4 Şubat 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29969

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

TSE Aydın Temsilciliğinden:

İsdemir Gümrük Müdürlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı.

VAKFEDENLER: Gıyasettin BİNGÖL.

VAKFIN İKAMETGÂHI: BURSA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bursa 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/01/2017 tarihinde kesinleşen 14/12/2016 tarihli ve E: 2016/1053, K: 2016/1013 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Her düzeyde eğitim-öğretim kurumları, okullar, enstitüler, araştırma, uygulama ve eğitim merkezleri, teknoloji kuluçka merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, laboratuvarlar, kütüphaneler, müzeler, yurt ve pansiyonlar, her türden sosyal ve spor tesisleri kurmak, sergi ve fuar alanları açmak ve etkinlikler düzenlemek ve senette belirtilen diğer hükümleri yerine getirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: .60.000,00 TL (Altmışbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Gıyasettin BİNGÖL. Emine BİNGÖL, Yasir BİNGÖL, Ömer BİNGÖL, Ahmet BİNGÖL, Kutbettin BİNGÖLBALI.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan tüm mal varlığı Başkanın olumlu oyunu içeren Yönetim Kurulu kararıyla ve Yükseköğretim Kurulunun tensibi ile hami üniversiteye, kamu kuruluşuna veya benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

980/1-1

—————

İstanbul’da kurulmuş olan Hasan Yelmen Eğitim Vakfı, Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.09.2016 tarihinde kesinleşen, 02.06.2016 tarihli ve E: 2015/283, K: 2016/243 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

979/1-1


TSE Aydın Temsilciliğinden:

OCAK 2017 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

 

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

DEELTA DOĞAL MADEN ÜRÜN. İHR. İTH. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

09-HYB-163

23.01.2017

FİRMA İSTEĞİ

TANER KAVRUK

TS 11497

09-HYB-522

23.01.2017

TALİMATA AYKIRILIK

DEMİRÖZLER TURİZM YATIRIM PETROL ÜRÜNLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI NAKLİYAT TEKSTİL İMALAT GIDA MADDELERİ KUYUMCULUK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.

TS 11939

TS 12663

09-HYB-812

23.01.2017

TALİMATA AYKIRILIK

ELİF YAVUZ-AGS AKIN YANGIN

TS 11827

09-HYB-394

18.01.2017

FİRMA İSTEĞİ

MEHMET ŞEN NAZİLLİ ÇÖZÜM ASANSÖR

TS 12255

TS EN 13015+A1

09-HYB-615

06.01.2017

FİRMA İSTEĞİ

HÜSEYİN DÖNDÜ – TEKNİK İŞ

TS 12047

09-HYB-349

04.01.2017

FİRMA İSTEĞİ

1007/1-1


İsdemir Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce Güçsan Demir Çelik San. Tic. Ltd. Şti. adına 11.12.1997 tarihli, 97/D1-3683 sayılı DİİB kapsamında açılan 30.12.1997/1095 tarih/sayılı beyannameden kaynaklı gelir eksikliği tutarı Gümrük Vergisi: 48.300,30-TL, Katma Değer Vergisi: 43.262,10-TL, Dampinge Karşı Vergi: 22.192,20-TL olmak üzere toplam: 113.754,60-TL ve aynı DİİB kapsamında açılan 05.01.1998/IM07 tarih/sayılı beyannameden kaynaklı gelir eksikliği tutarı Gümrük Vergisi: 44.076,60-TL, Katma Değer Vergisi: 38.824,20-TL, Dampinge Karşı Vergi: 15.683,40-TL olmak üzere toplam: 98.584,20-TL'lik tutarların genel toplamı: 212.338,80-TL tutarlı Ek Tahakkukların ödenmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

925/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 1 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

1

Anatomi

Prof., Doç., Yrd. Doç.

1009/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

Üniversitemiz birimlerine alınacak Öğretim Üyelerine ilişkin 28.12.2016 tarih ve 29932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda aşağıda belirtilen satır İPTAL edilmiştir.

 

YAYIMLANAN VE İPTAL EDİLEN

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör

1

1

Geriatrik hastalarda deri hastalıkları ile ilgili çalışmaları olmak.

981/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 06 - 24 Şubat 2017 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Dekanlığa/Enstitü Müdürlüğüne, Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır. Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ilaveten, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

 

FAKÜLTE, ANABİLİM/ANASANAT DALLARI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

FEN FAKÜLTESİ

Genel Biyoloji

Yrd. Doçent (1)

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Seramik

Yrd. Doçent (2)

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Teorisi

Doçent (İngilizce) (3) (4)

1

Hukuk Bilimleri

Yrd. Doçent (3) (5)

1

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent (İngilizce) (3) (6)

1

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

Doçent (7)

1

NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ

Sosyal Araştırma Yöntemleri

Yrd. Doçent (8)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Kök Hücre Bilimleri

Yrd. Doçent (9)

1

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

 

Doçent (10)

1

 

AÇIKLAMALAR

1 - Drosophila genetiği konusunda deneyimli olmak.

