9 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29974

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

43390 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1085/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi 01.02.2017 Karar No: 6979

ŞİRKETLERİN:

● TİCARİ UNVANLARI               :  1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation

                                                            2) Pinnacle Turkey Inc.

                                                            3) Corporate Resources B.V.

● MERKEZ ADRESLERİ              :  1) Omar Hodge Building, 3rd Floor, PO Box 933, Road Town, Tortola, İngiliz Virgin Adaları, VG 1110

                                                            2) Omar Hodge Building,3 rd Floor, PO Box 933, Road Town, Tortola İngiliz Virgin Adaları VG1110

                                                            3) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam-HOLLANDA

● TÜRKİYEDEKİ

ADRESLERİ                                   :  1) Şehit Ersan Caddesi No: 24/7-8   06680 Çankaya-ANKARA

                                                            2) Piyade Sokak Ataman Apt. No:3/B Çankaya-ANKARA

                                                            3) İran Cad. No: 21/448 Kavaklıdere 06680 Çankaya-ANKARA

● MÜRACAAT TARİHLERİ        :  09.12.2015, 11.12.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                                     :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İLLER                    :  Tekirdağ, İstanbul

• KAPSADIĞI İLÇELER               :  Çorlu, Marmaraereğlisi, Silivri

• YÜZÖLÇÜMÜ                            :  14.304 hektar

• PAFTA NUMARASI                  :  ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F19-c3-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

Köşe No

Enlem

Boylam

a

41º07’30’’00’’’

28º00’00’’00’’’

b

41º01’30’’36’’’

28º00’00’’00’’’

c

41º00’00’’00’’’

27º58’58’’55’’’

d

41º00’00’’00’’’

27º52’30’’00’’’

e

41º07’30’’00’’’

27º52’30’’00’’’

KARAR:

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V. Şti.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 30.12.2016 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation (%41,5) Pinnacle Turkey Inc. (%18,5) ve Corporate Resources B.V. Ltd. Şti’ne (%40) 09.12.2015 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince “verilen sürenin sonunda sahadan üretim yapılamaması durumunda işletme ruhsatının sona erdirilmesi ” şartıyla şirketlerin vermiş olduğu rezerv durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F19-c3-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının 5 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda şirketlerin sahada yapacakları üretim ve geliştirme yatırımlarına göre Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation %41,5 Pinnacle Turkey Inc. %18,5 ve Corporate Resources B.V. Ltd. Şti’ne % 40 hisselerle müşterek bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

1099/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 01.02.2017 Karar No: 6978

ŞİRKETLERİN:

● TİCARİ UNVANLARI               :  1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation

                                                            2) Pinnacle Turkey Inc.

                                                            3) Corporate Resources B.V.

● MERKEZ ADRESLERİ              :  1) Omar Hodge Building, 3rd Floor, PO Box 933, Road Town, Tortola, İngiliz Virgin Adaları, VG 1110

                                                            2) Omar Hodge Building,3 rd Floor, PO Box 933, Road Town, Tortola İngiliz Virgin Adaları VG1110

                                                            3) Locatellikade 1,1076 AZ Amsterdam, HOLLANDA

● TÜRKİYEDEKİ ADRESLERİ    :  1) Şehit Ersan Caddesi No: 24/7-8   06680 Çankaya-ANKARA

                                                            2) Piyade Sokak Ataman Apt. No: 3/B Çankaya, ANKARA

                                                            3) İran Cad. No: 21/448 Kavaklıdere 06680 Çankaya, ANKARA

● MÜRACAAT TARİHLERİ        :  05.11.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                                     :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İL                            :  Tekirdağ

• KAPSADIĞI İLÇELER               :  Merkez, Çorlu

• YÜZÖLÇÜMÜ                            :  6.380 hektar

• PAFTA NUMARASI                  :  ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F19-d3-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

41º05’30’’00’’’

27º42’07’’20’’’

b

41º00’12’’96’’’

27º42’07’’20’’’

c

41º00’00’’00’’’

27º40’09’’20’’’

d

41º00’00’’00’’’

27º37’30’’00’’’

e

41º05’30’’00’’’

27º37’30’’00’’’

İÇ KÖŞELERİN KOORDİNATLARI

(ARİ/TGT-PIN-CBV/3861 Hak Sıra No.lu işletme ruhsatının

F19-d3 paftasına düşen kısmına ait)

f

41º01’10’’00’’’

27º38’20’’00’’’

g

41º00’35’’00’’’

27º38’20’’00’’’

h

41º00’35’’00’’’

27º37’40’’00’’’

i

41º00’30’’00’’’

27º37’40’’00’’’

j

41º00’30’’00’’’

27º37’30’’00’’’

k

41º01’10’’00’’’

27º37’30’’00’’’

 

KARAR:

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V. Şti.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 30.12.2016 tarihli Olur’ları alınmıştır.

