6 Ocak 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29940

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF TAHDİT PARÇASI, BAGA-PERNO MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR VE AYDIN YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKASINDAKİ KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN İŞLETİLMESİ İÇİN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK VE BALIKESİR YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKASINDAKİ KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN İŞLETİLMESİ İÇİN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


3 YILLIK 87.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: RİZE


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT PARSELLERİN KAT KARŞILIĞI SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Yeşilyurt Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

TCDD Marmaray İşletmeciliğinde Halkalı-Kazlıçeşme-(Tüp/Tünel)-Ayrılıkçeşme-Gebze arası Otomatik satış ve dolum makinesi işlemleri, jeton/elektronik bilet, İstanbulkart, abonman satış ve turnike geçiş kontrolü ile diğer gişe, danışma turnike hizmetlerinin 51 kişi ile 01.03.2017 tarihinden, 31.12.2017 tarihine kadar yürütülmesi işi satın alınacaktır.

İhale Kayıt No                                     :  2016/607875

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0312 309 05 15/71509 - 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi                  :

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  Irmak - Ankara - Irmak arası Tren Yolcularının otobüs ile taşıma hizmet alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Satınalma Dairesi Başkanlığı ihale Komisyon Şube Müdürlüğüne 01/02/2017 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

128/1-1


LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/611103

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  210’ar adet Akerman Musluğu Sol-Sağ, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  24/01/2017 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 24/01/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

17/1-1


MUHTELİF TAHDİT PARÇASI, BAGA-PERNO MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/611014

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  13 Kalem vagon muhtelif tahdit parçası, baga-perno malzemeleri teknik şartnameler ve teknik resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  23/01/2017 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 23/01/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

18/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 89    45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)

                                                     Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

E.L.İ Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğüne Bağlı Stok Sahalarından SYDF Kapsamında 150.000 ton kömürün İstasyon Vagon Yükleme Tesislerine taşınması ve boşaltılması hizmet alımı işi

2017/2775

2017-06

25.01.2017 14:00

240 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (Soma / MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                              :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/ MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 89   45500 Soma / MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

123/1-1


İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacını karşılamak üzere aşağıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen hizmet idari ve teknik şartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.

 

SIRA

HİZMET CİNSİ

HİZMET SÜRESİ

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAYILI

1

SİLAHSIZ ÖZEL

GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETİ

11 AY

4 KİŞİ

 

2 - Firmalar verecekleri tekliflerin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari Şartname ve Teknik Şartnameler www.kizilay.org.tr adresinden, Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü’nden veya İstanbul Bağcılar Toplum Merkezi’nden temin edilebilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 02.02.2017 günü saat 15:00’a kadar Türk Kızılayı İstanbul Bağcılar Toplum Merkezi Göztepe Mah. Şehit Mehmet Özcan Sok. No: 1 Bağcılar/ İSTANBUL adresindeki Evrak Servisi’ne teslim etmiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 03.02.2017 günü saat 14:00’da Türk Kızılayı İstanbul Bağcılar Toplum Merkezi Göztepe Mah. Şehit Mehmet Özcan Sok. No: 1 Bağcılar/İSTANBUL adresinde açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

126/1-1


İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacını karşılamak üzere aşağıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen hizmet idari ve teknik şartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.

 

SIRA

HİZMET CİNSİ

HİZMET SÜRESİ

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAYILI

1

SİLAHSIZ ÖZEL

GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETİ

11 AY

4 KİŞİ

 

2 - Firmalar verecekleri tekliflerin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari Şartname ve Teknik Şartnameler www.kizilay.org.tr adresinden, Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü’nden veya İstanbul Sultanbeyli Toplum Merkezi’nden temin edilebilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 31.01.2017 günü saat 15:00’a kadar Türk Kızılayı İstanbul Sultanbeyli Toplum Merkezi Fatih Mah. Petrol Yolu Cad. No: 255 Sultanbeyli/ İSTANBUL adresindeki Evrak Servisi’ne teslim etmiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 01.02.2017 günü saat 14:00’da Türk Kızılayı İstanbul Sultanbeyli Toplum Merkezi Fatih Mah. Petrol Yolu Cad. No: 255 Sultanbeyli/İSTANBUL adresinde açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

