticaret Sicil No:5455, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1382), Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Salihli Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları İsmail AŞIK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12431, Oda Sicil No: 21417) ve Bülent SÖNMEZER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39241) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2848 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/17/1-1

—————

Bursa İli, Mudanya İlçesi, H21b-13Ac13AaD pafta, 352 Ada, 41 nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 05.06.2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 49798 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 99 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; bu doğrultuda Toros Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2849 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/18/1-1

—————

Akare Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Menteşe ilçesi, 16M-2 pafta, 1104 ada, 1 nolu parsel üzerindeki 919726 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l), bendi, 16. maddesinin 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5386-MUĞLA Ticaret Sicil No ile Muğla Ticaret Odasına kayıtlı 1067 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akare Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Akare Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nazan BATMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21468, Oda Sicil No:19304), Ahmet GÜLARSLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11145, Oda Sicil No:14672), Nurhan ERGÜN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:100208), Ragıp TUNCA (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:46508), ve Kemal Anıl ÜLKܒnün (İnşaat Teknisyeni, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No:48733609572) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Akare Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Yıldırım ARSLAN (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:87692) ve Mehmet TUĞAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:85669) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2850 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/19/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 887962, 844485 ve 916532 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Atlantis Grup Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Yalova, Ticaret Sicil No: 6618, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1928), Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atlantis Grup Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Bülent KANTARCI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16431, Oda Sicil No:22207) ve Cemal GENÇER’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 9884) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2851 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/20/1-1

—————

Doğanel Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli ili, Gebze ilçesi, 315 ada, 3 parsel üzerindeki 585602 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11965 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 827 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğanel Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Doğanel Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hüseyin Fikri SALMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10780, Oda Sicil No:22762), Ülker MERCAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10807, Oda Sicil No:5976) ve Tufan TOMBUL’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68026) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Doğanel Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Sabahattin DOĞAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4778, Oda Sicil No:14163) ve Musa AKYILDIZ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15321, Oda Sicil No:24519) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2863 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/21/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 841006 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l), bendi, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İleri Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İleri Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706) ve Adem UZUNCA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2866 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/22/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 827634 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l), bendi, 16. maddesinin 10. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İleri Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8663, Oda Sicil No:28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13683) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İleri Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No:32706) ve Adem UZUNCA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No:48459) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2865 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/23/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 954304, 941728 ve 939873 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Denizli, Ticaret Sicil No: 29146, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1497), Kanunun 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa Kemal HUZ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88362) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2867 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/24/1-1

—————

Sahram Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine ilişkin 17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Süheda ÇETİNER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7497, Oda Sicil No:24067) hakkında uygulanan işlemlerin iptal edilerek, yerine Mehmet Emin ÇAKICI’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11340, Oda Sicil No:9532) işlem tesis edilmesi, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2856 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

1203/25/1-1

—————

Met-Aks Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C12A3C/2D pafta, 928 parsel üzerindeki 977859 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) ve (l) bendi, 6.maddesinin 4.fıkrası ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 9058 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1591 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Met-Aks Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Met-Aks Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Hulki ŞAHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19058, Oda Sicil No: 13505), Mesut EYİBİLİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18984, Oda Sicil No: 13792) ve Ali ARIĞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 26193) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Met-Aks Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mesut EYİBİLİR’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18984, Oda Sicil No: 13792) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2822 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/26/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 827523 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8663, Oda Sicil No: 28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 13683) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17815, Oda Sicil No: 32706 ) ve Adem UZUNCA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17832, Oda Sicil No: 48459) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2823 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/27/1-1

—————

Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan, 948449, 946310 ve 932345 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Denizli, Ticaret Sicil No: 29146, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1497), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Hande Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa Kemal HUZ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88362) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2824 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/28/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 827428 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8663, Oda Sicil No: 28785) ve Nihal GÜNER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88970) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17815, Oda Sicil No: 32706 ) ve Adem UZUNCA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17832, Oda Sicil No: 48459) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2825 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/29/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C20A3C-3B pafta, 3285 parsel üzerindeki 827613 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Zafer Etem GÜRPINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8663, Oda Sicil No: 28785) ve Abdulkadir GÜRLER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 13683) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17815, Oda Sicil No: 32706 ) ve Adem UZUNCA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17832, Oda Sicil No: 48459) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2826 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/30/1-1