2 - Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik derecelerini Seramik Alanında yapmış olmak.

3 - Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili birimlere atanması için Yabancı Dil Jürileri tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.

4 - İktisat alanında doktora derecesine sahip olmak.

5 - Kamu Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak ve İdare Hukuku alanında deneyimli olmak.

6 - Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Yandal Uzmanı olmak.

7 - Nanobiyoteknoloji alanında Atomik Kuvvet Mikroskopisi ve Tek Molekül Kuvvet Spektroskopisi konularında deneyimli olmak.

8 - Nüfusbilim alanında doktora derecesine sahip olmak.

9 - İnsan göbek kordonu ve kordon kanı kök hücreleri konusunda yurtdışı deneyimi olmak.

10 - Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda deneyimli olmak.

1019/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Samsun İli, Atakum İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, F36B16A4A pafta, 3832 ada, 15 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Hamza TORUN’un Yetki Belgesi Numarasının (0055111340324538);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının tarihli 30.01.2017 ve 1434 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/1/1-1

—————

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi, 21L2C pafta, 14089 ada, 5 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Karabağlar Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Hüseyin YILDIRIM’ın Yetki Belgesi Numarasının (0035110364988321);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1433 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/2/1-1

—————

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Merkez Mahallesi, F22D24B1C pafta, 65 ada, 7 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi İlhanlar İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0034315504750557);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Kubbeddin İLHAN’a ait yetki belgesi numarasının (0034112583113265) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1435 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/3/1-1

—————

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi, H21C09D2B pafta, 5967 ada, 3 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Nilüfer Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi İme İnş. Turz. Teks. Gd. Mar. Akyıls. Nak. Yak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0016315516850112);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan İbrahim YETİM’in şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1456 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/4/1-1

—————

Samsun İli, Atakum İlçesi, Cami Mahallesi, 25F-1C pafta, 2198 ada, 7 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Mustafa YEŞİLYURT’’un Yetki Belgesi Numarasının (0055111207358457);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1437 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/5/1-1

—————

Samsun İli, Atakum İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, F36B16A3B pafta, 81 ada, 31 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Necmi BEYAZ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0055110454700238);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1440 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/6/1-1

—————

Ankara İli, Sincan İlçesi, Tandoğan Mahallesi, 67 KJ 3A pafta, 727 ada, 12 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Sincan Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Niyazi ŞAHİN’in Yetki Belgesi Numarasının (0006110062506702);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1436 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/7/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Gebizli Mahallesi, 20L-IC pafta, 5316 ada, 7 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Muratpaşa Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Nurşen ÜNSAL’ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110293107347);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1431 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. İlgililere duyurulur.

999/8/1-1

—————

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Atatürk Mahallesi, G22B18B3B pafta, 1118 ada, 1 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çayırova Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Önder OKÇUYUSUF’un Yetki Belgesi Numarasının (0041111385470703);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1428 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/9/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, Şahintepe Mah., 455 pafta, 36536 ada, 2 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Şenkılınç İnş. Taah. Müt. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.’nin müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresince söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, yetki belgesi numarasını kullanmasının engellenmesi ile kuruluşla birlikte yasaklı hale gelen şirket müdürü Muhsin KILINǒa yetki belgesi numarası verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1438 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/10/1-1

—————

Samsun İli, Atakum İlçesi, İstiklal Mahallesi, F36B16A4C pafta, 9369 ada, 14 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Şeref TORUN’un Yetki Belgesi Numarasının (0055110034118502);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1457 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/11/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, Küçük Kayaş Mahallesi, P 39 pafta, 35655 ada, 1 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Tekbaş Cam Eml. İnş. Turz. Gıd. Teks. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006311377868103);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Hacı Tekin TEKBAŞ’ın şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1439 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/12/1-1

—————

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi, H21C02B3B pafta, 322 ada, 4 nolu ve Dumlupınar Mahallesi, H21C02B4C pafta, E:393 Y:5402 ada, E:10 Y:5 nolu parseller üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Nilüfer Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Teknik-N Elk. Elektro. Müh. Hiz. İnş. Taah. Malz. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0016311236565312);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Nihat BULUT’un şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1458 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/13/1-1

—————

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çukurca Mahallesi, - pafta, 26173 ada, 1 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çankaya Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Yiğit İnş. Orm. Ür. Taah. ve Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315054846165);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Musa BABAYİĞİT’in şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1448 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/14/1-1

—————

Samsun İli, Atakum İlçesi, Mevlana Mahallesi, F36B16C1B pafta, 187 ada, 21 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Abaküs İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0055315720172466);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Ertuğrul ANDAǒa yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1463 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/15/1-1

—————

Samsun İli, Atakum İlçesi, 20J1D pafta, 1448 ada, 2 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Adem BALCI İnş. ve İnş. Malz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti”nin Yetki Belgesi Numarasının (0055315538506521);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Adem BALCI’nın Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1459 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

