1 Şubat 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29966

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ATS SİSTEMİ PARÇALARI KOMPLE BAKIM ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


İZOLELİ BAKIR İLETKEN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KONVEYÖR BANT ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TEREYAĞ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT ANAMUR, BOZYAZI, MUT-DERİNÇAY, SİLİFKE VE ZEYNE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ BÜTÜN HALİNDE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


MALZEME İMALATI MAL ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


ARSALAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Körfez Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Palandöken İlçe Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Çorum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:


SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ATS SİSTEMİ PARÇALARI KOMPLE BAKIM ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/38637

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                           :  70 adet ATS Sistemi Parçaları Komple Bakım Onarımı işi teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır.

2 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  15.02.2017 - Saat 15:00

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 15/02/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

773/1-1


İZOLELİ BAKIR İLETKEN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/39075

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  10000 kg İzoleli Bakır İletken, teknik şartnameye göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  15/02/2017 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 15/02/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

774/1-1


KONVEYÖR BANT ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın konveyör hatlarında kullanılmak üzere 100 mt 60’lık ve 100 mt 90’lık olmak üzere konveyör bant, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Tekliflerin en geç 08.02.2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 – 74

881/1-1


TEREYAĞ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 25.000 kg Tereyağı alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 16.02.2017 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 16.02.2017 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: 312 397 33 65 - 66   Faks: 312 397 33 71 - 74

882/1-1


PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.500.000 kg Pres Maya kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 14.02.2017 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 14.02.2017 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

7 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: 0 312 397 33 65 - 66   Faks: 0 312 397 33 71 - 74

883/1-1


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT ANAMUR, BOZYAZI, MUT-DERİNÇAY, SİLİFKE VE ZEYNE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ BÜTÜN HALİNDE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

Santral Adı

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati

Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santralleri

1.500.000- (Birbuçukmilyon)

2.000 - (İkibin)

24/03/2017 - 17:00

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait; Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santralleri bir bütün halinde “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.

2 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3 - İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterlidir.

4 - İhale konusu Santraller hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;

- İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 2.000- (İkibin) TL’nin İdare’nin;

T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “ANAMUR, BOZYAZI, MUT-DERİNÇAY, SİLİFKE VE ZEYNE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ” ifadesi ile İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alan tüzel kişinin, Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5 - Katılımcılar tarafından ihaleye katılabilmek için, yukarıdaki tabloda belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

6 - Katılımcıların, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “ANAMUR, BOZYAZI, MUT-DERİNÇAY, SİLİFKE VE ZEYNE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

8 - İhale konusu hidroelektrik santrallerin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkı devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu, Elektrik Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkı devrinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9 - İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale konusu Santrallere ait İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 Kurtuluş / ANKARA

Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07

905/1-1


MALZEME İMALATI MAL ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                :  2017/43760

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km Afyonkarahisar

c) Telefon ve Faks numarası   :  0 272 248 34 80 - Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Muhtelif ebatlarda rule millerinin, Değirmen köşebenti, Değirmen Çekici, Değirmen Gövde Koruyucu Zırhları, Değirmen Çekiç Pimi, Ekspanzer ve Değirmen Savurucu Dis ve Takozu imal edilmesi işidir.

                                                  (3.850 adet) Mal Alımı (detayı teknik şartnamemizde yer almaktadır.)

b) Teslim Yeri                        :  Afyon Şeker Fabrikası Mlz. Ambarı ve İmalat Birimi Mlz. Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) yapılacağı yer                      :  T.Ş. F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) tarihi ve saati                      :  15.02.2017 Çarşamba günü saat 14.00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 15.02.2017 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

9 - İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

897/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel ve Mesahası açık şekilde belirtilen arsaların satış ihalesi 14.02.2017 Salı günü saat 15:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu Arsalara ait tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı (Mesahası)

