29 Aralık 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29933

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk - Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Ankara Ellidördüncü Noterliği, Eskişehir Yedinci Noterliği, Gebze Onbeşinci Noterliği 01.03.2017 tarihinde, Gebze Sekizinci Noterliği 03.03.2017 tarihinde, Ankara Dokuzuncu Noterliği, İstanbul Yirmibeşinci Noterliği 17.03.2017 tarihinde ve Kartal Onuncu Noterliği 23.03.2017 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

ANKARA DOKUZUNCU NOTERLİĞİ

1.371.370,58 TL

2

ANKARA ELLİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

3.922.366,56 TL

3

ESKİŞEHİR YEDİNCİ NOTERLİĞİ

1.051.651.66 TL

4

GEBZE SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

751.644,17 TL

5

GEBZE ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ

985.246,83 TL

6

İSTANBUL YİRMİBEŞİNCİ NOTERLİĞİ

1.862.321,00 TL

7

KARTAL ONUNCU NOTERLİĞİ

2.053.114,01 TL

11490/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden ikinci sınıf Ayvalık Birinci Noterliği ve Körfez Birinci Noterliği 15.03.2017 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

   Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

AYVALIK BİRİNCİ NOTERLİĞİ

554.338,16 TL

2

KÖRFEZ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

662.708,76 TL

11491/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

 

SIRA NO

NOTERLİK ADI

2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

BEYOĞLU ONİKİNCİ NOTERLİĞİ

1.255.987,27 TL

2

İSTANBUL OTUZBİRİNCİ NOTERLİĞİ

962.036,26 TL

3

İZMİR ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.257.572,57 TL

İlan olunur.

11492/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

 

S.NO

NOTERLİLK ADI

2015 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1

RİZE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

644.970,83 TL

2

SURUÇ NOTERLİĞİ

483.468,70 TL

İlan olunur.

11493/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2015 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

 

S. NO

NOTERLİK ADI

İLİ

2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ

1

ARDANUÇ NOTERLİĞİ

ARTVİN

59.944,88 TL

2

BAKLAN NOTERLİĞİ

DENİZLİ

34.421,29 TL

3

BEŞİRİ NOTERLİĞİ

BATMAN

61.711,72 TL

4

BOZTEPE NOTERLİĞİ

KIRŞEHİR

29.676,92 TL

5

ÇELTİKÇİ NOTERLİĞİ

BURDUR

38.507,52 TL

6

DEMİRKÖY NOTERLİĞİ

KIRKLARELİ

77.737,01 TL

7

GÖLMARMARA NOTERLİĞİ

MANİSA

101.369,99 TL

8

HAFİK NOTERLİĞİ

SİVAS

98.569,16 TL

9

HINIS NOTERLİĞİ

ERZURUM

99.453,37 TL

10

HOCALAR NOTERLİĞİ

AYFONKARAHİSAR

31.389,09 TL

11

KIZILIRMAK NOTERLİĞİ

ÇANKIRI

46.198,63 TL

12

MURATLI NOTERLİĞİ

TEKİRDAĞ

284.470,91 TL

13

NAZIMİYE NOTERLİĞİ

TUNCELİ

12.933,55 TL

14

OVACIK NOTERLİĞİ

TUNCELİ

29.110,01 TL

15

TAŞLIÇAY NOTERLİĞİ

AĞRI

42.026,89 TL

16

ULAŞ NOTERLİĞİ

SİVAS

48.232,50 TL

17

ULUS NOTERLİĞİ

BARTIN

92.055,72 TL

18

YENİPAZAR NOTERLİĞİ

AYDIN

146.198,22 TL

19

YENİPAZAR NOTERLİĞİ

BİLECİK

13.886,76 TL

20

YEŞİLHİSAR NOTERLİĞİ

KAYSERİ

96.057,49 TL

İlan olunur.

11494/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Doruk Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda “07.12.2016 tarihli ve 29118 sayılı” ifadesinin çıkarılarak “09.12.2016 tarihli ve 29118 sayılı” ifadesinin eklenmesi 22.12.2016 tarihli ve 30341 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11495/1-1

—————

17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Bolu Arme Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili 574841 YİBF nolu yapıya ilişkin ilanda sehven yazılan “Bolu Arme Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça Yapı Denetim İzin Belgesinin iptal edilerek faaliyetlerine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi” ifadesinin çıkarılarak “Bolu Arme Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi” ifadesinin eklenmesi 22.12.2016 tarihli ve 30272 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11496/1/1-1

—————

17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Çevreci Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili 2-1 pafta, 687 parsel üzerindeki yapıya ilişkin ilanda sehven yazılan “Çevreci Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça Yapı Denetim İzin Belgesinin iptal edilerek faaliyetlerine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi” ifadesinin çıkarılarak “Çevreci Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi” ifadesinin eklenmesi 22.12.2016 tarihli ve 30342 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11496/2/1-1

—————

17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Kayra Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili 855439, 855447 YİBF nolu yapılara ilişkin ilanlarda sehven yazılan “Kayra Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça Yapı Denetim İzin Belgesinin iptal edilerek faaliyetlerine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi” ifadesinin çıkarılarak “Kayra Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi” ifadesinin eklenmesi 23.12.2016 tarihli ve 30407 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11496/3/1-1

—————

17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Elif Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Oktay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı” ifadesinin çıkarılarak “Sembol Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı” ifadesinin eklenmesi 21.12.2016 tarihli ve 30121 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11497/1/1-1

—————

17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Elif Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Muammet Enes YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26247, Oda Sicil No:78483)” ifadesinin çıkarılarak “Muhammet Enes YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26247, Oda Sicil No:78483)” ifadesinin eklenmesi 22.12.2016 tarihli ve 30201 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11497/2/1-1

—————

17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Güraltun Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Efdal DUYGU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89978)” ifadesinin çıkarılarak “Eftal DUYGU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89978)” ifadesinin eklenmesi 22.12.2016 tarihli ve 30249 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11497/3/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 23.12.2016   Karar No: 6971

DEVREDEN ve LEHİNE HAK

TESİS EDİLEN ŞİRKETİN               :

• TİCARİ UNVANI                           :  Corporate Resources B.V.

• MERKEZİ ADRESİ                        :  Locatellikade 1, 1076 AZ Amterdam HOLLANDA

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ              :  İran Cad. No: 21/448   06680 Kavaklıdere/ ANKARA

DEVRALAN VE ALEYHİNE TAKYİT

KONULAN ŞİRKETİN                     :

• TİCARİ ÜNVANI                           :  Statoil Banarlı Turkey B.V.