—————

3E Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Fethiye İlçesi, 387 ada, 1 parsel üzerindeki 1040174 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 9625 Ticaret Sicil No ile Fethiye Ticaret Odasına kayıtlı 2268 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 3E Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, 3E Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Osman TÜMGÜÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8795, Oda Sicil No: 6644), Salahattin ÜNEK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20120, Oda Sicil No: 10288), Mehmet KOYUNCU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17124, Oda Sicil No: 10844), Emin Özden KARAÇELEBİ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22285, Oda Sicil No: 13765), Hasan ÖZTÜRK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7074, Oda Sicil No: 4740), Mesut ÜNAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100432), Korhan BAŞKAYA (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68788), Hasan SAYA’nın (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52233) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, 3E Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Muammer KAHYAOĞLU’nun (Makine Mühendisi, Oda Sicil No: 96616) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2827 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/31/1-1

—————

Met-Aks Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Bodrum İlçesi, N18C12A3C/2D pafta, 928 parsel üzerindeki 977881 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) ve (l) bendi, 6.maddesinin 4.fıkrası ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 9058 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1591 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Met-Aks Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Met-Aks Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Hulki ŞAHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19058, Oda Sicil No: 13505), Mesut EYİBİLİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18984, Oda Sicil No: 13792) ve Ali ARIĞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 26193) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Met-Aks Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mesut EYİBİLİR’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18984, Oda Sicil No: 13792) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2828 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/32/1-1

—————

Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Mersin İli, Anamur İlçesi, 31.29.J pafta, 634 ada, 15 parsel üzerindeki 1249142 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ve 3. maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç), (e) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 4236 Ticaret Sicil No ile Silifke Ticaret Odasına kayıtlı 2190 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Adil AKIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21312, Oda Sicil No: 14502), Haluk Kenan BEZİKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17295, Oda Sicil No: 13946) ve Ebubekir Sıddık ÇETİN’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 51193) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Dinamik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Nasuh Muhammet ŞİMŞEK’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73181) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2829 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/33/1-1

—————

Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Dikili İlçesi, 452 parsel üzerindeki 681481 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 119096 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 445 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa Adnan SARACOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 398, Oda Sicil No: 28192), Ümit ÇAKALOZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7285, Oda Sicil No: 4701), Hüseyin TÜRKEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2525, Oda Sicil No: 24960) ve Serdar AKAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39076) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atlas Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mustafa Adnan SARACOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 398, Oda Sicil No: 28192) ve Ayhan SARACOĞLU’nun (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8230, Oda Sicil No: 14751) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2830 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/34/1-1

—————

Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Seferhisar İlçesi, 222 ada, 1 parsel üzerindeki 221980 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (e) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23.maddesinin 13.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 121396 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 475 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 109083 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 359 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Fayda Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Dilara KARAKAŞ(ÖZEN) (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57519), Celal GÜMÜŞ ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No: 63124 ) ve Vural MEŞE (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56778) ile Küçükoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Enver KÜÇÜKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 684, Oda Sicil No: 33526) ve Kemal ALTINDAĞ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5668, Oda Sicil No: 6452) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2831 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/35/1-1

—————

Gurup Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 8 pafta, 698 parsel üzerindeki 960062 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; Merkez-160520 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1648 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gurup Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Gurup Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Aydın UYSAL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17577, Oda Sicil No: 39210) ve Aydın KOLCU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60131) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Gurup Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Duygu ÖZDERYA’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 43892) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2832 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/36/1-1

—————

RSK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, 3618 parsel üzerindeki 898301 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3366 Ticaret Sicil No ile Körfez Ticaret Odasına kayıtlı 1844 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip RSK Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, RSK Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Cihad OĞUZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23874, Oda Sicil No: 33975), Ekrem GÜMÜŞSOY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13606, Oda Sicil No: 21475), Harun EMİŞTEKİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69182) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, RSK Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Serbülent KOǒun (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21426, Oda Sicil No: 33922) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2858 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/37/1-1