999/16/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Alsancak Mahallesi, 09D-IA/09A-4D pafta, 47357 ada, 2 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Alioğulları İnş. Gıd. Teks. Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315559678422);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü İsmet BAĞ’ın Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1432 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

999/17/1-1

—————

İstanbul İli, Pendik İlçesi, 237EE2B pafta, 5397 ada, 4 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Pendik Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Alyar Kuy. İnş. Teks. Oto. San. Ve Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0034311422475648);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürleri “Faruk ÇİLKAYA” ve “Müslüm ÇİLKAYA”ya Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1430 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

999/18/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 21N-4C pafta, 1078 ada, 352 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Anıltaş İnş. ve İnş. Malz. Ap. İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026315584030557);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Anıl AKIN’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1455 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/19/1-1

—————

Bursa İli, İnegöl İlçesi, Mesudiye Mahallesi, 102 pafta, 1370 ada, 350 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği İnegöl Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Asil Kardeşler İzolasyon ve Yalıtım Malz.İnş.Mob.San.Tic.Ltd.Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0016315658084367);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürleri “Musa ASİL” ve “İsa ASİL”in Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1429 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

999/20/1-1

—————

Ankara İli, Altındağ İlçesi, 23692 ada, 7 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Altındağ Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Bi-na Gıd. Otm. İnş. Turz. Tem. Taah. İht. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315602180130);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Veli YALIM’ın Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1441 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

999/21/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Yukarı Söğütönü Mahallesi, 23 pafta, 11200 ada, 18 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Birol ASAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026112974807421);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1452 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/22/1-1

—————

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Esentepe Mahallesi, H21C05B3D pafta, 1936 ada, 14 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Nilüfer Belediyesince tespit edilen, Yapı Müteahhidi “Canan GÜLTEKİN”nin Yetki Belgesi Numarasının (0016111379553030);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1427 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/23/1-1

—————

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Maliyeciler Mahallesi, 583 pafta, 13196 ada, 3 nolu parsel üzerindeki yapıda 3194 sayılı İmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı imalatları Karabağlar Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Ege Öcallar İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0035315534490003);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre beş (5 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü “Abdurrahim ÖCAL”ın şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 5 (beş) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1453 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/24/1-1

—————

Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Etiler Mahallesi, 1377 ada, 2 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kırıkkale Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Erdoğan KARAÜZÜM’ün Yetki Belgesi Numarasının (0006110032223547);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1454 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/25/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, 10105 ada, 03 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Gülfer OCAKÇI”nın Yetki Belgesi Numarasının (0007110016413102);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1442 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/26/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 21M-3A pafta, 14654 ada, 19 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi H-M Bahadır Grup Eml. İnş. Gıda Teks. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026311334683257);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Hasan Mehmet BAHADIR’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1461 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/27/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Kumlubel Mahallesi, 21N-1D/4A pafta, 9413 ada, 17 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Hakel Isı Sistemleri Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026315394266412);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Nafiye ERGÜN’e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1450 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/28/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, 10045 ada, 4 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “İbrahim Halil Işık İnş. Eml. Gıd. Oto. Taş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315481280330);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “İbrahim Halil IŞIK”ın yetki belge numarasının (0072110101307355) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesi ve İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1445 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

                                                                                                                   999/29/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 20L-1B pafta, 7290 ada, 14 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Kutbeddin ALTUN’un Yetki Belgesi Numarasının (0026111283284412);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1449 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/30/1-1

—————

Ankara İli, Etiler Mahallesi, 66KM-IB pafta, 45045 Ada, 22 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Macit ÖZYER”in Yetki Belgesi Numarasının (0006110392038138);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1444 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/31/1-1

—————

Ankara İli, Alsancak Mahallesi, 66KM-IVD pafta, 45600 Ada, 22 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Mahmut AYNA-Aynalar İnşaat”in Yetki Belgesi Numarasının (0006110428224321);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1446 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/32/1-1

—————

Hatay İli, Arsuz İlçesi, Tülek Mahallesi, 3 pafta, 0 ada, 3163 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Arsuz Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Murat AKYOL’un Yetki Belgesi Numarasının (0031110066464202);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1425 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/33/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21M-1D pafta, 8723 ada, 24 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Murat ERKEN’in Yetki Belgesi Numarasının (0026111272364748);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1462 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/34/1-1

—————

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 179 (yeni 5457) ada, 5 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Nilüfer Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Sağlam-Y.Ç İzolasyon Yalıtım Sis.İnş.Tug.T.San.ve Tic.Ltd.Şti”nin Yetki Belgesi Numarasının (0016315194683457);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Yusuf KÖSEDAĞ’ın Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1451 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

999/35/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21M-4A pafta, 8790 ada, 16 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Tuncay KARATEPE’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026110337023530);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1460 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

999/36/1-1

—————

Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 31-33 pafta, 229 ada, 6 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği İnegöl Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Volkan Tan. İnş.Kuy.Ltd.Şti.”nin Yetki Belgesi Numarasının (0016315097386266);

Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Turan ÇELİK’in Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42’nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

Bakanlık Makamının 30.01.2017 tarihli ve 1443 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

999/37/1-1