• MERKEZİ ADRESİ                        :  Conradstraat 38 Unit D6. 128 3013 AP Rotterdam HOLLANDA

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ              :  Eski Büyükdere Cad. No: 1 Plaza No: 1-M1/09 Maslak 34398 Sarıyer/İSTANBUL

PETROL HAKKININ MAHİYETİ   :

Corporate Resources B.V.’nin sahip bulunduğu AR/CBV/K/F18-C ve AR/CBV/K/F19-d1,d4 pafta no.lu petrol arama ruhsatlarının her birindeki % 100’er hissesinden % 50’şer hissesinin Statoil Banarlı Turkey B.V.’ye devri ile birlikte aşağıda (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) maddelerinde belirtilen hususların Corporate Resopurces B.V. lehine bir hak, Statoil Banarlı Turkey B.V. aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescili.

MÜRACAAT TARİHLERİ: 08.09.2016, 21.09.2016, 11.10.2016

KARAR:

Corporate Resources B.V.’nin Tekirdağ ve Kırklareli illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/CBV/K/F18-C ve AR/CBV/K/F19-d1,d4 pafta no.lu 2 adet petrol arama ruhsatının her birindeki %100’er hissesinden %50’şer hissesini bütün hak ve vecibeleriyle birlikte Statoil Banarlı Turkey B.V.’ye devretmek ve adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen ruhsatların her birindeki %50’şer hisseyi devralmak ve bu devirle birlikte söz konusu petrol arama ruhsatları üzerinde;

a) Corporate Resources B.V.'nin aşağıda tanımlanan "Sığ Hakları" çerçevesinde, arama ruhsatları alanlarının tamamında söz konusu "Sığ Hakları" kapsamında yapılacak hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerinde %100 bölünmemiş hissesi olacaktır. "Sığ Hakları" arama ruhsatlarının tamamı İçerisinde, 0.6 psi/ft veya daha yüksek basınç kapanı olarak tespit edilen derinliğin (metrik olarak) üzerinde kalan bölümlerdir. (genel olarak 2.500 metre gerçek dikey derinliğin üzerinde kalan kısımlar olarak öngörülmektedir).

b) Aksi yönde ilgili bir sözleşme olması halinde buna bağlı olarak, (a) Sığ Hakları ile ilgili olarak yürütülecek tüm operasyonlardaki tüm masraf ve giderler Corporate Resources B.V. tarafından karşılanacak, (b) Corporate Resources B.V. Sığ Hakları ile ilgili olarak yürütülen operasyonlardan kaynaklanan bütün talepler, yükümlülükler ve zararlar (Dolaylı Zararlar ve Çevresel Yükümlülükler dahil) ile ilgili olarak Statoil Banarlı Turkey B.V. tazmin edecek ve beri kılacaktır, ve (c) Sığ haklarındaki operasyonlardan elde edilecek tüm haklar ve kazançların % 100'ü Corporate Resources B.V.'ye ait olacaktır.

c) Ruhsat sahasında 19 Ağustos 2016 tarihinden önce açılan tüm arama, değerlendirme ve üretim kuyuları ile yine aynı tarihten önce kurulmuş bunlarla alakalı tüm boru hatları, tesisler, makineler, teçhizatlar ve/veya diğer tüm tesisatın, yapıların ve ekipmanların ("Mevcut Kuyular ve Tesisler") mülkiyeti Corporate Resources B.V.'de kalacak ve Corporate Resources B.V. mevcut kuyular ve tesislere ilişkin tüm kazançları almaya ve bunlarla ilgili yükümlülüklerden sorumlu olmaya devam edecektir.

d) Sığ Hakları ile ilgili olarak mevcut ve gelecekte açılacak tüm kuyular, kurulacak tesisler ve altyapıdan kaynaklanacak tüm kazanç ve yükümlülükler % 100 Corporate Resources B.V. şirketine ait olacaktır.

e) Statoil Banarlı Turkey B.V. şirketi ile Corporate Resources B.V. arasında imzalanan ortak işletme anlaşması uyarınca Corporate Resources B.V. Sığ Hakları ile ilgili olarak "Operatör" olarak hareket edecektir.

f) Corporate Resources B.V.'nin Sığ Hakları'na yönelik hakları AR/CBV/K/F18-C ve AR/CBV/K/F19-dl-d4 pafta no.lu petrol arama ruhsatlarından doğabilecek tüm işletme ruhsatları için de aynen geçerli olacaktır.

hususlarının tarafların aralarında imzaladıkları 19 Ağustos 2016 tarihli “Farm-in Anlaşması” çerçevesinde Corporate Resources B.V. lehine bir hak, Statoil Banarlı Turkey B.V. aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescil edilmesi için 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/1-(c), (ç), Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 7,8/1-d ve 21 inci maddelerine istinaden yapmış oldukları müracaatları ve ekleri incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan’ının 15.12.2016 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

Taraflar arasında 19 Ağustos 2016 tarihinde imzalanan “Farm-in Anlaşması”nın kendi aralarında geçerli olması ve Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesine istinaden,

Corporate Resources B.V.’nin Tekirdağ ve Kırklareli illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/CBV/K/F18-C ve AR/CBV/K/F19-d1,d4 pafta no.lu 2 adet petrol arama ruhsatının her birindeki % 100’er hissesinden %50’şer hissesinin Statoil Banarlı Turkey B.V.’ye devredilmesine,

Bu devirle birlikte yukarıda (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) maddelerinde belirtilen hususların da Corporate Resources B.V. lehine bir hak Statoil Banarlı Turkey B.V. Şirketi aleyhine bir takyit olarak tesis ve Petrol Siciline tescil edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde AR/CBV-STT/K/F18-C ve AR/CBV-STT/K/F19-d1,d4 pafta no.lu 2 adet petrol arama ruhsatının her birindeki hisse oranları: Corporate Resources B.V. % 50 Statoil Banarlı Turkey B.V. %50 olacaktır

11438/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Tarihi: 23.12.2016   No: 6970

• HAK SAHİBİ ŞİRKETİN ADI       :  Corporate Resources B.V.

• MERKEZ ADRESİ                          :  Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, HOLLANDA

• TEBLİGAT ADRESİ                      :  İran Cad. No: 21/448   06680 Kavaklıdere/ ANKARA

• HAK TESİSİ YAPILACAK

  ŞİRKETİN ADI                               :  Statoil Banarlı Turkey B.V.

• MERKEZ ADRESİ                          :  Conradstraat 38, Unit D6, 128, 3013 AP Rotterdam, HOLLANDA

• TEBLİGAT ADRESİ                      :  Eski Büyükdere Cad. No: 1 Plaza No: 1-M1/09 Maslak 34398 Sarıyer/İSTANBUL

• TESİS VE TESCİL EDİLECEK

   PETROL HAKKININ

   MAHİYETİ                                     :  İR/TGT-PIN-CBV/2926, ARİ/TGT-PIN-CBV/ 3734-5122 ve ARİ/TGT-PIN-CBV/3659 hak sıra no.lu işletme ruhsatlarının her biri üzerinde; aşağıda (a) ve (b) maddelerinde belirtilen hususların Statoil Banarlı Turkey B.V lehine bir hak, Corparate Resources B.V. aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescili

• MÜRACAAT TARİHLERİ            :  26.10.2016

KARAR:

Corporate Corporate Resources B.V., Tekirdağ ili sınırları içerisinde Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation ve Pinnacle Turkey Inc. ile müştereken sahip olduğu İR/TGT-PIN-CBV/2926, ARİ/TGT-PIN-CBV/3734–5122 ve ARİ/TGT-PIN-CBV/3659 hak sıra no.lu işletme ruhsatlarının her biri üzerinde;

a) İR/TGT-PIN-CBV/2926, ARİ/TGT-PIN-CBV/3734-5122 ve ARİ/TGT-PIN-CBV/3659 hak sıra no.lu işletme ruhsatları kapsamındaki sahalarının tamamına ilişkin "Derin Hakları" (aşağıda tanımlı) kapsamında Corporate Resources B.V. Şti’nin % 40 payı üzerinde Statoil Banarlı Turkey B.V.’nin söz konusu Derin Hakları çerçevesinde hidrokarbonların üretimi ile ilgili olarak % 40 bölünmemiş hakkı olacaktır. "Derin Hakları" yukarıda belirtilen işletme ruhsatlarının tamamı içerisinde, 0.6 psi/ft veya daha yüksek basınç kapanı olarak tespit edilen derinliğin (metrik olarak) altında kalan bölümlerdir (genel olarak 2.500 metre gerçek dikey derinliğin altında kalan kısımlar olarak öngörülmektedir). Bu bağlamda, İR/TGT-PIN-CBV/2926, ARİ/TGT-PIN-CBV/3734-5122 ve ARİ/TGT-PIN-CBV/3659 hak sıra no.lu işletme ruhsatları kapsamındaki Derin Hakları üzerindeki hakları; Statoil Banarlı Turkey B.V. % 40, Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation % 41,5 ve Pinnacle Turkey Inc. % 18,5 şeklinde olacaktır.

b) Konuyla ilgili aksi yönde anlaşmalar saklı kalmak üzere, işletme ruhsatlarına tesis edilen bu haklar çerçevesinde; (A) Derin Hakları ile ilgili olarak % 40 hakkına ilişkin yürütülecek operasyonlardaki tüm masraf ve giderler Statoil Banarlı Turkey B.V. tarafından karşılanacaktır. (B) Statoil Banarlı Turkey B.V. 'nin Derin Haklarındaki % 40 hakkına ilişkin olarak operasyonlardan doğabilecek tüm talep, sorumluluk ve zararlar (Dolaylı Zararlar ve Çevresel Yükümlülükler dahil) ile ilgili olarak Statoil Banarlı Turkey B.V. Corporate Resources B.V. Şirketini masun tutacaktır ve (C) Statoil Banarlı Turkey B.V. şirketinin Derin Hakları ile ilgili olarak tesis edilen % 40 hakkına ilişkin tüm haklar ve kazançlar Statoil Banarlı B.V. Şirketine ait olacaktır;

hususlarının tarafların aralarında imzaladıkları anlaşması çerçevesinde Statoil Banarlı Turkey B.V lehine bir hak Corparate Resources B.V. aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescil edilmesi için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/1-ç, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 7, 8/1-d ve 21 inci maddelerine istinaden yapmış oldukları müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 15.11.2016 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

Resources Corporate Resources B.V. Tekirdağ ili sınırları içerisinde Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation ve Pinnacle Turkey Inc. ile müştereken sahip olduğu İR/TGT-PIN-CBV/2926, ARİ/TGT-PIN-CBV/3734–5122 ve ARİ/TGT-PIN-CBV/3659 hak sıra no.lu işletme ruhsatlarının her biri üzerinde; yukarıda (a) ve (b) maddelerinde belirtilen hususların, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi ve taraflar arasında imzalanan anlaşmanın kendi aralarında geçerli olması şartlarıyla, Statoil Banarlı Turkey B.V lehine bir hak Corparate Resources B.V. aleyhine bir takyit olarak tesis ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/1-ç maddesi gereğince karar verilmiştir.

11439/1-1

—————

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc, Corporate Resources B.V. ve Transatlantic Exploration Mediterranean Int Pty Ltd Şti’nin Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde müştereken sahip bulundukları AR/TGT-PIN-CBV-TEM/K/N39-a1,a4 ve AR/TGT-PIN-CBV-TEM /K/N39-d1,d2 pafta no.lu 2 adet petrol arama ruhsatını terk için 16.12.2016 tarihinde müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

11440/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 23.12.2016   Karar No: 6972

DEVREDEN ve LEHİNE HAK TESİS

EDİLEN ŞİRKETİN                                 :

• TİCARİ UNVANI                                 :  Corporate Resources B.V.

• MERKEZİ ADRESİ                               :  Locatellikade 1, 1076 AZ Amterdam Hollanda

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ                    :  İran Cad. No: 21/458   06680, Kavaklıdere/ ANKARA

DEVRALAN VE ALEYHİNE TAKYİT

KONULAN ŞİRKETİN                           :

• TİCARİ ÜNVANI                                 :  Statoil Banarlı Turkey B.V.

• MERKEZİ ADRESİ                               :  Conradstraat 38 Unit D6.128 3013 Rotterdam Hollanda

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ                    :  Eski Büyükdere Cad. No: 1 Plaza No: 1-M1/09 Maslak 34398, Sarıyer/İSTANBUL

PETROL HAKKININ MAHİYETİ         :  Corporate Resopurces B.V.’nin Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation ve Pinnacle Turkey Inc. ile müştereken sahip olduğu AR/TGT-PIN-CBV/K/F17-c2, c3 ve AR/TGT-PIN-CBV/K/F18-d1,d2, d4 pafta no.lu petrol arama ruhsatlarının her birindeki % 40’ar hissesinin tamamının Statoil Banarlı Turkey B.V.’ye devri ile birlikte aşağıda (a), (b), (c) maddelerinde belirtilen hususların Corporate Resopurces B.V. lehine bir hak, Statoil Banarlı Turkey B.V. aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescili.

MÜRACAAT TARİHLERİ                     :  26.10.2016

KARAR:

Corporate Resources B.V.’nin Tekirdağ ve Kırklareli illeri sınırları içerisinde Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation ve Pinnacle Turkey Inc. ile müştereken sahip olduğu AR/TGT-PIN-CBV/K/F17-c2, c3 ve AR/TGT-PIN-CBV/K/F18-d1,d2, d4 pafta no.lu 2 adet petrol arama ruhsatının her birindeki % 40’ar hissesinin tamamını bütün hak ve vecibeleriyle birlikte Statoil Banarlı Turkey B.V.’ye devretmek ve adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen ruhsatların her birindeki % 40’ar hisseyi devralmak ve bu devirle birlikte söz konusu petrol arama ruhsatları üzerinde;

a) AR/TGT-PIN-CBV/K/F17-c2, c3 ve AR/TGT-PIN-CBV/K/F18-dl, d2, d4 pafta no.lu arama ruhsatları kapsamındaki sahalarının tamamına ilişkin "Sığ Hakları" (aşağıda tanımlı) kapsamında Statoil Banarlı Turkey B.V.’nin % 40 payı üzerinde Corporate Resources B.V.'nin söz konusu Sığ Hakları çerçevesinde hidrokarbonların aranması ve üretimi ile ilgili olarak % 40 bölünmemiş hakkı olacaktır. "Sığ Hakları" yukarıda belirtilen arama ruhsatlarının tamamı içerisinde, 0.6 psi/ft veya daha yüksek basınç kapanı olarak tespit edilen derinliğin (metrik olarak) üzerinde kalan bölümlerdir (genel olarak 2.500 metre gerçek dikey derinliğin üzerinde kalan kısımlar olarak öngörülmektedir). Bu bağlamda, AR/TGT-PIN-CBV/K/F17-c2, c3 ve AR/TGT-PIN-CBV/K/F18-dl, d2, d4 pafta no.lu arama ruhsatları kapsamındaki Sığ Hakları üzerindeki hakları; Corporate Resources B.V. % 40, Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Corporation % 41,5 ve Pinnacle Turkey Inc. % 18,5 şeklinde olacaktır.

b) Konuyla ilgili aksi yönde anlaşmalar saklı kalmak üzere, arama ruhsatlarına tesis edilen bu haklar çerçevesinde; (A) Sığ Hakları ile ilgili olarak % 40 hakkına ilişkin yürütülecek operasyonlardaki tüm masraf ve giderler Corporate Resources B.V. tarafından karşılanacaktır. (B) Corporate Resources B.V.'nin Sığ Haklarındaki % 40 hakkına ilişkin olarak operasyonlardan doğabilecek tüm Talep, Sorumluluk ve Zararlar (Dolaylı Zararlar ve Çevresel Yükümlülükler dahil) ile ilgili olarak Corporate Resources B.V., Statoil Banarlı Turkey B.V. Şirketini masun tutacaktır, ve (C) Corporate Resources B.V. Şirketinin Sığ Hakları ile ilgili olarak tesis edilen % 40 hakkına ilişkin tüm haklar ve kazançlar Corporate Resources B.V. Şirketine ait olacaktır.

c) Hayrabolu-10 ve Kazancı-5 kuyuları dışında, anılan arama ruhsatları kapsamında 13 Ekim 2016 tarihinden önce delinen ve kurulan tüm Mevcut Kuyular ve Tesislerin (taraflar arasındaki anlaşmada tanımlı) mülkiyetinin Corporate Resources B.V. Şirketinin tesis edilen % 40'lık hakkına tekabül eden kısmı Corporate Resources B.V. Şirketinde kalacaktır ve Corporate Resources B.V. bunlarla ilgili hak ve kazançları almaya ve yine bunlara ilişkin yükümlülükler, masraflar, talepler, sorumluluklar ve zararlardan sorumlu olmaya devam edecektir.

hususlarının tarafların aralarında imzaladıkları anlaşma çerçevesinde Corporate Resources B.V. lehine bir hak, Statoil Banarlı Turkey B.V. aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescil edilmesi için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/1-(c), (ç), Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 7, 8/1-d ve 21’inci maddelerine istinaden yapmış oldukları müracaatları ve ekleri incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 15.11.2016 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

Taraflar arasında imzalanan anlaşmanın kendi aralarında geçerli olması ve Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesine istinaden,

Corporate Resources B.V.’nin Tekirdağ ve Kırklareli illeri sınırları içerisinde Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation ve Pinnacle Turkey Inc. ile müştereken sahip olduğu AR/TGT-PIN-CBV/K/F17-c2, c3 ve AR/TGT-PIN-CBV/K/F18-d1,d2, d4 pafta no.lu 2 adet petrol arama ruhsatının her birindeki % 40’ar hissesinin tamamının Statoil Banarlı Turkey B.V.’ye devredilmesine,

Bu devirle birlikte yukarıda (a), (b), (c) maddelerinde belirtilen hususların da Corporate Resources B.V. lehine bir hak, Statoil Banarlı Turkey B.V. aleyhine bir takyit olarak tesis ve Petrol Siciline tescil edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde AR/TGT-PIN-STT/K/F17-c2, c3 ve AR/TGT-PIN-STT/K/F18-d1,d2, d4 pafta no.lu 2 adet petrol arama ruhsatının her birindeki hisse oranları: Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation % 41,5, Statoil Banarlı Turkey B.V. % 40, Pinnacle Turkey Inc. % 18,5 olacaktır.

11441/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 02/03/2016 tarih ve 159 sayılı kararı ile tadilen uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/10/2016 tarih ve 2000 sayılı kararı ile onanan ''Etimesgut İlçesi, Dodurga Mahallesi Tp. 1445, 1446, 1499, 1500, 1501, 1503, 1514, 1515, 1737, 1781, 1782, 2170, 2194 ve 2023 sayılı tapulama parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi" 29/12/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11416/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEĞİ HAKKINDA İLAN

02.06.2016 tarih ve 29730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Şal İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan geçici olarak yasaklanması kararına karşı, yasaklama kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine Ankara 5. İdare Mahkemesi'nde 2016/3074 Esas sayılı dosya ile açılan davada, Şal İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından hakkında verilen yasaklama kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine Ankara 5. İdare Mahkemesi'nde 2016/3074 Esas sayılı dosya ile açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından verilen 21/09/2016 tarihli karar ile "...dava konusu işlemin... yürütülmesinin durdurulmasına..." karar verilmiş ve bu karara istinaden yasaklama kararının kaldırılmasına ilişkin ilan 05/11/2016 tarih ve 29879 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Ankara 5. İdare Mahkemesince verilen 21.09.2016 tarih ve E: 2016/3074 sayılı yürütmenin durdurulması kararına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesince verilen 23/11/2016 tarih ve Y.D itiraz No: 2016/188 sayılı karar ile "...davalı idare itirazının KABULÜNE, yürütmenin durdurulması talebinin kabulüne yönelik olarak Ankara 5. İdare Mahkemesince verilen 21.09.2016 tarih ve E: 2016/3074 sayılı kararın KALDIRILMASINA..." karar verilmiş olup, Şal İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkındaki 1 (Bir) yıllık geçici yasaklama süresinin 02.06.2016-05.11.2016 tarihleri arasında geçen süreden arta kalan kısmının bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren kaldığı yerden devam edeceği duyurulur.

Bu yasaklamanın kaldığı yerden devam kararı, Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihten itibaren başlar.

İlgililere duyurulur.

11505/1-1


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Makamının 29/04/2016 tarihli oluru ile aşağıda açık kimliği yazılı bulunan firma ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip gerçek kişi 1 (bir) yıl süreyle 4734 Sayılı Kanunun 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olup, bu karar 06/05/2016 tarihli ve 29704 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin 23/11/2016 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2016/187 sayılı kararı ile vermiş olduğu yürütmesinin durdurulması kararına istinaden, İçişleri Bakanlığı Makamının 26/12/2016 tarihli oluru gereğince yasaklama kararının uygulanmasının durdurulması hususu;

İlanen duyurulur.

İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi:

Adı/Unvanı                                         :  Tekbiz Teknoloji Ürünleri ve Elektronik Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adresi                                                 :  Karslılar Mahallesi 82011 Sokak No: 4 Çukurova ADANA

Vergi Kimlik/Mükellef No                  :  8330391168

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası    :  Adana Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No                         :  46087

Ortak ve/veya Ortaklarının                  :

Adı/Unvanı                                         :  İbrahim ÖZTÜRK

Adresi                                                 :  Toros Mahallesi 78142 Sokak No: 8 Etikent Apartmanı Kat: 1 Daire: 1 Çukurova/ADANA

T.C. Kimlik No                                   :  11953409574

11448/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_04.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_05.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_07.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_08.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_10.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_11.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_12.jpg


Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

- TC Kimlik No

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Doçent kadrosuna profesörlerin, yardımcı doçent kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: 1- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2 - İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTE/ ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

DEVLET KONSERVATUVARI

Çalgı ASD

PROFESÖR

1

Konservatuvarların Piyano Anasanat Dalı mezunu ve Doçentliğini piyano yorumculuğu alanında almış olmak. Yurtdışında eğitim, konser ve eğitimcilik tecrübesi olmak.

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ

İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD

YARDIMCI DOÇENT

1

Ortaçağ İngiliz Edebiyatı konusunda doktora yapmış olmak.

Ortaçağ Tarihi ABD

YARDIMCI DOÇENT

1

Erken Ortaçağda Gotlar(Ostrogotlar ve Vizogotlar) üzerine çalışmaları olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Biyokimya ABD

YARDIMCI DOÇENT

1

Biyokimya Anabilim Dalı (Eczacılık) Doktora programından mezun olmak ve kanser hücrelerinde sinyal yolakları konusunda çalışmaları olmak.

Farmasötik Mikrobiyoloji ABD

YARDIMCI DOÇENT

1

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Farmasotik Kimya ABD

DOÇENT

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sınıf Eğitimi ABD.

PROFESÖR

1

Güzel Sanatlar Eğitimi Alanında doçentlik ünvanı sahip ve yaratıcı drama alanında çalışmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Uygulamalı Matematik ABD

YARDIMCI DOÇENT

1

Parçalı Sürekli Argümentli Diferensiyel Denklemler alanında kalitatif çalışmalar yapmış olmak.

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD

YARDIMCI DOÇENT

1

Yüksek enerjili doğrusal çarpıştırıcılarda yeni parçacıkların fenomenolojik araştırılması üzerine çalışmaları olmak.

Hidrobiyoloji ABD

PROFESÖR

1

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü lisans mezunu ve omurgasız organizmalar ve chironomidae (diptera) üzerine çalışmış olmak.

Risk Analizi ABD

YARDIMCI DOÇENT

1

Risk Analizi alanında çalışmaları olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

İdare Hukuku ABD

DOÇENT

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Hadis ABD

YARDIMCI DOÇENT

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Haberleşme ABD

YARDIMCI DOÇENT

1

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.maddesinin, 7.fıkrasında belirtilen şartları sağlamak ve Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Fakültelerin Elektrik, Elektronik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden almış, Kestirim teorisi ve Olasılık Üreten Fonksiyoneller konularında çalışmaları olmak.

Gıda Mühendisliği ABD

YARDIMCI DOÇENT

1

Gıda Mikrobiyolojisi alanında yurtdışında doktora yapmış, Gıda Mikrobiyolojisi alanında immünomanyetik ayırma, kemiluminesans enzim immünoassay ile biyosensör konularında uzmanlaşmış ayrıca Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.maddesinin, 7.fıkrasında belirtilen şartları sağlamış olmak.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

YARDIMCI DOÇENT

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında lisans, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimi alanlarından birinde yüksek lisans ve doktora yapmış, Tıbbi Görüntü İşleme ve Üç Boyutlu Görüntü İşleme konularında doktora ve sonrası en az iki yıl yurt dışında araştırmacı olarak çalışmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beslenme ve Diyetetik ABD

DOÇENT

1

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında doktora yapmış ve Beslenme ve Diyetetik Bilim alanından Doçent unvanı almış olmak.

Odyoloji ABD

DOÇENT

1

Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında doktora yapmış ve Odyoloji bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Spor Yönetim Bilimleri ABD

DOÇENT

1

Spor hizmetlerinde kalite konusunda çalışmaları olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi ABD

YARDIMCI DOÇENT

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans mezunu, Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmak.

Hareket ve Antrenman Bilimleri ABD

YARDIMCI DOÇENT

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans mezunu, Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

Geriatrik Psikiyatri alanında deneyimli olmak

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

DOÇENT

1

 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast. ABD

PROFESÖR

1

 

Deri ve Zührevi Hastalıkları ABD

PROFESÖR

1

Dermatoskopi konusunda yurtdışında eğitim almış ve bu konuda Uluslararası yayın ve çalışmaları olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

YARDIMCI DOÇENT

1

 

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

Gayrimenkul ve Varlık Ekonomisi Değerleme ABD

YARDIMCI DOÇENT

1

Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri Şehir ve Bölge Planlama Bölümü veya Harita Mühendisliği (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği) Bölümünden mezun olmak, coğrafi bilgi sistemleri dalında lisansüstü eğitim yapmış ve belirtilen konularda lisans veya lisansüstü dersler vermiş olmak.

Gayrimenkul ve Varlık Ekonomisi Değerleme ABD

DOÇENT

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü veya Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olmak, kent, çevre ve yerel yönetimler alanında lisansüstü eğitim yapmış ve belirtilen alanlarda akademik çalışmalarının olması ve belirtilen konularda lisans ve lisansüstü dersler vermiş olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD

DOÇENT

1

Tarımsal İstatistiki Hidroloji konularında çalışmaları olmak.

Su Ürünleri ABD

PROFESÖR

1

Akarsu Balıklarında Stok Tespiti, Yoğunluk, Biyomas ve Üretim konularında çalışmaları olmak.

11434/1-1


Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

DUYURU

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde yardımcı doçent kadroları için ilgili birime doçent ve profesör kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların Yabancı Dil Sınav yeri ve tarihleri daha sonra adayların müracaat ettikleri birimlerce tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DER.

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü

Maliye Teorisi ABD

Doçent

1

1

Maliye alanında doçentlik unvanı almış olmak

11421/1-1


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

 

UNVANI

DERECE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

ADET

DOÇENT

ADET

YARDIMCI DOÇENT ADET

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Met.

1

 

 

1

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Met.

 

 

1

3

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

 

 

1

5

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tar.

 

1

 

3

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

 

 

1

1

Kürt Dili ve Edebiyatı

 

 

1

 

1

Felsefe

Sistematik Felsefe Mantık

 

 

1

4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Eğitim Prog. ve Öğretim

 

 

1

1

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psik. Dan.

 

1

 

1

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psik. Dan.

 

 

1

4

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psik. Dan.

 

 

1

5

Matematik ve Fen Bil.

Matematik Eğitimi

 

1

 

1

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

 

1

 

1

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

 

 

1

4

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

 

1

 

3

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

 

 

1

3

Sos. Bil. ve Türkçe Eğt.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

1

 

3

Sos. Bil. ve Türkçe Eğt.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

 

1

4

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Kelam

 

 

1

5

Temel İslam Bilimleri

İslam Mezhepleri Tarihi

 

 

1

4

İslam Tar. ve Sanatları

İslam Tarihi

 

 

1

3

İslam Tar. ve Sanatları

İslam Tarihi

 

 

1

5

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

 

1

 

1

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

 

 

1

4

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

 

 

1

3

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

 

 

1

4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

İkt. Gelişme ve Ulus. İkt.

 

 

1

4

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Fizyoterapi ve Rehab.

Nörolojik Fizyo. ve Reh.

 

1

 

2

Fizyoterapi ve Rehab.

Geriatrik Fizyoterapi

 

 

1

3

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

 

 

1

4

Sağlık Yönetimi

Hastane İşletmeciliği

 

 

1

3

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Finans Bank. ve Sig.

Bankacılık ve Sigortacılık

 

 

1

4

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğt. ve Spor Eğt.

Beden Eğt. ve Spor Eğt.

 

1

 

2

Beden Eğt. ve Spor Eğt.

Beden Eğt. ve Spor Eğt.

 

 

2

4

Spor Yöneticiliği

 

 

 

1

5

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Çocuk Bak. ve Gen. Hiz.

Çocuk Gelişimi

 

 

1

3

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Gıda İşleme

Gıda Teknolojisi

1

 

 

1

Gıda İşleme

Gıda Teknolojisi

 

 

1

3

İnşaat

İnşaat Teknolojisi

 

 

1

3

11433/1-1


Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. ve 26. Maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönergede belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, Profesörlük ve Doçentlik belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; Profesör kadrosu için beş (5), Doçent kadrosu için dört (4) nüsha dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile) ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.

* Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son başvuru tarihi 12 Ocak 2017’dir. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

* İlan edilen kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır.

 

Fakülte /Yüksekokul

Bölüm /Anabilim D.

Kadro Unvanı

Kadro Adedi

Uzmanlık Alanı

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk/ Ticaret Hukuku

Prof. Dr.

1

Doçentlik derecesini Ticaret Hukuku Anabilim dalında almış, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku alanlarında uzmanlaşmış; ilgili alanlarda araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Müzik

Doç. Dr.

1

Doçentlik derecesini Müzik bilim alanında almış, Kompozisyon, Orkestrasyon, Enstrüman Bilgisi alanlarında uzmanlaşmış; ilgili alanlarda çalışmalar yapmış olmak.

11403/1-1


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel koşulları taşıyan öğretim üyesi (Profesör ve Yardımcı Doçent ) alınacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

4 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

6 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

7 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

8 - İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

9 - Başvuru adresi:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VE ALANI

UNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Maliye

Mali Hukuk

Profesör

1

1

Vergilendirme yetkisi, vergi rekabeti, mali denkleştirme ve vergi hukukunun Avrupa Birliği’ne uyumlaştırılması alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

Küreselleşme ve meşrutiyet dönemi siyasal düşüncesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık İşlemleri Yöneticiliği

Yrd. Doç. Dr.

3

1

Sağlık kurumları yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Maliyet etkililik analizi ve evde sağlık alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Yrd. Doç. Dr.

3

1

Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

11499/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

Birim

Anabilim /Anasanat Dalı

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Sporda Psikososyal Alanlar

Yardımcı Doçent

4

1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalında doktora yapmış ve Beden Eğitimi ve Spor Tarihi alanında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yardımcı Doçent

4

1

Lazer ile yapılan biyostimülasyon tedavisi; temporomandibular eklem cerrahisi ve protezleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Yardımcı Doçent

4

1

Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile kök kanal morfolojisi, sinüs ve periodontal kemik kayıpları ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Yardımcı Doçent

5

1

Buriksizm vakalarında dental implant ve CAD/CAM materyalleri ile ilgili yayını bulunmak.

Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yardımcı Doçent

4

1

Dış ticaret-çevre sorunları ilişkisi konusunda çalışmış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Halı-Kilim Eski Kumaş Desenleri

Yardımcı Doçent

4

1

El Sanatları Eğitimi alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak; Dokuma alanında çalışma yapmış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Tezhip

Yardımcı Doçent

5

1

Türk İslam Sanatları alanında Doktora derecesine sahip olmak; Sanat Tarihi alanında çalışma yapmış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Yardımcı Doçent

5

1

Grafik Tasarımı alanında Doktora derecesine sahip olmak; Matbaa alanında çalışma yapmış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Yardımcı Doçent

5

1

Plastik Sanatlar alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak; Grafik tasarım alanında çalışma yapmış olmak

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Yardımcı Doçent

5

1

Halkla ilişkiler rolleri konusunda çalışması olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

Yardımcı Doçent

5

1

Türk sinemasının ekonomi politiği konusunda çalışması olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

Yardımcı Doçent

5

1

Türk sinemasında ürün yerleştirme konusunda çalışması olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

Yardımcı Doçent

5

1

Topluluk kültürünün oluşumunda televizyonun rolü konusunda çalışması olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

4

1

Veri madenciliği konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bina Bilgisi

Yardımcı Doçent

4

1

Engellilerle ilgili tasarıma yönelik çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

5

1

Acil Serviste kardiyopulmoner resüsitasyon uygulanan hastalarda beyin biyomarkerlerinin (NR2 Peptid) prognostik önemi üzerine çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

5

1

İnvaziv duktal karsinomda gradeleme sistemi ve tümör süpresör gen üzerine çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Doçent

2

1

Tüberküloz tedavisi uygulanan hastalarda retinal sinir lifi kalınlığı üzerine çalışmaları olmak. En az 3 yıl yoğun bakım deneyimi bulunmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

5

1

Miyeloproliferatif hastalıklarda antikorların klinik önemi üzerine çalışması olmak

Tıp Fakültesi

Psikiyatri

Yardımcı Doçent

5

1

Adli psikiyatri konusunda çalışmaları ve bilimsel araştırmaları olmak

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Doktorasını epilepsi ve kronik egzersiz üzerine yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Kadın gamet hücresinin vitrifikasyonu hakkında çalışması olmak. En az 10 yıl üremeye yardımcı tedavi uygulamaları konusunda deneyimli olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Yardımcı Doçent

4

1

Çayır, mera ve yem bitkileri alanında çalışmaları olmak.

11443/1-1


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 

BİRİMİ

BÖLÜM

A.B.D./A.S.D./ PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

1

Doktorasını spermatogenez konusunda yapmış olmak ve Yurtdışında sperm fizyoloji laboratuarı deneyimine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

İç Hastalıkları uzmanı ve Romatoloji yandal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Nefrolojisi alanında yayınları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Spor Hekimliği

Doçent

1

1

UEFA’nın en üst düzey spor organizasyonlarında (UEFA şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi) kulüp doktorluğu deneyimi olmak, Doçentliğini Aile Hekimliği alanında almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

2

Amerikan Kalp Derneği (AHA) İleri Kardio Vasküler Yaşam Desteği Eğitimcisi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçenti olmak, Endoskopik kafa tabanı cerrahisi konusunda yurt dışında eğitim almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Kan Transfüzyonu uygulaması ile ilgili uluslararası çok merkezli çalışmalarda araştırmacı olarak görev almış olmak, Ciddi kanama yönetimi ile ilgili uluslararası eğitim almış olmak, Ortopedi anestezisinde en az 2 yıl deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

Sağlık Bakanlığı El Cerrahisi Uzmanlık Belgesi sahibi olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Müh.

Tarım Makinaları

Profesör

1

1

Doçentliğini Tarımsal mekanizasyon alanında almış ve Tarımsal Mekanizasyon işletmeciliği konusunda çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Profesör

1

1

Doçentliğini Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı alanında almış ve lif/aromatik Bitkiler konusunda çalışmaları bulunmak.

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Profesör

1

1

Doçentliğini Tahıl Yetiştiriciliği ve Islahı alanında almış ve buğday/arpa ıslahı konusunda çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Fitopatoloji

Doçent

1

1

Mikoloji alanında doktora ve Orman Hastalıkları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Doçent

1

1

Relativistik Dalga Denklemlerinin Kozmolojide Uygulamaları konusunda yayınları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Doçent

1

1

Proteinlerin Yapı ve Fonksiyonları ile İlaç Taşıyıcı Sistemler konusunda Yayınları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Bizans Sanatı

Profesör

1

1

Roma Bizans sanatı üzerine çalışma yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Doçent

1

1

Klasik ve helenistik dönem Nümizmatiği üzerine çalışıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Muhasebe-Finans bilim alanında doçentliğini almış olmak. Sürdürülebilirlik Raporlaması, Entegre Raporlama ve TFRS gibi Çağdaş Finansal Raporlamalar ve Standartlar konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Geliş.ve

U. Arası İkt.

Profesör

1

1

Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı bilim alanında doçentliğini almış olmak. Endüstri-içi ticaret konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Doçent

3

1

Doktorasını İngilizce Eğitim dilinde Bilgisayar Bilimlerinde yapmış, Doçentliği Bilgisayar-Bilişim ve Mühendisliği alanından almış olmak. Medikal görüntü analizi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doçent

1

1

Betonerme kolonların lifli polimerle ile güçlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Doçent

1

1

Elektronik sistemlerin soğutulması konusunda akademik çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Mekanik

Doçent

1

1

Tasarım duyarlılığı analizi konularında akademik çalışmalar yapmak.

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Osmanlı kurumları ve medeniyeti tarihi alanında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Doktorasını ve Doçentliğini Müzik Eğitimi alanından almış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Profesör

1

1

Çağdaş Türk Resim Sanatı alanında deneyimli olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon

Sinema ve TV.

Profesör

1

1

Sinemasal anlatıların ses estetiğine yönelik deneyimli olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotoğraf

Fotoğraf

Doçent

1

1

Savaş Fotoğrafçılığı ve Otoportre konusunda deneyimli olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Reklamcılık ve Tanıtım

Profesör

1

1

Pazarlama İletişimi alanında çalışmaları bulunmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Hastalıklar

Profesör

1

1

Balık Hastalıkları konusunda çalışıyor ve ilgili alanda yayınları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Sinterlenmemiş zirkonyum oksit üzerine lazer uygulamalarının porselen bağlanmasına etkisi ile ilgili çalışmaları olmak. Deney hayvanları sertifikası olmak.

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hem.

Profesör

1

1

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında Doçent olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1

Kentsel uzaktan algılama Otomatik obje çıkarımı, Kentsel ısı adası konularında akademik çalışmaları olmak.

11302/1-1


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

• Özgeçmiş

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı sureti

• Askerlik durum belgesi

• Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

• Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi (bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

* İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

Sıra No

Unvan

Derece

Adet

Birim

Açıklama

1

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı / Türk Halk Edebiyatı

Türk destanları ve Dede Korkut konusunda çalışmalar yapmış olmak

2

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi/Felsefe/Felsefe Tarihi

Aile ahlâkı konusunda çalışma yapmış olmak.

3

Yardımcı Doçent

3

1

Fen Edebiyat Fakültesi/Tarih/Eskiçağ Tarihi

Hellenistik ve Roma çağlarında vakıflar ve Antik Likya Bölgesi kent birlikleri konusunda çalışma yapmış olmak

4

Yardımcı Doçent

3

1

Fen Edebiyat Fakültesi/Coğrafya/Fiziki Coğrafya

Toprak üstü orman biyokütlesinin farklı uzaktan algılama yöntemleriyle belirlenmesi konusunda çalışma yapmış olmak

5

Yardımcı Doçent

4

1

Fen Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı/ Yeni Türk Dili

18. yüzyıl edebi eserlerinde kadın ve çocuk hastalıkları konusundaki eserlerin inceleme ve metin dizini konusunda çalışma yapmış olmak.

6

Yardımcı Doçent

4

1

Fen Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji/Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Güvenlikli sitelerde inşa edilen sosyo-mekansal ilişkiler ve sosyo-mekansal ayrışma konusunda çalışma yapmış olmak.

7

Yardımcı Doçent

4

1

Fen Edebiyat Fakültesi/Felsefe/Felsefe Tarihi

Ahlak eğitimi konusunda çalışma yapmış olmak.

8

Yardımcı Doçent

4

1

Fen Edebiyat Fakültesi/Tarih/Yakın Çağ Tarihi

Doktorasını Tarih alanında yapmış olmak ve Türkiye'de siyasi aflar konusunda çalışma yapmış olmak.

9

Yardımcı Doçent

5

1

Kaman Meslek Yüksekokulu/Gıda İşleme/Gıda Teknolojisi

'β-Amino asit ve 2-aril tetrahidrofuran türevlerinin sentezi konusunda çalışma yapmış olmak.

10

Doçent

2

1

Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/Deri ve Zührevi Hastalıklar

Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında doçent olmak ve Retinoidlerin etkileri konusunda deneysel ve klinik çalışmaları olmak.

11

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri/Tıbbi Mikrobiyoloji

Parazitoloji alanında doçent olmak, Fasciola ve Cyclospora konularında çalışma yapmış olmak.

12

Yardımcı Doçent

3

1

Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri/Göz Hastalıkları

Makula ödeminde bevacizumab tedavisi ve posterior polimorfoz korneal distrofi konularında çalışmaları olmak.

13

Yardımcı Doçent

1

1

Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/İç Hastalıkları

CAPD Peritonitli hastalarda ilaca bağlı ototoksisitede N-Asetilsistein'in koruyucu etkinliği konusunda çalışması olmak.

14

Yardımcı Doçent

1

1

Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/Aile Hekimliği

Hekimlerin iletişim becerilerinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.

15

Yardımcı Doçent

2

1

Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri/Tıbbi Biyoloji

QF-PCR, Subtelomerik MLPA ve Biyoinformatik konularında çalışmaları olmak.

16

Yardımcı Doçent

3

1

Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Anlık geri bildirim sisteminin üniversite sınıflarında kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.

17

Yardımcı Doçent

3

1

İslami İlimler Fakültesi/İslam Tarihi ve Sanatları/Siyer-İ Nebi ve İslam Tarihi

Hoca Sa'deddin Efendi ve Tarihçiliği konusunda çalışma yapmış olmak.

18

Yardımcı Doçent

5

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ İşletme/Muhasebe ve Finansman

Temel makroekonomik göstergelerin işletme sermayesi üzerine etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

19

Yardımcı Doçent

5

1

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Elektronik ve Otomasyon/Mekatronik Pr.

Nanoparçacıklar, nano kablolar ve reaktif saçılma konusunda çalışmalar yapmış olmak.

11418/1-1


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 26. maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI /PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMALAR

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji ABD

Profesör

1

1

Sinir fizyolojisi üzerine uluslararası düzeyde akademik çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD

Yardımcı Doçent

3

1

Travmatik omurilik yaralanmalarında deneysel çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi ABD

Yardımcı Doçent

4

1

Kroner arter hastalarında safen ven ve internal mammarian arter dokularında nitrik oksit düzeyleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

Yardımcı Doçent

1

1

Tekrarlayan idiopatik abortuslarda ileri düzeyde çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi ABD

Yardımcı Doçent

1

1

Eğitim Yönetimi ve Planlaması alanında doktora yapmış olup, koruma altındaki çocuklar üzerinde akademik çalışmalarda bulunmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis ABD

Yardımcı Doçent

5

1

Zemahşeri'nin Hadis ilmine katkıları üzerine araştırmalar yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Ebelik

-

Yardımcı Doçent

3

1

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olup, akupres osteoartrit konularında çalışmaları bulunmak.

Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

Kimya Teknolojisi Programı

Yardımcı Doçent

4

1

Mikro ve Nano Teknoloji alanında Doktora yapmış olup, hidrojen üretimi ve akış bataryaları üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

11480/1-1


Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle başlar, onbeşinci (15.) günün mesai saati bitiminde sona erer. Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur.

İlan olunur

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

 

BİRİMİ: DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

S. No

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

1

Bilgisayar Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

4

1

Lisans derecesini bilgisayar mühendisliği ve lisansüstü derecelerini ilgili alanlardan almış olmak.

2

Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini Çevre Mühendisliği/Bilimleri alanından almış olmak. Sucul ekosistemlerde modelleme ve kirlilik alanlarında çalışmaları olmak.

3

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Lisansüstü derecelerinden birini Üretim Sistemleri (Endüstri) yönetimi alanından almış olmak. Bütüncül yaklaşımla karar verme alanında çalışmaları bulunmak.

4

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

4

1

Otomotiv sektöründe çok kriterli karar verme (yön-eylem) alanında çalışmaları olmak.

5

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini Gıda Mühendisliği alanından almış olmak. Tıbbi bitkiler ve baharatların antimikrobiyal özellikleri alanında çalışmaları olmak.

6

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Hidrolik, ulaştırma veya geoteknik alanlarının birinde çalışmaları olmak.

7

Lif ve Polimer Mühendisliği

Lif ve Polimer Mühendisliği

Yardımcı Doçent

5

1

Lisansüstü derecelerini Kimya ve Malzeme Bilimleri alanından almış olmak. Reoloji, polimer ve köpükler alanlarında çalışmaları olmak. Yabancı dilde ders verme yetkinliğinde olmak

8

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini Makine Mühendisliği alanından almış olmak. Termodinamik alanında çalışmaları olmak.

9

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

Yardımcı Doçent

4

1

Lisans ve doktora derecelerini Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanından almış olmak. Metal alaşımlar ve dökümler alanlarında çalışmaları olmak.

10

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Doktora derecesini Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanından almış olmak. Püskürtmeli kurutma tekniği ve kompozit yapılar alanlarında çalışmaları olmak.

11

Mimarlık

Mimarlık

Yardımcı Doçent

4

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini Mimarlık alanından almış olmak.

BİRİMİ: İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ</