28 Ocak 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29962

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan:

Milli Eğitim Bakanlığından:

TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sağlık Bakanlığından:

Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 19/02/2015 tarihinde; 2014/178852 İhale kayıt no ile gerçekleştirilen ve 06/05/2015 tarihinde sözleşme imzalanan "Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Hizmeti" alımı ihalesi kapsamında;

- KAYI Medikal Yatırımları ve Hizmetleri Anonim Şirketi (Adres: Yazarlar Sok. No: 21 Esentepe-Şişli/İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 879925, Vergi Dai./No: Zincirlikuyu V.D./538 045 5013)’ne,

- Bu şirketin sermaye hissesinin yarıdan fazlasına sahip ortağı Kayı Holding Anonim Şirketi (Yazarlar Sok No: 21 Esentepe-Şişli/İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 380127, Vergi Dai./No: Zincirlikuyu VD./ 014 014 3537)'ne,

- KAYI Medikal Yatırımları ve Hizmetleri Anonim Şirketinin %50 den fazla hissesine sahip olduğu KAYI Benefit Healthcare Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (Adres: Yazarlar Sok No: 21 Şişli/İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 501954, Vergi Dai./No: Zincirlikuyu V.D./163 040 9322)'ne,

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17 nci ve 58 nci maddeleri ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 21 inci ve 26 ncı maddeleri gereğince verilen ve 27/02/2015 tarihli ve 29637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle, bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 15. İdari Mahkemesi'nin 16.12.2016 tarihli ve E: 2016/5296 sayılı Yürütülmesinin Durdurulmasına" yönündeki kararlarına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 19/01/2017 tarihli ve 179 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

748/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_01.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_02.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_03.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_11.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_12.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_13.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_14.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_15.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_16.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_17.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_18.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_19.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_20.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_21.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_22.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_23.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_24.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_25.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_26.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_27.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_28.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_29.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_30.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_31.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_32.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_33.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_34.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_35.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_36.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_37.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_38.jpg


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek;

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na,

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını ve 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek,

Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİM/ ANABİLİM DALI/

ANASANAT DALI/PROGRAMI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

Eğitim Bilimleri (Beden Eğitimi ve Spor) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sporda Liderlik Gücü veya Sporda Cesaret konularında yayınları olmak.

Resim-İş Eğitimi

Profesör

1

Plastik Sanatlar bilim alanında doçentliğini almış olmak. Çağdaş resim sanatında Erken Devir Türk Sanatı ve kültür sembolleri konularında çalışmaları olmak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent

1

Alan Eğitimi (Fizik Eğitimi ) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Simülasyon programlarının elektronik laboratuvar başarısına etkileri üzerine çalışmış olmak.

İngiliz Dili Eğitimi (*)

Doçent

1

Alan Eğitimi (İngiliz Dili Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Yabancı Dil Eğitiminde Duyuşsal Değişkenler ve Uluslararası dil olarak İngilizce eğitimi alanlarında çalışmaları olmak.

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları (*)

Doçent

1

Deniz Hukuku bilim alanında doçentliğini almış olmak. Deniz Ticareti Hukuku , Taşıma Hukuku ve Sigorta Hukuku alanında çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Uygulamalı Psikoloji

Profesör

1

Uygulamalı Psikoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Klinik psikoloji alanında ve obsesif kompulsif bozukluk ile ilgili çalışmaları olmak.

Uygulamalı Psikoloji

Profesör

1

Fiziksel hastalıkları olan bireylerin yaşadıkları psikolojik sıkıntılar ve travma sonrası gelişim düzeyleri ile ilişkili faktörler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1

Edebiyat Felsefe, Edebiyat Psikanaliz İlişkileri üzerine çalışmaları olmak.

Karşılaştırmalı Edebiyat

Profesör

1

Edebiyat ve Felsefe, Rönesans, Ütopya Edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.

Uygulamalı Psikoloji

Doçent

1

Klinik Psikoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Psikopatolojilerde üstbiliş konularında yayınları olmak.

Kurumlar Sosyolojisi

Doçent

1

Sosyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Türk Siyasal Hayatı ve Kent Sosyolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak .

FEN FAKÜLTESİ

Olasılık Teorisi ve Süreçleri

Profesör

1

İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sistem güvenilirliği teorisi, yaşam zamanı modellemesi ve sıralı küme örneklemesi kapsamında çalışmalar yapmış olmak.

Cebir ve Sayılar Teorisi (*)

Profesör

1

Halkalarda injektiflik bölgeleri hakkında çalışmaları olmak.

Yöneylem Araştırması

Doçent

1

İstatistik bilim alanında doçentliğini almış olmak, stokastik modelleme ve kuyruk kuramı alanında çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Müzik Bilimleri

Profesör

1

Müzik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Etnomüzikoloji kapsamındaki konularda çalışmalar yapmış olmak.

Grafik Resimleme ve Baskı

Doçent

1

Tasarım bilim alanında doçentliğini almış olmak ve Sanatta Yeterlik Tezini ‘Grafik Baskı’ konusunda yapmış olmak.

Dramatik Yazarlık-Dramaturji

Doçent

1

Sahne Sanatları bilim alanında doçentliğini almış olmak. Feminist Tiyatro, Türk Tiyatrosu konularında çalışmalar yapmış olmak.

Grafik Tasarımı

Doçent

1

Tasarım bilim alanında doçentliğini almış olmak. Yönlendirme Tasarımı ve Çevresel Grafik Tasarım alanlarında çalışıyor olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Hemşirelik Yönetimi

Profesör

1

Hemşirelik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Değişim ve kalite yönetimi konularında çalışmış olmak.

Onkoloji Hemşireliği

Doçent

1

Onkoloji ve nefroloji hemşireliği alanında çalışmaları olmak.

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent

1

Hemşirelik (Halk Sağlığı Hemşireliği) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Engelliler, Evde Bakım, Kültürel özellikler ve İşçi Sağlığı konularında yayınları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dinler Tarihi

Doçent

1

İlahiyat (Dinler Tarihi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Hint Dinleri konusunda çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

Hedef Maliyetleme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilirlik Endeksleri konusunda çalışmaları olmak.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doçent

1

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bilim alanında doçentliğini almış olmak. İş Hukuku, Kadın Çalışmaları ve Avrupa Birliği Hukuku konularında çalışmaları olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

Dış Ticaret (*)

Doçent

1

Makro İktisat bilim alanında doçentliğini almış olmak, finansal iktisat alanında çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası İlişkiler (*)

Doçent

1

Siyasal Hayat ve Kurumlar bilim alanında doçentliğini almış olmak. Karşılaştırmalı Siyaset, Demokratikleşme ve Dış Politika Analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Yapı Bilgisi

Doçent

1

Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış olmak. Bina projelerinde kalite ve bilgi yönetimi, mevcut ve yeni binalarda sürdürülebilirlik konularında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Cevher Hazırlama

Profesör

1

Maden Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Cevher Hazırlama alanında termik santral uçucu küllerinin değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

Yöneylem Araştırması

Doçent

1

Endüstri Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Benzetim, Benzetim Optimizasyonu, Montaj Hattı Dengeleme konularında çalışmaları olmak.

Cevher Hazırlama

Doçent

1

Maden Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Liç ve iyon değiştirici reçineler konularında çalışması olmak.

Yer Fiziği

Doçent

1

Gravite ve GPS/GNSS konularında bilimsel çalışmaları olmak.

Mekanik (İnşaat)

Doçent

1

Yapısal ve yapısal olmayan elemanların deprem davranışının belirlenmesi üzerine deneysel çalışmalar yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

Endüstri Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Üretim Çizelgeleme, Gelir Yönetimi konularında çalışmaları olmak.

Tekstil Teknolojisi

Doçent

1

Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalında örme alanında matematiksel modelleme ve fonksiyonel tekstil ürünleri tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Hidrolik

Doçent

1

Sürdürülebilir su yönetimi, sulak alan hidrolojisi ve baraj hazneleri koruma alanları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mineroloji-Petrografi

Doçent

1

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Metamorfik ve magmatik süreçlerin radyometrik yöntemlerle yaşlandırılması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

Tıbbi Biyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Vitamin D reseptör polimorfizmi ve lösemilerin moleküler tanısında deneyim sahibi olmak.