127/1-1


TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR VE AYDIN YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKASINDAKİ KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN İŞLETİLMESİ İÇİN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                              :  2016/586348

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                       :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 ALSANCAK/ İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                       :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                            :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği

     İnternet Adresi                                         :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı   :  TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü İZMİR ve AYDIN Yol Bakım Onarım Müdürlükleri Mıntıkasındaki Korumalı Hemzemin Geçitlerin İşletilmesi için Personel Çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımı İşi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 19/01/2017 Tarih ve Saat 15:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

11559/1-1


TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK VE BALIKESİR YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜKLERİ MINTIKASINDAKİ KORUMALI HEMZEMİN GEÇİTLERİN İŞLETİLMESİ İÇİN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                              :  2016/586567

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                       :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 ALSANCAK/ İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                       :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                            :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği

    İnternet Adresi                                          :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı   :  TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü UŞAK ve BALIKESİR Yol Bakım Onarım Müdürlükleri Mıntıkasındaki Korumalı Hemzemin Geçitlerin İşletilmesi için Personel Çalıştırılmasına dayalı Hizmet Alımı İşi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 20/01/2017 Tarih ve Saat 15:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

11560/1-1


3 YILLIK 87.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Müdürlüğümüzce 2017, 2018, 2019 yılları için ihtiyaç duyulan toplam 87.000 ton su buharı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, Açık İhale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler İdari Şartname, Tenik Şartname 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğü Taşçılar Mahallesi Taşçılar Küme Evleri No: 49   53500 Kalkandere/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19/01/2017 günü saat 14:00’e kadar Taşçılar Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında alınır.

8 - İhale Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığında Taşçılar Mahallesi Taşçılar Küme Evleri No: 49   53500 Kalkandere/RİZE adresinde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11292/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tapu kayıt bilgileri aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

İHALE KONUSU TAŞINMAZLAR

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Akköprü Mahallesi, 5050 ada 4, 1768 ada, 82, 83, 84, 85, 86 ve 6243 ada 2 ile Varlık Mahallesi 6250 ada 1 ve 2 parsellerde kayıtlı toplam 136.126,44 m2 yüzölçümlü taşınmazın ve üzerindeki binaların (bir bütün halinde)

10.000.000

50

23.02.2017

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Beytepe Mahallesi 28631 ada, 1 parselde kayıtlı 9.338 m2 yüzölçümlü taşınmazın

1.000.000

50

23.02.2017

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42347 ada, 27 ve 28 parsellerde kayıtlı toplam 796 m2 yüzölçümlü taşınmazların (bir bütün halinde)

20.000

50

23.02.2017

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42352 ada, 9 parselde kayıtlı 355 m2 yüzölçümlü taşınmazın

8.000

50

23.02.2017

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42369 ada, 16 parselde kayıtlı 414,06 m2 yüzölçümlü taşınmazın

10.000

50

23.02.2017

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42369 ada, 25 parselde kayıtlı 535 m2 yüzölçümlü taşınmazın

15.000

50

23.02.2017

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42370 ada, 17 parselde kayıtlı 330 m2 yüzölçümlü taşınmazın

8.000

50

23.02.2017

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42370 ada, 20 parselde kayıtlı 414 m2 yüzölçümlü taşınmazın

10.000

50

23.02.2017

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 42374 ada, 30 ve 31 parsellerde kayıtlı toplam 1.142 m2 yüzölçümlü taşınmazların (bir bütün halinde)

30.000

50

23.02.2017

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, İvedik Mahallesi, 44679 ada, 15 parselde kayıtlı 5.046 m2 yüzölçümlü taşınmazın

200.000

50

23.02.2017

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 854 ada, 58 parselde kayıtlı 971,46 m2 yüzölçümlü taşınmazın

30.000

50

23.02.2017

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhale Şartnamesi bedelleri İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

8 - Ayrıca taşınmazlar için 0312 585 83 30 numaralı telefondan, 0312 585 80 51 numaralı fakstan, ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

137/1-1


MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT PARSELLERİN KAT KARŞILIĞI SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Yeşilyurt Belediye Başkanlığından:

Yeşilyurt Belediye Başkanlığınca aşağıda özellikleri belirtilen gayrimenkul, kat karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi kapalı teklif usulü olarak ihaleye çıkarılmıştır.