İmar durumu

M² Birim Fiyatı

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat %3 TL

1

Osmangazi

5927

21

5.368,34 m²

E=2,50 Hmax=36.50 Ticaret+Konut

750,00 TL

4.026.255,00

120.787,65

2

Osmangazi

5927

22

4.729,90 m²

E=2,50 Hmax=36.50 Ticaret+Konut

750,00 TL

3.547.425,00

106.422,75

3

Osmangazi

5927

23

4.996,27 m²

E=2,50 Hmax=36.50 Ticaret+Konut

750,00 TL

3.747.202,50

112.416,08

4

Osmangazi

5927

24

4.731,27 m²

E=2,50 Hmax=36.50 Ticaret+Konut

750,00 TL

3.548.452,50

106.453,58

5

Osmangazi

5927

25

6.106,21 m²

E=2,50 Hmax=36.50 Ticaret+Konut

750,00 TL

4.579.657,50

137.389,73

6

Osmangazi

5927

26

4.267,19 m²

E=2,50 Hmax=36.50 Ticaret+Konut

750,00 TL

3.200.392,50

  96.011,78

 

Arsaların satış bedelinin %50’si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan %50’sinin ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır.

İhaleye girecek olanlar 200,00 (İki Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.)

İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak Şube Müdürlüğüne 14.02.2017 Salı günü saat 12:00’a kadar teslim etmek zorunludur. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

2 - Kanuni İkametgâh sahibi olmak

3 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

4 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

6 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

7 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 sayılı Yasaya göre aranacaktır.

8 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

9 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

10 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

11 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

12 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

13 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

784/1-1


DÜZELTME İLANI

Körfez Belediye Başkanlığından:

27 Ocak 2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan taşınmaz satış ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

Sıra No

İlçe/Mah.

Ada / Parsel

Alanı (m2)

Arsa Payı

Niteliği

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

KÖRFEZ/GÜNEY

2549/5

2,354.83

TAM

ARSA/KDKÇA

1,954,508.90

58,635.27

08.02.2017

10:00

 

6770 sayılı Kanunun 9. Maddesine göre KDV uygulanmayacaktır.

İlan olunur.

906/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 14.02.2017 Salı günü Saat:14:00'da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

S. No

Pafta

Ada

Parsel

Mahalle

Miktarı

Adresi

İmar Durumu

Tahmini Bedel

G. Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

……

…..

1884

Orta

3.962.24 m2

Orta Mahallesi Üniversite Caddesi

Akaryakıt ve LPG İstasyon Alanı

10.896.160.00 TL+KDV

326.884.80 TL

14.02.2017

14:00

Kapalı Teklif

2

……

8565

16

Aydınlı

2004.96 m2

Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi

Ticaret Alanı

5.513.640.00 TL+KDV

165.409.20 TL

14.02.2017

14:00

Kapalı Teklif

 

2 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında satın alınabilir.

3 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

        Şirketlerin;                                                      Şahıslar;

a) Şartname Dosyası                                     a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri,                                          b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Ticaret odası belgesi,                                c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat.                                          d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

850/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Palandöken İlçe Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

 

Sıra

Mevki

Mahallesi

Taşınmazın Vasfı

Ada

Parsel

Yüzölçüm

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Palandöken

Osman Gazi

Ticari Konut Arsası

5927

18

2.990.00

3.109.600,00 ¨

93.288,00 ¨

16.02.2017

14.00

2

Palandöken

Osman Gazi

Ticari Konut Arsası

5927

19

2.990.00

3.109.600,00 ¨

93.288,00 ¨

16.02.2017

14.30

3

Palandöken

Osman Gazi

Ticari Konut Arsası

5927

20

2.990.35

3.109.964,00 ¨

93.298,92 ¨

16.02.2017

15.00

 

AÇIKLAMA: Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarıdaki taşınmazlar 2886 Yasanın 17 ve 35/a Maddesi uyarınca Kapalı Teklif usulü ile satışlıları yapılacaktır.

İhale 16.02.2017 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14.00, 14.30 ve 15.00 saatleri arasında Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin;

1 - İkametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi, vekaleten katılmak isteyenlerin 2017 yılı tasdikli vekaletnamelerini, tüzel kişiler adına katılacak olanların yetki belgeleri ile imza sirkülerine ilişkin belgeler ile geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektuplarını ihale saatine kadar komisyona verilmesi zorunludur.

2 - Satışı yapılacak olan Ticari Konut arsaları ihale Onay tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde İhale bedellerinin % 50’si peşin olmak üzere geri kalan % 50 lik kısım ise TEFE+TÜFE katsayısı oranında artırılarak 12 (oniki) ay eşit taksitle ödenecektir.

