5 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29939

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

TCDD 4. Bölge Müdürlüğünden:

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Anonim Şirketinden:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

TSE Erzincan Temsilciliğinden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Bursa Yenişehir Havalimanı YENİŞEHİR-BURSA adresinde bulunan depolama lisansı sahibi Gökçen Akaryakıt Dağıtım İnşaat Turizm Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve tebliğinden itibaren 10 iş günü içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğ olunur.

94/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında SANAYİ MAH. 1678. SOK. NO: 7 ESENYURT-İSTANBUL adresinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi Elmadağ Kimya ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve tebliğinden itibaren 10 iş günü içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğ olunur.

94/2/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Kurumumuz kayıtlarında Adnan Menderes Havalimanı BALÇOVA-İZMİR adresinde bulunan depolama lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi’nin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca yapılan 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanını göndermediği tespit edilmiştir. Yükümlünün mevcut adresi ile Kurumumuzca yapılan adres tespitlerinden tebligatlarımız iade edildiği ve tebligata sarih başkaca adres tespit edilemediğinden muhtelif sayı ve tarihli tebligatlarımız yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yapılmadığı tespit edilen ve tebliğinden itibaren 10 iş günü içerisinde gönderilmeyen 2016 Yılı Yurt İçi Kaynak Bilgileri Beyanına dair bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu bildirim süresi içerisinde yapılmadığı takdirde ‘‘06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.’’ hükmü uyarınca ilgili kişi hakkında işlem başlatılacağı hususunun bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilanen tebliğ olunur.

94/3/1-1


 


 


 


 


 


 


 


 


TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş (yayın ve öğretilen derslerin listesini içeren), yakın tarihli iki makale, referans verebilecek üç kişinin isimleri ve iletişim bilgilerini; adayın eğitim felsefesini ve akademik ajandasını içeren niyet mektubu mevcut ise, aday tarafından verilmiş olan derslerin değerlendirmelerini vermeleri gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracaklardan ayrıca doçentlik belgesi talep edilmektedir.

Başvuru dosyası eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler, ilgili birimlerden veya http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Profesör, Doçent ya da Yrd. Doçent

3

-   Adayların sosyoloji alanında doktora derecesine sahip olmaları ve sosyolojinin temel alanlarında yayın yapmış olmaları,

-   Üniversitemizde eğitim dili İngilizce olduğundan, adayların eğitim ve araştırma yapabilecek ve yaptırabilecek düzeyde İngilizce bilmeleri ve bunu belgelemeleri,

-   Sosyoloji alanında ders vermiş ve araştırma yapmış olmaları gerekmektedir.

112/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik - Mimarlık Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 17 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

1

Anatomi

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji Anabilim Dalı

1

Periodontoloji

Yardımcı Doçent

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Prof., Doç., Yrd. Doç.

İletişim Fakültesi

Yeni Medya

1

Gazetecilik

Yardımcı Doçent

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce)

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık

Prof., Doç., Yrd. Doç.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

2

İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları

Prof., Doç.

2

Yönetim ve Organizasyon

Prof., Doç.

1

Stratejik Yönetim

Prof., Doç.

2

Örgütsel Davranış

Prof., Doç.

1

Toplam Kalite Yönetimi

Prof., Doç.

1

İşletme Yönetimi

Prof., Doç.

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

1

İnşaat Mühendisliği / Yapı / Hidrolik

Prof., Doç., Yrd. Doç.

İç Mimarlık (İngilizce)

1

İç Mimarlık, Mimarlık

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

1

Endüstri Mühendisliği

Prof., Doç., Yrd. Doç.

102/1-1


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile Öğretim Üyesine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Esaslarına göre alınacak öğretim üyesi kadro ilanlarına ait başvuru belgeleri www.msgsu.edu.tr internet adresinin personel/ilgili mevzuat kısmında yer almaktadır.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ANABİLİM/ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Sistematik Felsefe ve Mantık

Doç.

1

Bilim Tarihi ve Felsefesi, Bilgi Kuramı, Analitik Felsefe konularında çalışmış ve yayın yapmış olmak.

Yeni Türk Dili

Doç.

1

Eski Türkiye Türkçesi ve Klasik Osmanlı Türkçesi dönemine ait metinler üzerinde yayınları bulunmak, dil - kültür konusunda araştırmalar yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Bina Bilgisi

Doç.

1

Mimar kökenli olmak,

Yapısal çevre - insan davranışı ile “yaşlı yaşam ortamları” konularında çalışmaları olmak, Kent morfolojisi ve yapı tipleri konusunda araştırma ve yayınları olmak,

Mekan, iç mekan organizasyonu konularında teori ve uygulama alanında en az 10 yıl eğitim tecrübesi olmak,

Mimari Proje Atölyesi deneyimine sahip olmak.

Bina Bilgisi

Doç.

1

Mimar kökenli olmak,

Mimari Tasarım alanında doğal çevre - tasarım ilişkisi konularında çalışmaları olmak,

Bina Bilgisi alanında en az 10 yıl teori ve uygulama dersi vermiş olmak,

Mimari Proje Atölyesinde öğretim üyeliği deneyimine sahip olmak.

 

Son Başvuru Tarihi: 09.01.2017

67/1-1


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c), 25(c) ve 26(a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1 - Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - 2 adet fotoğraf

4 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5 - Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7 - ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8 - Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9 - Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecek olup yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

UNVANI

DER.

ADEDİ

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

AÇIKLAMALAR

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Cerrahi Onkoloji Uzmanlık belgesine sahip olup, karaciğer ve böbrek nakli yapılan bir merkezde aktif olarak çalışıyor olmak.

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tıp ve Rehabilitasyon

Terapötik Enjeksiyonlar ve girişimsel ultrosonografi konularında deneyim sahibi ve eğitici olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Alanında doçent olup belagat metin şerhi ve Halil Nihat Boztepenin klasik şiir geleneği tarzında yazdığı manzumelerin yer aldığı eserlerin üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Radyoloji alanında uzmanlığını almış olup, Nöroradyoloji ile ilgili çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Acil Tıp alanında doçent unvanını almış olup toksikoloji alanında çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Müh. - Mim. Fak.

İnşaat Müh.

Hidrolik

Baraj-hazne sistemlerinin hidrodinamik analizi ve temas tanklarının verimlerinin arttırılması konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

2

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi uzmanı olup iyi klinik uygulamalar ve temel araştırmalar ve Vasküler Access sertifikaları sahibi olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hast.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup, Sürekli Renal Replesman tedavisi kursu sertifikası olmak.

Yrd. Doç.

1

1

İlahiyat Fak.

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

İslam Tazminat Hukuku alanında çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

5

1

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İktisat

İktisat Politikası

Makro ihtiyati politikalar alanında çalışmaları bulunmak.

Yrd. Doç.

1

1

Eğitim Fak.

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Postmodern Vampir Edebiyatında mitolojik kadın figürleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doktorasını II. Mahmud ve Osmanlı diplomasisi üzerine yapmış olmak ve bu alanda akademik çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Müh. - Mim. Fak.

Bilgisayar Müh.

Bilgisayar Yazılımı

Bilgi güvenliği, saldırı tespit sistemleri ve anormallik tespiti konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Ebelik

 

Halk Sağlığı Anabilim Dalında doktora yapmış olup birinci basamakta çalışanlarda iş doyumu, tükenmişlik, anksiyete konularında çalışmalar yapmış olmak.

75/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  :  05.01.2017

Son Başvuru Tarihi    :  19.01.2017

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

                                                                                                   BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

                                                                                                İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

                                                                            Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu      : (232) 4888114

                                                                            İşletme Fakültesi                                                 : (232) 4888113

                                                                            Fen Edebiyat Fakültesi                                        : (232) 4888139

                                                                            Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi                   : (232) 4885301

                                                                            Hukuk Fakültesi                                                 : (232) 4888145

                                                                            Mühendislik Fakültesi                                        : (232) 4888122

                                                                            Sağlık Bilimleri Fakültesi                                    : (232) 4888311

                                                                            Fax                                                                      : (232) 2792626

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu

Mutfak Sanatları ve Yönetimi

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

Turizm ve İşletme

(yiyecek-içecek işletmesi alanında çalışmış olmak)

veya,

Kimya - Gıda Mühendisliği

(Gıda Kimyası üzerine çalışmış olmak)

veya,

Antropoloji, Sosyoloji, Coğrafya (Mutfak kültürleri üzerine çalışmış olmak)

veya

Gastronomi, mutfak sanatları

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Profesör

1

Finans

İşletme Fakültesi

Lojistik Yönetimi

Profesör

1

Endüstri Mühendisliği

İşletme Fakültesi

İşletme

Doçent

1

Muhasebe veya Yönetim Bilimi veya Yönetim Organizasyon

İşletme Fakültesi

İşletme

Yardımcı Doçent

1

Muhasebe veya Yönetim Bilimi veya Yönetim Organizasyon

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji veya Nörofizyoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi veya Deneysel Psikoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Yardımcı Doçent

2

Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi veya Deneysel Psikoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Profesör

veya

Doçent

1

Uygulamalı Matematik, Olasılık ve İstatistik

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Yardımcı Doçent

1

Uygulamalı Matematik, Olasılık ve İstatistik alanlarının hepsinde ders verme tecrübesine sahip olan

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Profesör

veya

Doçent

2

Yapı, yapım bilgisi ve strüktürel tasarım

Hesaplamalı ve bilgisayar destekli tasarım

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Yardımcı Doçent

1

Hareketli grafik, dijital oyun tasarımı veya etkileşim tasarımı alanlarında çalışmalar yapmış olmak

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

Anayasa Hukuku

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

Medeni Hukuk

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

2

Endüstri/Endüstri Sistemleri/Sistem Mühendisliği alanlarından birinde Doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

2

Gıda Mühendisliği/Biyoloji alanlarından birinde Doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

2

Mekatronik/Makine/Elektrik Elektronik/Robotik Mühendisliği/Bilgisayar  alanlarından birinde Doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

Elektrik/Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde Doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

İnşaat Mühendisliğinde Doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

Makine Mühendisliğinde Doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik Fakültesi

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

Havacılık/Uzay/Uçak Mühendisliği/Astrofizik alanlarından birinde Doktora derecesine sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Profesör

veya

Doçent

1

Sağlık Yönetimi doktora programından mezun olmak

64/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili 31.12.2016 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan ilanımızda aşağıda bilgileri bulunan Profesör ve Doçent kadrolarının sehven yazılan eski ilan şartları karşılarında belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC

SEHVEN YAZILAN ŞART

ARANAN ŞARTLAR

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Cerrahi Onkoloji yandal uzmanı olmak. Kompozit doku nakli belge sahibi olmak.

Doçentliğini Genel Cerrahi’de almış olmak.

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Ürolojik laporoskopik cerrahide çalışma ve deneyim sahibi olmak. Robotik konsol cerrahisi sertifikası sahibi olmak.

Arterlerin yapısı ve erektil disfonksiyon ilişkisini araştıran çalışmaları olmak.

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Duygu durum bozuklukları ve nörotrofik faktörlerin bağlantısı üzerine çalışması olmak. Psikodinamik psikiyatri eğitimi almak.

Duygu durum bozuklukları ve nörotrofik faktörlerin bağlantısı üzerine çalışması olmak.

121/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Paksoy Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Müzecilik Vakfı (Paksoy Vakfı)

VAKFEDENLER: Gönül Paksoy, Şahin Paksoy

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/12/2016 tarihinde kesinleşen, 08/11/2016 tarihli ve E:2016/135, K:2016/367 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: İnsanlara eğitim, sağlık, kültürel, sanat ve müzecilik alanlarında yardımcı olmak ve yatırımlar yapmak, bilinçlendirmek, eğitim düzeyini yükseltmek, gelişmesini hızlandırmak, eğitim, sağlık, kültürel ve sanatsal alanlarda dayanışmayı sağlayarak toplumun her kesimini bu konularda aydınlatmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL (Yüz Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Gönül Paksoy, Şahin Paksoy, Doğan Paksoy, Alp Mesrur Paksoy, Cem Mesrur Paksoy

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Aynı amaçlı başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

76/1-1


TSE Erzincan Temsilciliğinden:

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu hizmetlerinin Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

Sıra No

Firma Adı

TS No

HYB No

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

1

ERZİNCAN YERGÜN İNŞ. OTO. NAK. GIDA VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939,

TS 12820

24-HYB-10

01.02.2016

Belge sahibinin talebi

2

MEHMET SEMİZ-SEMİZLER OTOMOTİV

TS 12047,

TS 12510

24-HYB-65

21.03.2016

Yıllık vize yapılmadığından

3

ÜMİT SUDAŞ- KÖRFEZ ELEKTRİK BOBİNAJ

TS 10079,

TS 12711

24-HYB-4

15.07.2016

Yıllık vize yapılmadığından

4

ERSİN BİNGÖL-KARGIN PETROL

TS 11939

24-HYB-114

15.07.2016

Yıllık vize yapılmadığından

5

KARADENİZ OKSİJEN GAZ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 11827

24-HYB-111

09.08.2016

Belge sahibinin talebi

6

UZMANLAR BEYAZ EŞYA VE KOMBİ-ORHAN ÖZYALÇIN

TS 12711,

TS 10079,

TS 12355,

TS 13273

24-HYB-118

06.09.2016

Yıllık vize yapılmadığından

7

SEMRA ÇİNAR ERZİNCAN YANGIN SÖNDÜRME

TS 11827

24-HYB-121

11.10.2016

Yıllık vize yapılmadığından

8

ERGÖZDE MEDİKAL DENTAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12426

24-HYB-22

11.10.2016

Yıllık vize yapılmadığından

9

ERZİNCAN AYDIN İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12255

24-HYB-120

29.11.2016

Belge sahibinin talebi

10

ÜMİT SUDAŞ-ÜMİT ELEKTRİK

TS 12711,

TS 12650,

TS 12870

24-HYB-49

29.12.2016

Yıllık vize yapılmadığından

19/1-1


 

Açıklama: Başlıksız-19