13 Ocak 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29947

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:


TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARINA AKARYAKIT TÜKETİM OTOMASYON SİSTEMİ (ATOS) İLE MOTORİN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


VAGON KAYNAKLI MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ÖZEL AMAÇLI (PİDELİK - SOMUNLUK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


İKİ KATLI BETONARME KARKAS MARKET SATIŞI YAPILACAKTIR

Nilüfer Belediye Başkanlığından:


GAYRIMENKULLER SATILACAKTIR

Karatay Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Narlıdere Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:

1 - "ERDEK/BALIKESİR KOMUTANLIK TESİSLERİ RESTORASYONU PİD+ KONTROLLÜK MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" İŞİ,

2 - "MERSİN AKARYAKIT TESİSLERİ POMPA MOTOR GRUPLARININ YENİLENMESİ PİD+KONTROLLÜK MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" İŞİ,

3 - "UZUNADA VE İZMİR KOMUTANLIK TESİSLERİ RESTORASYONU PİD+KONTROLLÜK MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" İŞİ,

YUKARIDA ADI GEÇEN 3 FARKLI İŞ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA, 6/7543 VE 7/2864 SAYILI KARARNAME ESASLARI İLE MSY.:202-5 (D) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA; İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN, HER BİR İŞİN ÖN DUYURUSU İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ DİLEKÇE VE VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE BAŞVURARAK AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 07 ŞUBAT 2017 SALI GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR AŞAĞIDAKİ ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

ADRES:

MSB LOJİSTİK GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (İNŞ.-EML.)

İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TLF: 402 43 11)

BAKANLIKLAR/ANKARA

342/1-1


TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇLARINA AKARYAKIT TÜKETİM OTOMASYON SİSTEMİ (ATOS) İLE MOTORİN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                           :  2016/608153

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                   :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A    35220 Alsancak/İzmir

b) Telefon ve faks numarası                      :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik posta adresi                          :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

Şartnamenin görülebileceği internet adresi    :                    www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü Araçlarına Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi (ATOS) İle Motorin Alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 25.01.2017 Çarşamba Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

261/1-1


VAGON KAYNAKLI MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/9871

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                           :  4 kalem (400’er adet Bağlantı Kirişi Sol-Sağ, 1600 adet Suport Komple, 800 adet Fren Çekme Çerçevesi Komple) Vagon Muhtelif Kaynaklı İmalat Malzemeleri teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

2 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  27.01.2017 - Saat 11:00

3- Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 27/01/2017 günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

320/1-1


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 80.000 çuval Ekmeklik Un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - Nihai teklifler en geç 24.01.2017 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna alımı kapsamındadır.

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13   Macunköy - Y. Mahalle / ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65 - 66    Faks: (0312) 397 33 74 - 71

351/1-1


ÖZEL AMAÇLI (PİDELİK - SOMUNLUK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 20.000 Çuval Özel Amaçlı (Pidelik-Somunluk) un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 19.01.2017 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 19.01.2017 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13   Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65 - 66     Faks: (0312) 397 33 71 - 74

352/1-1


İKİ KATLI BETONARME KARKAS MARKET SATIŞI YAPILACAKTIR

Nilüfer Belediye Başkanlığından:

9.900.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 297.000,00 TL. Geçici teminatlı, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ataevler Mahallesi 1390 ada 1 parsel sayılı 2.427,39 m2 lik “İki Katlı Betonarme Karkas Market”in satışının yapılması işi 2886 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 25/01/2017 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edecek şahısların;

a) İç Zarfa konulacak belgeler;

1) Teklif Mektubu,

b) Dış Zarfa konulacak belgeler;

1) İç Zarf,

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge,

4) Vekaleten başvurularda vekaletname,

5) Nüfus Cüzdan örneği,

İhalelere iştirak edecek tüzel kişilerin;

a) İç Zarfa konulacak belgeler;

1) Teklif Mektubu,

b) Dış Zarfa konulacak belgeler;

1) İç Zarf,

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3) 2017 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

4) Vekaleten başvurularda vekaletname,

5) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, ilan olunur.

www.nilufer.bel.tr

321/1-1


GAYRIMENKULLER SATILACAKTIR

Karatay Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve muhammen bedeli yazılı gayrimenkul 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 25.01.2017 Çarşamba günü saat 15:00’da belediye encümenince, encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - Arsa bedelleri; 1, 3 ve 4 üncü sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde % 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 23 ay eşit aralıklı taksit halinde, 2, 5, 6 ve 7 nci sıradaki gayrimenkullerin bedelleri sözleşme tarihinde % 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 5 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecek olup, satıştan doğacak KDV ile ilgili 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre işlem yapılacaktır.

