24 Ocak 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29958

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Bursa Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünden:

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Kırıkhan 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/33 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

642/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Dikili İlçesi, 570 ada, 18 parsel üzerindeki 596462 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Organize Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Halil GÜLDEN (Denetçi No: 1009, Oda Sicil No: 30376) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 15.11.2016 tarihli ve E.2015/2030-K.2016/3684 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Halil GÜLDEN hakkında, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 12.01.2017 tarihli ve 1063 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

611/1-1


Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 18.01.2017      Karar No: 6975

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                           :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

• MERKEZİ                                        :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ                      :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100

• MÜRACAAT TARİHİ                   :  26.08.2016

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                                     :  ARİ/TPO/778 ve ARİ/TPO/779 hak sıra no.lu işletme ruhsatlarının birleştirilmesi.

• KAPSADIĞI İL                               :  Batman

• BİRLEŞTİRİLEN İŞLETME

RUHSATLARININ HAK SIRA

NUMARASI                                      :  ARİ/TPO/K/778-779

• YÜZÖLÇÜMÜ                               :  21.813 hektar

• BİRLEŞTİRİLME TARİHİ             :  30.12.2016

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

İşletme sahasının sınırları:

 

ARİ/TPO/778-779 BİRLEŞTİRME SONRASI KOORDİNAT TABLOSU (ED-1950/6 derecelik)

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

37º51’25’’00’’’

41º21’18’’00’’’

o

37º45’36’’06’’’

41º12’53’’59’’’

b

37º51’14’’40’’’

41º21’18’’00’’’

p

37º46’02’’66’’’

41º12’53’’59’’’

c

37º51’14’’40’’’

41º23’00’’00’’’

r

37º46’02’’66’’’

41º06’01’’06’’’

d

37º50’30’’00’’’

41º23’00’’00’’’

s

37º49’18’’44’’’

41º06’01’’06’’’

e

37º50’30’’00’’’

41º25’00’’00’’’

t

37º49’18’’44’’’

41º08’45’’00’’’

f

37º47’27’’60’’’

41º25’00’’00’’’

u

37º50’14’’60’’’

41º08’45’’00’’’

g

37º47’27’’60’’’

41º22’55’’20’’’

v

37º50’14’’60’’’

41º11’00’’00’’’

h

37º46’55’’20’’’

41º22’55’’20’’’

y

37º49’45’’50’’’

41º11’00’’00’’’

i

37º46’55’’20’’’

41º24’51’’91’’’

z

37º49’45’’50’’’

41º12’54’’10’’’

j

37º46’22’’80’’’

41º24’51’’91’’’

a1

37º49’18’’44’’’

41º12’54’’10’’’

k

37º46’22’’80’’’

41º27’00’’00’’’

b1

37º49’18’’44’’’

41º16’00’’00’’’

l

37º44’25’’03’’’

41º27’00’’00’’’

c1

37º48’32’’40’’’

41º16’00’’00’’’

m

37º44’25’’03’’’

41º16’26’’40’’’

d1

37º48’32’’40’’’

41º19’50’’00’’’

n

37º45’36’’06’’’

41º16’26’’40’’’

e1

37º51’25’’00’’’

41º19’50’’00’’’

ARİ/TPO/778-779 BİRLEŞTİRME İÇ KÖŞE KOORDİNATLARI

 

(ARİ/TPO/182)

 

(ARİ/TPO/1953)

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

f1

37º50’05’’00’’’

41º22’15’’00’’’

n1

37º46’22’’80’’’

41º21’23’’07’’’

g1

37º49’55’’00’’’

41º22’15’’00’’’

o1

37º46’07’’56’’’

41º21’23’’07’’’

h1

37º49’55’’00’’’

41º22’30’’00’’’

p1

37º46’07’’56’’’

41º25’48’’99’’’

i1

37º49’10’’00’’’

41º22’30’’00’’’

r1

37º45’13’’39’’’

41º25’48’’99’’’

j1

37º49’10’’00’’’

41º21’35’’00’’’

s1

37º45’13’’39’’’

41º21’37’’32’’’

k1

37º49’20’’00’’’

41º21’35’’00’’’

t1

37º45’25’’39’’’

41º21’37’’32’’’

l1

37º49’20’’00’’’

41º21’15’’00’’’

u1

37º45’25’’39’’’

41º19’20’’85’’’

m1

37º50’05’’00’’’

41º21’15’’00’’’

v1

37º45’37’’39’’’

41º19’20’’85’’’

 

 

 

y1

37º45’37’’39’’’

41º17’26’’23’’’

 

 

 

z1

37º45’49’’23’’’

41º17’26’’23’’’

 

 

 

a2

37º45’49’’23’’’

41º17’11’’72’’’

 

 

 

b2

37º46’01’’56’’’

41º17’11’’72’’’

 

 

 

c2

37º46’01’’56’’’

41º16’57’’01’’’

 

 

 

d2

37º46’09’’83’’’

41º16’57’’01’’’

 

 

 

e2

37º46’09’’83’’’

41º16’47’’00’’’

 

 

 

f2

37º46’22’’80’’’

41º16’47’’00’’’

 

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O., Batman İli, Merkez İlçesi sınırları dahilinde sahip olduğu ARİ/TPO/K/778 ve Batman İli, Beşiri ve Gercüş ilçe sınırları içerisinde sahip olduğu ARİ/TPO/K/779 hak sıra no.lu işletme ruhsatlarının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/7’nci maddesine istinaden petrol işlemlerinin birleştirilmesi için 26.08.2016 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii ve sınırları yukarıda gösterilmiş bulunan sahalarla ilgili petrol işletme ruhsatlarının birleştirilmesine ait evrakları incelenerek Türk Petrol Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, ARİ/TPO/778 ve ARİ/TPO/779 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsatlarındaki üretim operasyonları ve sahayı geliştirme çalışmalarının ortak yapılabilmesine imkan vermek maksadıyla, milli menfaatler ve Kanunun maksat maddesi açısından Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının Olur’ları alındıktan sonra birleştirilen işletme ruhsatlarının içinde kalan ARİ/TPO/K/182 ve ARİ/TPO/K/1953 hak sıra no.lu işletme ruhsatlarının alanları hariç olmak üzere 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/7’nci maddesi gereğince aynı petrollü arazi içerisinde bulunan söz konusu iki adet işletme ruhsatının birleştirilmesine karar verilmiştir.

612/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_05.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_19.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_20.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_21.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_26.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_27.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_28.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_29.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_30.jpg