—————

Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Derince İlçesi, 963 ada, 17 parsel üzerindeki 558375 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16817 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 476 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nilgün ÜSTKAN (TALAS) (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6663, Oda Sicil No: 12395), Ali Turgut ÜNLÜTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5180, Oda Sicil No: 15780), Mert GÜNDÜZ’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74896) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fahri KURTULUŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7231, Oda Sicil No: 15931) ve Mehmet GÜNER’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62555) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2859 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/38/1-1

—————

Yozgat Ergin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, 66 ada, 540 parsel üzerindeki 878746 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1420 Ticaret Sicil No ile Sorgun Ticaret Odasına kayıtlı 1279 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yozgat Ergin Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yozgat Ergin Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Uğur GÜNGÖRDܒnün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19318, Oda Sicil No: 50503) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yozgat Ergin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mesut KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26889, Oda Sicil No: 42838) ve Halil KESKİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 78846) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2860 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/39/1-1

—————

Mim As Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, 1285 ada, 8 parsel üzerindeki 743112 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 1483 Ticaret Sicil No ile Sorgun Ticaret Odasına kayıtlı 1372 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mim As Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Mim As Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Erdal ÖNAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19494, Oda Sicil No: 19899), Hasan EROL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18297, Oda Sicil No: 59165), Fatma TALİ’nin (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 15053) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mim As Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Erdal ÖNAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19494, Oda Sicil No: 19899) ve Hasan EROL’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18297, Oda Sicil No: 59165) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2861 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/40/1-1

—————

Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 29LII pafta, 16 ada, 19 parsel üzerindeki 547370 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 8638 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 559 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa DOĞANIŞIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9491, Oda Sicil No: 8195), Şenyıl SAKALLI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12072, Oda Sicil No: 32053), Arif Kemal ŞİRİNCAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1696, Oda Sicil No: 37092), Mustafa TOPALOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11882, Oda Sicil No: 25720), Nihat ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2499, Oda Sicil No: 12827), Halil İŞGÖR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16199, Oda Sicil No: 14758), Hakan BEDİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73138), Ayhan ERDEM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 51203), Abdulhakim ABİŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84230), Barış NALBANT (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67942), Nuri Sinan UZ’un (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47427) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ertuğrul CAN (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31501) ve Mazhar VARDARLI’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12984, Oda Sicil No: 28095) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 06.02.2017 tarihli ve 2862 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1203/41/1-1


 


 


 


 


 


 


Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

İlknur BURAK DEMİR

Ebe

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye Mutemetliği Biriminde görevli olduğunuz 19/06/2012-15/02/2013 ve 31/05/2013-18/03/2016 tarihleri aralığında işlemiş olduğunuz fiiliniz nedeniyle Ankara Valiliği tarafından 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3. ve 6. Maddeleri uyarınca hakkınızda “Soruşturma İzni Verilmesine” Kararı verilmiştir. 

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9. Maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on (10) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı nezdinde itiraz hakkınızın bulunduğu, itirazınızı Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına doğrudan yapabileceğiniz gibi, itiraz dilekçenizi, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına sunulmak üzere tebligatı yapan Kaymakamlık veya Valilik aracılığı ile de yapabileceğiniz, kanuni süresinde itiraz etmediğiniz takdirde kararın kesinleşeceği hususunun bilinmesi ilanen tebliğ olunur.

1204/1-1


Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden:

İLANEN TEBLİGAT

Sağlık Memuru Turan SAYIN hakkında Ankara Valiliği İI Disiplin Kurulu tarafından verilen 11.01.2017 tarih ve S-16 sayılı brüt aylığının 1/4'ünün kesilmesine dair karar ilanen tebliğ olunur. Yazımızın ilanından itibaren brüt aylığının 1/4'ünün kesilmesi cezasına karşı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 135. maddesi uyarınca Yüksek Disiplin Kuruluna 7 gün içerisinde itiraz edilebileceği ve idari yargı yoluna başvurabileceği ilanen tebliğ olunur.

