20 Ocak 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29954

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_2.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.ohu.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır)

Profesörlük kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ VE BÖLÜMÜ

ANABİLİMDALI / PROGRAMI

ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

479/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 20.01.2017

Son Başvuru Tarihi    : 03.02.2017

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi: (232) 488 8122

İletişim Fakültesi: (232) 488 8138

Fax: (232) 279 2626

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

- Çelik Yapılar

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim

Yardımcı Doçent

1

- İletişim Felsefesi ve Eleştiriyel Teori

507/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Dişhekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Tıp Fakültesi'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

" Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Atatürk Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Dan.

Doçent

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Doçent Ünvanına Sahip Olmak.

Ergenlerde Eylemsel Bağımlılıklar ve Başa Çıkma ile İlgili Çalışmaları Olmak.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim, Hareket Gelişimi ve Eğitimi ve Akran Değerlendirme ile ilgili çalışmaları olmak.

Avrupa Birliği Enstitüsü

AB Siyaseti ve Ulus. İliş.

AB Siyaseti ve Ulus. İliş.

Doçent

1

Avrupa bütünleşmesi kuramları, Avrupa bütünleşmesi tarihi ve Türkiye - AB İlişkileri alanlarını kapsayacak çalışmalarının olması ve bu alanlarda ders deneyiminin bulunması.

Dişhekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Pedodonti

Doçent

1

-

Dişhekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

-

Dişhekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Restoratif Diş Tedavisi

Yrd. Doç.

1

-

Dişhekimliği Fakültesi

Dişhekimliği Klinik Bilimleri

Pedodonti

Yrd. Doç.

1

-

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Hidrobiyoloji

Doçent

1

Su kirliliği alanında çalışmaları ve yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

Güçlü lazer alanında yüksek harmonik üretimi ve dielektrik birleşme süreçleri üzerine yayınları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Müessese Arşivleri

Doçent

1

Bilgi ve Belge Yönetimi alanında Doçent olmak. Arşivcilik alanında yayınları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık

İç Mimarlık

Doçent

1

Tasarım alanında Doçent unvanı almış bulunmak. Mobilya tasarımı ve yatlarda iç mekan tasarımı alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Milletlerarası Hukuk

Doçent

1

Alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Doçent

1

İslam Felsefesi alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Dinler Tarihi

Doçent

1

Dinler Tarihi Alanında Doçent olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslâm Tarihi ve Sanatları

Türk Din Musikisi

Doçent

1

Türk Din Musikisi Alanında Doçent olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

2

Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında, kurumsal sosyal sorumluluk veya örgüt yapısı alanlarından birinde doktora yapmış olmak, Yönetim ve Strateji alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Kurumsal girişimcilik, politik yeti, işkoliklik, kişi-örgüt uyumu, kişilerarası çatışma alanlarında akademik çalışmaları bulunmak.

İşletme Fakültesi

Almanca İşletme Enformatiği

Bilişim Yönetimi

Yrd. Doç.

1

İşletme Enformatiği alanında bilimsel yayını olması.

İşletme Fakültesi

İşletme

Pazarlama

Yrd. Doç.

1

İşletme alanında lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama bilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, pazarlama alanında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermiş ve tez yönetmiş olmak. Reklam ve marka konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Yrd. Doç.

1

Muhasebe ve Finans alanında doktora yapmış ve davranışsal finans alanında tez yazmış olmak, Finans alanında, yatırımcı duyarlılığı ve ajan tabanlı modelleme konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak, Finans alanında ders verme tecrübesine sahip bulunmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

1

Doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Ulus. İliş. (İng.)

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Rusya ve Avrasya Siyaseti ile Türkiye-Rusya ilişkileri alanında akademik çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca)

Kamu Politikası

Doçent

1

Makro iktisat alanında doçent unvanı almış olmak. Türkiye ekonomisi, finans, iktisadî büyüme ve enflasyon vb. konularda yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler

Doçent

1

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak. Yerel yönetimler üzerine yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türk.)

Hukuk Bilimleri

Yrd. Doç.

1

Borçlar hukukunda sözleşmelerin değişen koşullarına uyarlanması hakkında doktora çalışması yapmış olmak, Türk-Alman Hukuku’na dair karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, yorum, yeniden müzakere gibi konularda yayımlanmış bilimsel eserleri olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türk.)

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Yrd. Doç.

1

Çevre veya kentleşme alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Atık sular, havza yönetimi, çevre yönetimi vb. konularda yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

1

Spor Yönetim Bilimleri alanında Doktora yapmış, badminton, futbol ve Geleneksel Türk Sporları alanında çalışmaları bulunmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Doçent

1

Ritmik jimnastik 5. kademe antrenörlük belgesine sahip olup, modern dans alanlarında çalışmak ve belirtilen her iki dalda da uluslararası bilimsel yayınları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

-

Doçent

1

Çalışmalarını nano toz katkılı polimer kompozitlerin mekanik, ısıl ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi üzerine yapmış olmak, Polimer kompozit malzemelerin ses ve titreşim ile aşınma özellikleri üzerine SCI yayın sahibi olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

-

Doçent

1

Robotik, Görüntü İşleme, Yapay Sinir Ağları, Endüstriyel Otomasyon ve Otomatik kontrol Konularında SCI yayın sahibi ve uzman olmak ve bu konularda teorik ve uygulamalı ders vermiş olmak.

Teknoloji Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

-

Doçent

1

Doktorasını Tekstilde elektromanyetik kalkanlama üzerine yapmış olmak, dokusuz tekstil yapılarında iletkenlik ve elektromayetik kalkanlama üzerine SCI yayın sahibi olmak, tekstil takviyeli kompozitler üzerine araştırma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Omurga Cerrahisi üzerine yayınları ve klinik çalışma tecrübesi olması, Klinik araştırma eğitimi almış ve tecrübesi olması.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

İç Hastalıkları Uzmanı ve Endokrinoloji ve Metabolizma Yandal Uzmanı olup, tiroid nodülleriyle ilgili moleküler genetik çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıklar

Doçent

1

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmak, "Moleküler Viroloji ve HIV ilaç direnci analizi" konularında deneyimli ve çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

İç Hastalıkları Uzmanı ve Nefroloji Yandal Uzmanı olup, uygulamalı flow sitometri ve Avrupa Birliği metodolojisine göre proje hazırlama eğitimi almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Doçent

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak.

Tıbbi Genetik de doçentliğini almış olmak.

Farmakogenetik çalışma yapmak ve bu konuda uluslararası yayınları olmak.

Meme kanseri konusunda genetik danışma tecrübesi olmak.

539/1-1


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (20/01/2017 - 06/02/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİM LİSTESİ

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

Çumra Meslek Yüksekokulu

Laboratuar Teknolojisi

Profesör

1

1

Toprak mikrobiyolojisi alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

Benchmarking, mobbing ve örgüt psikolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Jeodezi

Profesör

1

1

GNSS Meteorolojisi ve ulusal jeodezik ağların kurulmasında çalışmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Mekanik (Makine Müh)

Profesör

1

1

Infrared termografi ve metalik talaşların geri dönüştürülmesi konularında çalışmış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Profesör

1

1

Çevre eğitimi ve ekolojisinde doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Tıp Doktoru olmak. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık (Arapça)

Profesör

1

1

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Profesör

1

1

Ziraat Fakültesi

Yemler ve Hayvan Besleme

Profesör

1

1

Damızlık kekliklerin beslenmesi konusunda çalışmış olmak.

Fen Fakültesi

Organik Kimya

Doçent

1

1

Floresans Özellik Gösteren Kaliks[4]aren Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Konusunda Doktora Yapmış Olmak.

Fen Fakültesi

Organik Kimya

Doçent

1

1

Kaliksaren Bileşiklerinin Enzim-Mimik Özelliklerinin İncelenmesi Konusunda Doktora Yapmış Olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri

Doçent

1

1

Doğal boyalı ipliklerde mukavemet konusunda doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

Yönetim ve Strateji bilim alanında Doçentlik unvanına sahip olup, performans esaslı bütçeleme konusunda doktora yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

İslam Hukuku

Doçent

1

1

İslam Hukuku İllet ve İmam Şafii'nin fıkhi görüşleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Doçent

1

1

Metalurji ve Malzeme Müh. alanında doçent olmak, metal matrisli kompozit malzemeler, termokimyasal yüzey işlemleri ve korozyon konusunda çalışmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Doçent

1

1

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Gövde-Motor Bakımı

Doçent

1

1

Makine, Uçak veya Mekatronik Mühendisliği mezunu olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doçent

1

1

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık (Arapça)

Doçent

1

1

Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd. Doç.

3

1

İktisat, İşletme veya Kamu Yönetimi alanında doktora mezunu olmak.

Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi

Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doç.

3

1

İktisat, İşletme veya Kamu Yönetimi alanında doktora mezunu olmak.

Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Yrd. Doç.

2

1

Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Yrd. Doç.

2

1

Çumra Meslek Yüksekokulu

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Yrd. Doç.

1

1

Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Çumra Meslek Yüksekokulu

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Yrd. Doç.

1

1

Harita Mühendisliği doktora mezunu olup, Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yrd. Doç.

3

1

Muhasebe eğitiminde bilişim teknolojisi kullanımı ile ilgili çalışması olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Tefsir

Yrd. Doç.

3

1

Fahreddin Razi ve Kadı Abdulcebbar'ın Kuran tasavvurları ile mezhebi bakışın tefsire yansımaları konusunda çalışmaları olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık (Arapça)

Yrd. Doç.

1

1

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık (Arapça)

Yrd. Doç.

1

1

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Yrd. Doç.

3

1

Akademik dil derlemi konusunda çalışmaları olmak.

484/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 27.02.2014 - 133                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.02.2014 - 2982                                            BURSA

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Tayakadın Mahallesi, 1/1000 ölçekli Bursa Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu kapsamında, özel mülkiyete ait, tapunun E:141/Y:H.22d.07a.2d pafta, E:525/Y:4088 ada, E:63/Y:2 parselinde yer alan, tescilli yapı kalıntısı bitişiğinde bulunan duvarın mail-i inhidam durumunun değerlendirilmesine ilişkin, Osmangazi Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 11.07.2013 tarih ve 39821 sayılı yazı ve ekleri ile Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 27.02.2014 tarih ve 1114 sayılı raporu okundu, yapılan görüşmeler sonunda;

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Tayakadın Mahallesi, 1/1000 ölçekli Bursa Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan, tapunun E:141/Y:H.22d.07a.2d pafta, E:525/Y:4088 ada, E:63/Y:2 parselinde bulunan yapı kalıntısı, ahşap hatılı arası moloz taş örgü duvarın; B.K.T.V.K.K.’nun 26.8.1998 tarih ve 6622 sayılı kararı ile tescil edilen E:141/Y:H.22d.07a.2d pafta, E:525/Y:4088 ada, E:39-64/Y:4-3 parsellerdeki yapı kalıntısı ahşap hatılı moloz taş örgü duvarın devamı olduğu anlaşıldığında ve korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi; 2863 sayılı yasanın 6.maddesi ve ilgili yönetmeliğinde belirtilen özellikleri taşıması nedenleri ile aynı yasanın 7.maddesi gereğince “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine, E:141/Y:H.22d.07a.2d pafta, E:525/Y:4088 ada, E:63-64-39/Y:2-3-4 parsellerdeki yapı kalıntısı ahşap hatılı moloz taş örgü duvarların rölövesinin hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza getirilmesinden sonra E:141/Y:H.22d.07a.2d pafta, E:525/Y:4088 ada, E:63/Y:2 parseldeki yapı kalıntısı duvarın mail-i inhidam durumunun değerlendirilebileceğine, bu aşamada bina ve çevresinde can ve mal güvenliği açısından gerekli güvenlik önlemlerinin mal sahibi ve ilgili Belediyesince alınmasına karar verildi. 

 

519/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

520/1-1