31 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29935

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Anonim Şirketinden:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Şehir Üniversitesinden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı (Ardeşen Vakfı)

VAKFEDENLER: Abdulmetin YENİLMEZ, Adem AKBENİZ, Adem KİBAROĞLU, Adnan KAHYA, Ahmet Naci AYTEMİZ, Ali Rıza ŞİŞMAN, Ali Salim TEKİN, Ali TEKTAŞ, Ali YENİLMEZ, Arif Temel KAHYA, Ayşe ER, Bülent ESKİÇIRAK, Cemal AYVAZ, Cemal Cahit AKBENİZ, Coşkun YEĞEN, Cumali ÖZDOĞAN, Coşkun ÇIRAKOĞLU, Eminali ÖNDER, Erdal SARAL, Erdem AKAGÜNDÜZ, Erol ÖKTEN, Fevzi YAŞAROĞLU, Hakan GÜLTEKİN, Harun MERTOĞLU, Hasan Fehmi ÇUKUR, Hasan İSLAMOĞLU, Hızır ASLIYÜKSEK, İbrahim ASLIYÜKSEK, İbrahim KUTANOĞLU, İlkin BERBEROĞLU, İrfan GÜNER, İsmail Hakkı BAYRAKTUTAN, İsmail Hakkı DURMUŞ, İsmail Hakkı TİRYAKİ, İsmail KUYUMCU, Kazım YUNUSOĞLU, Kemal EKSİLMEZ, Kenan UZUNHASAN, Mecit BİBEROĞLU, Mehmet EKŞİOĞLU, MEHMET İSLAMOĞLU, Mehmet PARLAK, Mehmet YEREBAKAN, Metin ÖZCAN, Moral Demir Nak. İnş. Tur. Paz. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Mustafa NAZİKOĞLU, Nazım ARDIŞEN, Nevzat KULABEROĞLU, Nusret BAYRAKTAR, Orhan ÖZYURT, Orhan ŞAMLIOĞLU, Osman Aşkın BAK, Osman Engin DALBASTI, Osman ÖN, Recep Ali BİBEROĞLU, Recep EKSİLMEZ, Sacettin HACIŞAHİNOĞLU, Sadık BAYRAKTAR, Sedat HACIALİEFENDİOĞLU, Şabanali ÖNÇIRAK, Şeref YAROĞLU, Tahsin Bekir YAZICI, Taner ÇAĞATAY, Tarık VARER, Tevfik HACIALİEFENDİOĞLU, Teyfik GÜNER, Yakup BALCAN, Yaşar MERAL, Yıldız SEFERİNOĞLU, Yusuf ÖNER, Zekeriya BOZKAN, Zeki Kadir ZENGİNAL, Ziya KAHVECİ

VAKFIN İKAMETGAHI: Ardeşen/RİZE

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Pazar (Rize) 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/11/2016 tarihli ve E:2016/415, K:2016/550 sayılı kararı

VAKFIN AMACI:

Ardeşen’deki eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak, ilçeye sosyal dayanışmaya katılımcı bir dinamizm kazandırmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçlarını gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Hakan GÜLTEKİN, Harun MERTOĞLU, Zekeriya BOZKAN, İsmail KUYUMCU, Adem AKBENİZ, Nazım ARDIŞEN, Yakup BALCAN, Erdal SARAL, Erol ÖKTEN, Taner ÇAĞATAY, Sacettin HACIŞAHİNOĞLU

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Benzer amaçlı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11547/1-1

—————

VAKFIN ADI: Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı (OYGEV)

VAKFEDENLER: Yusuf Doğan, Haluk Pehlivan, Cumaali Üstünkaya, Mahinur Nuran Erdal, Alişan Özdemir, Ramis Uslu, Mustafa Gümüş, Doğan Erdem, Birol Sezer, Mehmet Akdağ, İsmail Öztürk, Muhammet Uğur Özhabeş, Doğan Halis, Alaettin Aktay, Zekeriya Tekdemir, Zeynep Elbistan, Hasan Öztürk, Ali Kepez, Abdurrahman Akalın, Salih Deniz Çağlar, Mehmet Erdoğan Güler, Mehmet Muş, Cafer Aktürk, Cemil Orkunoğlu, Dursun Kırbaş, Mahir Taştan, Ali Rıza Akyüz, Aydoğan Dülger, Hilal Dokuzcan, Dürdane Adıgüzel Kılınç, Ali Aslan, Halit Ötün, Tacim Demir, İbrahim Barut, İrfan Özbek, Mustafa Keskin, Hakkı Taşdemir, Uğur Tekin, Münür Aydın, Ramazan Ağırbaş, Zeynel Öztürk, Hüseyin Güntaş, Celal Sevinç, Ali İbrahim Tutu, Mahmut Atom Duruk, Erdoğan Altan, Merih Ünver, Cengiz Alp, Gazi Duvarcı

Vakfın İkametgahı: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/11/2016 tarihinde kesinleşen 17/10/2016 tarihli ve E:2016/218, K:2016/346 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ekonomik olarak yoksul durumda olan ve yardıma muhtaç durumdaki kimselere, öğrencilere, hastalara ekonomik yardım sağlamak eğitim ve sağlık hizmetlerine katkıda bulunmak toplum içinde sevgi kardeşliği ve sosyal dayanışmayı sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmış Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Yusuf Doğan, Fehmi İlhan, Doğan Erdem, Mahmut Atom Duruk, Mustafa Gümüş Cumali Üstünkaya, Alişan Özdemir, Haluk Pehlivan, Hilal Dokuzcan, Mehmet Akdağ, Salih Deniz Çağlar

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Aynı amaç doğrultusunda çalışan bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

11548/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/417 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

11558/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 44167 ada 2 ve 3 nolu parseller, Belediye Encümenimizin 11.08.2016 gün ve 860/1819 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 13.10.2016 gün ve 2444/5201 sayılı kararı onaylanan 84193/15 nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

11549/1-1

—————

Yenimahalle İlçesi Yakacık ve İvedik Mahallelerindeki muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11550/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26’ncı maddesine göre Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret Anonim Şirketi (Vergi No: 632 004 2367) ile bu şirketin % 50 den fazla hissesine sahip ortağı Nurol Holding Anonim Şirketi (Vergi No.: 632 004 2501) hakkında verilen ve 08 Aralık 2016 tarihli ve 29912 sayılı Resmi Gazete’nin 251’inci sayfasında yayımlanan yasaklama kararı 29 Aralık 2016 tarihli TED.HİZ.: 66853150-4000-2279-16/Pl.Büt. ve Ted. Mevz. D. (Uyş.) sayılı Bakanlık Onayı ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

11590/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_01.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_02.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_03.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_11.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_12.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_13.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_14.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_15.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_16.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_17.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_18.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_19.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_20.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_21.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_22.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_23.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_24.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_25.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_26.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_27.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_28.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_29.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_30.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_31.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_32.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_33.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_34.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_35.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_36.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_37.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_38.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_39.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_40.jpg


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

14/09/2012 tarihli ve 28411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği’nin “Denetçi Yardımcılığına Giriş, Atanma ve Yetiştirilmeleri” başlıklı ikinci kısmında yer alan hükümler kapsamında, Genel İdare Hizmetleri sınıfından münhal 8 inci dereceli kadrolara atanmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 20 (yirmi) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi Yardımcısı alınacaktır.

1. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi Yardımcılığına öğrenim dalları itibariyle alınabilecek ve sınava katılabilecek aday sayısı, KPSS puan türleri ve istenilen taban puanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

I. GRUP

 

Öğrenim Dalları (Lisans)

Atama Yapılabilecek Boş Kadro Sayısı

Yazılı Sınava Katılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Puanı

Hukuk Fakültesi

7

140

KPSSP-79

70

Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri

7

140

KPSSP-109

70

 

II. GRUP

 

Öğrenim Dalları (Lisans)

Atama Yapılabilecek Boş Kadro Sayısı

Yazılı Sınava Katılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Puanı

Psikoloji

3

60

KPSSP-3

70

Sosyal Hizmetler

3

60

KPSSP-3

70

 

1.2. Giriş sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak denetçi yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında değişiklik yapma yetkisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına aittir.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

2.2. Son başvuru tarihi itibariyle, üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden/bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2.3. T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), tabloda belirtilen puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak.

2.4. 01.01.2017 tarihi itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

2.5. Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olmak ve denetçilik görevini yapmasına mani olacak hastalığı veya engeli bulunmamak.

2.6. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların tabloda belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

2.7. Başvuruların internet ortamında alınmasından sonra yazılı sınava girmeye hak kazandığı ilan edilenlerden, giriş şartlarını taşımadığı yazılı sınav öncesi anlaşılanlar sınava katılamazlar. Bakanlık ilan edilen boş kadro sayısının 20 katı adayı çağırmak zorunda olmadığından, bu aşamada yazılı sınava katılamayacağı kararlaştırılan adayların yerine yeni aday çağırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Böyle bir durumun ortaya çıkması, ilk değerlendirme sonucu sınava katılmaya hak kazanamayan diğer adaylar için sınava katılma hakkı doğurmayacaktır.

3. SINAV BAŞVURUSU

3.1. Başvurular 23 Ocak - 03 Şubat 2017 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (www.aile.gov.tr) web sayfasından elektronik ortamda alınacaktır. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

3.2. Sınav başvuruları Bakanlığın web sayfasındaki Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formu doldurulurken yükseköğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretinin elektronik ortamda eklenmesi gerekmektedir. Formun doldurulması ile belge eklenmesine ilişkin açıklamalar Bakanlığımız web sayfasında yer alacaktır.

3.3. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Adayların başvurularını son günlere bırakmamaları önerilmektedir.

3.4. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı Bakanlık sorumlu olmayacaktır.

3.5. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar 20 Şubat - 03 Mart 2017 tarihleri arasında;

T.C. Kimlik numarası beyanı, sınav başvuru formu, (Bakanlığımızın www.aile.gov.tr internet adresinde yer alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu internet ortamında eksiksiz şekilde doldurulmalı ve çıktısı alınarak imzalanmalıdır.), KPSS sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği ya da bilgisayar çıktısı, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği, iki adet fotoğraf, sınav ücreti dekontu (Dekont üzerinde başvuru yapan adayın adı soyadı ve T.C. kimlik numarasının bulunması gerekmektedir.) ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığına şahsen müracaat edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru sırasında istenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla Denetim Hizmetleri Başkanlığınca da onaylanabilecektir.

4. SINAV TARİHİ VE YERİ

4.1. Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacaktır.

4.2. Başvurular bu ilanın 2.6. bölümünde yer alan yöntemle sıralandıktan sonra, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri, yazılı sınavın yapılacağı adres, tarih ve sınav saatleri, sınav ücretine ilişkin bilgiler ile yazılı sınavda istenecek belgeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (www.aile.gov.tr) adresindeki web sayfasında ilan edilecektir.

4.3. Sınav Giriş Belgeleri www.aile.gov.tr adresindeki web sayfasından alınacaktır. Yazılı sınava gelen adayların, yanlarında kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport bulundurmaları gerekmektedir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar giriş sınavına katılamazlar.

4.4. Yazılı sınav sonuçları www.aile.gov.tr adresindeki web sayfasından yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılacaktır.

5. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

5.1. Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav aşamalarından oluşur. Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulüyle yapılacaktır.

Yazılı sınav soruları;

a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar için;

1) Hukuk grubu: Anayasa Hukuku (Genel esaslar, temel haklar ve hürriyetler), İdare Hukuku (Genel esaslar, idarî yargı, idarî teşkilât ve kamu personeli hukuku), İdari Yargı Usul Hukuku (Genel esaslar), Ceza Hukuku (Genel esaslar ve kamu görevlileri ile ilgili suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel esaslar), Medeni Hukuk (Genel esaslar ve aile hukuku), Borçlar Hukuku (Genel esaslar), 2) İktisat grubu: Makro ve Mikro İktisat, İktisat Teorisi, Güncel Ekonomik Sorunlar, 3) Maliye grubu: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları, Kamu Gelirleri ve Giderleri ve Bütçe, 4) Muhasebe grubu: Genel Muhasebe,

b) Sosyal Hizmetler ve Psikoloji bölümlerinden mezun olanlar için;

Türkiye’nin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı, Çocuk, Kadın ve İnsan Hakları ve Hukuku, Sosyal Politika ve Planlama, Psikoloji Biliminde Yaklaşım ve Yöntemleri, Eğitimde Rehberlik, Davranış Bozuklukları, Çocuk Gelişimi ve Sosyal Politikalar, Gelişim Psikolojisi, Aile Sosyolojisi, Sosyal Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk ve İdare Hukukunun genel esasları ve güncel ekonomik sorunlar.

Konularından seçme suretiyle gerçekleştirilecektir.