4 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A - Dış zarf

a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.( T.C Kimlik Numaralı)

c) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26’ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir)

d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi, ( Ortak girilmesi halinde)

B - İç zarf

a) Teklif mektubu

5 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:00’a kadar Encümen Başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinde görülebilir.

7 - Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

S. No

Mahalle

Ada

Parsel

M2

Arsa Payı

Kat

Bağ. Böl.

Niteliği

Muh. Bed. TL

Geçici Tem. TL

1

Fevzi Çakmak

2492

42

241.972,36

Tam

---

---

Arsa

108.888.000,00

3.266.640,00

2

Fevzi Çakmak

24138

1

4.026,37

Tam

---

---

Arsa

3.221.000,00

96.630,00

3

H.Yusuf Mescit

30801

3

30.873,28

Tam

---

---

Arsa

18.316.000,00

549.480,00

4

H.Yusuf Mescit

30802

1

37.211,57

Tam

---

---

Arsa

20.499.000,00

614.970,00

5

Fevzi Çakmak

16299

1

4.164,97

Tam

---

---

Arsa

4.582.000,00

137.460,00

6

Tatlıcak

5759

89

33.160,92

Tam

---

---

Arsa

4.500.000,00

135.000,00

7

Mezbaha (Fetih)

31274

3

8.208,11

Tam

---

---

Arsa

5.746.000,00

172.380,00

11193/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Narlıdere Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen İzmir Narlıdere Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “Mithatpasa Cad. No: 447/C NARLIDERE/İZMİR” adresindeki Narlıdere Belediye Binası 6. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” Açık Artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli TL) olup, Narlıdere Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (3. Kat) temin edilebilir.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Bağımsız Bölüm

Katı ve Nosu

İmar Durumu

Bağımsız Bölümün Yapı Kullanım

Belgesinde Belirtilen Alanı (m²)

Muhammen Bedeli (TL.)

İhale Gün ve Saati

Narlı

Narlı

Narlı

Narlı

Narlı

Narlı

Narlı

Narlı

Narlı

Narlı

Narlı

Narlı

Narlı

Narlı

6533

6533

6533

6533

6533

6533

6533

6533

6533

6533

6533

6533

6533

6533

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1. Kat D: 1

1. Kat D: 2

2. Kat D: 4

3. Kat D: 5

3. Kat D: 6

4. Kat D: 7

4. Kat D: 8

5. Kat D: 9

5. Kat D: 10

6. Kat D: 11

6. Kat D: 12

7. Kat D: 13

8. Kat D: 15

8. Kat D: 16

İşyeri

İşyeri

İşyeri

İşyeri

İşyeri

İşyeri

İşyeri

İşyeri

İşyeri

İşyeri

İşyeri

İşyeri

İşyeri

İşyeri

205,00

205,00

205,00

205,00

205,00

205,00

205,00

205,00

205,00

205,00

205,00

205,00

205,00

205,00

800.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.350.000,00

1.350.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

26.01.2017 - 14.00

26.01.2017 - 14.15

26.01.2017 - 14.30

26.01.2017 - 14.45

26.01.2017 - 15.00

26.01.2017 - 15.15

26.01.2017 - 15.30

26.01.2017 - 15.45

26.01.2017 - 16.00

26.01.2017 - 16.15

26.01.2017 - 16.30

26.01.2017 - 16.45

26.01.2017 - 17.00

26.01.2017 - 17.15

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmazlar yapı kullanım izin belgesinde belirtildiği üzere 205 m² alanlı olup, Narlı Mahallesinde site içerisinde deniz manzaralı, doğal gaz ısıtmalı, sağunası ve havuzlu olan, otoyol girişine çok yakın mesafededir.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

5 - Bağımsız Bölümlerin satışı KDV’den MUAF olup, diğer vergi, resim, harç ve tapu masrafları alıcıya aittir.

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgah belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

357/1-1