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

Biyokimya bilim alanında doçentliğini almış olmak. Temel Onkoloji ve Temel Sinirbilimlerde deneyimli olmak.

Üroloji

Doçent

1

Üroloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Araştırma alanında moleküler çalışmalar yapmış olmak.

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

Epidemiyoloji ile ilişkili alanında düzenlenen kurslarda eğitici olarak görev almak.

Kardiyoloji

Doçent

1

3 boyutlu ekokardiyografi alanında sertifika sahibi olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Beyin Cerrahisi Anestezi Uygulamalarında en az 5 yıllık deneyimli olmak, Prematüre bebek anestezi uygulamarında deneyimli ve araştırma yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Multifrekans bioelektrik impedans analizi ile vücut kompozisyonu ölçümünde tecrübeli olmak ve araştırma yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Hematoloji) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Yurtdışında kök hücre nakli konusunda çalışmış olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

Doku Tiplendirme ve Transplantasyon testlerinde deneyimli olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

'Triple-P Positive Parenting Program' grup eğitimi için akredite edilmiş uygulayıcı olmak.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

Nörolojik Fizyoterapi- Rehabilitasyon

Profesör

1

Serebral paralizide farklı tedavi yöntemlerinin etkinliği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı

Profesör

1

Yerbilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Gemoloji, arkeogemoloji ve süstaşları konularında yayınları olmak.

Kimya Teknolojisi Programı

Profesör

1

Kimya bilim alanında doçentliğini almış olmak. Atıkların yakıt ve kimyasal hammaddeye dönüştürülerek geri kazanılması üzerine çalışmaları olmak.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Doçent

1

Muhasebe Bilim Alanında doçentliğini almış olmak. Finansal piyasalar ve kurumlar, muhasebe meslek etiği konularında çalışmaları olmak.

TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU

Endüstriyel Cam ve Seramik Programı

Doçent

1

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Seramik ve Toz Metalurjisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Yard. Doç.

1

Pedodonti doktorası yapmış olmak, Çocuklarda diş hekimi anksiyetesi konusunda çalışma yapmış olmak.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

 

Doçent

1

Atatürk İnkılâpları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim alanında doçentliğini almış olmak. Cumhuriyet dönemi siyasi partileri ile Türk mizah dergileri üzerine yayınlar yapmış olmak.

723/1-1


İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

2016 - 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan “Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatındaki özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatındaki özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatındaki özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL" yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL

BÖLÜM

ANABİLİM DALI PROGRAMI

KADRO UNVANI

ARANAN NİTELİKLER

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

1

Uzmanlığını "Ortopedi ve Travmatoloji” Anabilim Dalında almış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahi

1

Uzmanlığını "Kalp ve Damar Cerrahi” Anabilim Dalında almış olmak.

Genel Cerrahi

1

1

Uzmanlığını "Genel Cerrahi Anabilim” Dalında almış olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Uzmanlığını " Anesteziyoloji ve Reanimasyon” Anabilim Dalında almış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Genel Dahiliye

1

Uzmanlığını "Genel Dahiliye” Anabilim Dalında almış olmak.

Göğüs Hastalıkları

1

Uzmanlığını "Göğüs Hastalıkları” Anabilim Dalında almış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Uzmanlığını "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları” Anabilim Dalında almış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

-

1

Doktora ve Doçentliğini "Uluslararası İlişkiler" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce)

-

1

Doktorasını "İktisat” Anabilim Dalında yapmış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.

-

1

1

Doktora ve Doçentliğini "Muhasebe -Finans" Anabilim Dalında yapmış olmak.

İşletme

-

1

Doktora ve Doçentliğini "Yönetim ve Organizasyon" Anabilim Dalında yapmış olmak.

İşletme (İngilizce)

-

1

Doktorasını "Pazarlama” Anabilim Dalında yapmış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.

-

1

Doktora ve Doçentliğini "Yönetim ve Organizasyon" Anabilim Dalında yapmış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.