1169/1-1


İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyokimya

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Profesör

1

Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik

 

Profesör*

1

*Psikiyatri Hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak.

 

Doçent kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 4 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 6 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

858/1-1


Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlı olup, Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölüm/anabilim dalı adını belirten dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi), yabancı dil belgesi ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyalarını, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen veya postayla teslim edebilirler.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Açıklama

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı

1

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak.

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

 

1

Alanında Doçent olmak.

Kadın ve Doğum Hastalıkları Anabilim Dalı

 

1

Alanında Doçent olmak.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

1

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak.

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

1

1

Alanında Doçent veya Profesör olmak.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

1

 

Alanında Doçent veya Profesör olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sağlık Yönetimi Bölümü

1

 

Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Ev Ekonomisi, Aile Ekonomisi, Halk Sağlığı lisans veya yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Hemşirelik Bölümü

1

 

Ebelik veya hemşirelik lisans mezunu olmak, kadın doğum alanında doktora yapmış olmak

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Lojistik ve Taşımacılık

1

İşletme, Pazarlama, Üretim Yönetimi, Lojistik Alanında Doçent veya Profesör olmak.

Turizm ve Otelcilik

1

 

İşletme veya Turizm Alanında Doçent veya Profesör olmak.

Havacılık Yönetimi

 

1

Uçak Mühendisliği alanında Doçent olmak.

1227/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi DOÇENT alınacaktır.

DOÇENT kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://pau.edu.tr/personel), özgeçmişlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İlgililere duyurulur.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

AD.

DER.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

2

1

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

1

1

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

1

1

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

1

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

AD.

DER.

Matematik

Geometri

1

1

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

2

1

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

1

1

Kimya

Organik Kimya

1

1

Biyoloji

Botanik

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

AD.

DER.

İşletme

Ticaret Hukuku

1

1

Maliye

Mali İktisat

1

1

Maliye

Maliye Teorisi

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

AD.

DER.

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

1

1

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

1

1

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

1

1

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

1

1

Kimya Mühendisliği

Kimyasal Teknolojiler

2

1

Jeoloji Mühendisliği

Uygulamalı Jeoloji

1

1

Makine Mühendisliği

Makine Teorisi ve Dinamiği

1

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

AD.

DER.

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

1

1

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

1

1

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

AD.

DER.

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

1

1

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

AD.

DER.

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

1

1

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

2

1

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

1

1

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

1

1

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

1

1

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

2

1

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

1

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

AD.

DER.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Nörolojik Rehabilitasyon

1

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ortopedik Rehabilitasyon

1

1

DENİZLİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAM

AD.

DER.

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

Kimya Teknolojisi

1

1

1210/1-1


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz web sayfası (www.aksaray.edu.tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar üniversitemiz personel daire başkanlığı web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine” göre düzenleyecekleri profesör kadrosu için 6, doçent kadroları için 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadroları için ise 4 takım dosyayı ilan edilen birimlere imzalı bir dilekçe ve iki adet resimle birlikte ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADETİ

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Bölümü

Zihin Engelliler

Eğitimi ABD.

Yrd.Doç.

1

Lisansüstü çalışmalarını Özel Eğitim alanında yapmış olmak ve Otizmli bireylerin sosyal iletişim becerileri üzerine çalışmış olmak.

Fen Edebiyat

Fakültesi

Matematik

Bölümü

Analiz ve Fonksiyonlar

ABD

Yrd.Doç.

1

B-konveks fonksiyonlar üzerinde çalışmaları olmak

İktisadi ve İdari

Bililer Fakültesi

Maliye Bölümü

Mali İktisat ABD.

Doç.

1

Doçentliğini İstatistik alanında almış olmak, Lineer ve Yarı Parametrik Lineer Modeller konusunda çalışmaları olmak.

İşletme Bölümü

Üretim Yönetim ve

Pazarlama ABD.

Yrd.Doç.

1

Çalışma Ekonomisi ve Enstri İlişkileri Alanında Doktora yapmış olmak, İşgücü Piyasaları ve Sosyal Girişimler üzerine çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Bölümü

Genel Gazetecilik ABD.

Yrd.Doç.

1

Gazetecilik bölümü mezunu olup alanında kseklisans ve doktora yapmış olmak, izleyici araşrmaları ve medya etiği üzerine çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Bölümü

Genel Cerrahi ABD.

Prof.

1

Kasık fıtıklarında greftlerin sinir iletimi üzerine etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak

951/1-1


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/ mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A - PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

B - DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI

- Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ile istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

KAD. DER.

ADET

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bil. Böl./Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Endokrinoloğu olmak.

Cerrahi Tıp Bil. Böl./Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Doçent

1

1

Yurtiçi ve Yurtdışından “Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Yeterlilik Sertifikaları” olmak; baş boyun bölgesi cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Cerrahi Tıp Bil.Böl./Üroloji

Profesör

1

1

Hipospadias ve Gen Mutasyonları ile Çocuk Ürolojisi ve Üroonkoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

Matematik ve Fen Bil.Böl./Kimya Eğitimi

Doçent

1

2

 

Eğitim Bil. Böl./Eğit. Prog. ve Öğr.

Doçent

1

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Psikoloji Böl./Sosyal Psikoloji

Doçent

2

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bil. Böl./Tefsir

Doçent

1

1

 

İlköğretim Din Kült. ve Ahl. Bil. Eğt. Böl.

Doçent

1

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Temel Bil. Böl./Histoloji ve Emb.

Profesör

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Maliye Böl./Mali Hukuk

Doçent

2

1

 

TURİZM FAKÜLTESİ

Turizm Rehb. Böl.

Doçent

2

1

Doçentliğini Turizm alanında almış olmak, Turist Rehberliği alanında çalışmaları olmak.

Turizm İşl. Böl.

Doçent

1

1

Doçentliğini Turizm alanında almış olmak, Girişimcilik konularında çalışmaları olmak.

863/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 ve 25 inci maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Yayın Tarihi                  : 10.02.2017

Başvuru Tarihi              : 10.02.2017

Son Başvuru Tarihi       : 24.02.2017

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

AÇIKLAMALAR

1

Tirebolu İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Doçent

3

1

Bilgi endüstrisi, iletişim ağları ve yeni medya ortamları konusunda çalışmaları olmak.

2

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

1

Endokrinolojik cerrahi (Tiroid, Paratiroid cerrahisi) ve Tümör cerrahisi (Tiroid Kanseri,Mide Kanseri, Kolon Kanseri, Meme Kanseri ve Yumuşak Doku Kanserleri). Posterior Tiroid Kapsülü ve Yakın Tiroid Parankiminde Nodül ve Tümör Bulunma Oranları ile ilgili çalışmaları olmak.

3

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Manyetik core-shell nanoparçacık hidrosolların gaz fazda üretilmesi ve MR görüntülemede etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak

4

Espiye Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr.

Yardımcı Doçent

3

1

Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olup gıdalardaki bakteriler, toksinleri ve antibiyotik dirençlilikleri hakkında çalışmaları olmak.

5

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Çocukluk çağı egzemaları ile ilgili doktora çalışması yapmış olmak ve çocuklarda akciğer tüberkülozu vakalarıyla ilgili çalışmaları bulunmak.

6

Tirebolu İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

Sanatta imgeciliğin kullanımı ve edebiyat estetiği alanında çalışmaları olmak.

7

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Çağdaş Türk Lehçeleri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Türkçe Satırarası Kur'an Tercümeleri Üzerine Çalışma Yapmış Olmak

8

Tirebolu İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

Haber Üretim Süreci, Televizyon Haberciliği, Yeni İletişim Teknolojileri ve Habercilik ile haber kameramanlığı konularında çalışmaları olmak

9

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Karma regresyon modelinde dayanıklı tahminler ve uygulamaları alanında çalışmaları olmak.

