30 Aralık 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29934

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


AÇIK İHALE (3/G) USULÜ İLE İHALE EDİLEN ARAÇ BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DEMİRYOL FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNE “DİZEL LOKOMOTİF VE ANA AKSAMLARININ 8 İŞÇİ İLE 10 AY SÜRELİ KOMPLE TEMİZLİK İŞİ” (YERLİ İSTEKLİLER İÇİN HİZMET ALIMI)

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HASTANE BİNASININ İŞLETİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Darıca Belediye Başkanlığından:


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Orman Bölge Müdürlüğünden:


SONDAJ BORUSU VE DÜZ TAKIM (TİJ) ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TEKNİK ALTYAPI ALANINDA (TAY) KALAN TAŞINMAZLAR 30 (OTUZ) YIL SÜRE İLE İHALE YOLUYLA KİRAYA VERİLECEKTİR

Bağcılar Belediye Başkanlığından:


3 YILLIK 84000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Borçka/ARTVİN


100 GR. KAMELYA KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


3 YILLIK 81.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Salarha/RİZE


TOZ TOPLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


3 YILLIK 90.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: RİZE


3 YILLIK 66000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Çaykur Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden: RİZE


LOKOMOTİF MUHTELİF DÖKÜM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN EANOSS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 9 KALEM  VAGON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


SEKSİYONER İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


ANKARA-NİĞDE OTOYOLU PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDA TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Erbaa Belediye Başkanlığından: TOKAT


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Karasu Milli Emlak Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AÇIK İHALE (3/G) USULÜ İLE İHALE EDİLEN ARAÇ BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DEMİRYOL FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNE “DİZEL LOKOMOTİF VE ANA AKSAMLARININ 8 İŞÇİ İLE 10 AY SÜRELİ KOMPLE TEMİZLİK İŞİ” (YERLİ İSTEKLİLER İÇİN HİZMET ALIMI)

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2016/597300

1 - İdarenin:

• Adresi                                        :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü İstanbul Yolu 8. Km (TMO Arkası) Behiçbey Yenimahalle / ANKARA

• Telefon ve Faks Numarası         :  (0 312) 211 10 41 - (0 312) 211 06 96

• İlgili                                            :  Alparslan YILDIZ Malzeme Grup Md. (312) 211 10 41 Dahili 8450

İhale konusu işin adı ve miktarı    :  “Dizel Lokomotif ve ana aksamlarının 8 işçi ile 10 ay süreli komple temizlik işi, (Diğer hususlar ihale dokümanı ve eki Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)

2 - Yukarıda belirtilen alım Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 3/g Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

3 - Teklif verecek isteklilerin ihale konusu iş veya benzer iş olarak tanımlanmış olan “Tren, Metro Vagonları ve Hafif Raylı Sistemler, Vagon, Lokomotif, Jeneratör Vagonu ile her türlü demiryolu araçlarının temizliği” konularında son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanmış ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere iş deneyimini gösteren belge sunmaları gerekmektedir. İhaleye katılabilmek için istenen diğer belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - İhale konusu işin yeri TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü’dür. (Diğer hususlar ihale dokümanı ve eki Teknik Şartnamede belirtilmiş olup ilgili şartname uyarınca işin yerinde görülmesi gerekmektedir.)

5 - İhale 23.01.2017 Pazartesi günü saat 14.00’da TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Toplantı salonunda yapılacaktır.

6 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23.01.2017 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya ulaştırılmış olması şarttır.

7 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimcileri Şubesi TR500001002533032083215004 No’lu hesaba yatırılacak KDV Dahil 150,00 TL doküman bedeline ait makbuz karşılığından Fabrika Mali İşler Müdürlüğü’nden ilgili doküman temin edilebilir.