5.2. Öğrenim dalları itibariyle belirtilen konu başlıkları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

5.3. Yazılı sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında belirtilen atama yapılabilecek boş kadro sayısının dört katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılır. Yazılı sınavı son sırada kazanan aday ile puanı eşit olan diğer adaylar da sözlü sınava alınır. Yazılı sınavdan 70 ve üzerinde puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

6. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

6.1. Sınavı sonuçları, Bakanlığın www.aile.gov.tr adresindeki web sayfasında ilan edilir. Sözlü sınava girecek adaylara, sınavın yeri, günü ve saati, sınav tarihinden önce yazılı olarak bildirilir.

6.2. Sınav sonuçlarına itiraz usul ve esasları www.aile.gov.tr adresindeki web sayfasından ilan edilecektir.

7. DİĞER HUSUSLAR

7.1. Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

7.2. Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

7.3. Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bunlar hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilecektir.

8. BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Bakanlık web sayfasından (http://www.aile.gov.tr) veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığından (Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak No:10/A Blok 5.Kat Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.

İletişim                             : (0312) 705 5443 - (0312) 705 5414 - (0312) 705 5440

Elektronik Posta Adresi   : Denetci.Yardimciligi@aile.gov.tr

İlan olunur.

11543/1-1


Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

Başkanlık 5978 sayılı Kurum Yasasının 23’üncü maddesi uyarınca yazılı ve sözlü sınavla 12 adet Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alacaktır.

I. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava katılacaklarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) ÖSYM tarafından 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS)  aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden belirtilen taban puanı almış olmak kaydıyla müracaat edenlerden en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek  (Son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

c) Giriş sınavı yapıldığı tarih itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1982 ve sonraki tarihte doğanlar)

d) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerin ilandaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

e) İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Danca, Flamanca, Hollandaca, İsveççe, dillerinden 2015, 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavın (YDS ve e-YDS)’dan en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak(eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı dil sınavlarından 2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınan puanların bahse konu yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibariyle ÖSYM tarafından belirlenen YDS karşılıkları değerlendirmeye alınacaktır.) şartları aranır.

II. ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uzman Yardımcısı alınacak öğrenim dalları, kadro adedi, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Kadro Adedi

Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Taban Puan

Kamu Yönetimi,

Siyaset Bilimi,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,

Uluslararası İlişkiler,

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,

İnsan ve Toplum Bilimleri,

İktisat,

İşletme,

Sosyoloji,

İletişim,

İletişim Bilimleri,

İstatistik,

Hukuk,

İlahiyat,

Ekonomi,

12

240

KPSSP3

KPSSP4

KPSSP11

KPSSP12

KPSSP21

KPSSP25

KPSSP30

KPSSP33

KPSSP36

KPSSP37

KPSSP48

KPSSP64

KPSSP66

KPSSP79

KPSSP82

KPSSP91

KPSSP95

KPSSP110

KPSSP112

KPSSP115

KPSSP116

KPSSP117

70

 

III. BAŞVURU TARİHLERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

1) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 03 Ocak 2017 tarihinde başlayıp 20 Ocak 2017 tarihi mesai saati bitimine (saat 18.00) kadar yapılabilecektir.

2) Adaylar, başvuru tarihi bitimine kadar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No:145 06520 Balgat/ANKARA adresine başvurularını, şahsen, elden veya posta yolu ile yapacaklardır. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yapılmayan veya eksik belgeler ile yapılmış olduğu veyahut gerçeğe aykırı beyanlar olduğu anlaşılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Başvuru için istenen belgeler:

a)  Başkanlıktan veya www.ytb.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş iş talep formu,

b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği (Yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),

c) KPSS sınav sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış bilgisayar çıktısı,

d) YDS, e- YDS sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı,

e) T.C. kimlik numarası beyanı,

f) El yazısıyla doldurulmuş özgeçmiş,

g) 3 adet vesikalık fotoğraf ( son 6 ay içinde çekilmiş),

h) Kamu görevlisi olmaya engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı.

4) Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ytb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı olup yazılı sınav klasik ve test usulünde yapılacaktır.

Yazılı sınava, KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) belirlenerek toplam 240 (iki yüz kırk) kişi çağrılacaktır. Belirtilen miktarda adayın olmaması halinde başvurular nispetinde aday sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınavda;

a) Genel Kültür/Genel Yetenek,

b) Uluslararası İlişkiler,

c) Uluslararası Hukuk,

d) Siyasi Tarih,

e) Uluslararası Kuruluşlar,

f) Sosyoloji,

g) İletişim

Konu/alanlarında adayların bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik soruların yanında Başkanlığın görev alanlarıyla ilgili (Başkanlığın görev alanına giren konular 24.03.2010 tarih ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilmiştir.) sorular sorulacaktır. Yazılı sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

V. SINAVIN YERİ ve TARİHİ

Yazılı sınav 04 Şubat 2017 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınavın yapılacağı yer adaylara www.ytb.gov.tr adresinden bilahare duyulacaktır. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

VI. SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınav sonucunda 70 (yetmiş) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) 48 kişi sözlü sınava çağrılır. Belirtilen miktarda aday olmaz ise başvurular nispetinde aday çağrılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılacak olan sözlü sınavın yeri ve tarihi Başkanlığın kurumsal internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilan edilir.

Sözlü sınavda adayların:

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinin değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için (10) onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

VII. GİRİŞ SINAV SONUCU

Başarı sıralaması, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.  Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı en yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Adaylar sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyon tarafından en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya bildirilir.

VIII. ATAMA İŞLEMLERİ

Sınavı kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmalarına ilişkin işlemler, 5978 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

Sınavı kazananların Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı’na atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekir. Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

11595/1-1


Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bakanlığımız merkez teşkilatı istihdam edilmek üzere Avukatlık Hizmetleri Sınıfından 9 uncu, 8 inci, 7 nci ve 6 ncı derecelerde boş bulunan 10 (on) adet Avukat kadrosuna, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Giriş Sınavı ile personel alımı yapılacaktır.

I - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

c) ÖSYM tarafından 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) taban puanı almak kaydıyla başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde alınacak Avukat sayısının beş katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da Giriş Sınavına çağırılacaktır).

ç) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

II - BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Başvurular, 13/02/2017 tarihinde başlayıp 24/02/2017 tarihi mesai bitimine kadar (saat 18:00) yapılabilecektir. Sınava katılmak isteyenler, Bakanlığımız www.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden, “Avukatlık Giriş Sınavı Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bir şekilde detaylı özgeçmiş bilgilerini de yazıp doldurmak, vesikalık fotoğrafını, mezuniyet belgesini (varsa denklik belgesi) ve avukatlık ruhsatnamesini tarayıp eklemek suretiyle başvurularını elektronik ortamda yapacaktır. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan veya elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru formunda yer alacak fotoğraf; son altı ay içerisinde çekilmiş, mevzuata uygun ve kişinin kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte ve çözünürlükte olacaktır.

