20 Aralık 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29924

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

NO

Bina Sahibi

Bina Adresi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Karar Tarih ve Sayı

Resmi Gazete Yayınlanma Tarihi

1

Malik tespiti yapılamadı

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Yeşilöz Mahallesi 1980 Sokak No: 22

08.12.2016 - 2916/6279

20.12.2016

2

Malik tespiti yapılamadı

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Yeşilöz Mahallesi 1980 Sokak No: 24

08.12.2016 - 2914/6281

20.12.2016

3

Malik tespiti yapılamadı

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Yeşilöz Mahallesi 1980 Sokak No: 33

08.12.2016 - 2915/6280

20.12.2016

11113/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz Encümenince aşağıda adı ve soyadı bilinen son adresleri Encümen tarih ve sayısı ile ceza miktarı belirtilen mükellefe ait Encümen kararı ceza miktarının tahakkuk ettirilmesi için söz konusu kararın tebliğ edilmek üzere belirtilen adrese gönderilmiş ise de adresinde bulunamadığı, başka adresinin de tespit edilememesi nedeni ile ilgilisine tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle Söz konusu cezaya ait Encümen kararının ilgilisine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere adı geçene ilanen tebliğ olunur.

 

ADA PARSEL

MALİKİ

ENC. TARİH/SAYI.

CEZA MİK.(TL)

ADRES

61365/4

Satılmış KASIM

10.11.2016/1228

6.752,49-TL

Avcılar Mah. Karahöyük Cadde; No: 18/E Yenimahalle/ANKARA

11114/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yukarı Yahyalar, Yeşilevler ve Kaletepe Mahalleleri muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

11115/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Frigya Yapı Denetim Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “31.05.2016 tarihli ve 28663 sayılı” ifadesinin çıkarılarak “31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı” ifadesinin eklenmesi 28.11.2016 tarihli ve 27870 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

11124/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_05.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_07.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_12.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_13.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasakli_form ayvaz tümü.jpg


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

SONDÖR, KUYUCU, GALERİCİ VE TÜNELCİLER İÇİN YETERLİK BELGESİ SINAVLARI YAPILACAKTIR

167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltısuları Tüzüğü’ nün 9. maddesi gereğince yeraltısuyu işlerinde çalışacak sondör, kuyucu, galerici ve tünelciler için 2017 yılında aşağıda belirtilen tarih ve saate sınav merkezlerinde yeterlik belgesi sınavları yapılacaktır.

 

SINAV MERKEZİ

SINAV TARİHİ

SINAV SAATİ

SON BAŞVURU TARİHİ

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü TRABZON Tesisleri

1. Oturum 21/Şubat/2017

09:00

(Yazılı Sınav)

17/ŞUBAT/2017

2. Oturum 21/Şubat/2017

14:00

(Yazılı Sınav)

DSİ 22-13 Sondaj Şube Müdürlüğü TRABZON

22/Şubat/2017

09:30

(Sözlü Sınav)

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü TRABZON Tesisleri

23/Şubat/2017

Yazılı ve Sözlü Değerlendirme

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü TRABZON Tesisleri

24/Şubat/2017

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

SINAV MERKEZİ

SINAV TARİHİ

SINAV SAATİ

SON BAŞVURU TARİHİ

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü ELAZIĞ Tesisleri

1. Oturum 14/Mart/2017

09:00

(Yazılı Sınav)

10/MART/2017

2. Oturum 14/Mart/2017

14:00

(Yazılı Sınav)

DSİ 9-12 Sondaj Şube Müdürlüğü ELAZIĞ

15/Mart/2017

09:30

(Sözlü Sınav)

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü ELAZIĞ Tesisleri

16/Mart/2017

Yazılı ve Sözlü Değerlendirme

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü ELAZIĞ Tesisleri

17/Mart/2017

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

 

Yeterlik Belgesi Sınavına girmek isteyenler evraklarını son başvuru tarihi mesai bitimine kadar sınavın yapılacağı Bölge Müdürlüğü’nde veya DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde şahsen veya posta ile müracaat ederek teslim etmeleri gerekmektedir.