8 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

9 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11444/1-1


HASTANE BİNASININ İŞLETİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Darıca Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Darıca Belediyesine (Darıca-KOCAELİ) ait olan Bayramoğlu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet caddesi, 30K-3A pafta, 2125 ada, 3 nolu parsel üzerinde bulunan Hastane Binasının işletimi işi, Darıca Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 10.01.2017 Salı günü, saat 10:45’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ve açık artırma suretiyle ihale edilecektir.

 

YERİ VE MEVKİSİ

CİNSİ

KİRA SÜRESİ

MUAMMEN KİRA BEDELİ (AYLIK)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

ŞARTNAME

Bayramoğlu Mah.

Hastane Binası

10 yıl

29.500,00 TL + KDV

106.200,00 TL

150,00 TL

 

İHALEYE KATILACAK OLANLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR;

İhale 10.01.2017 Salı günü saat 10:45’de Belediye Hizmet binasında bulunan Encümen Odasında yapılacaktır. Teklifler ve istenilen belgeler ihale saatinde İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir.

İhaleye girebilme şartları: (İstenilen Belgeler)

a) Kanuni ikametgah belgesi

b) Nüfus cüzdan fotokopisi

c) Türkiye de Tebligat adres beyanı

d) Tüzel kişi olması halinde Ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge (2017 yılına ait)

e) Noter tasdikli yetki belgesi ve İmza sirküleri

f) Vekaleten katılıyor ise Noter tasdikli vekaletname

g) Ortak girişim olması halinde Noter Tasdikli Ortak girişim Beyannamesi ve ayrıca Ortaklardan her birine ait yukarıdaki maddelerden sayılan belgeler.

h) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuz

i) İdareden satın alınarak okunup her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

j) Darıca Belediyesinden alınmış Borcu yoktur Belgesi

k) Darıca İlçesi dışında Hastane işletmeciliği faaliyetinde bulunulmuş ise o Belediyeden alınan borcu yoktur belgesi

l) Katılımcıların En az 10 (On) yıl süre ile Özel Hastane İşletmeciliği yaptığına dair İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış resmi yazı veya belge

m) Bu hususta hazırlanan şartname ve ekleri Emlak İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir, 150 TL bedelle isteyenlere verilir.

n) İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Posta yoluyla yapılan müracaatlarda gecikme olması halinde müracaat dikkate alınmayacaktır.

11414/1-1


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Orman Bölge Müdürlüğünden:

“Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Arsa Satışı Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi” 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35’inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca ve Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik gereği “Kapalı Teklif ” usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 61 Balgat/Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 0312 296 45 00 - Faks: 0312 296 47 05

2 - İhale konusu işin                 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Ankara İli Etimesgut İlçesi Yapracık Mahallesi 49692 Ada 2 Parsel ve Keçiören İlçesi Ovacık Mahallesi 91837 Ada 4 Parselin (Eski 90991 Ada 4 Parsel) verilmesine karşılık, uygulama projeleri ve mahal listeleri dokümanda verilmiş olan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye mahallesi 80016 ada 1 parsel (Eski 3229, 3230 parsel) Devlet Ormanı (6831 sayılı Orman Kanunu 17. Mad.) üzerinde yaklaşık; 10.000 m2 kapalı alanlı Ankara Orman Bölge Müdürlüğü İdare binası, 2.000 m2 kapalı alanlı Ankara Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası, 12.000 m2 kapalı alanlı Yangın Acil Durum Üniteleri, 5.800 m2 kapalı alanlı Eğitim ve Toplantı Üniteleri, Elektrik ve Mekanik altyapı işleri yaptırılacaktır.

b) Taşınmaz mal

     muhammen bedeli                 :  46.086.700,00 TL.

c) İnşaat bedeli                           :  45.540.836,95 TL.

ç) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  Yer tesliminden itibaren 630 (Altı Yüz Otuz) takvim günüdür

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 61 Balgat/Çankaya/ Ankara 2. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  11/01/2017 Çarşamba günü Saat: 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

4.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.5. Bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.6. Bu işe ait İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki nakdi teminatın Ankara Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Kurumsal Şube TR75 0001 0025 3306 2881 7150 12 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge.

