29 Ocak 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29963

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

Beykoz Üniversitesinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Ege Üniversitesi Sağlık Teknisyeni kadrosunda olup, Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığında görev yapan Ferudun Doygun'un 04.08.2015-11.08.2015, 11.08.2015- 14.08.2015, 17.08.2015-21.08.2015 tarihleri arasında göreve gelmemek suretiyle "Özürsüz ve kesintisiz olarak 3-9 gün göreve gelememek" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Ege Üniversitesi Rektörlüğünce Ferudun Doygun hakkında yapılan disiplin soruşturma sonucunda Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası ile cezalandırılması, ancak adı geçenin daha önce de "Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası" almış olması nedeniyle Kanunun "tekerrür" hükmü uyarınca adı geçenin "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16.02.2017 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A maddesinde belirtilen haklarını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

Ancak, Ferudun Doygun'un, bilinen son adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin konuya ilişkin soruşturma dosyasını 13.02.2017 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği, 15.02.2017 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği veya 16.02.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapabileceği, varsa tanıklarının 16.02.2017 tarihinde saat 09.30'da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.

779/1-1


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 04.04.2016 gün ve 2016/54 ceza kararı,

İsmail ÇETİN - Özel Akıllı Okul Çankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü

"Md. Yrd. Berrin YAZICIOĞLU'na MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmenliğinin görevlendirme başlıklı 26/6 maddesinde açıklanan okullarda görevli yöneticiler haftada 6 saat aylık karşılığı, 6 saat ders saati ücreti olmak üzere toplam 12 saat; diğer kurumlarda görevli yöneticiler ise haftada toplam 12 saat ders okutabilirler, hükmüne aykırı olarak 12 saatten fazla ders görevi verdiğiniz" iddiaları sübut bulmuştur.

Bu eylemlerinizin karşılığı olarak, 657 Sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince "KINAMA" cezasını gerektiriyor ise de aynı yasanın ilgili maddeleri gereğince bu ceza "UYARMA" cezası ile tecziye ediyorum.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

781/1-1


Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

İstanbul İli Bakırköy İlçesi Bakırköy Lisesi tarafından düzenlendiği iddia edilen Murat SÖZTAŞ'a ait 9512 numaralı diplomanın sahte olduğu okul kayıtları ile örtüşmediği anlaşıldığından aşağıda kimlik bilgileri bulunan lise diplomaları iptal edilmiştir.

İlan olunur.

 

OKUL NO

789

ADI SOYADI

Murat SÖZTAŞ

BABA ADI

Nurettin

ANNE ADI

Hamide

DOĞUM YERİ

Suşehri

DOĞUM TARİHİ

04/03/1979

DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI

BAKIRKÖY LİSESİ

DİPLOMA NO

9512

DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ

15/06/1998

BÖLÜMÜ - KOLU - ALANI

TÜRKÇE/MATEMATİK

787/1-1


Beykoz Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Adres:

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü

Vatan Caddesi No: 69 34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL

Tel: 444 25 69

 

BÖLÜM/PROGRAM

ANABİLİM DALI

UNVAN

SAYI

ARANAN ŞARTLAR

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İşletme

Yönetim ve Strateji

Profesör

1

İnsan Kaynakları ve Çalışma İlişkileri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İşletme

Muhasebe - Finans

Profesör

1

Finans alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İşletme (İngilizce)

Muhasebe - Finans / Pazarlama / Yönetim ve Strateji / İşletme / Endüstri Mühendisliği

Yard. Doç.

2*

Alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası Ticaret (İngilizce)

Uluslararası Ticaret / İktisat

Yard. Doç.

1*

Teknoloji / Yenilik Yönetimi ve Politikaları alanında doktora yapmış olmak.

Uluslararası Ticaret (İngilizce)

Uluslararası Ticaret / İktisat

Yard. Doç.

1*

İktisat ve Finans konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Lojistik Yönetimi (İngilizce)

Lojistik / Endüstri Mühendisliği / Pazarlama / İşletme / İktisat

Yard. Doç.

2*

Lojistik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

Dijital Oyun Tasarımı

Sinema Televizyon

Yard. Doç.

2

Sinema, Televizyon veya Multimedya alanlarının birinde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Dijital Oyun Tasarımı

Sinema Televizyon / Bilgisayar / Animasyon

Yard. Doç.

1

Sinema, Televizyon, Multimedya, Dijital Animasyon veya Animasyon Yazılımları alanlarının birinde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Havacılık Yönetimi

Sivil Havacılık / İşletme

Yard. Doç.

3*

İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Havacılık Yönetimi veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarının birinden lisans mezunu olup, doktorasını bu alanların birinde yapmış olmak.

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU

Lojistik

Yönetim ve Organizasyon

Yard. Doç.

1*

Endüstri Mühendisliği alanında lisans mezunu olup, Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak.

Marina ve Yat İşletmeciliği

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Yard. Doç.

1

Yüksek lisans veya doktorasını Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünde yapmış olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Radyoloji

Yard. Doç.

2

Tıp Fakültesi mezunu olup ve Radyoloji uzmanı olmak.

Ameliyathane Hizmetleri

Genel Cerrahi

Yard. Doç.

2

Tıp Fakültesi mezunu olup, Genel Cerrahi uzmanı olmak.

Odyometri

Kulak Burun Boğaz

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kulak Burun Boğaz alanında uzman olmak.

MESLEK YÜKSEKOKULU

Odyometri

Kulak Burun Boğaz

Yard. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kulak Burun Boğaz alanında uzman olmak.

Diyaliz

Hemşirelik

Profesör

1

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Diyaliz

Endokrinoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında uzman olmak.

Diyaliz

Üroloji

Yard. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Üroloji uzmanı olmak.

İlk ve Acil Yardım

Acil Tıp / Kardiyoloji / Ortopedi / Genel Cerrahi

Yard. Doç.

2

Tıp Fakültesi mezunu olup, Acil Tıp, Kardiyoloji, Ortopedi veya Genel Cerrahi uzmanı olmak.

Anestezi

Anestezi /Genel Cerrahi / Üroloji

Yard. Doç.

2

Tıp Fakültesi mezunu olup, Anestezi, Üroloji veya Genel Cerrahi uzmanı olmak.

Fizyoterapi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon / Ortopedi

Yard. Doç.

2

Tıp Fakültesi mezunu olup, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Ortopedi uzmanı olmak.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Biyomedikal

Yard. Doç.

1

Biyomedikal Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi

Pediatri

Yard. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Pediatri uzmanı olmak.

Sosyal Hizmetler

Psikoloji

Yard. Doç.

2

Psikoloji alanında lisans ve yüksek lisans yapmış olmak, Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

 

*Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu aranmaktadır.

810/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