10

Devlet Konservatuvarı

Müzik Bölümü Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Programından Sanatta Yeterlilik derecesine sahip olup sanatta yerlilik düzeyinde 20. yüzyıl Amerikalı bestecilerden birinin Klarnet için yazdığı bir yapıt üzerine çalışmaları olmak.

11

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

Farklı Kültürlerde boş zaman davranışları ve rekreasyon aktivitelerine katılım alanında çalışmaları olmak. Hemsball 1. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.

1082/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/01/2017 ve 26/01/2017 tarihli Kararlarıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET UNVANI

TÜRÜ

TESİS TİPİ / PROJE ADI

SÜRESİ

1

EE Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.

Tedarik Lisansı

 

05/01/2017 tarihli ve 6841-4 sayılı Kurul Kararı ile 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

2

Murat Nehri Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Alpaslan II Barajı ve HES

05/01/2017 tarihli ve 6841-5 sayılı Kurul Kararı ile;

Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.’ye Alpaslan II Barajı ve HES üretim tesisi için verilen 6/9/2010 tarihli ve EÜ/2756-7/1701 numaralı üretim lisansının Kurul Karar tarihinde sonlandırılarak, Alpaslan II Barajı ve HES üretim tesisi için Murat Nehri Enerji Üretim A.Ş.’ye, aynı tarihte yürürlüğe girecek şekilde eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

3

Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Gebze-Dilovası DGKÇ Santrali

26/01/2017 tarihli ve 6877-2 sayılı Kurul Kararı ile 21/01/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

4

Ulu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Lale Reg. ve HES projesi

26/01/2017 tarihli ve 6877-5 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

5

Akköy Enerji A.Ş.

Üretim Lisansı

Yalnızardıç HES

26/01/2017 tarihli ve 6877-6 sayılı Kurul Kararı ile;

Albe Enerji Elektrik Elektronik Danışmanlık Müşavirlik Pet. Mad. Tar. Hyv. San. ve Tic. A.Ş.’ye “Yalnızardıç HES” üretim tesisi için verilen 11/03/2009 tarih ve EÜ/2012-2/1423 numaralı üretim lisansının Kurul Karar tarihinde sonlandırılarak, “Yalnızardıç HES” üretim tesisi için Akköy Enerji A.Ş.’ye, aynı tarihte yürürlüğe girecek şekilde eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

SIRA NO

TİCARET UNVANI

 

TESİSİN

LİSANSIN

TÜRÜ

TİPİ / PROJESİ

LİSANS TARİHİ VE SİCİL NO

SONA ERDİRME TARİHİ VE

KURUL KARARI NO

1

ARC Elektromekanik Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Üretim Lisansı

Kutay Reg. ve HES

14/12/2008 tarihli ve EÜ/1876-1 /1343 numaralı

12/01/2017 tarihli ve 6852-8 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

2

Hidrogüç Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Çamlıca Reg. ve HES

20/09/2007 tarihli ve EÜ/1315-6/950 numaralı

12/01/2017 tarihli ve 6852-9 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

3

Vatan Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Rıza Reg. ve HES

29/05/2008 tarihli ve EÜ/1622-19/1192 numaralı

12/01/2017 tarihli ve 6852-10 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

4

Cebecikent Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Üretim Lisansı

Rıdvan Reg. ve HES

18/07/2012 tarihli ve EÜ/3925-5/2383 numaralı

12/01/2017 tarihli ve 6852-11 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

5

Rasa Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Mardin Kızıltepe Enerji Santrali

(Dizel motorlu termik santrali)

22/03/2007 tarihli ve EÜ/1134-15/817 numaralı

19/01/2017 tarihli ve 6866-4 sayılı Kurul Kararı ile 31/01/2017 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

6

Aksa Enerji Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Mardin Kızıltepe Enerji Santrali

14/07/2011 tarihli ve EÜ/3323-3/2006 numaralı

19/01/2017 tarihli ve 6866-5 sayılı Kurul Kararı ile 31/01/2017 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

7

Ergühan Elektrik Üretim Limited Şirketi

Üretim Lisansı

Bekçan Reg. ve HES

03/01/2013 tarihli ve EÜ/4220-3/2520 numaralı

19/01/2017 tarihli ve 6866-8 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