Sınava katılabilmek için gerekli şartlar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1 - Türk vatandaşı olmak,

2 - En az ilkokul mezunu olmak (Onaylı diploma sureti),

3 - Yeraltısuları işlerinde çalışabileceğine dair göz, kulak, burun ve bedensel sağlık Durumunu bildiren 2017 yılı içinde Sağlık ocağından veya yetkili hastaneden alınmış sağlık raporu,

4 - Birinci sınıf belge alacaklar için en az 7 yıl, ikinci sınıf belge alacaklar için ise en az 4 yıl, belge almak istedikleri branşta bilfiil çalışmış olduğunu belirten, ilgili kurum veya firmadan alınmış onaylı hizmet belgesi veya onaylı bonservis belgesi,

5 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,

6 - 4 adet vesikalık fotoğraf,

7 - DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı’na hitaben yazılmış; hangi branşta sınava girmek istediğini, ikametgah adresini ve sabıka kaydı beyanını belirten dilekçe.

Not: Sınav saatinden 30 dakika önce sınav merkezinde kimliğiniz ile birlikte hazır bulununuz.

Yazışma Adresi   :  DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS. Dairesi Başkanlığı

                               Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı No: 16 Çankaya/ANKARA

Telefon                :  (0312) 454 43 69

11065/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek;

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na,

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını ve 2547 Sayılı Kanunun 23.maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek,

Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

İlgililere duyurulur.

 

BİRİM/ANABİLİM/ ANASANAT DALI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Yönetimi

Profesör

1

Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Örgütsel Sapma ve Okul İtibarı konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Analitik Kimya

Profesör

1

Kimya bilim alanında doçentliğini almış olmak. Cevherden değerli metal özütleme, elektrokimya ve iyon ışın etkileşimi ile materyal modifikasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Profesör

1

Deneysel nötrino ve karanlık madde araştırmaları konusunda çalışmaları olmak.

Genel Fizik

Doçent

1

Nano ölçekli sistemlerin manyetik özellikleri hakkında teorik çalışmalar yapmış olmak.

Katıhal Fiziği

Doçent

1

X-Işını Kristalografisi ve İki Boyutlu Nanomalzemeler konularında çalışmalar yapmış olmak.

Organik Kimya

Yard. Doç.

1

Kimya alanında doktora yapmış olmak ve kumarinler, amfifilik porfirinler konusunda çalışmaları olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Medeni Hukuk

Profesör

1

Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku alanında basılı eserleri olmak.

Ticaret Hukuku

Profesör

1

Anonim ortaklılığın kendi paylarını edinmesi, anonim ortaklıkta sermaye kaybı ve borca batıklığın hukuki sonuçları konusunda çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

Finansal iktisat, finansal risk analizi ve oynaklık modellemeleri kapsamında çalışmalar yapmış olmak.

İktisat Politikası

Profesör

1

Uluslararası ve finansal iktisat ile finansal ekonometri alanında çalışmaları olmak.

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Profesör

1

Çalışma ve emeklilik psikolojisi, iş-özel yaşam dengesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

Elektronik Muhasebe Uygulamaları E-Fatura ve E-Defter Uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Finansman (*)

Profesör

1

Muhasebe ve Finans bilim alanında doçentliğini almış olmak. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Muhasebe Etiği alanlarında çalışmaları olmak.

Üretim Yönetimi ve Pazarlama (*)

Profesör

1

Pazarlama bilim alanında doçentliğini almış olmak; uluslararası pazarlama, perakendecilik, marka ve inovasyon konularında çalışmaları olmak.

İktisat Teorisi (*)

Profesör

1

Mikro İktisat bilim alanında doçentliğini almış olmak. Bankacılık, Bankacılık Sektörünün Reel Bağlantıları ve Sigortacılık konusunda çalışma yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bina Bilgisi

Profesör

1

Tasarım (Mimarlık) Bilim Alanında doçentliğini almış olmak, Mimari Tasarım Kuramları ve Mimarlıkta Disiplinler Arası İlişkiler konularında çalışmalar yapmış olmak.

Bina Bilgisi

Profesör

1

İzmir Modern Mimarlığı konularında çalışmaları olmak.

Restorasyon

Profesör

1

Anıt Yapılar ve Dini Yapıların Korunması ve yeniden işlevlendiril-meleri üzerine çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Mekanik (Makina)

Profesör

1

Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Kompozitlerin kırılma mekaniği ve karakteristik davranışları konusunda çalışmaları olmak.

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

Gıda Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim ve Dağıtım Planlama konularında çalışmaları olmak.

Ulaştırma

Profesör

1

Yol kaplamalarında yüzey dokusu ve agrega şekil özelliklerinin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Malzeme Bilimi

Profesör

1

Plazma Elektrolitik Oksitlenme Yöntemi ile sert seramik kaplamalar ve nikel bazlı süper alaşımlar üzerine araştırmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Aile Hekimliği

Profesör

1

Epidemiyoloji alanında eğitim almış olmak ve kadın sağlığı, meme kanseri alanlarında deneyimi ve çalışmaları olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Nöroloji yandal uzmanlığı olan, pediatrik sinir iletim çalışmaları ve elektromiyografi deneyimi olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Endokrinolojisi yandal uzmanlığı olan, insülin infüzyon pompa uygulama deneyimi olmak.

İç Hastalıkları

Profesör

1

İç Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak. Diyabet, endokrinoloji ve lipodistrofiler alanında çalışmalar yapmış olmak.

İç Hastalıkları

Profesör

1

İç Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak. Diyabet, adrenal hastalıklar ve lipodistrofi hastalıkları alanında çalışmaları olmak.

İç Hastalıkları

Profesör

1

İç Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak. Adrenal Gland Hastalıkları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Nöroloji

Profesör

1

Akut inme tedavisinde, İnme Ünitesi ve Nöroloji Yoğun Bakım'da hasta izlemi konularında deneyimli olmak.

Nükleer Tıp

Profesör

1

Kimya bilim alanında doçentliğini almış olmak. Nükleer Tıp anabilim dalında Radyofarmasi bilimi alanında çalışıyor olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

Opera

Profesör

1

Opera anasanat dalında yüksek lisans ve sanatta yeterlik yapmış olmak. Sahne Sanatları bilim alanında doçentliğini almış olmak.

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ

Deniz Bilimleri

Profesör

1

Deniz Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Lagün ve gemi söküm alanlarının kirliliği ile ilgili çalışmaları olmak.

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Klinik Onkoloji

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak. Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi alanında yandal uzmanı olmak.

11164/1-1


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. Maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.

İstekliler, başvurularını şahsen Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızda.

 

Fakülte

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Açıklamalar

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü R.P. D Anabilim Dalı

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü- Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü- Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

Hukuk Fakültesi

Hukuk

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İslam Ekonomisi ve Finans

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisat

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mimarlık

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

11152/1-1


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel koşulları taşıyan öğretim üyesi (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört)  takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9 - İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

10 - Başvuru adresi:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Fizyoloji ve Tıbbi Biyoloji kadroları hariç Tıp Doktorları dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VE ALANI

UNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

1

Çocuk Yanıkları ve anorektal malformasyonlar konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Transkatetar aort valv replasmanı ve karotis arter girişimleri konularında deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Romatoid artritte klinik elektrofizyolojik inceleme ve maliyet analizi konularında çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

1

Moleküler biyoloji ve genetik alanında doktora yapmış olmak, biyoteknoloji ve viroloji konularında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Profesör

1

1

İşitme sistemi nörofizyolojisi alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık İşlemleri Yöneticiliği

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Sağlık kurumları yönetimi doktorası yapmış olmak. Veri madenciliği ve sağlık iş gücü planlaması konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç. Dr.

2

1

İnmeli hastalarda yutma bozuklukları rehabilitasyonu konusunda deneyimli olmak.

İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Profesör

1

1

Sözlü kültür, halk hikayeciliği, medya ve gelenek, aşık edebiyatı alanında çalışmaları olmak.

İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Arap Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç. Dr.

1

1

Yüksek Lisans ve doktorasını Arap Dili ve Eğitimi alanında yapmış olmak ve yurtdışı pratiği ve tecrübesi bulunmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Profesör

1

1

Ebu Zür'a er razi ve hadis ilmindeki yeri, Hülefai Raşidin sünneti rivayeti ve Hz. Ömerin uygulamaları ile sünnetin Kuran'ın anlaşılmasına katkısı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Havacılık Yönetimi

Yrd. Doç. Dr.

2

1

Hava yolu ulaştırmasının ekonomik etkileri ve ulaştırma politikaları üzerine araştırma ve yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Doçent

1

1

Lisans yüksek lisans ve doktora derecelerini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak hidroknetik türbinler, sığ döngüsel akımlar, hidroelektrik fizibilite ve eğimli su bentleri alanlarında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Yrd. Doç. Dr.

1

1

Çevre dostu sürdürülebilir yapı malzemeleri konusunda deneyimli olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Matematik

Matematik-Bilgisayar Bilimleri

Yrd. Doç. Dr.

1

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını matematik bölümünde tamamlamış olmak. Hidrolikte sığ akım denklemleri ve taşkın problemleri üzerine bilgisayar destekli çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Profesör

1

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Yrd. Doç. Dr.

3

1

Çok Hukukluluk konusunda çalışmaları olmak.

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yrd. Doç. Dr.

1

1

Yüksek lisans ve doktorasını Yönetim Bilişim Sistemlerinde yapmış olmak. Bilişim teknolojileri risk yönetimi konusunda çalışmaları bulunmak.

11126/1-1


Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi              1 (Bir) Takım

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi             1 (Bir) Takım

Doçentlik Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 1                    (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Farmakognozi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak ve Farmakognozi veya Farmasotik Botanik Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak

Biyokimya Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Paraoksonas Enzimi Üzerine İlaçların Etkileri Konusunda Çalışma Yapmış Olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Anlamlı Kodlama Stratejisi Üzerine Çalışmış Olmak

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Müzik Eğitimi Alanında "Ses Eğitimi Çalışmalarının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Konuşma Becerilerine Etkisi" Üzerine Çalışmış Olmak

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Görsel Kültür Üzerine Çalışma Yapmış Olmak

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Etkinlik Temelli Kelime Öğretiminin Öğrencilerin Söz Varlığını Geliştirme Sürecine Etkisi Üzerine Çalışmış Olmak

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Okuma Yazma Güçlükleri ve Orton-Gillingham Yaklaşımı Üzerine Çalışmış Olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI/BÖLÜMÜ

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Bakterilerde Gen Ekspresyonu ve Radyoaktivite Üzerinde Çalışmış Olmak

Zooloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Kadife (Velvet) Akar Sistematiği Üzerine Çalışmaları Bulunmak

Çeviribilim Bölümü

Yardımcı Doçent

1

5

Uygulamalı Dil Bilimleri Alanında Doktora Yapmış Olmak ve İletişimsel Dil Öğretimi Üzerine Çalışmış Olmak

Sosyometri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Yaşlılık, Beden ve Beslenme Üzerine Çalışmaları Olmak

Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Edebiyat Sosyolojisi ve Analitik Sosyoloji Üzerine Çalışmaları Olmak

Genel Biyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Bakterilerde pH Düzenlenmesinde Etkili Olan Enzim Geninin Klonlanması, Ekspresyonu ve Saflaştırılması Konusunda Çalışmış Olmak

HUKUK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Mahkeme Dışı Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Alanında Çalışmış Olmak

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Ticaret Şirketleri Alanında Çalışmış Olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

İktisat Politikası Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Uluslararası Ticari İlişkiler Alanında Kompleks Ağ Analizi Konusunda Çalışmış Olmak

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Türkiye'de Katılım Bankaları ve Konvensiyonel Bankaların Analizi Üzerine Çalışmış Olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

İslam Tarihi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

İbn Ebi Şeybe'nin İslam Tarihçiliği Üzerine Doktora Yapmış Olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Periodontoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Periodontoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Termodinamik Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalında Doçent Unvanı Almış Olmak

Elektrik Makineleri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Güç Elektroniğinde DC-DC Dönüştürücülerle Yumuşak Anahtarlama Teknikleri Üzerine Çalışmış Olmak

Elektronik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

MOS Transistör Tabanlı Analog Devre Tasarımı Üzerine Çalışmış Olmak

Gıda Bilimleri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak ve Maya Genetiği ve Rekombinant Protein Üretimi Konusunda Çalışmış Olmak

TIP FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Anatomi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Anatomi Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Türk Nöroşirürji Yeterlilik Sertifikası Almış Olmak

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Lomber Disk Tedavilerinde Disk Protezi Kullanımı Üzerine Çalışmış Olmak

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Tiroid Nodüllerinin Patolojik Tanısıyla İlgili Çalışma Yapmış Olmak

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Videotorakoskopi İle Toraks Cerrahisinde Deneyimli Olmak

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Parkinson Hastalarının Retinası Üzerine Çalışmış Olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Vajinal Karsinomlu Vakalarda Kliniko Patolojik Özellikleri Üzerine Çalışmış Olmak

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

El ve Çene Cerrahisi Üzerine Deneyimli Olmak

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Hematopatoloji Üzerine Deneyimli Olmak

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

İlaç Erüpsiyonu Üzerine Deneyimli Olmak

Radyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Multiple Sklerozlu Hastalarda Perfüzyon Üzerine Çalışmış Olmak

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Bipolar Hastalıklar Üzerine Deneyimli Olmak

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Tıp Fakültesi Mezunu Olup, Farmakoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Tıp Fakültesi Mezunu Olup, Bruselloz Seroprevalansı Konusunda Çalışmış Olmak

Nöroloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

 

KEMALİYE HACI ALİ AKIN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü

Yardımcı Doçent

1

5

Turizm Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu veya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan Mezun Olup, Doktorasını Yapmış Olmak veya İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden Mezun Olup Yüksek Lisans veya Doktorasını Turizm, İşletme, Pazarlama veya Yönetim ve Organizasyon Alanlarından Birinde Yapmış Olmak

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Havacılık Yönetimi Bölümü

Yardımcı Doçent

1

3

Birebir Pazarlama Stratejilerinin Kurum İmajı Oluşturmadaki Rolü Konusunda Çalışmış Olmak

TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr.

Yardımcı Doçent

1

3

Otel İşletmeleri Yöneticilerinin Liderlik Tarzlarının Örgütsel Değişim Üzerindeki Etkisi Konusunda Doktora Yapmış Olmak

11157/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://www.pau.edu.tr/personel), özgeçmişlerini, askerlik belgesi,  doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı,

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://www.pau.edu.tr/personel), özgeçmişlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İlgililere Duyurulur.

 

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UN.

AD

DER

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

1

Sanat Tarihi

Türk ve İslam Sanatı

Doçent

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

2

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler

Profesör

1

1

Jeoloji Mühendisliği

Uygulamalı Jeoloji

Profesör

1

1

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma

Doçent

1

1

Jeoloji Mühendisliği

Maden Yatakları-Jeokimya

Doçent

1

1

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Doçent

1

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doçent

1

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik

Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

1

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent

1

1

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Antrenörlük Eğitimi

 

Doçent

1

1

Spor Yöneticiliği

 

Doçent

1

1

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği

 

Doçent

1

1

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

1

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Doçent

1

1

HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Doçent

1

1

11155/1-1


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir

İlanla ilgili detaylı bilgilere Üniversitemizin www.artuklu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Not: Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Birimi

Bölümü

Program/ABD

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Pr.

Profesör

1

1

Balık Parazitleri Konusunda Çalışmış Olmak.

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

1

 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Arkeoloji

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Profesör

1

1

Güneydoğu Arkeolojisi Alanında Çalışmış Olmak.

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Yardımcı Doçent

5

1

Urartu ve Asur Arkeolojisi Üzerine Çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Tarih Öncesi Arkeolojisi

Yardımcı Doçent

5

1

Ortadoğu'da Neolitik Dönem Üzerine Çalışmaları Olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ

Yardımcı Doçent

1

1

Yakınçağ Tarihi Alanında Doktora Yapmış Olup, "19. Yüzyılda Kerkük" Çalışmış Olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Sosyoloji Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olup, Mekan Sosyolojisi Alanında Çalışmış Olmak.

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Psikoloji Veya Psikiyatri Alanında Doktorasını Yapmış Olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Yardımcı Doçent

1

1

Halk Sağlığı Anabilim Dalında Doktorasını Yapmış Olup, Adölesanlarda Üreme Sağlığı Eğitimi Alanında Çalışmış Olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

Yardımcı Doçent

5

1

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

Yardımcı Doçent

4

1

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

Yardımcı Doçent

5

1

 

Kzıltepe Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Yardımcı Doçent

5

1

Botanik Anabilim Dalında Doktorasını Yapmış Olup, Türkiye'nin Glaucıum Mill. Cinsinin Revizyonu Hakkında Çalışma Yapmış Olmak..

11158/1-1


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5. Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (20/12/2016 - 04/01/2017) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

 

BİRİM LİSTESİ

 

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

Spor Bilimleri Fakültesi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Profesör

1

1

Aerobik Antrenman Programının Menapoz Dönemindeki Kadınların Kardio Vasküler Risk Faktörlerine Etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Profesör

1

1

Değişik ev Egzersizlerinin Yaşlılarda Fonksiyonel Mobilite ve Denge Üzerine Etkisi ve Futbolcularda Teknik Parametrelere yönelik konularda çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Profesör

1

1

Sporcularda Denge Performansı ve Gemide Yürüyüşün Dinamik Algılama Üzerine Etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Teknik Bilimler MYO

Elektrik

Profesör

1

1

Bilgisayar Kontrollü Yüksek Hassasiyetli Santrifuj Pompa Deney Ünitesi alanında çalışma yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik Makineleri

Profesör

1

1

Elektrik Makinalarının yapay zeka teknikleri ile optimizasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Retina Hastalıkları Konusunda Çalışmaları olmak, genetik konusunda eğitim almış ve çalışmaları bulunmak

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

Profesör

1

1

İneklerde meme papillomlarının tedavisi üzerine çalışmaları olmak.

Yabancı Diller YO

Mütercim Tercümanlık (Arapça)

Profesör

1

1

Yabancı Diller YO

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Profesör

1

1

Ziraat Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

1

Meyvede Fenolik Madde türleri alanında çalışmaları olmak.

Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı

Türk Sanat Müziği

Doçent

1

1

Türk Müziğinde Topluluk Yönetimi üzerine çalışma yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji Bölümü

Doçent

1

1

Ekstrem halofit bitkilerde stres fizyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak

İletişim Fakültesi

Basın Yayın Tekniği

Doçent

1

1

İnternet gazeteciliği ve yeni iletişim teknolojileri konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Bilimleri

Doçent

1

1

Yapay Bağışıklık Sistemleri Alanında doktora yapmış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Sağlık Bilimleri

Doçent

1

1

Pelvik Taban Etkili Pilates Egzersizlerinin Üriner İnkontinos Üzerine Etkileri ve Akut Egzersizlerin Stres Hormonları Üzerine Etkileri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Sağlık Bilimleri

Doçent

1

1

Sporda Doping Amaçlı Nandrolon Kullanımı ve Deney Hayvanlarında Fiziksel Aktivite ile Birlikte Steroid Kullanımına Bağlı Olarak Organ Hasarları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Bariatrik cerrahi alanında deneyimli olmak ve bariatrik cerrahi alanında çalışmaları bulunmak

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

1

Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde bilgi ve becerisi olduğunu gösteren sertifikaya sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

Koroner kalp hastalarında total antioksidan kapasite konusunda çalışmaları olmak, klinik biyokimya doçenti ünvanına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi Mezunu olmak, doktorasını  biyokimya (tıp), doçentliğini klinik biyokimya alanında almış olmak. Kanser vakalarında serum glutatyon-S (GST) izoenzim aktiviteleri konusunda çalışması olmak.

Yabancı Diller YO

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Doçent

1

1

 

Ziraat Fakültesi

Peyzaj

Doçent

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Eskiçağ Tarihi

Yrd. Doç.

1

1

M.Ö. 2. Bin Yılın İlk Yarısında Orta Anadolu'nun Sosyal-İktisadi Durumu ile Coğrafyasına dair çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Geometri

Yrd. Doç.

1

1

Hiperbolik tanjant ve varyasyonel iterasyon yönteminin hibritlenmesi üzerine doktora yapmış olmak.

Fen Fakültesi

Uygulamalı Matematik

Yrd. Doç.

1

1

İnterval matrisler üzerine çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Yrd. Doç.

1

1

Finansal başarısızlık tahmini konusunda ve Borsa İstanbul (İMKB) üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Genel Gazetecilik

Yrd. Doç.

2

1

Demokrasi kültürü ve medya konusunda çalışmaları olmak.

Kadınhanı Fail İçil MYO

Harita ve Kadastro

Yrd. Doç.

2

1

Uyduların Yörüngelerinin Belirlenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Yapı Bilgisi

Yrd. Doç.

1

1

Performans tabanlı bina tasarımı konusunda doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Kuruluşunda Muhasebe ve Finansman

Yrd. Doç.

3

1

Kriz dönemlerinde kurumsal yönetim ve muhasebe bilgi sistemi konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Çocuk Gelişimi

Yrd. Doç.

1

1

Aile eğitim programının evli kadınların eş tükenmişliği düzeyine etkisi konusunda çalışması olmak.

Sosyal Bilimler MYO

Emlak ve Emlak Yönetimi

Yrd. Doç.

1

1

Enflasyon - Vergi Yükü ilişkisi ve enflasyon muhasebesi alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Yrd. Doç.

2

1

Septum nazi deviasyonu cerrahisinin mukosiliyer klirens hızı üzerine etkisinin Rhino sintigrafi ile değerlendirilmesi hakkında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd. Doç.

2

1

Total Kalça Protezi Sonuçlarının Pedobarografik Değerlendirilmesi konusunda çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

3

1

Kognitif davranış terapileri alanında deneyimli olmak, uluslararası akredite edilme sürecini tamamlamış olmak.

Yabancı Diller YO

Mütercim Tercümanlık (Arapça)

Yrd. Doç.

1

1

Duyurulur.

11101/1-1