İŞİN MUHAMMEN BEDELİ ve SÜRESİ:

İşi süresi yer teslim tarihinden itibaren 1825 (Bin Sekiz Yüz Yirmi Beş) gündür.

GAYRİMENKULUN:            

İLİ                                             :  Malatya

İLÇESİ                                      :  Yeşilyurt

MAHALLESİ / KÖYÜ            :  Gedik Mahallesi

CİNSİ                                        :  Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ                        :  47.119,87 Metrekare

PAFTA NO                              :  -

ADA NO                                  :  394 ada

PARSEL NO                            :  27 ve 29 parseller

MUHAMMEN BEDELİ          :  3.769.589,60 TL (Üç Milyon Yedi Yüz Altmış Dokuz Bin Beşyüz Seksen Dokuz Türk Lirası Altmış Kuruş)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI  :  113.087,69 TL (Yüz On Üç Bin Seksen Yedi Türk Lirası Altmış Dokuz Kuruş)

ASGARİ İSTENENLER: Yukarıda pafta, ada ve parsel numarası belirtilen Yeşilyurt Belediyesi adına kayıtlı taşınmaz üzerine yaptırılacak inşaattan en az satılabilir alan olarak kullanılacak ve bağımsız bölüm olarak tapuya tescil edilecek inşaat alanının en az %8’i imar durumunda veya projede değişiklik sonucu alan satılabilir alan artışı olması durumunda ihale oranında idareye yansıtılması gerekmektedir.

MADDE 1 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:

İhale 17/01/2017Salı Günü, saat 11:00’de Yeşilyurt Belediyesi İhale salonunda toplanacak olan Belediye Encümeninden oluşan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

MADDE 2 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

A - YETERLİLİK İÇİN İSTENEN BELGELER:

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi/kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgelerden kendi durumuna uygun olanı sunacaktır;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası faaliyet belgesi (asıl veya noter tasdikli suret),

c) Tebligat için adres (kanuni ikametgah) bildirimi,

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belge (asıl veya noter tasdikli suret),

e) Şirket olarak katılacakların şirket yetki belgesi,

f) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğine uygun Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,

g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmiş sureti,

h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmiş sureti,

i) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alınacak yer görme belgesi,

j) Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlayacakları ve iç zarf içinde sunacakları ilk teklife esas teklif mektubu ve pay-puan cetvelini koyacakları teklif mektupları,

k) Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka yada finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazısı),

l) İhale konusu işin adına alınmış 2886 sayılı yasaya uygun geçici teminat mektubu veya Belediyemiz Ziraat Bankası Yeşilyurt Şubesi neznindeki (TR27 0001 0006 1625 2267 2150 12) nolu hesabına yatırılmış banka dekontu,

m) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

n) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, e, g, h) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

B - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Yakınca Mahallesi Yakınkent Cad. No: 95 YEŞİLYURT/MALATYA adresinde bulunan Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binasındaki Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

2. İhaleye teklif verecek istekliler ihale dokümanlarını mesai saatleri içerisinde, Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Maşti Karşısı No: 127 Yeşilyurt / MALATYA adresinde bulunan Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilir ve isterlerse 500,00 TL karşılığında temin edebilirler.

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, hazırlayacakları ihale dosyalarını dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret ünvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak 17/01/2017 Salı Günü, saat 11:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale komisyonuna verilmek üzere Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. (Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.)

4. Belgeler zarfın içerisinde konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret ünvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 17/01/2017 Salı Günü, saat 11:00’e kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

5. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

16/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 17.01.2017 Salı günü Saat:14:00'da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

S. No.

Pafta

Ada

Parsel

Mahalle

Miktarı

Adresi

İmar Durumu

Tahmini Bedel

G. teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

……

…..

1884

Orta

3.962.24 m2

Orta Mahallesi Üniversite Caddesi

Akaryakıt ve LPG İstasyon Alanı

14.462.176.00TL+ KDV

433.865.28 TL

17.01.2017

14:00

Kapalı Teklif

 

2 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında satın alınabilir.

3 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin;                                              Şahıslar;

a) Şartname Dosyası                              a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri,                                    b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Ticaret odası belgesi,                          c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat.                                   d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

111/1-1