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation (%41,5) Pinnacle Turkey Inc. (%18,5) ve Corporate Resources B.V. Ltd. Şti’ne (%40) 05.11.2015 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince “verilen sürenin sonunda sahadan üretim yapılamaması durumunda işletme ruhsatının sona erdirilmesi ” şartıyla şirketlerin sunmuş olduğu rezerv durumu ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARİ/TGT-PIN-CBV/K/F19-d3-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme ruhsatının 5 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda şirketlerin sahada yapacakları üretim ve geliştirme yatırımlarına göre Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation %41,5 Pinnacle Turkey Inc. %18,5 ve Corporate Resources B.V. Ltd. Şti’ne % 40 hisselerle müşterek bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

1100/1-1


 


 


 


 


 


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör ve Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, Doçentlik belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, Doçentlik ve Doktora belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak İlgili Birimlere yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük: 0 322 338 62 85 dahili 105

                   0 322 338 60 84, 85 dahili 2331-2333/105

                   0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

 

FAKÜLTE/Y.O./M.Y.O.

TALEP EDİLEN BÖLÜM/

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

DERECE

SAYISI

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Pediatrik Nöroloji Bilim Dalında görev yapmak üzere.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Pediatrik Onkoloji Bilim Dalında görev yapmak üzere.

Nöroloji

Profesör

1

1

"Uyku Sertifikasyon Eğitimi" verebilecek kriterlere sahip olmak.

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Pediatrik Onkoloji Bilim Dalında görev yapmak üzere.

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

 

Toplam

 

 

 

7

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör

1

1

 

İstatistik Teorisi

Profesör

1

1

 

Katı Hal Fiziği

Profesör

1

1

"Yarıiletken İnce Filmler" konusunda deneysel çalışmalar yapmış olmak.

Toplam

 

 

 

3

 

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

"Bahçe Bitkilerinin Derim Sonrası Fizyolojisi" alanında çalışmaları olmak.

Gıda Bilimleri

Profesör

1

1

 

Toplam

 

 

 

2

 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Çevre Bilimleri

Doçent

1

1

 

Bilgisayar Bilimleri

Doçent

1

1

 

Toplam

 

 

 

2

 

Eğitim Fakültesi

Felsefe Grubu Eğitimi

Doçent

1

1

 

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

 

Matematik Eğitimi

Profesör

1

2

 

Resim-İş Eğitimi

Profesör

1

1

 

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

 

Toplam

 

 

 

6

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Profesör

1

1

 

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

 

Pazarlama

Profesör

1

1

 

Toplam

 

 

 

3

 

Su Ürünleri Fakültesi

Avlama Teknolojisi

Profesör

1

1

 

İşleme Teknolojisi

Doçent

1

1

"Karides İşleme Atıklarının Değerlendirilmesi" konusunda doktora yapmış ve "Kitosan Üretimi" konusunda çalışmaları olmak.

Toplam

 

 

 

2

 

Devlet Konservatuvarı

Yaylı Çalgılar

Profesör

1

2

 

Toplam

 

 

 

2

 

Ceyhan Meslek Yüksekokulu

Tarım Makinaları

Doçent

1

1

"Kümeslerde Buharlaştırmalı Serinletme Sistemleri" üzerinde çalışma yapmış olmak.

Toplam

 

 

 

1

 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Doçent

1

1

"Uzaktan Algılama ve Toprak Etüt Haritalama" konusunda çalışma yapmış olmak.

Makine

Profesör

1

1

"Bitki Koruma Makineleri ve Uygulamaları" konusunda çalışma yapmış olmak.

Toplam

 

 

 

2

 

İletişim Fakültesi

Radyo-Televizyon

Profesör

1

1

"Sahne Sanatları" alanında çalışmaları bulunmak.

Toplam

 

 

 

1

 

 

31

 

971/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