Ticari Konut Arsaları KDV den muaf olup, Diğer her türlü yasal Vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.

3 - Her bir Konut arsası Satışı için ayrı ayrı ihale dosyası almak zorunludur.

4 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihaleye katılacak isteklilerin Tekliflerini 16.02.2017 tarihinde saat 13.30'a kadar Palandöken Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne tekliflerini vermek zorundadırlar.

6 - Posta ile gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

7 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur

852/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda Ada No, Parsel No, m2’si, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan gayrimenkulün satılması işi ihaleye konmuştur.

 

Pafta No

Ada No

Parsel No

M2’si, cinsi

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi ve Saati

Şartname Bedeli

İhale Usulü

20N-2C

1121

203

Merkez Işıklar Mah. 1121 ada, 203 parsel sayılı 1/1000 ölçekli 3.159,76-m2 arsası olan gayrimenkul

4.300.000,00-TL

129.000,00-TL

15.02.2017 14:15

500,00-TL

2886 D.İ.K. 35/a, 37 ve müteakip maddeleri hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

20N-2C

1121

190

Merkez Işıklar Mah. 1121 ada, 190 parsel sayılı 1/1000 ölçekli 15.150,34-m2 arsası olan gayrimenkul

16.000.000,00-TL

480.000,00-TL

15.02.2017 14:30

500,00-TL

2886 D.İ.K. 35/a, 37 ve müteakip maddeleri hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Büyükşehir Belediye Encümenince, Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhale şartnameleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığında görülebilir ve yukarıda belirtilen bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerin:

Tebligat adresi (gerçek kişi ise kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ihale anında ibraz edecektir), tüzel kişi Oda kayıt belgesi), Şartname alındı makbuzu,

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını ve noter tasdikli imza sirkülerini,

Tüzel kişi ise vergi kimlik numaralarını, noter tasdikli yetki belgelerini ve imza sirkülerini,

Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesini,

Vekâleten katılanların vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ile

Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu ile şartnamesinde öngörülen diğer belgeleri ile birlikte hazırlanan kapalı teklif zarflarını ihale tarih ve saatinden önce Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri

İlan olunur.

718/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Çorum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo: 1)

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

İMAR DURUMU

UYGULANACAK OLAN PROJE BEDELİ

Çorum

Merkez

Gülabibey

4001

204

11.571,65

Kargir Karargah Binası ve Arsası

Resmi Kurum Alanı (Defterdarlık Hizmet Binası)

Defterdalık hizmet binası KDV Hariç 10.033,842,00 TL

24 adet kamu konutu KDV hariç 2.079.000,00 TL toplam 12.112.842 TL (%5 çevre düzenlemesi dahil)

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo: 2)

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

CİNSİ

İMAR DURUMU

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK KISIM (M²)

TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (%15)

İHALE TARİHİ/ SAATİ

Çorum

Merkez

Yavruturna

2655

14

644,57

Hizmet Binası ve Maliye Lojmanı

Ticaret Alanı Bitişik Nizam 8 kata müsadeli

Tamamı

16.114.250,00 TL

2.417.137,50 TL

07/03/2017

14.00

 

1 - Yukarıda Tablo 1 de belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mal üzerine yapılacak (10.387,00 m2 kapalı inşaat alanlı hizmet binası 4. Sınıf B Gurubu Yapı Sınıfında, 2.640,00 M2 toplam inşaat alanlı kamu konutu 3. sınıf B Gurubu yapı gurubunda) Defterdarlık Hizmet Binası ve 24 adet kamu konutunun inşaatlarının tamamlanması ve teslimini müteakip Tablo 2 de tapu kaydı yazılı Hazine adına kayıtlı taşınmaz mal yükleniciye devredilecektir.

2 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi yükleniciye devri öngörülen taşınmazın toplam bedeli olan 16.114.250,00 TL üzerinden artırım şeklinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile 07.03.2017 tarih ve saat 14:00'da Çorum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında toplanacak komisyon marifetiyle yapılacaktır.

3 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 730 (yediyüzotuz) gündür.