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.9.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.1.10. Doküman alındı belgesi.

4.1.11. Teknik personel taahhütnamesi.

4.1.12. İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olmadığına İlişkin Taahhütname.

4.1.13. İş Ortaklığı Beyannamesi.

4.1.14. Banka Referans Mektubu.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 61 Balgat/Çankaya/Ankara adresinde görülebilir ve KDV Dahil 5.000,00 (Beşbin) Türk Lirasının İhale adı belirtilmek sureti ile Ankara Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Kurumsal Şube TR75 0001 0025 3306 2881 7150 12 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesi sureti ile Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 61 Balgat/Çankaya/Ankara adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 61 Balgat/Çankaya/Ankara 2. Kat Toplantı Salonu adresinde İhale Komisyonu Başkanlığı’na verilebileceği gibi, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 61 Balgat/Çankaya/Ankara adresine iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, Uygulama projesi ve mahal listesi ihale şartnamesi ekindeki dokümanda verilmiş olan Ankara Orman Bölge Müdürlüğü İdare binası, Ankara Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası, Yangın Acil Durum Üniteleri ve Eğitim ve Toplantı Ünitelerini yapmayı ve satışa konu arsalar ile yapılacak inşaat maliyetleri arasındaki fark olan: 545.863,05 TL (BeşyüzkırkbeşbinSekizyüzaltmışüç TL Beş Krş) ilave bedeli ödemeyi taahhüt eder. İhale bunlara ilave olarak kapalı teklif usulü ile pey sürerek artırmak suretiyle yapılacaktır. Bu ihalede uygun bedel; teklif edilecek bedellerin en yükseğidir. Tekliflerin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. İlave bedel üzerine teklif edilen ek bedel ile birlikte toplam bedel üzerinden idare tarafından projeleri ve mahal listeleri hazırlanmış olan Ankara Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan T.C. Başbakanlıktan izin alınan inşaatların birinde ek inşaat yaptırılacaktır. Yapılacak ek inşaat imalatı için sözleşme aşamasında hangi projenin ne miktarda yapılacağı sözleşmede açık bir şekilde yazılacak, ana sözleşme ile birlikte imzalanacaktır.  Asıl ve ek iş için anahtar teslimi sözleşme düzenlenecektir.

9 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif verilemez.

10 - İhaleye konu taşınmazların bedeli ile yapılacak inşaatların maliyetleri 2016 yılı rayiç ve birim fiyatlarına göre hesaplandığından, sözleşmenin 2017 tarihinde imzalanacak olması nedeniyle taraflar iş bu ilan ve şartnamedeki 2016 yılı fiyatlarını peşinen kabul eder, 2017 ve sonraki yıllarda oluşacak rayiç ve birim fiyatlarını öne sürerek herhangi bir değer ve imalat farkı istemeyeceklerdir.

11 - İstekliler 1.382.601,00 TL’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11488/1-1


SONDAJ BORUSU VE DÜZ TAKIM (TİJ) ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Sondaj Borusu ve Düz Takım (Tij) Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2016/598437

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ Ankara

b) Telefon ve faks numarası                :  0312 201 20 41 - 0312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Mal Alımı, Sondaj Borusu ve Düz Takım (Tij) Alımı

                                                               1. Kısım: 500 Adet 3 1/2”Sondaj Boruları (Drill Pipe)

                                                               2. Kısım: 2.200 Adet 4 1/2” Sondaj Boruları (Drill Pipe)

                                                               3. Kısım: 1.000 Adet 2 7/8” Düz Takım (Tij)

b) Teslim yeri/yerleri                           :  a) Yerli İstekliler için; Ankara MTA Genel Müdürlüğü Etimesgut Sondaj Ambarları

                                                               b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye Deniz Limanı,

c) Teslim tarihi/tarihleri                       :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren;