Fen- Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

-

2

Doktorasını "Psikoloji" Anabilim Dalında (Klinik Psikoloji Bilim Dalı) yapmış olmak.

-

1

Doktorasını "Psikoloji" Anabilim Dalında (Sosyal Psikoloji Bilim Dalı) yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

-

1

1

Doktora ve Doçentliğini "Endüstri Mühendisliği", "İşletme Mühendisliği", "Mühendislik Yönetimi", "Yöneylem Araştırması", "Modelleme/Simülasyon ya da "Üretim Yönetimi" Anabilim Dallarından birinde yapmış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.

-

1

Doktorasını "Endüstri Mühendisliği", "İşletme Mühendisliği", "Mühendislik Yönetimi", "Yöneylem Araştırması", "Modelleme/Simülasyon ya da "Üretim Yönetimi" Anabilim Dallarından birinde yapmış ve İngilizce dil şartını sağlamış olmak.

Mimarlık

-

1

1

Doktora ve Doçentliğini "Mimarlık" Anabilim Dalında yapmış olmak.

-

1

Doktora ve Doçentliğini "Şehir ve Bölge Planlama" Anabilim Dalında yapmış olmak.

-

1

Doktorasını "Mimarlık" Anabilim Dalında yapmış olmak.

İç Mimarlık

-

1

1

Doktora ve Doçentliğini "İç Mimarlık" veya "Mimarlık" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

-

1

Doktorasını "İç Mimarlık" veya "Mimarlık" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

-

1

1

Doktora ve Doçentliğini "Beslenme ve Diyetetik" Anabilim Dalında yapmış olmak.

1

Doktorasını "Beslenme ve Diyetetik" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi

-

1

Doktorasını "Çocuk Gelişimi" Anabilim Dalında yapmış olmak.

1

Doktorasını "Eğitim Psikolojisi" Anabilim Dalında yapmış olmak

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

-

1

1

Doktora ve Doçentliğini "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon" Anabilim Dalında yapmış olmak.

1

Doktorasını "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Hemşirelik

-

1

Doktora ve Doçentliğini "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

1

Doktorasını "Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği" Anabilim Dalında yapmış olmak.

1

Doktorasını "Hemşirelik Esasları" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

-

1

Doktorasını "İşletme veya "Sağlık Yönetimi" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

713/1-1

 


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yer alan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1. fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 - İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde www.uludag.edu.tr/personel adresinde yayınlanmıştır)

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

DOÇENT

1

1

Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı.

TIP FAKÜLTESİ

Göz Hastalıkları A.D.

DOÇENT

1

1

Oftalmoloji Konusunda Deneyimli.

TIP FAKÜLTESİ

İmmünoloji A.D.

PROFESÖR

1

1

İmmünoloji Doktorası Olması ve Doku Tipleme Konusunda Deneyimli Olmak

TIP FAKÜLTESİ

Radyoloji A.D.

PROFESÖR

1

1

Ultrasonografi Konusunda Deneyimli.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İktisat Politikası A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Finansal Gelişmenin Kurumsal Belirleyicileri Konusunda Doktora ve Çalışmalar Yapmış Olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İktisat Teorisi A.D.

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Gayri Menkul Alanında Doktora ve Çalışmalar Yapmış Olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Yöneylem A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ve Yapay Sinir Ağ Modelleri Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği A.D.

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Biyomedikal Görüntüleme, Robotlu Görme, Görüntü Tanıma, Nesnel Tabanlı ve Lineer Programlarda Çalışma Yapmış Olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Bilimleri A.D.

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini Biyoloji Bilim Alanında Almış Olmak ve Alglerle ve Sulak Alanlarla Atık Su Arıtımı Konularında Çalışıyor Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri A.D.

PROFESÖR

1

1

Yağ Filmi Kaynaklı Hc Emisyonlarının Modellenmesi ve Subap Zamanlama Seistemleri Konusunda Çalışma Yapmış Olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Tekstil Bilimleri A.D.

DOÇENT

1

1

Teknik Tekstiller Konusunda Çalışmış Olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Tekstil Bilimleri A.D.

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Lif Ve Polimer Teknolojisi Alanında Doktora Yapmış ve Polimerlerin Hibritleşmesi Alanında Çalışma Yapmış Tekstil Mühendisi Olmak

MİMARLIK FAK.

Bina Bilgisi A.D.

PROFESÖR

1

1

Mimari Tasarım Kuram ve Yöntemleri, Sayısal ve Fraktal Tasarım, Kaos ve Ağ Kuramı Konusunda Bilimsel Çalışma Yapmış Olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Vet. İç Hastalıkları A.D.

PROFESÖR

1

1

Köpeklerde Agresyon ve Tedavisi Konusunda Doktora ve Çalışmalar Yapmış Olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Gıda Teknolojisi A.D.

PROFESÖR

1

1

Gıda Biyoteknolojisi Zeytin Fermantasyonu Alanında Çalışıyor Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Gıda Teknolojisi A.D.

DOÇENT

1

1

Çay Fenolikleri Konusunda Çalışma Yapmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarım Politikası ve Yayım A.D.

PROFESÖR

1

1

Çevre Ekonomisi ve Politikası Alanında Uzman Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarımsal Yapılar A.D.

DOÇENT

1

1

Biyosistem Mühendisliği Alanında Doçent unvanı Almış Olmak ve Hayvan Barınaklarında İç Ortam Hava Kalitesi Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Alanında Uzman.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anorganik Kimya A.D.

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Antikanser Metal Kompleksleri Üzerine Çalışmalar Yapmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Eski Türk Edebiyatı A.D.

DOÇENT

1

1

18.YY Sebk-i Hindi Akımı Üzerine Uzmanlaşmış Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Genel Biyoloji A.D.

PROFESÖR

1

1

Genotoksisite ve Sitotoksisite Alanlarında Çalışmaları Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Katıhal Fiziği A.D.

DOÇENT

1

1

Manyetik Süper Örgüler Üzerine Çalışmalar Yapmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Moleküler Genetik A.D.

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Kanser Biyolojisi ve Androjen Reseptörleri Alanında Yayınları Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sistematik Felsefe ve Mantık A.D.

PROFESÖR

1

1

Etik İnsan Hakları ve Değer Felsefesi Konusunda Uzmanlaşmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Uygulamalı Psikoloji A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Yeme Bozukluğu Alanında Çalışma Yapmış Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Yeni Türk Edebiyatı A.D.

PROFESÖR

1

1

Kadın Edebiyatı Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği A.D.

DOÇENT

1

1

RPC Detektör Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak

EĞİTİM FAK.

Eğitim Yönetimi A.D

PROFESÖR

1

1

Devlet Eğitim Amaçları İlişkileri Konusunda Doktora Tezi Yapmış Olmak.

EĞİTİM FAK.

Fransız Dili Eğitimi A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Fransız Dili Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak. Çalışmalarını Bu Alanda Yürütüyor Olmak.

EĞİTİM FAK.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.D.

DOÇENT

1

1

Rehberlik ve Danışmanlıkta Etik Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak

EĞİTİM FAK.

Sosyal Bilgiler Eğitimi A.D.

PROFESÖR

1

1

Felsefe Alanında Doçent Olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Tasavvuf A.D.

PROFESÖR

1

1

Tasavvuf Tarihi Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak

HUKUK FAK.

Medeni Hukuk A.D.

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak. Özel Hukuk Doktorası Yapmış Olmak. Doktora Tezinin Medeni Hukuk Alanında Olması.

SPOR BİLİMLERİ FAK.

Antrönörlük Eğitimi Böl.

DOÇENT

1

1

Pliometrik Antreman Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemşireliği A.D.

PROFESÖR

1

1

Hemşirelik (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği) Bilim Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları Hemşireliği A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

İç Hastalıkları Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı

DOÇENT

1

1

Lisans ve Lisansüstü Eğitimini Devlet Konservatuvarı veya Dengi Kurumun Üfleme Çalgılar (Fülüt) Dalında Bitirmiş ve Aynı Alanda Doçent Unvanı Almış Olmak.

811/1-1