8

Laleli Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Üretim Lisansı

Laleli Barajı ve HES

09/02/2011 tarihli ve EÜ/3071-29/1820 numaralı

19/01/2017 tarihli ve 6866-10 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

9

Solgun Enerji Üretim Pazarlama Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Şirin Reg. ve HES

03/01/2013 tarihli ve EÜ/4220-15/2522 numaralı

26/01/2017 tarihli ve 6877-11 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

1199/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/01/2017 ve 19/01/2017 tarihli Kararlarıyla

Doğal Gaz Piyasası Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler.

 

SIRA NO

TİCARET UNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Enerya Gaz Ticaret Anonim Şirketi

İthalat (Spot LNG) Lisansı

05/01/2017 tarihli ve 6842-4 sayılı Kurul Kararı ile 05/01/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

2

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı (Satış)

19/01/2017 tarihli ve 6875 sayılı Kurul Kararı ile 19/01/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli

1199/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/01/2017 ve 26/01/2017 tarihli Kararlarıyla,

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET UNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Hipet Petrol Ürünleri ve Depolama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

12/01/2017 tarihli ve 6854-1 sayılı Kurul Kararı ile 12/01/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

2

Rpet Petrolcülük Anonim Şirketi

Dağıtıcı Lisansı

12/01/2017 tarihli ve 6854-2 sayılı Kurul Kararı ile 12/01/2017 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

3

Bio Performans Petrol Ürünleri Kimyevi Madde İnşaat Nakliyat Otomotiv İthalat İhracat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

26/01/2017 tarihli ve 6879-1 sayılı Kurul Kararı ile 26/01/2017 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

SIRA NO

TİCARET UNVANI

LİSANS TARİHİ VE SİCİL NUMARASI

LİSANS TÜRÜ

SONA ERDİRME TARİHİ VE SAYISI

1

Doğal Kaynaklar Akaryakıt Dağıtım ve Gaz İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

25/09/2014 tarih ve DEP/5232-6/34726 numaralı

Depolama Lisansı

05/01/2017 tarihli ve 6843-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Asırlı Madeni Yağ Kimyasal Maddeler Ambalaj Nakliye İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

03/07/2014 tarihli ve MYĞ/5112-2/34446 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

12/01/2017 tarihli ve 6854-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Saralan Madeni Atık Yağ Geri Kazanım Iç ve Dış Ticaret- Shahram Rezaei Saralan

11/12/2012 tarihli ve MYĞ/4160-2/31870 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

26/01/2017 tarihli ve 6879-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Rsm Turizm Petrol Madeni Yağ Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi

20/12/2012 tarih ve MYĞ/4197-1/31911 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

26/01/2017 tarihli ve 6879-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

14 Zaman Akaryakıt Gıda Nakliyat İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

03/07/2014 tarihli ve MYĞ/5112-1/34445 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

26/01/2017 tarihli ve 6879-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

 

05/01/2017 tarihli ve 6843-2 sayılı Kurul Kararı ile; Denizatı Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 21/04/2005 tarihli ve MYĞ/476-128/10854 numaralı madeni yağ lisansının sona erdirilmesine ilişkin 13/04/2016 tarih ve 6213-26 sayılı Kurul Kararı geri alınmıştır.

19/01/2017 tarihli ve 6868-3 sayılı Kurul Kararı ile; SFS Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 04/06/2015 tarih ve MYĞ/5623-1/35621 numaralı madeni yağ lisansının sona erdirilmesine ilişkin alınmış olan 16/06/2016 tarih ve 6337-7 sayılı Kurul Kararı geri alınmıştır.

19/01/2017 tarihli ve 6868-4 sayılı Kurul Kararı ile; Softoil Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 16/04/2015 tarihli ve DAĞ/5560-3/35489 numaralı dağıtıcı lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine ilişkin alınmış olan 01/06/2016 tarih ve 6313-12 sayılı Kurul Kararı geri alınmıştır.

1199/3/1-1