                                                               1. Kısım: 150 (yüzelli) takvim günü,

                                                               2. Kısım: 150 (yüzelli) takvim günü,

                                                               3. Kısım: 150 (yüzelli) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                                 :  24/01/2017 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler, Geçerli API SPEC 5DP sertifikasının bir kopyasını teklifle birlikte verecektir. Üretici firma adı API Composit listesinde yer alacak, teklif ve teslim sırasında aktif durumda olacaktır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100, Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

11425/1-1


TEKNİK ALTYAPI ALANINDA (TAY) KALAN TAŞINMAZLAR 30 (OTUZ) YIL SÜRE İLE İHALE YOLUYLA KİRAYA VERİLECEKTİR

Bağcılar Belediye Başkanlığından:

1 - Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2226 ada 2 ve 10 parsel sayılı 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Teknik Altyapı Alanında (TAY) kalan taşınmazlarda 59 araçlık yer altı katlı otoparkı, üzeri pazar alanı ve Pazar alanı üstü 2 kat spor salonu yapılması ve bunun için yapılacak yatırım bedelinin aylık kira bedeline mahsup edilmek üzere 30 (Otuz) yıl süre ile ihale yoluyla kiraya verilecektir.

2 - Söz konusu tesisler haftada iki gün Bağcılar Belediyesi tarafından ücretsiz kullanılacaktır.

3 - Tespit edilen yatırım bedeli 10.129.475,88 TL'dir.

4 - Aylık Muhammen kira bedeli 45.000,00 TL + KDV'dir.

5 - Geçici teminat bedeli 486.000,00 TL + KDV'dir.

6 - İhale İştirak Teminatı 250.000,00 TL + KDV'dir.

7 - Şartname 250,00 TL + KDV bedel karşılığında Plan Proje Müdürlüğünden temin edilebilir.

8 - İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı D.İ. Kanununda istenen belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerdir.

9 - İhale 10.01.2017 tarihinde saat; 09:30'da Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

10 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale ilgili dosyalarını 10.01.2017 tarihinde saat; 09:00’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

11373/1-1


3 YILLIK 84000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Borçka/ARTVİN

1 - Müdürlüğümüzce 2017, 2018, 2019 yılları için ihtiyaç duyulan toplam 84000 ton su buharı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, Açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü Bezenti Mevkii Karşıköy Borçka/ARTVİN adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17/01/2017 günü saat 14:00'e kadar Muratlı Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında alınır.

8 - İhale Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü Bezenti Mevkii Karşıköy Borçka/ARTVİN adresinde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11472/1-1


100 GR. KAMELYA KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

İKN: 2016/575809

1 - Teşekkülümüze ait Rize 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 2.000.000 adet 100 gramlık kamelya kutu iskeleti %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığı-RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.01.2017 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel Üzerinden en az %3 geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp. Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

11156/1-1


3 YILLIK 81.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Salarha/RİZE

İhale Tarihi: 11/01/2017

1 - Müdürlüğümüzce 2017, 2018, 2019 yılları için ihtiyaç duyulan toplam 81.000 ton su buharı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, Açık İhale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü Salarha/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11/01/2017 günü saat 14:00'e kadar Salarha Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında alınır.

8 - İhale Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü Salarha/RİZE adresinde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11040/1-1


TOZ TOPLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 1 Adet Toz Toplama Sistemi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10.01.2017 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11289/1-1


3 YILLIK 90.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Müdürlüğümüzce 2017, 2018, 2019 yılları için ihtiyaç duyulan toplam 90.000 ton su buharı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, Açık İhale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Sahil Mahallesi Muzaffer Birben Caddesi No: 169   53700 Fındıklı-RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 10/01/2017 günü saat 14:00’e kadar Fındıklı Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8 - İhale Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Sahil Mahallesi Muzaffer Birben Caddesi No: 169 53700 Fındıklı/RİZE adresinde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11134/1-1


3 YILLIK 66000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Çaykur Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Müdürlüğümüzce 2017, 2018, 2019 yılları için ihtiyaç duyulan 66000 Ton Su Buharı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığın ÇAYKUR Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12/01/2017 günü saat 14.00’e kadar ÇAYKUR Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale ÇAYKUR Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11389/1-1


LOKOMOTİF MUHTELİF DÖKÜM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/589689

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  3 Kalem (60 Adet Susta tiji, 1200 Adet Susta-Dış,1200 Adet Susta-İç) teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  13.01.2017 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 13/01/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11305/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN EANOSS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 9 KALEM  VAGON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2016/600162

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  9 KALEM VAGON MALZEMESİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 25.01.2017 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 150,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11517/1-1


SEKSİYONER İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Seksiyoner 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/585315

Dosya No                                  :  1621101

1 - İdarenin                                : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)   Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın              : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Seksiyoner (120 adet)

b) Teslim yeri                            :  TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ambarlarıdır.

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                     Satınalma Dairesi Başkanlığı

                                                     Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  16.01.2017 Pazartesi günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif genel toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 16.01.2017 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

11392/1-1


ANKARA-NİĞDE OTOYOLU PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDA TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

İHALE KONUSU

İHALE DOSYASI SATIŞ BEDELİ

(KDV DAHİL)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

İHALE TARİH/ SAATİ

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Yap-İşlet - Devret (YİD) Modeli Kapsamında Tüm İstekliler Arasında Kapalı Teklif Alma Usulü ile Yaptırılacaktır.

75.000 TL (Yetmişbeşbin Türk Lirası)

75.000.000 TL (Yetmişbeşmilyon Türk Lirası)

14/04/2017

10:30

 

1 - Ankara-Niğde Otoyolu Projesi’nin Şartnamesine ekli proje ve teknik şartnamelere göre 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapım, işletim ve devri işine ait ihalesi; 14/04/2017 günü saat 10:30’da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA A-Blok Giriş Katı Küçük Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.

2 - İHALENİN KONUSU: Ankara-Niğde Otoyolu Projesi’nin 3996 sayılı Kanun ve bu Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda Otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak İdare’ye devredilmesidir.

3 - İstekliler; İhale dosyasını 16/01/2017 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 75.000 TL (Yetmişbeşbin Türk Lirası)’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını alabileceklerdir.

4 - Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 75.000.000 TL (Yetmişbeşmilyon Türk Lirası)’dir. Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin 6. Maddesinde belirtilmiştir. 

5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde saat 10:00’e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır.

6 - İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, işe ait İdari Şartnamede belirtilmiştir.

7 - Anılan iş 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen Usul ve Esaslar dâhilinde yürütülecektir.

8 - İdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar.

İlgilenenlere duyurulur.

11502/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Erbaa Belediye Başkanlığından:

TOKAT

1 - İHALE USULÜ:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi (açık teklif usulü) gereği tahmini muhammen bedelden Açık Teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

2 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI:

 

Sıra No

İli

İlçesi

Mahalle

Cadde

Cinsi

Ada No

Parsel No

Alanı

(m²)

Muhammen Bedel (TL) KDV DAHİL

Geçici Teminat (TL)

Dosya Bedeli (TL)

1

TOKAT

ERBAA

ERTUĞRUL GAZİ MAH.

SAĞLIK CADDESİ

AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU

592

8

1578,59

2.250.000,00 TL

(İkimilyon ikiyüzellibin türklirası)

67.500,00 TL

(Altmışyedibin beşyüz türklirası)

1.000,00 TL

(Bin türklirası)

 

3 - İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Erbaa Belediye Başkanlığı Meclis salonu 09/01/2017 Saat 10:00 da Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

1. Tebligat için, firma yetkilisi tarafından kaşe-imza yapılmış adres gösteren "adres beyannamesi" ihale dosyasında bulunacaktır.

2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ihale dosyasında bulunacaktır.

2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge;

2.2. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

2.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

3. İmza sirküleri ihale dosyasında bulunacaktır.

3.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

3.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

3.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

4. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

5. Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi;

6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

7. Şartnamenin 11. Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.

8. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

9. Şartname alındı makbuzu

5 - İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler, ilan metnimizin 2. maddesinde belirtilen miktardaki parayı yatıranlara, Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde verilecektir.

Tel: 03567151191

Adres: Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi No: 85 ERBAA/TOKAT

İrtibat Kurulacak İlgili Personel: İbrahim KESKİN / Destek Hizmetleri Müdürü

İhaleye Girecek isteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

6 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - İlgililere ilanen duyurulur.

11489/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Karasu Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

İLİ: SAKARYA

İLÇESİ: KARASU

İHALEYİ YAPAN İDARE: KARASU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İDARENİN TEL. NO: (0 264) 718 11 20   FAX NO: (0 264) 718 11 19

 

SIRA

NO

MAH./

KÖYÜ

TAŞINMAZ

NO

MEVKİİ

CİNSİ

PAFTA

NO

ADA

NO

PARSEL

NO

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

HAZİNE

HİS.(m²)

İMAR DURUMU

TAHMİNİ

BEDELİ

(TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL)

TARİHİ

SAATİ

2

İHSANİYE

54070100569

KOCAEĞRELTİLİK

ARSA

7

 

1467

25.073,56

25.073,56

1/25000

ÖLÇEKTE

BÖLGESEL

ÇALIŞMA ALANI

2.510.000,00

753.000,00

11.1.2017

11:00

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 11 Ocak 2017 Çarşamba günü karşısında belirtilen saatte Karasu Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatine kadar yatıracakları geçici teminatın makbuzu veya süresiz teminat mektubu, (Banka teyit yazısı ile birlikte) ikametgah senedi, tebligat için Türkiye’de adres gösterir belgeyi, nüfus cüzdan örneği, gerçek kişilerin: T.C Kimlik numarasını, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişiler noterden tasdikli vekaletname ile tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını (Tüzel kişilerde ise ihalenin yapılacağı yıl içerisinde Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan alınmış sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi, vekaletname ve imza sirküleri ile) birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3 - İstekliler şartnameler ve eklerindeki bütün şartları kabul ve taahhüt etmek zorundadır. İstekliler şartnameleri ve eklerini mesai saatleri içerisinde Karasu Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görebilirler.

4 - İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Ortak Girişim olarak ihalelere teklif verilemez.

7 - Türkiye genelinde ihale bilgileri internet vasıtasıyla "www.milliemlak.gov.tr" adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

11290/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Akharım Mahallesi 163 Parsel nolu 32.600,00 m2 tarla nitelikli gayrimenkul (üzerinde 3000 adet şeftali ağacı bulunmaktadır), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

 

Mahallesi

Cinsi

Ada

Parsel

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Garanti Teminat

AKHARIM

TARLA (ŞEFTALİ BAHÇESİ)

-

163

32.600,00

2.445.000,00 TL

73.350,00 TL

700.000,00 TL

 

2 - İhale 11/01/2017 tarihinde saat 15.00’de Orhangazi Belediyesi, encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen %3’ lük geçici teminatı ve garanti teminatını ihaleden evvel ödemek şarttır.

4 - İhaleye iştirak edecek taliplilerde aranacak şartlar;

Gerçek kişiler için;

a) Nüfus cüzdanı sureti

b) İkametgah

c) İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza sirküsü (Noterden)

Tüzel kişi olması halinde;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

b) Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge

c) İmza sirküleri

5 - İhale şartnamesi 1.000,00 TL karşılığı, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden (Camikebir Mahallesi Dervişbey Caddesi No:1 Orhangazi/BURSA) satın alınabilir.

6 - İstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Belediyemiz, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmelidir.

11368/1-1