III - GİRİŞ SINAVININ YERİ VE TARİHİ

Giriş sınavı, sözlü olarak düzenlenecek olup, 29/03/2017 – 31/03/2017 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

Giriş Sınavına katılacaklara ilişkin liste 03/03/2017 tarihinde, Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar Giriş Sınavında, Bakanlığımız internet sitesinden temin edecekleri “Sınav Giriş Belgesi” ile kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

IV - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

Adayların Giriş Sınavında başarılı sayılabilmeleri için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almaları gerekmektedir.

Giriş Sınavında adaylar;

a) Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin faaliyet alanıyla ilgili konular,

1- Anayasa Hukuku

2- Medeni Hukuk

3- Borçlar Hukuku

4- İcra ve İflas Hukuku

5- İdare Hukuku

6- Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

8- İş Hukuku

9- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

10- 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

11- 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu

12- 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

13- 26/09/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle Sınav Komisyonu üyeleri tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için elli, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilerek tutanağa geçirilecektir. Giriş Sınavında başarılı sayılmak için ilgili Sınav Komisyonu üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması şarttır.

Giriş Sınavı sonuçlarına göre adaylar, Sınav Komisyonu tarafından puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, en fazla yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken adayların Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Giriş Sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adayların Avukat kadrolarına atamaları yapılacaktır. Ataması yapılanlardan belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller olmaksızın belirtilen süre içinde göreve başlamayanlar ile belge ile ispatı mümkün olan zorunlu haller nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşanların atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların yerine, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en fazla altı ay içerisinde Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir. Yedek listede yer almak, sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmeyecektir.

Ayrıca, Giriş Sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

V - İSTENİLECEK BELGELER

Giriş Sınavı sonucunda atanmaya hak kazandığı duyurulan adaylar, Sınav Başvuru Formu ile birlikte aşağıdaki belgeleri, duyuruda belirtilen tarihe kadar Personel Dairesi Başkanlığına elden veya şahsen teslim etmeleri ya da posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

1- Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği

2- Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

3- KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği

4- Dört adet vesikalık fotoğraf

5- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan

6- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı

7- Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan

8- 3 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (formlar eksiksiz olarak doldurulacak ve fotoğraf yapıştırılarak ilgili bölümleri imzalanacaktır)

9- Mal Bildirim Formu

Adaylar; 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu sırada belirtilen yazı ve form örneklerini, Bakanlığımız internet adresinden temin edebileceklerdir.

VI- İTİRAZ

Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilecek olup, yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca en fazla yedi gün içerisinde incelenerek karara bağlanacak ve itiraz sonucu adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

VII- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

11598/1-1


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI İLANI

Genel Müdürlüğümüz hukuk hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan ve aşağıdaki tabloda görev yeri, adedi ve kadro derecesi yazılı toplam 20 (yirmi) Avukat kadrosuna atama yapılması amacıyla 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle sözlü sınavla alım yapılacaktır.

 

BİRİM

ADET

DERECE

Merkez Teşkilatı

10

6-9

Taşra Teşkilatı (*)

Ankara (2)

Kocaeli (1)

Konya (1)

Balıkesir (1)

Mersin (1)

Trabzon (1)

Samsun (1)

Malatya (1)

Diyarbakır (1)

İl Müdürlüğü

 

* İllerin sıralaması Kalkınma Bakanlığı tarafından

   belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik

   sıralaması esas alınarak yapılmıştır.

10

6-9

 

I. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI:

Sınava katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekir;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) En az 4 yıllık eğitim veren Hukuk Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerince, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Avukat sayısının 5 katı aday arasına girmek,

4) Başvuru işlemlerinin son günü itibariyle Avukatlık ruhsatnamesi sahibi olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Adaylar, başvurularını 16 Ocak 2017 tarihinden 24 Ocak 2017 tarihi saat 23:59’a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girmek suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formuna yüklenecek vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır.

Adaylar “Avukatlık Giriş Sınavı Başvuru Formu”na aşağıdaki belgeleri eklerler.

a) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) ÖSYM internet sitesinden alınmış ve kontrol kodu bulunan KPSS sonuç belgesi

c) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya noter tarafından onaylı örneği (avukatlık ruhsatnamesinin aslının ibrazı halinde örneği başvuru sırasında onaylanacaktır),

d) 1 sayfayı geçmeyecek şekilde el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş,

Adaylar başvuru ekranına istenilen belgeleri okunabilir şekilde yüklediğinden emin olduktan sonra kaydet ve onayla butonuna basarak başvurularını tamamlayıp başvuru formunun çıktısını alabilirler.

III. SINAV İŞLEMLERİ:

a) Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanmak suretiyle ilana çıkılan merkez ve taşra teşkilatında atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katı aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

b) Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin liste, 30 Ocak 2017 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü (www.gsb.gov.tr – www.sgm.gov.tr) internet adreslerinden ve Spor Genel Müdürlüğü Örnek Mahallesi, Oruç Reis Caddesi, No: 13 Altındağ/ANKARA adresinde B-2 katında bulunan ilan panosunda duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAVIN ŞEKLİ:

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Vergi Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Genel Müdürlüğün faaliyet alanı ile ilgili diğer mevzuat konularındaki bilgi düzeyleri,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

hususlarında değerlendirilmek üzere Sınav Komisyonu tarafından sınava tabi tutulacaklardır.

V. SINAV YERİ VE TARİHİ:

Giriş Sınavı, 21 – 24 Şubat 2017 tarihleri arasında saat 10:00’da Spor Genel Müdürlüğü Örnek Mahallesi, Oruç Reis Caddesi, No:13 Altındağ/ANKARA adresinde B-1 katı toplantı salonunda yapılacaktır. Sınavın belirtilen tarihlerde bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların, mesai saatleri (09:00 – 18:00) içerisinde ve en geç sınav saatine kadar aynı adresten, fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

VI. DEĞERLENDİRME:

Değerlendirme Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Adaylar, IV. maddenin (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Giriş sınavı sonuçları, sınav komisyonunca, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilerek bir liste halinde tutanağa bağlanır.

Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Yerleştirme işlemi puan üstünlüğü esas alınarak tablodaki merkez ve il sıralamasına göre yapılacaktır.