4 - Geçici teminat bedeli 2.417.137,50 (ikimilyondörtyüzonyedibinyüzotuzyediTLelliKRŞ)

5 - İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERİN

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik, mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgelerin,

b) Geçici teminatı (Tedavüldeki TL, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen süresiz teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) yatırmış olmak.

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belge,

d) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

f) Üzerinde ihale kalan müşteri taşınmaz dosyasında mevcut teknik şartnamesi ve ihtiyaç listesi ile teknik şartnamesinde cinsi, muhteviyatı ve özellikleri belirtilen malzeme kalitesi dikkate alınarak 10.387,00 m2 kapalı inşaat alanlı hizmet binasının 4. Sınıf B Gurubu Yapıya, 24 adet 2.640.00 m2 inşaat alanlı kamu konutunun 3. sınıf B gurubu yapıya uygun Mimari Avan Proje ve Uygulama Projesini hazırlayacaktır.

6 - İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır.

7 - Söz konusu taşınmaz üzerine yapılacak projesine göre yapımı planlanan 10.387,00 m2 kapalı inşaat alanlı KDV hariç 10.033.842,00 TL maliyetli Defterdarlık Hizmet Binası ve 2.640,00 m2 inşaat alanlı KDV hariç 2.079.000,00 TL maliyetli 24 adet kamu konutuna karşılık Çorum İli Merkez İlçe Yavruturna mahallesinde bulunan 2655 ada 14 parsel numarasında 644,57 m2 yüzölçümlü ve 16.114.250,00 - TL tahmini bedelli olan taşınmaz verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 4.001.408,00 TL farkı ihale neticesinde yapılacak artırımda meydana gelecek fark da ilave edilerek sözleşme düzenlenmeden önce peşin olarak Hazineye nakden ödenecektir.

8 - İnşaat karşılığı verilecek olan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz mal KDV'den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca bu taşınmaz mal 5 yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir. Bundan ayrı olarak sözleşme imzalanması ve projenin uygulanması sırasında oluşabilecek her türlü vergi, resim, harç ve masraf yükleniciye aittir.

9 - 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir.

10 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

11 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

12 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

13 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14 - İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr, www.corumdefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup, bedeli 250,00 TL dir.

İlan olunur.

719/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden:

Tahmil-tahliye hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 uncu maddesi (g) fıkrası gereğince, Tahmil-Tahliye Hizmet Alımı istisna kapsamında değerlendirilmesinden dolayı, söz konusu Hizmet Alımı Satınalma ve İhale yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2017/46820

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Yenidoğan Mah. İnönü Cad. 2 A Elmadağ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 863 1196 - 312 863 5213

c) Elektronik posta adresi       :  www.caykur.gov.tr.

ç) İhale dokümanının

    görülebileceği adres            :  Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Yenidoğan Mah. İnönü Cad. 2 A Elmadağ/ANKARA

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Tahmil-Tahliye Hizmet Alımı 25.000 Ton Torbalı kuru Çayın Yükleme Boşaltma İşleri

b) Yapılacağı yer                    :  ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü

c) Süresi                                 :  1 yıl

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü Yeni Doğan Mah. İnönü Cad. 2 A Elmadağ/ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  13.02.2017 Pazartesi günü saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif mektubu, geçici teminat, Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge, Noter onaylı yetki belgesi veya imza sirküleri, SGK ve vergi borcuna ilişkin taahhüt, İhaleye başkası adına giriyorsa vekil olduğuna dair Noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi, iş deneyim belgesi, teknik şartnamede istenen diğer belgeler.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınır. Geçici teminatın süresi 70 gündür.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu ve özel sektörde yapmış olduğu tahmil-tahliye işleri

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü. Yeni Doğan Mah. İnönü Cad. 2 A Elmadağ/Ankara adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 13.02.2017 Pazartesi günü saat 10.00’e kadar Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü Yeni Doğan Mah. İnönü Cad. 2 A Elmadağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

903/1-1


SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı tarafından alçak gerilim abonesi olan Türk Hava Kurumu’na bağlı birimlerin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin serbest piyasadan tam tedarik esasına göre günün her saatinde kesintisiz olarak temin edilmesi ile ilgili elektrik enerjisi satın alma işi 10 Şubat 2017 Cuma günü saat 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.- TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı   (0 312) 303 73 78 - 80 – 56

888/1-1