3 Şubat 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29968

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bursa Osmangazi Belediyesinden:

Sağlık Bakanlığından:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 01.12.2016 tarihli toplantısında alınan 6627-4 sayılı karara binaen; Teknik Petrol Ürünleri Servis Yönetim Ve Elektrik Üretim ve Dağıtım Limited Şirketi’nin 26.06.2013 tarih ve LPG-DPO/4472-3/13992 sayılı Depolama lisansı Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Yeşilköy Kasabası, Cumhuriyet Mahallesi, Çaykara Caddesi No: 204 adresinde faaliyet gösteren LPG Dolum ve Depolama tesisi kapsamındaki depoları devretmesi nedeniyle, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Lisans Yönetmeliğinin 17. maddesi uyarınca sona erdirilmiştir.

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 51/C, 06530, Yüzüncüyıl / ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

926/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Kepez İlçesi, Ahatlı Mahallesi, 025-A-09-D-4-B Pafta, 8678 Ada, 03 no’lu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Ayşe AYGÜN”ün Yetki Belgesi Numarasının (0007111397967057);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 20.01.2017 tarihli ve E.984 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

922/1/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Düdenbaşı Mahallesi, 025-A-10-C-1-D Pafta, 27632 Ada, 04 no’lu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “İbrahim OKAYGİL”in Yetki Belgesi Numarasının (0007110307424430);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 20.01.2017 tarihli ve E.983 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

922/2/1-1

—————

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Aydınlar Mahallesi, F22D25C1A Pafta, 539 Ada, 5 no’lu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Mustafa AKAY”ın Yetki Belgesi Numarasının (0034110265543047);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 20.01.2017 tarihli ve E.985 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

922/3/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Düdenbaşı Mahallesi, 025-A-10-C-1-D Pafta, 10114 Ada, 6 no’lu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Önder ÖZCAN”ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110034293312);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 20.01.2017 tarihli ve E.982 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

922/4/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında "Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır." hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Ağrı ilinde faaliyet gösteren 1387 dosya no’lu ARARAT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bayburt ilinde faaliyet gösteren 1297 dosya no’lu ER-BAY ERZİNCAN BAYBURT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 708 dosya no’lu KAYA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2378 dosya no’lu NET ANALİZ Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1 dosya nolu KESKİNTAŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 24.01.2017 tarih ve 1958 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

959/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 24.01.2017 tarih ve 1959 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 554 dosya no’lu BİLGÜTAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 1746 dosya no’lu KARATAŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 176 dosya no’lu TRAKYA Yapı Denetim Ltd. Şti,

Batman ilinde faaliyet gösteren 2228 dosya no’lu BATMAN MERT Yapı Denetim Ltd. Şti.

Burdur ilinde faaliyet gösteren 1169 dosya no’lu ERGÜN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kırıkkale ilinde faaliyet gösteren 1202 dosya no’lu GÖKDEMİR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Konya ilinde faaliyet gösteren 1732 dosya no’lu ÖZAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 113 dosya no’lu BORNOVA İNŞAAT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1030 dosya no’lu ÖZHİSAR Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 961 dosya no’lu ARTE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 186 dosya no’lu ULUSAL Yapı Denetim Ltd. Şti., 741 dosya no’lu AKA3 Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 731 dosya no’lu HAYAT TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

959/2/1-1

—————

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 2356 belge no’lu BAN Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yeni kuruluş ortağının Mimar Mühendis olmadığı sonucuna varılarak, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 12’inci maddesinin (a) bendi gereği, 24.01.2017 tarih ve 1960 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

959/3/1-1


Bursa Osmangazi Belediyesinden:

31.01.2017 TARİHLİ 29965 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN “BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ ÇEKİRGE MEYDANI MİMARİ, KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ TASARIMI PROJE YARIŞMASI” İLANI DÜZELTMESİ

“Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Proje Yarışması” Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda serbest, ulusal ve iki aşamalı, mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin katkısını gerektirecek şekilde düzenlenmiştir.

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (g) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

a) Meslekten men cezalısı olmamak kaydıyla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak ve proje ekibinde mutlaka Mimar, Şehir ve Bölge Plancısı, Peyzaj Mimarı bulundurmak,

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

e) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

f) Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

g) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

h) Yer görme belgesi almış olmak.

Yarışmaya katılmak isteyenler, Belediyenin veznesine yatıracağı 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) makbuz karşılığında “Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Proje Yarışması” tasdikli şartnamesini yarışma rapörtörlerinden alabileceklerdir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

BİRİNCİ AŞAMA YARIŞMA TAKVİMİ:

31 Ocak 2017 Salı

Günü yarışmanın ilanı,

20 Şubat 2017 Pazartesi (17.00)

Birinci aşama soru sorma süresinin bitimi,

24 Şubat 2017 Cuma

Birinci aşama soruların cevaplarının ilanı

17 Mart 2017 Cuma (17.00)

Yer görme belgesinin alınması için son tarih

3 Nisan 2017 Pazartesi (17.00)

Birinci aşama projelerinin raportörlüğe teslim edilmesi ya da en geç iki gün içerisinde raportörlüğe ulaşacak şekilde kargoya verilmesi

8-9-10 Nisan 2017

Değerlendirme çalışmaları için jürinin toplanması,

13 Nisan 2017

Birinci aşamanın jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda, ikinci kademeye kalan yarışmacılara, yazışma adresinde belirtilen adrese, değerlendirme raporları ve jüri tavsiyeleri ile birlikte bildirim yapılacaktır.

İKİNCİ AŞAMA YARIŞMA TAKVİMİ:

27 Nisan 2017

Perşembe (17.00)

İkinci aşama soru sorma süresinin bitimi,

02 Mayıs 2017 Salı

İkinci aşama soruların cevaplarının ilanı

12 Haziran 2017 Pazartesi

İkinci aşama projelerinin raportörlüğe teslim edilmesi ya da en geç iki gün içerisinde raportörlüğe ulaşacak şekilde kargoya verilmesi

17-18-19 Haziran 2017

Değerlendirme çalışmaları için jürinin toplanması,

20 Haziran 2017 Salı

Sonuçların ilan edilmesi

01 Temmuz 2017

Cumartesi (14.00)

Kolokyum toplantısı

 

Danışman Jüri Üyeleri

1

Mustafa DÜNDAR

Avukat

Osmangazi Belediye Başkanı

2

Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ

Jeofizik Müh.

Teknik Başkan Yardımcısı

3

Cem Kürşad HASANOĞLU

İnş. Y.Müh.

Teknik Başkan Yardımcısı

4

Ali UZSEZER

İnş. Y.Müh.

Kentsel Tasarım Müdürü

5

Sezai ÖZOKUTANOĞLU

İnşaat Müh.

Plan ve Proje Müdürü

6

Selehattin DİNÇ

Y. Mimar

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürü

7

Yard. Doç. Dr. Doğan YAVAŞ

Sanat Tarihçisi

Uludağ Üniversitesi

 

Asli Jüri Üyeleri

1

Prof.Dr.Nilüfer AKINCITÜRK

Mimar

Uludağ Üniversitesi

2

Prof.Dr.Alper ÇABUK

Peyzaj Mimarı

Anadolu Üniversitesi

3

Doç.Dr.Beyhan BAYHAN

İnşaat Mühendisi

Bursa Teknik Üniversitesi

4

Turgut YALKI

Şehir Plancısı

Serbest

5

Han TÜMERTEKİN

Mimar

Serbest

6

Ömer Selçuk BAZ

Mimar

Serbest

7

Osman AYRADİLLİ

Mimar

Serbest

 

Yedek Jüri Üyeleri

1

Dr. Murat ÖZYABA

Şehir Plancısı

Uludağ Üniversitesi

2

Sevilay ÇETİNKAYA

Şehir Plancısı

Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı

3

Meltem AKYAZI

Y.Mimar

Osmangazi Belediyesi

4

İlke ÇALIŞKAN

Mimar

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

 

Raportörler

1

Dilek ALTAN TÜRKMEN

Y. Şehir Plancısı

Osmangazi Belediyesi

2

Gökşen YÜCEDAĞ

Y. Mimar

Osmangazi Belediyesi

3

Fulya TÜRKMEN

Y. Mimar

Osmangazi Belediyesi

 

ÖDÜLLER

1. Ödül                 100.000 TL

2. Ödül                   60.000 TL

3. Ödül                   40.000 TL

1. Mansiyon           30.000 TL

2. Mansiyon           25.000 TL

3. Mansiyon           20.000 TL

4. Mansiyon           15.000 TL

2. Aşamaya geçen her ekibe eşit olarak 5.000 TL ödenir. Yukarıda belirtilen ödül miktarları 1. ve 2. Aşama dahil toplam ödül miktarlarıdır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

İDARENİN ADI, ADRESİ, TELEFON, FAKS NO, E-POSTANO, WEB ADRESİ

“Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Proje Yarışması” Raportörlüğü

İdarenin adı: BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adresi: Bursa Osmangazi Belediyesi

Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10   16200

Osmangazi /BURSA

Telefon : 444 16 01-7795

Faks : 0 224 270 70 09

e - posta : cekirgemeydan@osmangazi.bel.tr

Belediye web: www.osmangazi.bel.tr

Yarışmanın web sayfası: www.cekirgemeydan.com

Raportör: Dilek ALTAN TÜRKMEN

Raportör: Gökşen YÜCEDAĞ

Raportör: Fulya TÜRKMEN

967/1-1