Giriş sınavından 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII. GERÇEĞE AYRKIRI BEYAN:

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Giriş Sınavını kazananların listesi; Spor Genel Müdürlüğü Örnek Mahallesi, Oruç Reis Caddesi, No: 13 Altındağ/ANKARA adresinde B-2 katındaki ilan panosunda ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü internet adreslerinde (www.gsb.gov.tr - www.sgm.gov.tr) ilan edilecektir. Giriş Sınavını kazanan Avukat adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

IX. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına duyuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde itiraz edilebilir. İtirazlar sınav komisyonu tarafından beş gün içerisinde değerlendirilerek sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

Sınav ve başvuru konularında daha fazla bilgi için irtibat telefonu 0312 596 72 59 0312 596 72 61 - 0312 596 72 64 - 0312 596 73 37 - 0312 596 73 38 – 0312 596 73 39

İlanen duyurulur.

11596/1-1


Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

AVUKAT ALIMI SINAV DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 5 (beş) adet, taşra teşkilatında 15 (on beş) adet (Ankara ilinde 3, İstanbul ilinde 1, Kocaeli ilinde 1,Konya ilinde 1, Samsun ilinde 1, Trabzon ilinde 1, Adana ilinde 1, Antalya ilinde 1, Malatya ilinde 1, Gaziantep ilinde 1, Diyarbakır ilinde 1, Erzurum ilinde 1 ve Van ilinde 1 adet) olmak üzere toplam 20 (yirmi) adet Avukat kadrosuna, Avukatlık Hizmetleri Sınıfında 7 nci ve 8 inci derecelerde "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği" çerçevesinde 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle, sözlü sınavla alım yapılacaktır.

I. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) 22 Mayıs 2016 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü itibarıyla en az 70 puan almış olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla Hukuk Fakültesi veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Adaylar başvurularını, 27 Ocak 2017 tarihinden 06 Şubat 2017 tarihi saat 23:59’a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formuna yüklenecek belgeler;

a) Diploma veya mezuniyet belgesi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge),

b) ÖSYM internet sitesinden alınmış ve Kontrol Kodu bulunan KPSS sonuç belgesi,

c) Aday tarafından bir sayfayı geçmeyecek şekilde el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş,

d) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya noter tarafından onaylanmış örneği,

Başvuru formuna yüklenecek fotoğraf, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır.

Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Merkez ve taşra teşkilatı için adaylar ilanda belirtilen yerlerden sadece biri için talepte bulunulabilecektir.

III. SINAV İŞLEMLERİ

1- Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanmak suretiyle ilana çıkılan merkez teşkilatı ve taşra teşkilatındaki her bir il için ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucuna göre atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

2- Sözlü sınav 07 Mart 2017-10 Mart 2017 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

3- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar, 10 Şubat 2017 tarihinde (www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4- Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava gelirken nüfus cüzdanı veya üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan sürücü kimlik belgesi ile pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınavdan önce hazır bulunacaklardır.

Sözlü sınavda adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

• Anayasa Hukuku

• Medeni Hukuk

• Borçlar Hukuku

• Ticaret Hukuku

• Medeni Usul Hukuku

• İcra ve İflas Hukuku

• İdare Hukuku         

• İdari Yargılama Hukuku

• Ceza Hukuku         

• Ceza Usul Hukuku 

• İş Hukuku

• 351 sayılı Kanunda belirtilen Genel Müdürlüğün faaliyet alanı ile ilgili konularda bilgi düzeyi

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Değerlendirilerek her birinden ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

5 - Sınav Komisyonu tarafından adaylar,

1. Üçüncü fıkranın (a) bendinde yer alan konular arasından komisyonca belirlenecek soru/sorular üzerinden 50 puan,

2. (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinin her biri için onar puan üzerinden 50 puan,

verilerek değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar merkez ve taşra teşkilatı için ilanda belirtilen yer bazında puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur. Atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, ayrıca merkez teşkilatı için 3, taşra teşkilatında Ankara ili için 2 ve diğer her bir il için 1 yedek tespit edilecektir.

Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken adayların puanının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; (www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, sonuçlar adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilecektir.

IV. GÖREV MAHALLERİ

Merkez ve Ankara iline atanacak Avukat yurt sathındaki tüm dava ve icra takiplerinden ve koordinasyonundan sorumlu olabilecektir.

İstanbul iline atanacak Avukat İstanbul haricinde Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.

Kocaeli iline atanacak Avukat Kocaeli haricinde Yalova, Sakarya, Bolu ve Düzce illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.

Konya iline atanacak Avukat Konya haricinde Eskişehir, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.

Samsun iline atanacak Avukat Samsun haricinde Sinop, Çorum, Amasya ve Tokat illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.

Trabzon iline atanacak Avukat Trabzon haricinde Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane, illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.

Malatya iline atanacak Avukat Malatya haricinde Tunceli, Adıyaman ve Elazığ illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.

Adana iline atanacak Avukat Adana haricinde Osmaniye, Hatay, Mersin, illeri ile illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.

Gaziantep ilinde atanacak Avukat Gaziantep haricinde Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.

Antalya ilinde atanacak Avukat Antalya haricinde Burdur ve Isparta illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.

Erzurum ilinde atanacak Avukat Erzurum haricinde Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.

Diyarbakır iline atanacak Avukat Diyarbakır haricinde Bingöl, Mardin ve Batman illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.

Van iline atanacak Avukat Van haricinde Siirt, Hakkari, Şırnak, Muş ve Bitlis illeri ile bu illere bağlı ilçelerdeki dava ve icra takiplerini de takip edecektir.

Merkez teşkilatı ve Ankara ilinde görev yapacak olan Avukatlar; gerektiğinde tüm yurt sathındaki bütün il ve ilçelerdeki derdest davaların duruşmaları ile diğer icra takipleri için geçici olarak görevlendirilebilecektir.

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde bir dilekçe ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına Sınav Komisyonu Başkanlığına iletilmek üzere itiraz yapılabilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren Sınav Komisyonu tarafından 7 (yedi) iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VI. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Sınavı asıl olarak kazanan adaylar, atama işlemine esas olmak üzere başvuru sırasında sisteme yüklenen belgelerle birlikte aşağıda belirtilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:25 Çankaya/ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

a) 4 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 ebadında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş),

b) Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden Askerlik Durum Belgesi,

c) Mal Bildirimi,

ç) Sağlık açısından seyahate ve görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan,

d) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,

e) Etik Sözleşmesi,

f) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu.

Mal Bildirimi, Etik Sözleşmesi ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinden veya İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir

Söz konusu belgeleri kendilerine bildirilen süre içinde teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sınavda başarılı olup görevine başlamayanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en fazla altı ay içerisinde yedek listesindeki başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

11597/1-1


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

 

BÖLÜMÜ

ABD/PROG.

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Biyoloji

Zooloji

Profesör

1

1

Sucul Böcek Sistematiği üzerine çalışmalar yapmış olmak

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Biyoteknoloji

Doçent

1

3

Bitki Fizyolojisi alanında Doçentliğini almış ve Bitki Molekülü Biyolojisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Yardımcı Doçent

1

4

Cumhuriyet Dönemi Siyasal Düşünce Tarihinde Doktora yapmış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

2

Türk Dili ve Edebiyatı Halk Bilimi (Folklor) alanında Doktora yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bitki Koruma

Fitopatoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

Bitki Koruma

Entomoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Entomoloji alanında Doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Finansal Ekonometri

 

Yardımcı Doçent

1

5

Finansal Matematik Alanında Doktora Yapmış; Finans Mühendisliği, Finansal Ekonometri, Risk Modelleme, Stokastik Süreçler, Hesaplamalı Finans konularında Bilimsel çalışma yapmış olmak.

BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Yardımcı Doçent

1

4

Fizikokimya alanında Doktora Yapmış ve Kumarin İçerikli Polimerlerin Spektroskopik özellikleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

3

Gıda Mühendisliği Bölümünde Doktora Yapmış Olup, Real-Time PCR İle İlgili Çalışmalar yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

 

Yardımcı Doçent

1

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yardımcı Doçent

1

3

Tefsir Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Temel Bilimler

Veterinerlik Histolojisi ve Embriyoloji

Yardımcı Doçent

1

5

Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü Histoloji ve Embriyoloji alanında Doktora yapmış olmak.

İlan olunur.

11512/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

Cerrahi Tıp Bil.

Ortopedi ve Travm.

Profesör

1

1  *1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

Siy. Bil. Kamu Yön.

Siy.ve Sos. Bil.

Profesör

1

1  *2

Siy. Bil. Kamu Yön.

Siy.ve Sos. Bil.

Doçent

3

1  *3

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

Gemi Mak. İşlt. Müh.

 

Doçent

3

1  *4

Denizcilik İlşlt. Yönetimi

 

Doçent

3

1  *5

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

Uçak Gövde Motor Bakımı

 

Doçent

3

1  *6

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

Spor Yöneticiliği

 

Doçent

3

1  *7

Rekreasyon

 

Doçent

3

1  *8

HEREKE MYO

BÖLÜM

PROGRAMI

UNVANI

DERECE

ADET

Yönetim ve Org.

İnsan Kaynakları Yön.

Profesör

1

1  *9

HEREKE ÖMER İSMET UZUNYOL MYO

BÖLÜM

PROGRAMI

UNVANI

DERECE

ADET

Mülk. Kor.ve Güv.

Özel Güv. Koruma

Profesör

1

1  *10

KOCAELİ MYO

BÖLÜM

PROGRAMI

UNVANI

DERECE

ADET

Muhasebe ve Vergi.

Muhasebe ve Vergi Uyg.

Doçent

2

1  *11

 

*1 Üst ekstremite ve el cerrahisi alanında tecrübeli olmak.

*2 İslam siyasal düşüncesi, muhalefet ve Türkiye’de muhalefet kültürü konularında çalışmış olmak.

*3 Doçentliğini sayasal düşünceler alanında almış olup, sivil toplum, vatandaşlık, eğitimde toplumsal cinsiyet alanında çalışmaları bulunmak.

*4 Silisyum konusunda çalışmış olmak.

*5 Yaratıcılık ve yenilik alanında çalışma yapmış olmak.

*6 Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olup, Uçak Bakım lisansına sahip olmak.

*7 Spor politikaları ve spor yönetiminde bilgi teknolojileri alanında çalışmış olmak.

*8 Spor biyomekaniği, hareket analizi alanında çalışıyor olmak.

*9 Kaos yönetimi konularında çalışmış olmak

*10 Özel Güvenlik ve turizm güvenliği konularında çalışmış olmak

*11 Matematik bilim alanında doktora yapmış olmak.

11589/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine alınacak Öğretim Üyelerine ilişkin 28.12.2016 tarih ve 29932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda aşağıda belirtilen şekilde değişiklik yapılmıştır.

SEHVEN YAYIMLANAN

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Görsel Sanatlar

 

Doçent

1

1

Renk konusunun çok alanlı sanat eğitimi yönetimiyle uygulanması konusunda çalışmış olmak.

 

OLMASI GEREKEN

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Grafik Tasarımı

 

Doçent

1

1

Renk konusunun çok alanlı sanat eğitimi yönetimiyle uygulanması konusunda çalışmış olmak.

11545/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesi'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Hepatopankreatobilier cerrahide deneyim ve yayın sahibi olmak. Kadavra ve canlıdan canlıya karaciğer naklinde deneyim ve yayınları bulunmak. Endoskopik ultrasonografide deneyimli olmak. İntraoperatif ultrasonografide deneyimli olmak

11591/1-1


İstanbul Şehir Üniversitesinden:

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne

2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydıyla aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 1 (bir) Yardımcı Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1. Doktorasını tamamlamış olmak,

2. Tümdevre tasarımı, FPGA ile devre tasarımı konularında uzman olmak,

3. İngilizce ve Türkçe olarak ders verecek dil yetkinliğinde olmak.

Yardımcı Doçent adaylarının bilimsel dosyaları ile birlikte aşağıdaki adrese şahsen, posta ve e-posta ile (mdbf_info@sehir.edu.tr) başvurmaları beklenmektedir (Bilimsel dosyalar 4 set olarak hazırlanacak olup, yabancı dil sınavının başarılması halinde istenecektir). Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sekreterliği (Batı Kampüsü)

İstanbul Şehir Üniversitesi

Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. Oymacı Sok. No:15

34662 Üsküdar/İstanbul

T: 0216 444 40 34 / Dahili No: 9231

E-posta: mdbf_info@sehir.edu.tr

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi (Formu),

2. Nüfus cüzdan fotokopisi,

3. 1 fotoğraf,

4. YÖK formatında özgeçmiş,

5. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

6. Yabancı dil yeterliliğini gösterir belge (YDS İngilizce sınavından veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan alınması veya "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8.maddesinin 7.fıkrasında belirtilen şartlardan birinin taşınıyor olması),

7. Yayınları içeren bilimsel dosya (4 takım olarak hazırlanacak olup, yabancı dil sınavının başarılması halinde istenecektir),

8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

KADRO ADEDİ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler

Yardımcı Doçent

1

11593/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - "Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir."

2 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

3 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

DOÇENT

Y.DOÇENT

AÇIKLAMA

Adet

Derece

Adet

Derece

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

1

3

Betonarme Yapı Elemanları üzerine Doktora yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1

3

 

 

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Fizyoloji Anabilim Dalı

 

 

1

4

Egzersiz Fizyolojisi ve Antioksidanlar alanında deneyimli olmak, en az bir yıl lisans seviyesinde Tıp Eğitimi tecrübesi ve Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Rekreasyon Bölümü

 

 

1

2

İçsel Konuşma (Self-Talk), Empatik Eğilim, Ruhsal Uyum gibi konularda çalışmış olmak.

11576/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir.

(SUAM: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

 

Sıra No

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DRC

ARANAN ŞARTLAR

1

Ankara Atatürk Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Torakal epidural aneljezi ve anestezide eğitim tecrübesi olmak.

2

Ankara Atatürk Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

Akciğer nakli yapılan merkezde çalışmış olmak.

3

Ankara Atatürk Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

Akciğer ve yumuşak doku patolojisi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

4

Ankara Atatürk Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Pulmoner Rehabilitasyon ve evde sağlık hizmet sunumu konusunda deneyim sahibi olmak.

5

Ankara Atatürk Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Uzamış öksürüğü olan erişkin hastaların enfeksiyonları ile ilgili çalışması olmak.

6

Ankara Atatürk Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Akciğer kanserlerinde doku antikoru çalışması yapmış olmak.

7

Ankara Atatürk Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Palyatif tedavide deneyim sahibi olmak.

8

Ankara Atatürk Göğüs Hast.Göğ.Cer. SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

Girişimsel Pulmonoloji alanında çalışma ve deneyim sahibi olmak.

9

Ankara Çocuk Sağ.ve Hast. Hem.Onk. SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

Çocuk ürolojisi yandal uzmanı olmak.

10

Ankara Çocuk Sağ.ve Hast. Hem.Onk. SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Allerji ve İmmünoloji yandal uzmanı olmak.

11

Ankara Çocuk Sağ.ve Hast. Hem.Onk. SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Hemotoloji-Onkoloji yandal uzmanı olmak. Kemik iliği nakli sorumluluk sertifikası sahibi olmak.

12

Ankara Çocuk Sağ.ve Hast. Hem.Onk. SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

İlkokul çocuklarında bronşial hiperaktivite sıklığı konusunda çok merkezli çalışmaları olmak.

13

Ankara Çocuk Sağ.ve Hast. Hem.Onk. SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuklarda Kırım Kongo Ateşi üzerine çalışması olmak.

14

Ankara Çocuk Sağ.ve Hast. Hem.Onk. SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Allerji ve İmmünoloji yandal uzmanı olmak. Çocuk Allerji doçenti olmak.

15

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

Kranial menenjiomalar konusunda çalışması olmak.

16

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

Serebral anevrizmaların endovasküler ve mikrocerrahi yolla tedavileri konusunda sertifika,çalışma ve deneyim sahibi olmak.

17

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Hipofarinks kanserleri konusunda çalışması olmak. Metaplastik meme kanserleri konusunda çalışması olmak.

18

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Açık kalp cerrahisi geçiren çocuklarda ve erişkinlerde modifiye ultrafiltrasyon uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

19

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Ensdoskopik sinüs cerrahisi ile ilgili eğitim almış olmak.

20

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Baş boyun kanserleri ve uyku apnesi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

21

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

Transüretral rezeksiyon prostat ameliyatları ve perkütan nefrolitotomi ile ilgili çalışmaları olmak.

22

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

Laporoskopik üroloji sertifikası olmak. Erkek inkontinansı ve yapay üriner sfinkter konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

23

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Üst üriner sistem tümörlerinin endoskopik cerrahi tedavisi ile ilgili ve Üreter taşlarının laparaskopik tedavisi ile ilgili yayını ve deneyimi olmak.

24

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığında deneyim sahibi olmak. Uzmanlık eğitimi koordinasyonu konusunda deneyimli olmak.

25

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu tarafından verilen bord sertifikası sahibi olmak.

26

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Endokrinoloji uzmanı olmak.

27

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Erişkin Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak.

28

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Parkinson Cerrahisi, derin beyin stimilasyonu ve uygulamaları konusunda sertifika, çalışma ve deneyim sahibi olmak.

29

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Toplum temelli psikiyatri alanında çalışma ve deneyim sahibi olmak.

30

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Algoloji yandal uzmanı olmak. Palyatif bakımda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

31

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Kanser cerrahisinde rejional anestezi teknikleri ve postoperatif bakım konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak.

32

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Kranial ateşli silah yaralanmaları (harp cerrahisi) ile ilgili çalışması olmak.

33

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Cerrahi onkoloji yandal uzmanı olmak.

34

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Cerrahi onkoloji yandal uzmanı olmak. Onkoplastik meme cerrahisi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

35

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Cerrahi onkoloji yandal uzmanı olmak. Mide kanserinde periferik kanda genetik ekspresyon çalışma yapmış olmak.

36

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Cerrahi Onkoloji yandal uzmanı olmak. Onkoplastik cerrahi, troid kanseri ve deneysel barsak anastomozları konusunda çalışmaları olmak.

37

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Nazal kavitede hava akımlarının cerrahi öncesi ve sonrası analizi üzerine çalışması olmak.

38

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk onkoloji ve hemotoloji yandal uzmanı olmak. Kemik tümörleri ve PCR teknikleri konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

39

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Kırım Kongo Kanamalı Ateşinde aşı projesi yapıyor olmak.

40

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Tıbbi onkoloji uzmanı olmak. İmmünoonkoloji üzerine çalışma yapmış olmak.

41

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Profesör

1

Lenfosintigrafi/sentinel lenf nodu ve pediatrik onkoloji/ osteosarkoma konularında çalışmaları olmak ve PET-BT de en az 5 yıllık deneyime sahip olmak.

42

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

Elektromagnetik alanın etkileri ile ilgili çalışmaları olmak.

43

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

İntestinal transplantasyon konusunda eğitim almış olmak. Yenidoğan cerrahisinde çalışma ve deneyim sahibi olmak.

44

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

Nüks inmemiş testislerin skrotal yaklaşımla tedavi edilmeleri konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

45

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Çocuk Kalp-Damar cerrahisi yandal uzmanı olmak. Yenidoğan ECMO kullanımı konusunda eğitm vermek ve deneyimli olmak.

46

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Endokrin Metabolizma yandal uzmanı olmak.

47

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Romatoloji yandal uzmanı olmak.

48

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk hemotoloji-onkoloji yandal uzmanı olmak.

49

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk İmmünoloji ve Allerji Uzmanı ve Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak.

50

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Yenidoğan yandal uzmanı olmak. Yenidoğan alanında hipotermi çalışmaları yapmak.

51

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Acil yandal uzmanı olmak.

52

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk Endokrin yandal uzmanı olmak.

53

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk kardiyolojisi yandal uzmanı olmak.

54

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ.Çoc.Sağ.ve Hast .SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

Çocuk kardiyolojisi yandal uzmanı olmak.

55

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Perinatoloji yandal uzmanı olmak.

56

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Jinekolojik Onkoloji yandal uzmanı olmak.

57

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Tuba patalojilerin mikrobiyolojik belirteçler ile değerlendirilmesine yönelik çalışması olmak.

58

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Laparoskopik cerrahi konusunda yayın ve deneyim sahibi olmak.

59

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Suda doğum ile ilgili çalışması olmak.

60

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Anne ölümlerinin önlenmesi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak. İnvitro fertilizasyon ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

61

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Meme kanseri ve inme rehabilitasyon konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

62

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Algoloji yandal uzmanı olmak. Kardiyopulmoner geriatrial ve robotik rehabilitasyon konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak.

63

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Üst Ekstremitede, EMG Biyofeedback, FES, Ayna Terapisi çalışmaları olmak. Afazi konusunda çalışmaları ve yayınları olmak.

64

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

1

Kas iskelet sistemi ultrasonografisi ve robotik yürüme sistemleri hakkında çalışmaları olmak.

65

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

1

Apraxi ve nörojenik mesane konuslarında çalışmaları olmak.

66

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

1

İnme rehabilitasyonu ve izoknetik egzersizler konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak.

67

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

1

Serebral Palsili ve inmeli hastalarda düşmeler konusunda çalışması olmak. Nörojenik mesane ve kardiyopulmoner rehabilitasyon konularında çalışma ve deneyim sahibi olmak.

68

Ankara Keçiören SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

Bariatrik cerrahi ve ileri laparoskopik cerrahi konularında deneyim sahibi ve çalışmaları olmak.

69

Ankara Keçiören SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Gelişimsel kalça displazisi cerrahi tedavisi sonrası gelişen sinir yaralanmaları hakkında çalışma ve deneyim sahibi olmak.

70

Ankara Keçiören SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik,Rekonstrüktif ve Est.Cer.

Doçent

1

Allojen sinir grefti ile ilgili kinik çalışması olmak.

71

Ankara Keçiören SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

Kanserli dokularda GST ekspresyon analizleri ile ilgili çalışmaları olmak.

72

Ankara Keçiören SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Endokrin metabolizma yandal uzmanı olmak.

73

Ankara Keçiören SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Bağ dokusu hastalıklarında hematolojik bulgular konusunda çalışmaları omak.

74

Ankara Keçiören SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak.Hepatit B virüsü enfeksiyonunun kardiyak fonksiyonlara etkisi konusunda çalışması olmak.

75

Ankara Keçiören SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

MR defekografi ve BT kolonografi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

76

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji

Doçent

1

Yoğun bakım yandal uzmanı olmak. En az 10 yıl yoğun bakım konusunda deneyim sahibi olmak.

77

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Yoğun bakım yandal uzmanı olmak. Akut zehirlenmelerle ilgili çalışma ve deneyim sahibi olmak.

78

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Nörovasküler ve endovasküler cerrahi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak. Endoskopik transsfenoidal cerrahi konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

79

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

Endovasküler beyin AVM ve anevrizva tedavileri konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

80

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Influenza A H1N1 ile ilgili klinik çalışması olmak. Kırım Kongo kanamalı ateşi patogenezi ve doku tipleri ile ilişkisi konusunda çalışması olmak.

81

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Yoğun bakım yandal uzmanı olmak.Yanık ve biyomateryaller üzerine çalışma yapmış omak.

82

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Cerrahi Onkoloji yandal uzmanı olmak.Kompozit doku nakli belge sahibi olmak.

83

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

Primer spontan pneumotoraks ile ilgili çalışması olmak.

84

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Lameller keratoplasti konusunda deneyim sahibi olmak.

85

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Tıbbi retina, vitreoretinal cerrahide deneyimli olmak.

86

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

İç kulakla ilgili deneysel çalışması olmak. Coclear implant uygulamaları ile ilgili en az 10 yıl deneyim sahibi olmak.

87

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Otomikoz ve dermotomikozis ilişkisi konusunda çalışması olmak.

88

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Baş boyun kanserli hastalarda Radyoterapinin işitme üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.Uyku laboratuvarı polisomnografi sertifika sahibi olmak.

89

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

El Cerrahisi yandal uzmanı olmak. En az 10 yıl el cerrahisi deneyimine sahip olmak.

90

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Ağrılı eklem protez değerlendirilmesinde kemik spect-CT nin rolü konusunda çalışması olmak.

91

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Pelvis ve acetebulum kırıkları konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

92

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Sitopatoloji konusunda eğitim alıp en az 10 yıl deneyim sahibi olmak.

93

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Ürolojik laporoskopik cerrahide çalışma ve deneyim sahibi olmak.Robotik konsol cerrahisi sertifikası sahibi olmak.

94

Ankara Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

Metabolik sendrom ve erektil disfonksiyon konusunda çalışma ve deneyim sahibi olmak.

95

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Kırım kongo kanamalı ateşi hastalığında seroepidomiyoloji patogenez ve micro RNA konularında çalışması olmak.

96

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Nefroloji yandal uzmanı olmak.Aktif olarak böbrek nakli yapılan bir ünitede en az 5 yıl çalışması olmak.

97

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak. Kronik Hepatit B de karaçiğer yağlanmasında viral ve konakçı özellikleri ile ilgili çalışması olmak.

98

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Hemotoloji yandal uzmanı ve Doçenti olmak. Kemik iliği naklinde en az 10 yıllık deneyim sahibi olmak.

99

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Tıbbi onkoloji uzmanı olmak. Mide kanserinin adjuvan tedavisi konusunda çalışması olmak.

100

Ankara Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji