15 Ocak 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29949

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 03.01.2017    Karar No: 6973

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI             :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ                           :  Ankara

● TEBLİGAT ADRESİ         :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 86   06100 Söğütözü/ ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ      :  17.08.2016

RUHSATIN:

● MAHİYETİ                        :  İşletme ruhsat süresinin uzatımı

● SAHA İŞARETİ                :  TPO/AJ

● KAPSADIĞI İL                 :  Diyarbakır

● KAPSADIĞI İLÇE            :  Hazro

● YÜZÖLÇÜMÜ                  :  1368 Hektar

● HAK SIRA NUMARASI  :  ARİ/TPO/2893

● BAŞLANGIÇ TARİHİ      :  30.06.1989

● VERİLİŞ TARİHİ              :  20.02.1990

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O. sahip bulunduğu, yukarıda, saha işareti, ili, ilçesi, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona erdiği 30.06.2016 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3’üncü ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18/5’inci maddeleri gereğince 30.06.2026 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakı incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, ARİ/TPO/2893 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresinin, “İşbu Kararın Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren iki yıl içinde üretime başlanarak, petrolle birlikte üretilen doğal gazın ekonomiye kazandırılması veya tekrardan rezervuara geri basılması aksi halde fesih işlemine tabi tutulması” şartıyla, sahada verilen üretim ve faaliyet programı ile yapılacak yatırım dikkate alınarak, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3’üncü maddesi gereğince 30.06.2026 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

375/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